Ἡ πραγματικὴ ἀπειλὴ στὴν Μέση Ἀνατολὴ

«Πολὺ καλή», ὅπως ἐπισήμως ἀνεκοινώθη, ἦταν ἡ πρώτη τηλεφωνικὴ ἐπικοινωνία Τρᾶμπ – Νετανιάχου.
Μάλιστα ὁ Ντόναλτ Τρᾶμπ προσεκάλεσε τὸν Μπένιαμιν Νετανιάχου νὰ τὸν ἐπισκεφθῇ στὴν Οὐάσιγκτον τὸν Φεβρουάριο. Θέμα συζητήσεως τῆς ἐσπευσμένης ἐπικοινωνίας ἡ «ἀντιμέτωπισις τῆς ἀπειλῆς τοῦ Ἰρᾶν», τὴν ἀνερχομένη καὶ μοναδικὴ πλέον μεγάλη δύναμη τῆς περιοχῆς, ἀφοῦ τὶς ὑπόλοιπες «ἐφρόντισαν» νὰ τὶς διαλύσουν.

Τὸ  Ἰρὰν ἀποτελεῖ, κατὰ τὴν γνώμη τῶν Ἰσραηλινῶν, «θανάσιμο κίνδυνο» καὶ πρέπει νᾶ καταστραφῇ. 
Γιὰ τὸν λόγο αὐτόν οὐδέποτε ἀπεδέχθησαν τὴν πυρηνικὴ συμφωνία τῶν Δυτικῶν μὲ τὸ Ἰράν.
Ὅπως ἀκριβῶς δὲν τὴν ἀποδέχεται κι ὁ νέος πρόεδρος τῶν Η.Π.Α. Τρᾶμπ, ὁ ὁποῖος μάλιστα τὴν ἐχαρακτήρισε ὡς μίαν «ἀπὸ τὶς χειρότερες συμφωνίες…»!!!

Καὶ ἐπειδὴ φυσικά,  αὐτοάμυνα δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξῃ ἐὰν ὁ ἐχθρὸς ἀποκτήσῃ πυρηνικὴ ἰσχύ, θὰ πρέπη νὰ ὑπάρξῃ προληπτικὴ ἐπίθεσις. Ἔτσι ἀναβιώνουν τὰ σχέδια καὶ οἱ φόβοι πὼς τὸ Ἰσραὴλ θὰ κτυπήση τὸ Ἰράν.
Γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο πραγματοποιοῦνται καὶ τὰ τὰ ταξείδια τοῦ Νετανιάχου στὶς Η.Π.Α., χωρὶς ἐπίσημες κυβερνητικὲς προσκλήσεις, ὅπου ἐπίσης πραγματοποιεῖ καὶ δημόσιες ὁμιλίες του.
Μία τέτοια ἦταν καὶ ἡ ὁμιλία του ἐνώπιον τοῦ Κονγκρέσου, μὲ μοναδικὸ στόχο νὰ κατακεραυνώσῃ τὸ «πυρηνικό» Ἰράν. Σὲ αὐτὴν μάλιστα τὴν ὁμιλία τοῦ Νετανιάχου στὸ Κονγκρέσο, κατεχειροκροτήθη ἀπὸ τοὺς Ῥεπουμπλικανούς.
Βέβαια ὁ Ὀμπάμα κατάφερε νὰ τοὺς συγκρατήσῃ. Ἀλλά τώρα;
Ὁπότε καλοῦ κακοῦ ἂς ἑτοιμασθῇ ἡ Ἑλλὰς καὶ γιὰ αὐτὸ τὸ ἐνδεχόμενον.

Θὰ θυμήσω, κλείνοντας, τὴν πρόσφατο προειδοποίηση τοῦ Τζούλιαν Ἄσανζ, στὶς 24 Δεκεμβρίου τοῦ 2016, ἀπὸ τὴν Πρεσβεία τοῦ Ἰσημερινοῦ στὸ Λονδῖνο, ὅπου εὑρίσκεται κλεισμένος.
Julian Assange: « Ξεχᾶστε τὴν Ῥωσσία. Ἡ πραγματικὴ ἀπειλὴ γιὰ τὴν Ἀμερικὴ ἔρχεται ἀπὸ τὸ Ἰσραὴλ καὶ τὸ λόμπυ τοῦ Ἰσραήλ».

Θεοφανάκης Στέφανος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply