Νικόλαος Κεφαλᾶς, ὁ Γραικός

Ὁ Νικόλαος Κεφαλᾶς (1763/70 – 1850) γεννήθηκε καὶ μεγάλωσε στὴν Ζάκυνθο ὃπου καὶ διδάχθηκε τὰ πρῶτα γράμματα κοντὰ στὸν Ἀντώνιο Μαρτελάο καὶ τὸν δυτικὸ ἱερωμένο Νικολὸ Ρενῶ. Ἀπὸ μικρὴ ἡλικία θὰ στραφῇ στὴ θάλασσα καὶ τὸ ἐμπόριο, ἀρχικὰ ὡς ναύτης καὶ ἀργότερα ὡς καπετάνιος σὲ δικὸ του πλοῖο, πραγματοποιῶντας ἀρκετὰ ταξίδια στὴ Μεσόγειο θάλασσα.

Στὰ 1809/10 θὰ βρεθῇ στοὺς Παξοὺς –ποὺ τότε εὑρίσκοντο ὑπὸ γαλλικὴ κατοχή- σὲ μία προσπάθεια ἐκδιώξεως ἀπὸ τὸ νησὶ τῆς γαλλικῆς φρουρᾶς. Ἒχοντας παρουσιασθεῖ ὡς ἀπεσταλμένος τοῦ Ἂγγλου ἀρχιστράτηγου Ὂσβαλντ καὶ μὲ τὴν συνεργασία τῶν τοπικῶν ἀρχόντων θὰ καταφέρη νὰ διώξῃ τὴν γαλλικὴ φρουρὰ καὶ νὰ ὑψώσῃ τὴν ἀγγλικὴ σημαία στὴν περιοχή. Συνέχεια

14 Σεπτεμβρίου 1814 ἱδρύεται στήν Ὀδησσό ἡ Φιλική Ἑταιρεία

Γράφει ο Νικόλαος Φωτιάδης*

Πολλές προσπάθειες έκαναν οι ραγιάδες κατά τη διάρκεια της Τουρκικής τυραννίας για να αποτινάξουν το βάρβαρο ζυγό.
Προ της ιδρύσεως της «Φιλικής Εταιρείας» ιδρύθηκαν οι απελευθερωτικές οργανώσεις «Εταιρεία των καλών εξαδέλφων» από τον εθνομάρτυρα Ρήγα Βελεστινλή, «Εταιρεία των Φιλομούσων» η οποία με την υποστήριξη του Ι. Καποδίστρια ίδρυσε στην Αθήνα ανώτερο εκπαιδευτήριο και το «Ελληνόγλωσσον Ξενοδοχείον» στο Παρίσι το 1809.
ΙΔΡΥΣΗ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Οι ένθερμοι πατριώτες Συνέχεια

Γιωργάκης Ὀλύμπιος.

Ἄλλη μία μορφή ποὺ λίγοι ἀναφέρουν.

Ὁ Γιωργάκης Ὀλύμπιος, ὄχι τόσο νέος ὅσο οἱ ἄλλοι ἀγωνιστές, ἀλλὰ μὲ τὸ ἴδιο σθένος, εἶναι ἀπὸ τοὺς λιγοστούς ποὺ στάθηκε πιστός δίπλα στὸν Ἀλέξανδρο Ὑψηλάντη. Κι ὄχι μόνον στάθηκε, ἀλλὰ συνέχισε τὸν ἀγώνα, ἔως ὅτου ἀπεκλήσθη στὴν μονή τοῦ Σέκου, ὅπου μαζί μὲ τοὺς λίγους συμπολεμιστές του, ἀνετινάχθη.

Τί νὰ πρωποπῇ κάποιος γιὰ τὸν Γιωργάκη Ὀλύμπιο; Μίαν ζωή τὴν πέρασε στὸν ἀγώνα. Μίαν ζωή πόλεμος. Μία εἶχε καὶ τὴν ἀφιέρωσε στὴν ἐλευθερία μας.

Ἔζησε πάντα ἐλεύθερος, ὄπως καὶ πέθανε.

Συνέχεια