10η πρὸς 11η Ἰουνίου 323 παχ. Τὸ τέλος.

Οἱ πολλὲς διοικητικὲς φροντίδες, οἱ κόποι, οἱ τραυματισμοὶ καὶ τελευταία ὁ θάνατος τοῦ πιὸ στενοῦ του φίλου, Ἠφαιστίωνος, τοῦ ἔφθειραν τὴν ὑγεία. Ὁ Ἀλέξανδρος ἀῤῥώστησε βαρειὰ καὶ στὶς 10 πρὸς 11 Ἰουνίου τοῦ 323 π.Χ. ἄφησε τὴν τελευταία του πνοὴ στὴν Βαβυλῶνα, στὸ παλάτι τοῦ Ναβουχοδονόσορος Β’, σὲ ἡλικία μόλις 32 ἐτῶν καὶ 11 μηνῶν. Συνέχεια

Νικόλαος Κεφαλᾶς, ὁ Γραικός

Ὁ Νικόλαος Κεφαλᾶς (1763/70 – 1850) γεννήθηκε καὶ μεγάλωσε στὴν Ζάκυνθο ὃπου καὶ διδάχθηκε τὰ πρῶτα γράμματα κοντὰ στὸν Ἀντώνιο Μαρτελάο καὶ τὸν δυτικὸ ἱερωμένο Νικολὸ Ρενῶ. Ἀπὸ μικρὴ ἡλικία θὰ στραφῇ στὴ θάλασσα καὶ τὸ ἐμπόριο, ἀρχικὰ ὡς ναύτης καὶ ἀργότερα ὡς καπετάνιος σὲ δικὸ του πλοῖο, πραγματοποιῶντας ἀρκετὰ ταξίδια στὴ Μεσόγειο θάλασσα.

Στὰ 1809/10 θὰ βρεθῇ στοὺς Παξοὺς –ποὺ τότε εὑρίσκοντο ὑπὸ γαλλικὴ κατοχή- σὲ μία προσπάθεια ἐκδιώξεως ἀπὸ τὸ νησὶ τῆς γαλλικῆς φρουρᾶς. Ἒχοντας παρουσιασθεῖ ὡς ἀπεσταλμένος τοῦ Ἂγγλου ἀρχιστράτηγου Ὂσβαλντ καὶ μὲ τὴν συνεργασία τῶν τοπικῶν ἀρχόντων θὰ καταφέρη νὰ διώξῃ τὴν γαλλικὴ φρουρὰ καὶ νὰ ὑψώσῃ τὴν ἀγγλικὴ σημαία στὴν περιοχή. Συνέχεια

Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος τοῦ Ρήγα Φεραίου

Ὁ Ρήγας Φεραῖος ὡς πραγματικὸς ἡγέτης καὶ ἐπαναστάτης ἔδωσε προτεραιότητα στὴν ψυχικὴ προετοιμασία τῶν σκλαβωμένων Ἑλλήνων, ὥστε νὰ πάρουν τὰ ὅπλα καὶ νὰ ἐπαναστατήσουν κατὰ τῆς ὀθωμανικῆς τυραννίας. Ἤθελε πρῶτα νὰ ἐξυψώσῃ τὸ ἠθικό τους καὶ μετὰ νὰ τοὺς ὠθήσῃ στὸν ἀγῶνα τῆς ἐπανάστασης, ὅπου θὰ χρειαζόταν καὶ τὴ ζωή τους ἀκόμη νὰ θυσιάσουν.
Προσπάθησε νὰ δείξῃ στοὺς συμπατριῶτες του τὴ μεγάλη κληρονομιά, ποὺ εἶχαν ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους Ἓλληνες, τὸ μεγαλεῖο τῶν ἑλληνικών πόλεων, τὴν οἰκονομικὴ καὶ πολιτική τους δύναμη καὶ τὴν ἀνδρεία τῶν προπατόρων τους.

Συνέχεια

Πόσοι Ἑλληνογενεῖς ζοῦν στήν Ἀσία;

Ἐκατὸ ἐκατομμύρια περίπου ἀπόγονοι τῶν Ἑλλήνων ζουν στὴν Ἀσία:Πρόσφατα, τὰ δέκα παιδιὰ τῶν Καλλᾶς (ἀπόγονοι τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου στὴν Ἀσία) ἔθεσαν τὴν ἑξῆς ἐρωτήσι: «Ἐμᾶς, χίλια καὶ περισσότερα χρόνια προσπαθοῦν νὰ μᾶς κάνουν Μουσουλμάνους, ἀλλὰ παραμένουμε πιστοὶ στοὺς θεοὺς τοῦ Ὀλύμπου. Ἐσεῖς πῶς ἀρνηθήκατε τήν πίστι σας καί γίνατε Χριστιανοί»; Συνέχεια

Ἄγνωστοι Ἕλληνες: Ἰορδανία, ὅταν οἱ Ἕλληνες σμιλεύουν τὰ βουνά.

Ἄγνωστοι Ἕλληνες Ἰορδανία, ὅταν οἱ Ἕλληνες σμιλεύουν τὰ βουνά.1Οι Έλληνες, λόγω της αγάπης τους για την έρευνα και το νέο, ταξίδευαν σε όλον τον κόσμο μεταδίδοντας παράλληλα κάθε είδους γνώση και κουλτούρα στα μέρη που επισκέπτονταν.
Ν. Αμερική, Κίνα, Ινδίες είναι από τους βασικούς σταθμούς τους. Στο τέλος του ταξιδιού τους επέστρεφαν όμως οι περισσότεροι στα γνώριμα νερά της Μεσογείου αφήνοντας και εκεί το προσωπικό τους στίγμα. Συνέχεια

Ἡ νέα Εὐρασιατικὴ συμμαχία γιατί ἀκριβῶς γίνεται;

Ἐνδιαφέρουσα ἀπόφασις τῶν ἡγετῶν τῆς Εὐρασίας νὰ ἐνώσουν τὶς δυνάμεις τους.
Ῥωσσία, Λευκορωσσία καὶ Καζακστᾶν πλέον καταργοῦν τὰ σύνορά τους καὶ μεριμνοῦν πρὸ κειμένου νὰ ἔχουν κοινὴ οἰκονομικὴ πολιτική.

Ἤδη ἔχουν προχωρήσει στὴν  τελωνειακὴ ἔνωσι καὶ ἐξακολουθοῦν…
Βέβαια… Ἐδῶ γεννῶνται κάποιες περίεργες συνθῆκες… Ὄχι γιὰ τὸ εἶδος τῆς ἐνώσεως ἀλλὰ γιὰ τὴν σχέσι της μὲ τὴν νέα (καὶ παλαιά) τάξι πραγμάτων. 
Στὸ Καζακστάν, καὶ δὴ στὴν Ἀστανᾶ, ἔχει ἐγκαθιδρυθῇ ἡ πρωτεύουσα τῆς παγκοσμίου κυβερνήσεως. 
Συνέχεια