Ἡ νέα Εὐρασιατικὴ συμμαχία γιατί ἀκριβῶς γίνεται;

Ἡ νέα Εὐρασιατικὴ συμμαχία γιατί ἀκριβῶς γίνεται;Ἐνδιαφέρουσα ἀπόφασις τῶν ἡγετῶν τῆς Εὐρασίας νὰ ἐνώσουν τὶς δυνάμεις τους.
Ῥωσσία, Λευκορωσσία καὶ Καζακστᾶν πλέον καταργοῦν τὰ σύνορά τους καὶ μεριμνοῦν πρὸ κειμένου νὰ ἔχουν κοινὴ οἰκονομικὴ πολιτική.

Ἤδη ἔχουν προχωρήσει στὴν  τελωνειακὴ ἔνωσι καὶ ἐξακολουθοῦν…
Βέβαια… Ἐδῶ γεννῶνται κάποιες περίεργες συνθῆκες… Ὄχι γιὰ τὸ εἶδος τῆς ἐνώσεως ἀλλὰ γιὰ τὴν σχέσι της μὲ τὴν νέα (καὶ παλαιά) τάξι πραγμάτων. 
Στὸ Καζακστάν, καὶ δὴ στὴν Ἀστανᾶ, ἔχει ἐγκαθιδρυθῇ ἡ πρωτεύουσα τῆς παγκοσμίου κυβερνήσεως. 
Αὐτὴ λοιπὸν ἡ πρωτεύουσα ἔχει ἀκόμη καὶ ἀεροδρόμιον ὑποδοχῆς ἐξωγηΐνων.
Ἀπὸ τὴν ἄλλην, τὸ 2009, στὴν Μόσχα, παρήλασαν ὅλες ἐκεῖνες οἱ δυνάμεις, ποὺ στηρίζουν τὴν παγκόσμιο διακυβέρνησι.
Τί ἀκριβῶς λοιπόν θέλουν νά μᾶς δείξουν μέ αὐτήν τήν συμμαχία; Ὅτι στηρίζουν ἤ δέν στηρίζουν τήν νέα (καὶ παλαιά) παγκόσμια τάξι;

Δὲν ξέρω τὸ τὶ λέτε ἐσεῖς…
Ἀλλὰ κατ’ ἐμὲ ὁ Πούτιν, ἡ Ῥωσσία, ἡ Λευκορωσσία, τὸ Καζακστάν, τὸ Πακιστάν, τὸ Ἀφγανιστάν, ἡ Ἰνδία, ἡ Αὐστραλία, ἡ Βενεζουέλα, ἡ Κίνα, οἱ ΗΠΑ, ἡ Γαλλία, ἡ Γερμανία, ἡ Ἀγγλία, ἡ Πορτογαλλία καὶ τέλος πάντων ΟΛΟΙ οἱ ἡγέτες ὅλων αὐτῶν τῶν κρατῶν, σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ τὰ πλάτη τῆς γῆς, μεριμνοῦν γιὰ ἕνα καὶ μόνον: τὴν ἐγκαθίδρυσι τῆς παγκοσμίου διακυβερνήσεως. Δὲν πρόκειται νὰ ἐπιτρέψουν σὲ ΚΑΝΕΝΑΝ νὰ τοὺς  σταματήσῃ… (Ἐκτὸς φυσικὰ ἐὰν τοὺς προκύψῃ κάποιος ἀστάθμητος παράγων, ἐν τελῶς ἀπρόβλεπτος ἀλλὰ πάντα καθοριστικός, ὅπως δῆλα δὴ σὲ κάθε περίπτωσι ποὺ κάποιοι προσπάθησαν κατὰ τὸ παρελθὸν νὰ στήσουν παγκόσμιες τάξεις ἐλέγχου!!!)

Γιὰ νὰ δοῦμε λοιπόν… 
Θά τό δοῦμε ἐκ νέου νά παίζῃ τό σενάριον; Ἤ δέν θά τό δοῦμε; 

 Φιλονόη.

Υ.Γ. Στάκτες στὰ ματάκια μας… Παιχνιδάκια ποὺ στήνονται γιὰ νὰ ξεγελοῦν τὶς μάζες, δῆλα δὴ ἐμάς! Σενάρια ποὺ στήνονται γιὰ τὸ θεαθῆναι… Νὰ ‘χαμε κι ἄλλα ὅμως….

ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΡΩΣΙΑ, ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

 Η Ρωσία, η Λευκορωσία και το Καζακστάν θα υπογράψουν σήμερα συμφωνία για τα πρώτα στάδια της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης, ενός σχεδίου του Ρώσου πρωθυπουργού Βλαντιμίρ Πούτιν με στόχο την στενότερη συνεργασία των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Ο Ρώσος πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ και οι ομόλογοί του της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο και του Καζακστάν Νουρσουλτάν Ναζαρμπάγεφ θα υπογράψουν στη Μόσχα την «Διακήρυξη για την Ευρασιατική Οικονομική Ολοκλήρωση», ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

«Το έγγραφο αποτελεί το επόμενο στάδιο της διαδικασίας ολοκλήρωσης, τον ενιαίο οικονομικό χώρο που συστάθηκε σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και θα είναι ανοικτός σε νέα μέλη», διευκρινίζει το Κρεμλίνο.

Ο Πούτιν αναφέρθηκε πρώτη φορά στην δημιουργία μιας «Ευρασιατικής Ένωσης» από κοινού με τις πρώην σοβιετικές δημοκρατίες, σε άρθρο του στην εφημερίδα Izvestia τον Οκτώβριο.

Οι τρεις πρώην σοβιετικές δημοκρατίες έχουν ήδη δημιουργήσει μια Τελωνειακή Ένωση. Ο Ενιαίος Οικονομικός Χώρος, που θα διευθύνεται από μια ευρασιατική οικονομική επιτροπή, θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2012.

πηγή

(Visited 70 times, 1 visits today)
4 thoughts on “Ἡ νέα Εὐρασιατικὴ συμμαχία γιατί ἀκριβῶς γίνεται;

 1. Τὸ θέμα τοῦτο εἶναι τεράστιον Φιλονόη, ἀπαιτεῖ ἰσχυρὰς γνώσεις ἱστορίας καὶ γεωπολιτικῆς καὶ δὲν εἶναι δυνατὸν οὔτε κατ’ ἐλάχιστον νὰ ἀναπτυχθῆ ἀλλὰ καὶ νὰ γίνη κατανοητὸν εἰς τὰς ὀλίγας αὐτὰς γραμμὰς. Λέγω μόνον ὅτι ἡ Εὐρασία – ἤ ἐνδιάμεσος περιοχὴ κατ’ ἄλλους – εἶναι ὁ ζωτικὸς χῶρος τοῦ μείζονος Ἑλληνισμοῦ πρωτίστως καὶ ἄνευ αὐτοῦ ἡ Εὐρασιατικὴ Ἕνωσις εἶναι ἀδύνατον νὰ ὑπάρξη καὶ ἄν τοῦτο συμβῆ θὰ εἶναι ἀτελὴς καὶ εὔθραυστος. Τοῦτο γνωρίζει πολὺ καλὰ ὁ Πούτιν καὶ αὐτὸ ἐξηγεῖ τὴν ἐποιμονήν του νὰ προσεγγίσῃ τὴν παραδέρνουσα κάπου μεταξὺ Πλανκτῶν καὶ Συμπληγάδων Ἑλλάδα.
  Σωστὰ λέγεις ὅτι πολλοὶ ἡγέται μεριμνοῦν διὰ τὴν ἐγκαθίδρυσιν τῆς παγκοσμίου διακυβερνήσεως, ἐξαιροῦνται ὅμως ἀρκετοὶ μεταξὺ τῶν ὁποίωνὶ ὁ Πούτιν ὡς καὶ ἡ δύναμις ἐκείνη ἡ ὁποῖα εἶναι τὸ μοναδικὸν ὠργανωμένον ἐμπόδιον εἰς τὴν λαίλαπα αὐτήν. Ποῖα ἡ δύναμις αὐτὴ τὴν ὁποίαν μὲ τὸσην γλαφυρότητα διετύπωσε ὁ ἀείμνηστος Ράνσιμαν τὴν γνωρίζεις βεβαίως
  Ἐν κατακλεπιδι ἐὰν οἱ χαζοχαρούμενο Ἕλληνες εἴμεθα προσηλωμένοι εἰς τὸ ὅραμα τῆς Ἒνδιαμέσου Περιοχῆς ὅπως καὶ οἱ μέχρι πρὸ ὀλίγων γενεῶν παούδων μας τὰ πράγματα ὄχι μόνον εἰς τὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ καὶ εἰς ὁλόκληρον τὸν κόσμον θὰ ἦσαν σήμερα διαφορετικά.
  Ἀλλὰ ποῦ μυαλο!!!!………

  • Τότε βρέ Νικόλαε γιατί διοργάνωσε τήν παρέλασι στήν Μόσχα; Γιατί ἐπιβάλλει στούς Ῥώσσους ἠλεκτρονικές ταὐτότητες καί τά σχετικά; Γιατί δέν καθαρίζει τήν Παλαιστίνη ἀπό τούς Ἑβραίους;

 2. Πρῶτον, ὅπως εἴπα τὸ θέμα εἶναι τεράστιον καὶ ἀπαντήσεις δὲν δίδονται μὲ δύο ἤ τρεῖς ἐρωτησοῦλες καὶ ἀπουσίαν γνώσεων καὶ πληροφορήσεως.
  Δεύτερον, διατὶ νὰ καθαρίσῃ τὴν Παλαιστίνην ἀπὸ τοὺς Ἑβραίους; Ἄν οἱ Παλαιστίνιοι εἶναι ἄξιοι ἄς τὸ κάμουν μόνοι τους.

  • Διότι ἁπλούστατα στὴν Παλαιστίνη ἔχουν πέσει ὅλα τὰ κοράκια τοῦ πλανήτου καὶ τρῶνε σᾶρκες ἀνθρώπων!!! Ποῦ εἶναι τό φιλοδίκαιον τῆς Ῥωσσίας;

Leave a Reply