Ὁ Κολόμβος ἔφερε τό καλαμπόκι; Ἤ ὄχι;

Ὁ Κολόμβος ἔφερε τό καλαμπόκι; Ἤ ὄχι;1Νὰ πῶς μᾶς δουλεύουν ἄγρια…
Τὸ καλαμπόκι, λένε ὅλα τὰ βιβλία, ὅ,τι τὸ ἔφερε ὁ Κολόμβος ἀπὸ τὴν Ἀμερική, πρὶν ἑξακόσια χρόνια.
Δεῖτε τὴν παραπάνω φωτογραφία, μὲ καλαμπόκι ἀπὸ τὴν Πομπηΐα.

Παναγιώτης Δαρίβας

Οἱ Κρῆτες ἔφεραν πρῶτοι τὸ καλαμπόκι ἀπὸ τὴν Ἀμερική.
Ὁ ἱστορικὸς Menzies, σὲ βιβλίο του δηλώνει ὅτι τὰ πλοῖα τῶν Μινωϊτῶν θὰ μποροῦσαν νὰ διασχίσουν τὸν Ἀτλαντικό.
Οἱ Μινωΐτες, μὲ ἔδρα στὴν Κρήτη καὶ τὴν Σαντορίνη, ἔκαναν ἐμπόριο, ποὺ ἐκτεινόταν ἀπὸ τὴν Ἰνδία μέχρι τὴν περιοχὴ τῶν Μεγάλων Λιμνῶν, τῆς Βορείου Ἀμερικῆς.
Τὰ στοιχεῖα ἔχει πολλά.
Ἀναφέρω ἔνα, γιατὶ δὲν μοῦ φτάνει ὁ χῶρος.
Ἡ ποιότητα καὶ ἡ χημικὴ σύνθεση τοῦ χαλκοῦ, ποὺ βρέθηκαν στην Κρήτη, εἶναι ἴδια μὲ τὸν χαλκὸ τῆς Βορείου Ἀμερικῆς.
Ἔχει καθαρότητα 99,8%.
Οἱ Μινωΐτες εἴχαν μεγάλο ἐμπόριο μὲ τὴν Ἰνδία.
Ἡ Κεράλα τῆς Ἰνδίας ἤταν γεμάτη ἀπὸ μινωἱκὰ πλοῖα, ποὺ ἔρχονταν κυρίως ἀπὸ Ἀμερική.
Στὴν Κεράλα ἔχουν ἀκόμη τὴν γιορτὴ τοῦ «Jellikatta» ποὺ εἶναι τὰ ταυροκαθάψια.
Ἀπὸ τοὺς Κρῆτες οἱ Ἰνδοὶ  ἔχουν ἱερὲς τὶις ἀγελάδες.
Οἱ Ἰνδοὶ εἶναι ἀποδεδειγμένο ὅτι δὲν εἶχαν πλοῖα, γιὰ ὑπερπόντια ταξείδια.
Τὰ ἐμπορεύματα ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ στὴν Κεράλα τὰ ἔφερναν τὰ κρητικὰ πλοῖα.
Ὑπάρχουν χιλιάδες ἀντικείμενα κρητικὰ στὴν Κεράλα.
Δὲν μπορῶ νὰ τὰ ἀνεβάσω, γιατὶ μόνο μιὰ φωτογραφία, κατὰ περίπτωσιν, μπορῶν.
Ἀνεβάζω λοιπὸν τὴν παραπάνω φωτογραφία.
Βρίσκεται στὴν Κεράλα.
Εἶναι ὁ Βούδας ποὺ κρατεῖ ἔνα καλαμπόκι.
Πλοῖα ἰνδικὰ δὲν πήγαιναν στὴν Ἀμερική.
Πήγαιναν μόνο κρητικὰ πλοῖα.
Ἀπόδειξις, ὅτι βρέθηκε στὴν Κρήτη, σὲ τάφο, ἕνα ἔντομο (παράσιτο τοῦ φυτοῦ καπνοῦ) ποὺ ἤταν μόνο στὴν Ἀμερική.
Κάτω, στὴν φωτογραφία, ὁ Βούδας κρατᾶ καλαμπόκι.Ὁ Κολόμβος ἔφερε τό καλαμπόκι; Ἤ ὄχι;2

Δαρίβας Παναγιώτης

(Visited 99 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ὁ Κολόμβος ἔφερε τό καλαμπόκι; Ἤ ὄχι;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὁ Κολόμβος ἔφερε τό καλαμπόκι; Ἤ ὄχι; | gdellas

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Πῶς τό ἡλιέλαιον συνδέει τούς ἀρχαίους Ἕλληνες μέ τήν Ἀμερική; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply