Ἕνας πατριώτης Ἡγέτης θὰ εἶχε παραιτηθῇ!!!

Ἕνας πατριώτης Ἡγέτης θὰ εἶχε παραιτηθῇ!!!Ὄχι τώρα εἰδικῶς. Γενικῶς τὸ λέω.
Γνωρίζουμε πὼς ἡ βο(υ)λή  τους ἀδυνατεῖ, βάσει τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος, νὰ λειτουργήσῃ ἀκόμη καὶ μὲ 299 βο(υ)λευτές.
Πρὸς τοῦτο τσακίζονταν πάντα, σὲ κάθε κρίσιμο, δῆλα δὴ μνημονιακὴ συνεδρίασιν, νὰ ἔχουν ἐν ἀναμονῇ ἀντικαταστάτες.
Ἄλλως τὲ τὸ εἴδαμε τὸ «ἔργο νὰ παίζῃ» ἀρκετὲς φορές, ἔως τώρα… Ἰδίως μὲ τὰ βο(υ)λευτόπαιδα τοῦ μΠατΣοΚ.

Συνεπῶς, γιὰ νὰ μὴν ἔχουν παραιτηθῇ ἔως σήμερα, κάθε φορὰ ποὺ κάποια κρίσιμος συνεδρίασις ἀξίωνε τὴν παρουσία καὶ τῶν 300 κουδουνισμένων, αὐτομάτως λαμβάνουμε τὴν ἐπιβεβαίωσιν γιὰ τὸ εἶδος αὐτῶν τῶν 300.
Ῥωτῆστε τους ἕναν ἕναν…
Ὅσοι γνωρίζετε κάποιους ἀπὸ αὐτούς, ῥωτῆστε τους γιατὶ δὲν ἔχουν παραιτηθῇ.
Ὄχι σὰν ἄτομα, ἀλλὰ σὰν κομματικοὶ σχηματισμοὶ καὶ μηχανισμοί.
Ῥωτῆστε τους… γιὰ νὰ βεβαιωθεῖτε…

Βέβαια, θὰ μοῦ πεῖτε, πὼς μία ἐκλογικὴ ἀναμέτρησις, ἴσως καὶ δύο, καὶ τρεῖς καὶ δεκατρεῖς νὰ ὁδηγήσουν τὴν χώρα σὲ ἀπόλυτο ἀστάθεια.
….Χὰ χὰ χά…
Καὶ τώρα δῆλα δὴ ποὺ ἔχουμε σταθερότητα, ἔχουν ὅλα καλῶς.
Μὰ ἀκριβῶς αὐτὴ ἡ σταθερότητα, ποὺ εἶναι πλαστὴ καὶ ἀποτέλεσμα ἐκβιασμῶν, ἔχει φέρει τὴν χώρα σὲ αὐτὴν τὴν κατάστασιν.
Αὐτὴ ἡ σταθερότητα ἐπιτρέπει στοὺς τροϊκανούς, καθὼς καὶ στὰ κουδουνισμένα τῆς «Ἡνωμένης Εὐρώπης» νὰ ἐπιβάλουν κάθε εἴδους παραλογία, ὡς ἀνάγκη.
Αὐτὴ τὴν ἴδια σταθερότητα εἶναι ποὺ χρειάζονται ὅλων τῶν εἰδῶν οἱ δυνάστες παγκοσμίως, πρὸ κειμένου νὰ ἰσχυροποιοῦν καὶ νὰ παγιώνουν τὶς τυραννίες τους.

Συνεπῶς;
Συνεπῶς, ἐὰν εἴχαμε πατριῶτες μέσα στὴν βο(υ)λὴ θὰ εἶχαν πρὸ πολλοῦ παραιτηθῇ…
Μὰ τὸ ΚΚΕ, μὰ ὁ τΣΥΡΙΖΑ, μὰ ὁ Καμμένος μὲ τοὺς καμμένους του, μὰ ἡ Χρυσῆ Αὐγή…
Μὰ δὲν εἶναι πατριῶτες… Ὑπάλληλοι εἶναι καὶ τὸ ἀπολαμβάνουν…
Ἐντολὲς δέχονται καὶ δὲν δύνανται νὰ πράξουν διαφορετικῶς….

Μὲ τὶς ὑγεῖες μας λοιπόν…
Γιὰ τὴν ὥρα…

Φιλονόη

Υ.Γ. Πρέπει νὰ κατανοήσουμε πὼς ὑπὲρ ἄνω τῶν πάντων ἐστὶ τὸ κοινὸ καλό. Δῆλα δὴ ἡ Πατρίς. Ὄχι οἱ κομματικές μας πεποιθήσεις ἤ τὰ ἀτομικά μας εἰσοδήματα.

φωτογραφία

(Visited 19 times, 1 visits today)
Leave a Reply