Καὶ πίσω ἀπὸ τὶς συλλήψεις τὰ κουκουλώματα τῶν προμηθειῶν γιὰ τὰ ἐξοπλιστικά…

Καὶ πίσω ἀπὸ τὶς συλλήψεις τὰ κουκουλώματα τῶν προμηθειῶν γιὰ τὰ ἐξοπλιστικά...Ἔχει πολὺ ἐνδιαφέρον νὰ παρατηροῦμε πὼς τὸ σύστημα «ξεφουσκώνει» ὁποιονδήποτε πολιτικὸ πόλο συγκέντρωσε ψήφους, ποὺ προορίζοντο γιὰ ἄλλους.
Φυλάκιση βουλευτῶν, μὲ γελοῖες δικαιολογίες, ἐνῶ τὰ δισεκατομμύρια ποὺ ἔφαγαν τὰ γαλαζοπράσινα λαμόγια, δὲν ἀπασχολοῦν σοβαρὰ τοὺς μεγαλοδικαστές μας.
Ἡ ἔλλειψη τῶν κλεμμένων αὐτῶν χρημάτων, ὄχι μόνο ὁδήγησε σὲ ἀνατροπὴ τοῦ πολιτεύματος, ὅπου πλέον ἀνοικτὰ καθορίζεται ἡ πολιτικὴ μας ἀπὸ ξένα κέντρα, ἀλλὰ ἀπειλεῖ πλέον καθημερινὰ καὶ τὴν ὑγεία τῶν πολιτῶν, που ἀντιμετωπίζουν τριτοκοσμικὲς καταστάσεις στα νοσοκομεῖα.
Ἡ δικαιοσύνη ἔπαψε νὰ παριστάνῃ τὴν οὐδέτερη πολιτικὰ κι ἐνῶ φρόντισε νὰ μᾶς κυβερνοῦν, γιὰ δεκαετίες, κανονικοὶ μαφιόζοι μὲ γραβάτες …ἔρχεται νὰ μᾶς «σώσῃ» ἀπὸ τοὺς οὐρακοτάγκους τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς…
Μία δικαιοσύνη ἐξαρτημένη ἀπὸ γελοίους πολιτικοὺς καὶ μαφιόζους …δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ δείξῃ τὸν πραγματικό της ἑαυτό…
…Κι ὁ πιὸ δύσπιστος πολίτης νὰ καταλάβῃ περὶ τίνος πρόκειται.

Σημειῶστε ὅτι ἐνῶ τὸ κράτος ἐπιβάλλει βαριὰ πρόστιμα καὶ θεωρεῖ ἄκυρες συναλλαγές, που ἔχουν ἔστω καὶ μία μικρὴ μουτζούρα…
… οἱ συναλλαγὲς μὲ τὰ εἰκονικὰ τιμολόγια καὶ τὰ ὑπερκοστολογημένα μεταλλικὰ σκουπίδια, ποὺ ἀγοράστηκαν γιὰ τὴν ἄμυνα τῆς χώρας …ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΓΚΥΡΕΣ καὶ ΚΑΝΕΝΑΣ καὶ δὲν τολμᾶ να ζητήσῃ τὴν ἐπιστροφὴ τῶν χρημάτων μας, ποὺ βρέθηκαν σὲ συγκεκριμένες τσέπες, κατόπιν δεκάδων παρανόμων πράξεων κι ἐγκληματικῶν ἐνεργειῶν.

 Ἡ συμμορία ποὺ μᾶας κυβερνᾶ ΔΕΝ ἀναζητᾶ τὰ δισεκατομμύρια τῶν εἰκονικῶν συμβάσεων, ποὺ βρίσκονται στὰ χέρια ξένων, ἀλλὰ ἀρκεῖται στὴν ἐπιστροφὴ μερικῶν ἐκατομμυρίων…
…ποὺ τσέπωσε ἡ «τελευταία τρῦπα τοῦ ζουρνά».
15 ἐκατομμύρια μίζας, σὲ 30 Δισεκατομμύρια ἐξοπλιστικῶν…
…δὲν εἶναι παρὰ τὸ μισὸ τοῖς χιλίοις (0,5 ‰) …τῶν χρημάτων ποὺ βούτηξαν οἱ ξένοι τραπεζίτες,  ποὺ βρίσκονται πίσω ἀπό τὶς βιομηχανίες ὅπλων.

 Ἡ ὑπάρξη καὶ μόνο τῆς παραμικρῆς παραποιήσεως καὶ χειραγωγήσεως τῆς συναλλαγῆς, θὰ ἔπρεπε νὰ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ὁλόκληρη τὴν συναλλαγὴ καὶ οἱ προμηθευτὲς θὰ ἔπρεπε, ὄχι μόνο νὰ ἐπιστρέψουν τὸ ΣΥΝΟΛΟ τῆς ἀξίας τῆς συμβάσεως, ἀλλὰ νὰ πληρώσουν καὶ πρόστιμα γιὰ τὴν ἐξαπατήση καὶ τὴν λῃστεία τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου.
Ἡ Δικαιοσύνη καὶ οἱ δημοσιοκάφροι συνεχίζουν νὰ μᾶς παραπλανοῦν μὲ τοὺς ψιλικατζῆδες, κι ὄχι μὲ τοὺς καρχαρίες, ποὺ ἔφαγαν τὸ καταπέτασμα.
Ὅ,τι ἰσχύει για ἐμᾶς …ΔΕΝ ἰσχύει γιὰ τοὺς ἐμπόρους ὅπλων, τὶς τράπεζες, γιὰ τὶς ὁποῖες δουλεύουν στην οὐσία, ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς πολιτικούς, ποὺ εἶναι ἐπίσης γιουσουφάκια τῶν τοκογλύφων.

«Σίγμα»

(Visited 25 times, 1 visits today)
Leave a Reply