Ὅλοι στὶς ἐφορίες ἀπὸ σήμερα…

Ὅλοι στὶς ἐφορίες ἀπὸ σήμερα...Ὅλοι στὶς ἐφορίες ἀπὸ σήμερα, Δευτέρα, μὲ τὰ χαρτιὰ στὰ χέρια. Τὰ χαρτιὰ ποὺ ἀποδεικνύουν πὼς αὐτά ποὺ ζητάει ἡ κυβέρνηση ἁπλᾶ δὲν ὑπάρχουν.
Νομίζουν οἱ γελοῖοι κομμουνιστὲς τῆς Ν.Δ. πὼς ἐπειδὴ δὲν ἀνήκουμε σὲ κάποιο «ἀγωνιστικό» φορέα τοῦ θεμιτοῦ παρασιτικοῦ συνδικαλισμοῦ, θὰ τοὺς δώσουμε κῶλο.

Ὅλοι στὶς ἐφορίες μὲ τὰ χαράτσια στὰ χέρια, συζήτηση μὲ τὸν ἔφορο καὶ τελευταία προειδοποίηση, πρὸς τοὺς σταλινικοὺς ὑπαλλήλους τῆς σοβιετίας.
Αὐτά ποὺ ζητᾶτε, δὲν ὑπάρχουν.
Σᾶς τὸ λέμε μὲ τὸ καλό, γιὰ τελευταία φορά.

Πάρτε πίσῳ τὰ κομμουνιστικὰ μέτρα ποὺ ψηφίσατε, ἡ πεῖτε στὰ ἀφεντικά σας πὼς θὰ πρέπει νὰ ἐτοιμαστοῦν για κολάσῃ.
Τὴν κολάσῃ, τὴν τρομοκρατία καὶ τὴν παράνοια, θὰ σᾶς τὴν ἐπιστρέψουμε ἐπὶ Δέκα (10).

Εὐθύμης Μαραμῆς

φωτογραφία

(Visited 7 times, 1 visits today)
Leave a Reply