Ποῦ ἀκριβῶς ξοδεύονται οἱ φόροι τοῦ τομπάκο ἀπὸ τὶς κυβερνήσεις;

Ποῦ ἀκριβῶς ξοδεύονται οἱ φόροι τοῦ τομπάκο ἀπὸ τὶς κυβερνήσεις;Ξανάρχισαν τὰ ψέμματα πάλι, περὶ αὐξήσεως τῆς τιμῆς στὸ τομπάκο, δῆθεν γιὰ ἰατρικὰ νοσήλεια. Ἄς ἀφήσουμε τὸ ὅτι τὸ τομπάκο εἶναι μία ἐντελῶς ἀκίνδυνη οὐσία καὶ ἂς ἀφήσουμε τὸ ὅτι ὅσοι καπνίζουν ἐπιβαρύνονται μὲ ἐπιπλέον εἰδεχθὴ φορολογία. Θὰ σταθῶ μόνον στὸν ΙΣΧΥΡΙΣΜΟ ὅτι τάχα οἱ ἐπιπλέον φόροι καλύπτουν τὰ ἐπιπλέον κόστη ὑγείας ποὺ δῆθεν προκύπτουν γιὰ τοὺς καπνιστές.
Ὡραῖα, μποροῦμε νὰ δοῦμε ἀναλυτικὰ τὰ στοιχεῖα τῶν τελευταῖων 10 ἐτῶν γιὰ τὸ ποῦ ἀκριβῶς ξοδεύονται οἱ φόροι τοῦ τομπάκο ἀπὸ τὶς κυβερνήσεις; Καὶ νὰ διαπιστώσουμε ὅτι μέχρι τελευταίου σέντ ἔχουν δοθεῖ ἀποδεδειγμένα γιὰ νοσήλεια ἀσθενῶν ποὺ ἀποδεδειγμένα εἶχαν ἀρρωστήσει ἀπὸ τὸ …κάπνισμα (ὄχι ἄλλα αἴτια, ὄχι εἰκασίες, ἀποδεδειγμένα λέγω), καὶ ὅτι αὐτὰ τὰ ἐπιπλέον χρήματα ἦταν ἀπαραίτητα πέραν τῶν ἀσφαλίστρων ποὺ πλήρωναν οἱ καπνιστές; Ἐνῶ οἱ μὴ καπνιστὲς ἀποδεδειγμένα νὰ μὴν ἀσθενοῦν ἀπὸ τὶς ἴδιες ἀσθένειες ἄρα καὶ νὰ ἐπαρκοῦν τὰ δικὰ τους ἀσφάλιστρα γιὰ τὴν δικὴ τους νοσηλεία;

Μιὰ καὶ τὸ ἀπίστευτα βλακῶδες αὐτὸ ψεῦδος περιφέρεται ἀπὸ τὰ παράσιτα στὴν ΕΕ, μποροῦμε ἐπίσης νὰ δοῦμε ἀναλυτικὰ γιὰ κάθε μία χῶρα τῆς ΕΕ ποὺ ἔχει ὑπέρογκα χαράτσια στὸ τομπάκο, ΠΟΥ ἀκριβῶς ξοδεύτηκαν τὰ χρήματα αὐτὰ τὰ τελευταῖα 10 ἔτη;;;;; Καὶ προσοχή, μὲ σαφεῖς ἀποδείξεις ὅτι αὐτὰ χρησιμοποιήθηκαν ΜΟΝΟΝ καὶ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ στὰ ἰατρικὰ κόστη καπνιστῶν, μέχρι τελευταίου σέντ, καὶ ΜΟΝΟΝ ὅπου ἐπρόκειτο γιὰ ἀσθένεια ἀποδεδειμένα προκαλούμενη ἀπὸ τὸ …τομπάκο;

Πέρσεια Ἑκάτη

εἰκόνα

(Visited 42 times, 1 visits today)
One thought on “Ποῦ ἀκριβῶς ξοδεύονται οἱ φόροι τοῦ τομπάκο ἀπὸ τὶς κυβερνήσεις;

Leave a Reply