Ἀλήθεια, ποιόν ἐξυπηρετεῖ ἡ διαφήμισις τῆς ΔΕΗ;

Ἀλήθεια, σέ τί ἐξυπηρετεῖ ἡ διαφήμισις τῆς ΔΕΗ;Τηλεόρασιν δὲν βλέπω.
Οἱ φίλοι μου ὅμως φροντίζουν νὰ μὲ ἐνημερώσουν.
Τί μάθαμε λοιπόν τίς τελευταῖες ἡμέρες;
Μάθαμε πὼς ἡ ΔΕΗ διαφημίζεται, σὲ ζῶνες ὑψηλῆς προβολῆς, μὲ στόχο νὰ …αὐξήσῃ τὸν ἀριθμὸ τῶν πελατῶν της…, ἀλλὰ καὶ τὶς προτιμήσεις τους στὶς …ὑπηρεσίες της… Δῆλα δὴ μεριμνᾶ στὸ νὰ  νὰ τὶς προωθήσῃ καλλίτερα αὐτὲς τὶς ὑπηρεσίες της!!!
Καλά, ποῦ νά τό ποῦμε καί ποιός νά μᾶς πιστέψῃ;
Εἴμαστε βέβαιοι πώς δέν  μᾶς δουλεύουν ἤ δέν πασχίζουν νά μᾶς φορτώσουν ἐκ νέου ἐπί πλέον χρέη;

Ἡ ΔΕΗ, ἐν τελῶς μονοπωλιακά, διαχειρίζεται ὅλην τὴν ἠλεκτροδότησιν τῆς χώρας, ὅλες τὶς συνδέσεις καὶ τὶς ἀποσυνδέσεις κι ἀν τὶ νὰ διαθέσῃ ἕνα ποσὸν γιὰ τὴν ἠλεκτροδότησιν τῶν συνανθρώπων μας, ποὺ ἀδυνατοῦν νὰ πληρώσουν τὶς ὀφειλές τους, τὸ μετακυλᾶ στὶς πλᾶτες μας καὶ ταὐτοχρόνως ξοδεύει ἄγνωστον ἀριθμό ἐκατομμυρίων εὐρῶ γιὰ διαφημίσεις, ποὺ οὐδόλως θὰ τῆς αὐξήσουν τοὺς πελάτες.
Παράδειγμα;

Τί λέγαμε;
Πρέπει νά μάθουμε, μέσῳ διαφημίσεων, πού «παίζουν» σέ ἀκριβές ζῶνες, τίς νέες ὑπηρεσίες τῆς ΔΕΗ ἤ χε…ρετιστήκαμε κανονικά;

Ἀλήθεια, ποιός θά μᾶς ἀπαντήσῃ;
Καί ποιός ὁ λόγος πού τώρα ἀκριβῶς τά «σαΐνια» τῆς ΔΕΗ ἀπεφάσισαν νά ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ στά τσοντοκάναλα μερικά ἐκατομμύρια εὐρόπουλα ὡς δωράκι;;; Καί γιατί ΟΥΔΕ ΕΝΑΣ δημοσιοκάφρος ἀσχολεῖται μέ τό θέμα;
Μήπως διότι «πέφτουν τά φράγκα» στά ταμεῖα, ἀπό τά ὁποῖα πληρώνονται;

Νὰ χαρῶ ἐγὼ διαφάνειες καὶ συνειδήσεις…
Καὶ μετὰ μοῦ λές…

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 38 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἀλήθεια, ποιόν ἐξυπηρετεῖ ἡ διαφήμισις τῆς ΔΕΗ;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὅταν καλοπληρώνονται οἱ δημοσιογράφοι, ἁπλῶς …σιωποῦν, γιὰ νὰ πουληθῇ ἄνετα ἡ ΔΕΗ!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply