Εἶχαν οἱ παπποῦδες μας φλογοβόλα;

Εἶχαν οἱ παπποῦδες μας φλογοβόλα;Φλογοβόλα εἶχαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες:

Ὁ Πλούταρχος ἀναφέρει ὅτι ἡ Ἑλέπολις (ἕνα εἶδος πολιορκητικοῦ πύργου) εἶχε θωρακίσῃ, ὅπως ἀναφέρει καὶ ὁ Βιτρούβιος, πολὺ ἀνθεκτική, ὥστε ἄντεχε καὶ στὴν φωτιά, ποὺ ἔριχναν τὰ φλογοβόλα τῶν Ῥοδίων, ὅταν τοὺς πολιόρκησαν.

Ἐπάνω Ῥόδιος μὲ φλογοβόλο.

Ἀπὸ ἐκεῖ προῆλθλε καὶ τὸ ὑγρὸ πῦρ τῶν βυζαντινῶν.

Παναγιώτης Δαρίβας
περιοδικὸ ἀναζήτησις

(Visited 29 times, 1 visits today)
Leave a Reply