Διαρκῶς σὲ ἑτοιμότητα ὁ κρατικὸς μηχανισμός…

Ἔδρασε ἄμεσα ὁ κρατικὸς μηχανισμός, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς τελευταίας καταιγίδος…

Πάντα ὅμως μὲ τὸ σκεπτικό: «Δὲν φταίω ἐγώ.. Δὲν φταῖς ἐσύ, μπορεῖ νὰ φταίῃ τὸ νησί….» Συνέχεια

Γιὰ νὰ …«δημιουργήσῃ» ἔρχεται ὁ Κυριάκος!!!

Τὴν πρώτη ἡμέρα τῆς Δημιουργίας ὁ Κυριάκος θὰ «καθαρίση» τὰ Ἑξάρχεια, θὰ καταργήση τὸ ἄσυλο καὶ θὰ βάλη διμοιρίες καταδρομέων νὰ φρουροῦν τὰ πανεπιστήμια. Συνέχεια

Ξεχάσαμε ἕνα …μνημόσυνον!!!

Συλλυπητήρια σύντροφε…

Συνέχεια

Δῆθεν ἀπαίτησις, δῆθεν Ἀρχῆς σὲ δῆθεν χώρα

Πρὸς τὴν Ἰδιωτικὴν Ἐπιχείρησιν μὲ τὴν ἐπωνυμίαν: «Α.Α.Δ.Ε.» ἢ «Ἀνεξάρτηο Ἀρχὴ Δημοσίων Ἐσόδων», ἐγγεγραμμένη εἰς γερμανικὰ καὶ ἀμερικανικὰ ἀρχεῖα, καθὼς καὶ τὸν προϊστάμενον αὐτῆς ὀνομαζόμενον Γεώργιον Πιτσιλῆ,

Κοινοποίησις εἰς δῆθεν Ὑπουργὸν κ. Εὐκλείδην Τσακαλῶτον…
τῆς δῆθεν «κυβερνήσεως»,
δῆθεν χώρας, ἀποικίας μὲ τὸ Ψευδώνυμον «Ἑλλάς»… Συνέχεια

Γλεντώντας τὶς …οὐρές!!!

Στημένοι στις ουρές ας αξιοποιούμε τον χρόνο αναλογιζόμενοι όλοι πόσο μεγαλύτερες θα ήταν οι ουρές με τους άλλους. Άγιο είχαμε.

Συνέχεια

Θὰ φορεθοῦν πολὺ ἐφέτος…

…αὐτὰ τὰ ἐνδύματα…!!!

Σὲ δύο γλωσσικὲς ἐκδοχές…

Συνέχεια