Γιὰ νὰ …«δημιουργήσῃ» ἔρχεται ὁ Κυριάκος!!!

Τὴν πρώτη ἡμέρα τῆς Δημιουργίας ὁ Κυριάκος θὰ «καθαρίση» τὰ Ἑξάρχεια, θὰ καταργήση τὸ ἄσυλο καὶ θὰ βάλη διμοιρίες καταδρομέων νὰ φρουροῦν τὰ πανεπιστήμια.

Τὴν δευτέρα ἡμέρα τῆς Δημιουργίας ὁ Κυριάκος θὰ κατεδαφίση τὴν ΕΡΤ καὶ θὰ ἀνακηρύξη τὸν ΣΚΑΪ ὡς τὸν ἐθνικὸ ῥαδιοτηλεοπτικὸ φορέα.

Τὴν τρίτη ἡμέρα τῆς Δημιουργίας ὁ Κυριάκος θὰ «ξεκλειδώση» τὸ Ἑλληνικὸ καὶ τὶς Σκουριὲς ὑπογράφοντας ὅ,τι τοῦ ζητήσουν οἱ «ἐπενδυτές».

Τὴν τετάρτη ἡμέρα τῆς Δημιουργίας ὁ Κυριάκος θὰ καταργήση τὸν ΕΝΦΙΑ καὶ τὸν φόρο στὸ κρασί.

Τὴν πέμπτη ἡμέρα τῆς Δημιουργίας ὁ Κυριάκος θὰ πετάξη ἔξω μὲ τὶς κλωτσιὲς 300.000 δημοσίους ὑπαλλήλους (ἀφοῦ προηγουμένως τοὺς κουρέψη καὶ τοὺς μαστιγώση) καὶ θὰ καταργήση ὅλα τὰ ἐπιδόματα ἀνέργων καὶ λοιπῶν κοπριτῶν.

Τὴν ἕκτη ἡμέρα τῆς Δημιουργίας ὁ Κυριάκος θὰ ἀπελάση 60.000 μαμελούκους «μετανάστες» καὶ θὰ ἀφαιρέση ἀπὸ ἑκατοντάδες χιλιάδες ξένους τὴν ἰθαγένεια ποὺ τοὺς ἔδωσε ὁ ΣΥΡΙΖΑς.

Τὴν ἑβδόμη ἡμέρα τῆς Δημιουργίας Κυριάκος θὰ δικάση τὸ παρεάκι Τσίπρα-Βαρουφάκη-Καμμένου γιὰ ἐθνικὴ προδοσία, θὰ τοὺς κλειδώση στὴν φυλακὴ καὶ θὰ πετάξη τὸ κλειδί.

Ἐξοργισμένος Ἕλλην

(Visited 215 times, 1 visits today)
Leave a Reply