Βλέπω «μπουμποῦκο» καὶ …κλαίω!!!

Ἀπὸ τὰ γέλια φυσικά.

Γιατί γελῶ; Μά, διότι, γιὰ κακή μου τύχη, μοῦ …«ἔτυχε» νὰ τὸν γνωρίζω, χρόνια τώρα καί, φυσικά, νὰ ἀντιλαμβάνομαι καλῶς πλέον πὼς αὐτὸ ποὺ θέλει τὸ ἐν λόγῳ ἄτομον νὰ βλέπουμε οὐδόλως εἶναι καὶ αὐτὸ ποὺ πράγματι βλέπουμε.
Καί, ἔνα ἁπλὸ παράδειγμα, γιὰ τὸ …«ἦθος» του, μποροῦμε εὔκολα νὰ διαπιστώσουμε στὴν συμπεριφορὰ τοῦ σπυρέτου ἀπέναντι στὸν Κωνσταντῖνο Ποταμιᾶνο.
Διότι, ὡς γνωστόν, ὁ ἄνθρωπος κρίνεται ἀπὸ τὶς πράξεις του καὶ οὐδέποτε ἀπὸ τὰ λόγια του.

Υπέρ του καταγγέλλοντος η απόφαση του δικαστηρίου

«Η αγωγή μου εκδικάστηκε ένα χρόνο σχεδόν μετά. Τα Χριστούγεννα του 2014 βγήκε η απόφαση η οποία με δικαιώνει. Το δικαστήριο αν και απέρριψε την αγωγή που έκανα ως προς τον Άδωνι Γεωργιάδη, θεωρώντας ότι δεν έχει σχέση με την εταιρεία, δέχτηκε την αγωγή εναντίων του Λεωνίδα Γεωργιάδη. Οι δικαστές αποφάσισαν ότι η απόλυσή μου ήταν άκυρη και η εταιρεία μου οφείλει το συνολικό ποσό των 21.655 ευρώ για τα δεδουλευμένα μου, καθώς και για ηθική βλάβη. Επίσης λόγω της άσχημης οικονομικής καταστάσεως που βρίσκομαι από το ατύχημα και μετά, το δικαστήριο αποφάσισε ότι ως προς τις 10.000 ευρώ της αποζημιώσεως η απόφαση είναι προσωρινά εκτελεστή, δηλαδή ότι πρέπει να μου δώσουν αυτά τα χρήματα αμέσως, Εκείνοι όχι απλά άσκησαν έφεση, αλλά και πέντε μήνες μετά δεν μου έχουν δώσει ούτε ένα ευρώ αδιαφορώντας παντελώς για την απόφαση του δικαστηρίου. Μιας και ο Λεωνίδας φρόντισε να μην έχει χρήματα στις τράπεζες στο όνομά του απεφάσισα με τον δικηγόρο μου να προχωρήσουμε σε κατάσχεση των περιουσιακών του στοιχείων μέσα στις επόμενες ημέρες. Εγώ δεν έκανα κάτι κακό εναντίον ούτε του Λεωνίδα ούτε του Αδώνιδος. Ο άνθρωπος αυτός πάντως, αν θεωρείται άνθρωπος, είναι πανίβλαξ. Ποτέ δεν κάνεις εχθρό σου κάποιον που γνωρίζει πάρα πολλά για εσένα».

*~*~*~*~*~*

Τὸ συγκεκριμένο ἄτομο ποὺ ἐπιδιώκει νὰ γίνῃ ἀρχηγὸς τῆς Νέας Δημοκρατίας δὲν ἔχει ἠθικὲς ἀρχὲς καὶ ἀξίες, δὲν πιστεύει εἰς τίποτα, παρὰ μόνον στὸν ἑαυτόν του.. Τὸν γνωρίζω ἄριστα ἐκ τοῦ σύνεγγυς, δυστυχῶς, ἀπὸ τὸ 1997…
Ἂν εἶχε ἠθικὲς ἀρχὲς καὶ ἀξίες, τόσον αὐτὸς ὅσο καὶ ὁ ἀδελφός του Λεωνίδας, δὲν θὰ μὲ ἐξεδίωκαν ἀπὸ τὴν ἐπιχείρησί τους χωρὶς ἀποζημίωσι , ἀφοῦ ἀρνήθηκα νὰ ὑποκύψω στὴν φορολογικὴ ἀπάτη ποὺ ἤθελαν νὰ συνεργήσω, ὑπογράφοντας ὅτι πῆρα 1000 εὐρὼ ἀντὶ 500 ποὺ μοῦ ἔδιναν, ὑπόθεσι γιὰ τὴν ὁποία μὲ ἐδικαίωσε τὸ δικαστήριο, ποὺ ἐπεδίκασε τὴν καταβολὴ σὲ μένα 22.000 περίπου εὐρώ, χωρὶς ὅμως νὰ ἔχω πάρει στὰ χέρια μου ἀπολύτως τίποτα, οὔτε τὰ 10.000 εὐρὼ τὰ ὁποῖα, σύμφωνα μὲ τὴν ἀπόφασι τοῦ δικαστηρίου, εἶναι ἀμέσως καταβλητέα.
Μάλιστα, ὅταν ἔδωσα συνέντευξι στὸ «ΜΑΚΕΛΕΙΟ» τοῦ Στεφάνου Χίου καὶ εἶπα ὅ,τι εἶχε συμβῆ, ὁ Ἄδωνις Γεωργιάδης μοῦ ἔκανε ἀγωγὴ γιὰ «συκοφαντικὴ δυσφήμιση» , ἀπαιτῶντας ἀπὸ ἐμένα τὸ ποσὸν μὲ τόκο (!!!) τῶν 30.000 εὐρώ, ἰσχυριζόμενος ἐπίσης ὅτι δὲν ὑπῆρξε …ἐργοδότης μου!
Καὶ ἀφοῦ δὲν ἤσουν ἐργοδότης μου, ὅπως ἰσχυρίζεσαι ἀγόρι μου γλυκό, πῶς μοῦ ἔδινες ἐντολή νὰ ἀφαιρέσω ἀπὸ τὸ ἡμερολόγιο τῶν ἐκδόσεών σου ὅ,τι θίγει τοὺς φίλους σου τοὺς Ἑβραίους, στὸ μνημεῖο τῶν ὁποίων πῆγες νά προσκυνήσῃς;

Ἔχω στὴν κατοχή μου τὴν χειρόγραφη ἐντολή σου ἐπάνω στὸ «ἐπίμαχο» τυπογραφικὸ τοῦ ἡμερολογίου τοῦ 2007, ὅπως καὶ μία ἐπιστολή σου-παλαιοτέρου ἔτους ποὺ ὑπογράφεις ἐσὺ ὁ ἴδιος- πρὸς κάποιον ἐκδότη περιοδικοῦ ποὺ τὸν εὐχαριστεῖς γιὰ τὴν προβολὴ τῶν ἐκδόσεών σου στὸ περιοδικό του. Καὶ φυσικὰ δὲν ὁμιλῶ γιὰ κάποιο σύνηθες περιοδικό, γιὰ τὸ ὁποῖο δὲν θὰ ὑπῆρχε καμμία ἀντίδρασις ἀπὸ μέρους τῶν φίλων σου Ἑβραίων. Οἱ φίλοι σου οἱ Ἑβραῖοι μάλιστα ἔχουν στὸ στόόχαστρό τους τὸ περιοδικὸ αὐτό… Κατάλαβες ποιὸ περιοδικὸ ἐννοῶ..

Ὁ ἐκδοτικός σου οἶκος γιατί διακινοῦσε ἕνα βιβλίο-δὲν γνωρίζω ἂν τὸ διακινῇ ἀκόμη- γιά τήν γνωστή σατανίστρια Ἕλενα Μπλαβάτσκυ, τὴν ἱδρύτρια τῆς Θεοσοφικῆς Ἑταιρείας;
Ὅλα αὐτὰ τὰ ξέρουν οἱ ἀφελεῖς ποὺ σὲ ψηφίζουν ἀλλὰ καὶ στὴν Νέα Δημοκρατία, ὅπου, πιστεύω, ὅτι ὑπάρχουν ἀρκετοὶ πιὸ σωστοὶ ἀσφαλῶς ἀπὸ ἐσένα;
Πιστεύω πὼς ὄχι, δὲν τὰ γνωρίζουν…

Δὲν πρόκειται νὰ σὲ συγχωρήσω ποτὲ οὔτε ἐσένα οὔτε τὸν ἀδελφό σου καὶ πολὺ περισσότερο τὴν «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΚΕΨΙ», ἡ ὁποία ἔχει ὠφεληθῆ τὰ μέγιστα ἀπὸ τὴν ἔκδοσι τῶν βιβλίων μου καὶ δὲν μοῦ συμπαρεστάθη στὰ δεινὰ μοῦ μὲ βρῆκαν ἐξ αἰτίας ἐσοῦ καὶ τοῦ ἀδελφοῦ σου.
Ἀλήθεια τὸ σπάσιμο τοῦ ποδιοῦ μου στὴν ἐπιχείρησί σας, γιατί δὲν τό δηλώσατε; Ἔχει κινηθῆ ποινικὴ δίωξις ἐναντίον τῆς ἐπιχειρήσεώς σας, νὰ δοῦμε πότε θὰ ἐκδικασθῇ….

Ἐπιστολὴ Α’ πρὸς Ἄδωνι Γεωργιάδη

Τὸ τυπογραφικὸ τοῦ ἡμερολογίου 2007 τῶν Ἐκδόσεων Γεωργιάδη.

Ὁ ἱστορικὸς Ἄδωνις ΔΕΝ θέλει νὰ ξέρῃ τοὺς ἑβραίους!!!

Διακρίνεται ἡ χειρόγραφη ἐντολὴ τοῦ Ἀδώνιδος Γεωργιάδη «ὄχι ἀναφορὰ στοὺς ἑβραίους»  καὶ οἱ γενόμενες κατόπιν αὐτῆς ἀπὸ ἐμένα «ἀναγκαστικὲς διορθώσεις».

Ὁ ἱστορικὸς Ἄδωνις ΔΕΝ θέλει νὰ ξέρῃ τοὺς ἑβραίους!!!

Ὅταν εἶσαι σκουλῆκι ἕρπῃς ἀναγκαστικά…

Δεῖτε ποῦ μπορεῖ νὰ φθάσῃ ὁ ἄνθρωπος γιὰ τὴν καρέκλα.

Γιὰ τὴν ἱστορία, τὸ δικαστήριο δὲν βρῆκε διόλου ὑβριστικὸ τὸ βιβλίο τοῦ Πλεύρη γιὰ τοὺς ἑβραίους, μιᾶς καὶ τὸν ἀθώωσε στὴν δίκη ποὺ τοῦ ἔκαναν οἱ ἑβραῖοι τῆς Ἑλλάδος.

Ξεφτυλίσου κι ἄλλο, μπορεῖς…!!!

Ἀδωναΐ, Ἀδωναΐ, υἱὲ τοῦ Ἠσαῦ καὶ τοῦ Ναυῆ..

Τίς παρακάτω σελίδες στὶς ἀφιερώνω..


Τό αἷμα τῶν Ναουσαίων καί τοῦ Πατριάρχου Γρηγορίου τοῦ Ε’ θά ἐπιπέση ἐπὶ τῆς κεφαλῆς σου..

«Μωραίνει Κύριος ὃν βούλεται ἀπολέσαι»!

Μωραίνει Κύριος ὃν βούλεται ἀπωλέσαι

Αὐτὸ λοιπὸν τὸ ἄτομον, τὸ συνειδητῶς μνημονιακό, τὸ συνειδητῶς ἀνέντιμον, τὸ συνειδητῶς ἑβραιόδουλον, τὸ συνειδητῶς μασσωνόφιλον…

 

…ἔρχεται γιὰ νὰ ζητήσῃ τὴν ψῆφο μας.
Καί, φυσικά, αὐτὸ τὸ κάνει μὲ ἔνα διαφημιστικὸ τέτοιο, ποὺ θέλει νὰ μᾶς πείσῃ γιὰ τὸν (μποῦ χὰ χὰ χά…!!!) «ἄνθρωπο ποὺ κρύβει μέσα του»…

Ἔὰν καὶ ἡ ἐν λόγῳ διαφήμισις εἶναι ἐξαιρετικῆς ποιότητος, ἐν τούτοις, ἐφ΄ ὄσον συζητᾶμε γιὰ τὸ γνωστότατον αὐτὸ μπουμπούκιον καλὸ θὰ ἦταν νὰ ἐνθυμούμεθα πὼς δὲν ἐπερίσσευσε ἀπὸ κάπου ἡ ἠθικὴ γιὰ νὰ τὴν μαζέψῃ αὐτό.
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς, ὡς γνωστόν, τέτοιο …μπουμπούκιον οὐδεπόποτε στὰ χρονικὰ τοῦ τόπου μας.

Γιὰ ὅσους λοιπὸν σκέπτονται νὰ τὸν ψηφίσουν, ἂς τὸ ἐπανεξετάσουν.
Αὐτὰ τὰ ἄτομα ἔπρεπε νὰ εἶναι στὴν φυλακή. Ὄχι στὴν βουλή.

Φιλονόη

Υ.Γ. Βλέπετε πὼς δὲν καταπιάνομαι μὲ νοβάρτις καὶ  ἄλλου τύπου σκάνδαλα. Παραμένω στὰ ἀποδεικτέα καὶ μόνον καὶ ὄχι στὶς ὑποθέσεις καὶ στὰ αὐτονόητα.

(Visited 265 times, 1 visits today)
5 thoughts on “Βλέπω «μπουμποῦκο» καὶ …κλαίω!!!

 1. Ρὲ Φιλονόη! Πρώτη σὺ ἐπισήμανες ὅτι οἱ ἰουδαῖοι προσπαθοῦν νὰ συμπήξουνε κινήματα “δεξιά”, τὰ ὁποῖα θὰ εἶναι φιλικὰ πρὸς τοὺς ἰσραηλινοὺς εἰδικῶς καὶ τοὺς ἰουδαίους γενικότερα. Πολὺ σωστὰ ἀνέφερες τὸ παράδειγμα τῆς Βραζιλίας (ὡς πρὸς τὴν ὁποία ἔχω προσωπικὴ ἐμπειρία). Τὸ κόλπο ἄρχισε μὲ τὸν Fini τῆς Ἰταλίας. Δεξιός, μὲ αἴγλη “νεοφασιστή”, πέρασε στὸ ἰουδαϊκὸ μπλόκ. Καὶ ὅταν τὸν ρωτήσανε γιατί, ἔδωσε τὴν ἀπάντηση: “Δὲν θέλω νὰ ζῶ ἄλλο ἀπομονωμένος, μέσα σὲ σπηλιές”. Τὸν ἴδιο δρόμο -στὸν βαθμὸ ποὺ ἐγὼ ξέρω τοὐλάχιστον- ἀκολουθεῖ ἡ Marine Le Pen καί, νομίζω, τὸ ἴδιο θὰ κάνη ὁ Farage.
  Λίγα λὲς γιὰ τὸν Γεωργιάδη: Σύμφωνα μὲ δημοσιογραφικὲς πληροφορίες ποὺ ἔφτασαν ἀκόμη καὶ στὰ δικά μου αὐτιά, τὰ δύο μπουμπούκια τῆς Δεξιᾶς ποὺ περάσανε στοὺς ἰουδαίους, ὁ ἄδωνις γεωργιάδης καὶ ὁ μάκης βορίδης, προσπάθησαν νὰ γίνουνε ἀντιπρόεδροι τῆς Ν. Δ. (Πρόεδροι δὲν μποροῦνε νὰ γίνουν, ἐπειδὴ ὀ πρόεδρος τῆς ἐν λόγῳ “μεγάλης φιλελεύθερης παράταξης”, ὁ μητσοτάκης δηλαδή, εἶναι κανονικὸς ἰουδαῖος.)
  Ὅθεν ἐρωτῶ, Φιλονόη μας: Ποιὸς εἶπε “κάντε τὸν γεωργιάδη, γιατὶ τὸν ἐμπιστευόμαστε πλήρως, καὶ ὄχι τὸν βορίδη”;
  Μπράβο σου, Φιλονόη! Τὸ βρῆκες! Ἡ Μοσάντ. (Δὲν κάνω πλάκα, ἀλήθεια λέω.)
  Τώρα, ἐφόσον ὁ τσίπρας εἶναι ὄχι ἁπλῶς ἰουδαῖος ἀλλὰ ἰσραηλινός, ὁ μητσοτάκης ἰουδαῖος καὶ ὁ γεωργιάδης ἐπιλέχτηκε ἀπὸ τὴ Μοσάντ, ἐγώ, Φιλονόη μου, καὶ σὺ λέγε μου ὅ,τι θές, δὲν μπορῶ νὰ θεωρήσω αὐτὴν τὴ χώρα, δηλαδὴ τὴν τωρινὴ Ἑλλάδα, πατρίδα μου.
  Σοῦ λέω καὶ δὴ δημοσίως, σὲ ἀνοιχτὸ μήνυμα, γιὰ νὰ μὴ ἔχουμε παρεξηγήσεις στὸ μέλλον

  • Γιὰ νὰ μὴν παρεξηγούμεθα… Ἡ Ἑλλὰς σαφῶς καὶ εἶναι Πατρίς μας. Ἀπλῶς δυναστεύεται αἰῶνες τώρα ἀπὸ …«περιουσίους» καὶ ὀφείλουμε νὰ τὴν ἀπελευθερώσουμε.

 2. Τώρα, μιὰ καὶ λέμε γιὰ “περιούσιους” σοῦ ἀνακοινώνω τὸ ἑξῆς ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΝΩ ΠΛΑΚΑ: Οἱ ἐν λόγῳ περιούσιοι πότε λένε πὼς εἶναι υἱοὶ τοῦ Θεοῦ, πότε λένε πὼς εἶναι “φίλοι τοῦ Θεοῦ”, πότε πὼς εἶναι οἱ ἴδιοι ὁ Θεός. Ἀλλὰ τὸ καταπληκτικότερο βγῆκε τώρα καὶ μάλιστα σὲ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ! Ἄκουσον, ἄκουσον: “Ὁ λαὸς τοῦ Ἰσραὴλ ἔχει ἐρωτικὴ σχέση μὲ τὸν Θεό”, δηλαδὴ κατὰ λέξη: οἱ ἰουδαῖοι εἶναι ἡ “γκόμενα τοῦ Θεοῦ”.
  Κύττα, Φιλονόη, λέγε ὅ,τι θέλεις γιὰ “πατρίδες” καὶ τὰ ρέστα, ἀλλὰ ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ αὐτὰ λέγονται δημοσίως καὶ “ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΣ” καὶ δὲν σηκώνεται οὔτε ἕνας εὐσεβὴς ἑλληνοορθόδοξος νὰ μοῦ/μᾶς πῆ: “Ρὲ παιδιά! Τί γίνεται ἐδῶ; Ἐμεῖς τί κάνουμε;” δὲν νομίζω πὼς μπορεῖ νὰ ὑπάρξη σχέση μὲ αὐτὴν τὴ χώρα.

 3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Θὰ γελάσουμε πολὺ μὲ τὶς ἐκλογὲς (γ) | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply