Ξεφτυλίσου κι ἄλλο, μπορεῖς…!!!

Ὅταν εἶσαι σκουλῆκι ἕρπῃς ἀναγκαστικά…

Δεῖτε ποῦ μπορεῖ νὰ φθάσῃ ὁ ἄνθρωπος γιὰ τὴν καρέκλα.

Γιὰ τὴν ἱστορία, τὸ δικαστήριο δὲν βρῆκε διόλου ὑβριστικὸ τὸ βιβλίο τοῦ Πλεύρη γιὰ τοὺς ἑβραίους, μιᾶς καὶ τὸν ἀθώωσε στὴν δίκη ποὺ τοῦ ἔκαναν οἱ ἑβραῖοι τῆς Ἑλλάδος.

Ξεφτυλίσου κι ἄλλο γραικῦλε… Μπορεῖς…!!!

Τζιόπας Νῖκος

Γιὰ τὴν ἱστορία λοιπὸν ὀφείλω κι ἐγὼ νὰ συμπληρώσω πὼς αὐτὸ δὲν εἶναι πρόσφατον, ἀλλὰ ἀρκετὰ παλαιότερον.
Μᾶς γράφει ὁ φίλος μας Κωνσταντῖνος Ποταμιᾶνος γιὰ τὸ ἡμερολόγιον τοῦ 2007  τῆς «Ἑλληνικῆς Ἀγωγῆς»:

«…Διακρίνεται ἡ χειρόγραφη ἐντολὴ τοῦ Ἀδώνιδος Γεωργιάδη «ὄχι ἀναφορὰ στοὺς ἑβραίους»  καὶ οἱ γενόμενες κατόπιν αὐτῆς ἀπὸ ἐμένα «ἀναγκαστικὲς διορθώσεις»….»

Ὁ ἱστορικὸς Ἄδωνις ΔΕΝ θέλει νὰ ξέρῃ τοὺς ἑβραίους!!!

Εἶχε μεγάλα σχέδια, ἀπὸ τότε. Βλέπετε τὸ ἀποτέλεσμα… Ἐξαργυρώνει τὶς ὑπηρεσίες του…

Φιλονόη

 

5 thoughts on “Ξεφτυλίσου κι ἄλλο, μπορεῖς…!!!

Leave a Reply