Χρησιμοποιώντας διαφορετικὰ μοντέλα ὑπὲρ τῆς πολυπολιτισμικοποιήσεως

Αὐτὸ ποῦ ἀκοῦς κάθε ἡμέρα σὲ συζητήσεις στὴν Γερμανία, εἶναι τὸ γιατὶ ὁ Γερμανικὸς λαὸς θὰ πρέπη νὰ πληρώνῃ τοὺς λαθρομετανάστες ποὺ ἔχουν εἰσέλθη παρανόμως στὴν χώρα.

Σὲ μίαν χώρα ποὺ ὁ λαός της ἐπὶ 74 χρόνια κάνει ὅτι μπορεῖ (δηλαδὴ ζητᾶ γονυπετὴς συγγνώμη) γιὰ ὅ,τι συνέβη στὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Συνέχεια

Χρηματοδοτώντας τὴν τέχνη τοῦ …κώλου!!!

Ἡ Ἑλλὰς τῶν καλλιτεχνῶν, τοῦ θεάτρου, τῆς ποιήσεως καὶ τῆς φιλοσοφίας!!!

Ἐδῶ βλέπετε τὴν ἔκθεση degenerate 14, ὅπου καλλιτέχνες ἐξέθεσαν ἐν εἴδει πυγολαμπίδος κεριὰ στὴν πρωκτικὴ περιοχή τους! Συνέχεια

Ῥαγιάδες ἂς μὴν εἴμαστε…

H ἐταιρεία Lidl ἀπήντησε ὅτι ἀφήρεσε τοὺς σταυροὺς γιὰ νὰ μὴν προσβάλῃι ἀνθρώπους ἄλλων θρησκειῶν.

Ἂν καὶ στὴν Γερμανία οὐδέποτε θὰ τολμούσαν νὰ βαλουν φωτογραφία ἐκκλησίας, ἔστω καὶ χωρὶς σταυρό, ἡ Ἑλλὰς εἶναι Ἑλλὰς καὶ πρέπει νὰ τὴν σεβασθοῦν. Συνέχεια

Ζητώντας νὰ …ἐπαναστατήσουν οἱ ἄλλοι!!!

Τὸ «σηκωθεῖτε ἀπὸ τοὺς καναπέδες» συνήθως ἀκούγεται ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ κάθονται στὸν καναπέ.

Ἐγὼ προτείνω νὰ καλεῖτε τοὺς ἀνθρώπους νὰ σκεφθοῦν.
Εἶναι πιὸ ἔντιμο ἀλλὰ καὶ πιὸ οὐσιαστικό. Συνέχεια

Θέμα (ἀνυπάρκτων) ἀντιστασιακῶν

Ἐπ΄ εὐκαιρίᾳ τῆς σημερινῆς ἐπετείου τῆς 21ης Ἀπριλίου, πολὺ θὰ ἤθελα νὰ ἀκούσω ἀπὸ ὅλους αὐτούς, τοὺς «ἀντιστασιακούς», ποὺ μετὰ τὴν μεταπολίτευση κυριάρχησαν στὴν Ἑλλάδα (καὶ τὴν ὁποίαν κατέστρεψαν), νὰ μᾶς ἐξηγήσουν γιὰ ποιὸν ἀκριβῶς «ἀντιδικτατορικό» ἀγῶνα μιλοῦν, τὴν στιγμὴ ποὺ ἐπὶ 6,5 χρόνια δὲν κατάφεραν νὰ κινητοποιήσουν τὸν ἑλληνικὸ λαὸ σὲ μαζικὴ ἀντίσταση κατὰ τοῦ στρατιωτικοῦ καθεστῶτος.

Συνέχεια

Φεμινιστικῆς ἡμέρας …ἀδιάφορα συμβάντα!

Ὑποθέτω ὅτι οἱ φεμινίστριες ποὺ θὰ ἐνασχολήθησαν σήμερα, παγκόσμια ἡμέρα τῆς γυναῖκας, μὲ τὰ δικαιώματα τῶν γυναικῶν, θὰ μᾶς ποῦν καὶ δύο λόγια γιὰ αὐτὸ ποὺ βλέπουμε στὴν εἰκόνα…

Συνέχεια