Χρησιμοποιώντας διαφορετικὰ μοντέλα ὑπὲρ τῆς πολυπολιτισμικοποιήσεως

Αὐτὸ ποῦ ἀκοῦς κάθε ἡμέρα σὲ συζητήσεις στὴν Γερμανία, εἶναι τὸ γιατὶ ὁ Γερμανικὸς λαὸς θὰ πρέπη νὰ πληρώνῃ τοὺς λαθρομετανάστες ποὺ ἔχουν εἰσέλθη παρανόμως στὴν χώρα.

Σὲ μίαν χώρα ποὺ ὁ λαός της ἐπὶ 74 χρόνια κάνει ὅτι μπορεῖ (δηλαδὴ ζητᾶ γονυπετὴς συγγνώμη) γιὰ ὅ,τι συνέβη στὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Συνέχεια





Ῥαγιάδες ἂς μὴν εἴμαστε…

H ἐταιρεία Lidl ἀπήντησε ὅτι ἀφήρεσε τοὺς σταυροὺς γιὰ νὰ μὴ προσβάλῃ ἀνθρώπους ἄλλων θρησκειῶν.

Ἂν καὶ στὴν Γερμανία οὐδέποτε θὰ τολμούσαν νὰ βαλουν φωτογραφία ἐκκλησίας, ἔστω καὶ χωρὶς σταυρό, ἡ Ἑλλὰς εἶναι Ἑλλὰς καὶ πρέπει νὰ τὴν σεβασθοῦν. Συνέχεια





Φεμινιστικῆς ἡμέρας …ἀδιάφορα συμβάντα!

Ὑποθέτω ὅτι οἱ φεμινίστριες ποὺ θὰ ἐνασχολήθησαν σήμερα, παγκόσμια ἡμέρα τῆς γυναῖκας, μὲ τὰ δικαιώματα τῶν γυναικῶν, θὰ μᾶς ποῦν καὶ δύο λόγια γιὰ αὐτὸ ποὺ βλέπουμε στὴν εἰκόνα…

Συνέχεια





Ξεφτυλίσου κι ἄλλο, μπορεῖς…!!!

Ὅταν εἶσαι σκουλῆκι ἕρπῃς ἀναγκαστικά…

Δεῖτε ποῦ μπορεῖ νὰ φθάσῃ ὁ ἄνθρωπος γιὰ τὴν καρέκλα.

Συνέχεια