Ξεχασμένες …«κόκκινες γραμμές»!!!

Ἐρώτησαν τὸν Βαρουφάκη στοὺς «Ἀταίριαστους» γιὰ ποιὸν λόγο συμμετεῖχε στὴν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ἀφοῦ θεωρεῖ τὸν Καμμένο ἀκροδεξιό.
Κι αὐτὸς εἶπε ὅτι ὁ κύριος Καμμένος εἶχε συμφωνήσει καὶ τὸ ἐτήρησε ὅτι ὅσο διαρκεῖ ἡ διαπραγμάτευσις δὲν θὰ ἔθετε βέτο σὲ ὁποιοδήποτε κοινωνικὸ ζήτημα, ὅπως τὸ Σύμφωνο Συμβιώσεως κ.λ.π. οὔτε καὶ γιὰ τὶς σχέσεις τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴν Ε.Ε. Μάλιστα, ὁ Βαρουφάκης ἔδωσε τὰ εὔσημα στὸν Καμμένο ποὺ ἐτήρησε αὐτὴν τὴν συμφωνία!

Αὐτὲς ἦταν οἱ «Κόκκινες Γραμμὲς» ποὺ τάιζε τὸ λαὸ τὸ πολιτικὸ ἀνδρείκελο ποὺ λέγεται Πάνος Καμμένος.

Νικόλαος Τζιόπας

ΥΣ.: Οἱ φίλοι μου τῶν ΑΝΕΛ ποὺ μὲ εἶχαν περάση «γενεὲς δεκατέσσερεις» τότε, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀρθρογραφία μου καὶ τὶς ἐκπομπές μου, παντελόνια φοροῦν;

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply