Ὥρα μας νὰ ξαναμάθουμε τὴν Τιμὴ

Ἡ Ἑλληνικὴ Γῆ τῆς Βορείου Ἠπείρου δέχεται σήμερα στὴν ἀγκαλιά της ἕναν ἄνθρωπο ποὺ μᾶς ἔδειξε τί θὰ πῆ Τιμή.

Καὶ μόνον γιὰ τὴν ἀξία αὐτὴν ποὺ ἀνέδειξε μὲ τὸν θάνατόν του ὁ Κωνσταντῖνος μας, ἡ μνήμη του θὰ δοξασθῆ στὸ μέλλον ἀκόμη περισσότερο καὶ θὰ ἀποτελέση τὸν φάρο τῆς Ἐθνικῆς μας Ἀντιστάσεως.

Οἱ Ἕλληνες σὲ εὐγνωμονοῦμε ἀθάνατε Ἠπειρώτη!

Τζιόπας Νῖκος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply