Ὥρα μας νὰ ξαναμάθουμε τὴν Τιμὴ

Ἡ Ἑλληνικὴ Γῆ τῆς Βορείου Ἠπείρου δέχεται σήμερα στὴν ἀγκαλιά της ἕναν ἄνθρωπο ποὺ μᾶς ἔδειξε τί θὰ πῆ Τιμή.

Καὶ μόνον γιὰ τὴν ἀξία αὐτὴν ποὺ ἀνέδειξε μὲ τὸν θάνατόν του ὁ Κωνσταντῖνος μας, ἡ μνήμη του θὰ δοξασθῆ στὸ μέλλον ἀκόμη περισσότερο καὶ θὰ ἀποτελέση τὸν φάρο τῆς Ἐθνικῆς μας Ἀντιστάσεως.

Οἱ Ἕλληνες σὲ εὐγνωμονοῦμε ἀθάνατε Ἠπειρώτη!

Τζιόπας Νῖκος

(Visited 160 times, 1 visits today)
Leave a Reply