Ῥωσσικὰ τείχη σημαίνει …καλὰ τείχη!!!

Σὰν σήμερα, τὸ 1989, κάπου στὴν καρδιὰ τῆς Εὐρώπης, κάποιοι ἔῤῥιξαν ἕνα ἄλλο τεῖχος, ποὺ οἱ νικητὲς Σοβιετικοὶ εἶχαν κτίση…

Αὐτό δέν ἦταν τεῖχος τοῦ αἴσχους; Ἐπειδή εἶχε ῥωσσικά τούβλα;;;;;;;

Κουφάλες….

Τοὐλάχιστον ὁ Trump ἔλεγε πὼς θέλει νὰ κάνῃ τεῖχος γιὰ νὰ χωρίζῃ τοὺς Ἀμερικανοὺς κατοίκους, ἀπὸ τοὺς Μεξικανοὺς λαθρομετανάστες….

Οἱ Σοβιετικοὶ ὅμως ἔκαναν ἕνα τεῖχος, ποὺ χώριζε Γερμανοὺς ἀπὸ Γερμανούς….

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Σημείωσις

Ἄθλιοι προπαγανδιστὲς τῆς πραμάτειας τους, κατεφέροντο κατὰ τοῦ τείχους ποὺ ἤθελε νὰ σηκώσῃ ὁ Τρᾶμπ.
Μία πραμάτειας σάπιας, ὅπως καὶ τὸ μυαλό τους.

Μὲ ἀφορμὴ ἕνα σχόλιο ποὺ ἔκανε τὸ σταλινικὸ ἀπολίθωμα ὁ Μπογιόπουλος, στὸν ῥαδιοφωνικὸ σταθμὸ τοῦ Χατζηπαπάρα, στὶς 9 Νοεμβρίου τοῦ 2016, ἀπεφάσισα νὰ τοῦ θυμήσω τὸ παραπάνω.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply