Χρηματοδοτώντας τὴν τέχνη τοῦ …κώλου!!!

Ἡ Ἑλλὰς τῶν καλλιτεχνῶν, τοῦ θεάτρου, τῆς ποιήσεως καὶ τῆς φιλοσοφίας!!!

Ἐδῶ βλέπετε τὴν ἔκθεση degenerate 14, ὅπου καλλιτέχνες ἐξέθεσαν ἐν εἴδει πυγολαμπίδος κεριὰ στὴν πρωκτικὴ περιοχή τους!

Ἡ συγκεκριμένη ἔκθεσις ἔγινε στὴν Γερμανία καὶ στηρίχθηκε στὴν ἀλληλεγγύη μεταξὺ τῶν καλλιτεχνῶν!
Ἔγινε στὴν Εὐρώπη δῆλα δὴ τῶν πολιτισμένων λαῶν ποὺ ἀνήκει καὶ ἡ Ἑλλάς!

Μιλᾶμε γιὰ ἕνα ἐξαίσιο δεῖγμα τέχνης τοῦ κώλου!

Ἡ Εὐρώπη τῶν λαῶν καὶ τοῦ πολιτισμοῦ!

Τζιόπας Νικόλαος

(Visited 539 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Χρηματοδοτώντας τὴν τέχνη τοῦ …κώλου!!!

Leave a Reply