Χρηματοδοτώντας τὴν τέχνη τοῦ …κώλου!!!

Ἡ Ἑλλὰς τῶν καλλιτεχνῶν, τοῦ θεάτρου, τῆς ποιήσεως καὶ τῆς φιλοσοφίας!!!

Ἐδῶ βλέπετε τὴν ἔκθεση degenerate 14, ὅπου καλλιτέχνες ἐξέθεσαν ἐν εἴδει πυγολαμπίδος κεριὰ στὴν πρωκτικὴ περιοχή τους!

Ἡ συγκεκριμένη ἔκθεσις ἔγινε στὴν Γερμανία καὶ στηρίχθηκε στὴν ἀλληλεγγύη μεταξὺ τῶν καλλιτεχνῶν!
Ἔγινε στὴν Εὐρώπη δῆλα δὴ τῶν πολιτισμένων λαῶν ποὺ ἀνήκει καὶ ἡ Ἑλλάς!

Μιλᾶμε γιὰ ἕνα ἐξαίσιο δεῖγμα τέχνης τοῦ κώλου!

Ἡ Εὐρώπη τῶν λαῶν καὶ τοῦ πολιτισμοῦ!

Τζιόπας Νικόλαος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Χρηματοδοτώντας τὴν τέχνη τοῦ …κώλου!!!

Leave a Reply