Δὲν σκοτώνει ἡ ἀλήθεια

«Ζωντόβολα μὴν φοβᾶσθε τὴν ἀλήθεια.

https://filonoi.gr/2017/11/16/thymamai-diarkos-to-ti-shmainei-polytexneio/

Θυμᾶμαι διαρκῶς τὸ τὶ σημαίνει «Πολυτεχνεῖο»!!!

Ἡ Ἀλήθεια δὲν σκοτώνει, τὰ ψέμματα καταθάπτουν τοὺς Λαούς».

Περικλῆς Γιαννόπουλος (1870-1910).

Διὰ χειρὸς Νικολάου Τζιόπα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply