Ῥαγιάδες ἂς μὴν εἴμαστε…

H ἐταιρεία Lidl ἀπήντησε ὅτι ἀφήρεσε τοὺς σταυροὺς γιὰ νὰ μὴ προσβάλῃ ἀνθρώπους ἄλλων θρησκειῶν.

Ἂν καὶ στὴν Γερμανία οὐδέποτε θὰ τολμούσαν νὰ βαλουν φωτογραφία ἐκκλησίας, ἔστω καὶ χωρὶς σταυρό, ἡ Ἑλλὰς εἶναι Ἑλλὰς καὶ πρέπει νὰ τὴν σεβασθοῦν. Συνέχεια

Ζητώντας νὰ …ἐπαναστατήσουν οἱ ἄλλοι!!!

Τὸ «σηκωθεῖτε ἀπὸ τοὺς καναπέδες» συνήθως ἀκούγεται ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ κάθονται στὸν καναπέ.

Ἐγὼ προτείνω νὰ καλεῖτε τοὺς ἀνθρώπους νὰ σκεφθοῦν.
Εἶναι πιὸ ἔντιμο ἀλλὰ καὶ πιὸ οὐσιαστικό. Συνέχεια

Θέμα (ἀνυπάρκτων) ἀντιστασιακῶν

Ἐπ΄ εὐκαιρίᾳ τῆς σημερινῆς ἐπετείου τῆς 21ης Ἀπριλίου, πολὺ θὰ ἤθελα νὰ ἀκούσω ἀπὸ ὅλους αὐτούς, τοὺς «ἀντιστασιακούς», ποὺ μετὰ τὴν μεταπολίτευση κυριάρχησαν στὴν Ἑλλάδα (καὶ τὴν ὁποίαν κατέστρεψαν), νὰ μᾶς ἐξηγήσουν γιὰ ποιὸν ἀκριβῶς «ἀντιδικτατορικό» ἀγῶνα μιλοῦν, τὴν στιγμὴ ποὺ ἐπὶ 6,5 χρόνια δὲν κατάφεραν νὰ κινητοποιήσουν τὸν ἑλληνικὸ λαὸ σὲ μαζικὴ ἀντίσταση κατὰ τοῦ στρατιωτικοῦ καθεστῶτος.

Συνέχεια

Φεμινιστικῆς ἡμέρας …ἀδιάφορα συμβάντα!

Ὑποθέτω ὅτι οἱ φεμινίστριες ποὺ θὰ ἐνασχολήθησαν σήμερα, παγκόσμια ἡμέρα τῆς γυναῖκας, μὲ τὰ δικαιώματα τῶν γυναικῶν, θὰ μᾶς ποῦν καὶ δύο λόγια γιὰ αὐτὸ ποὺ βλέπουμε στὴν εἰκόνα…

Συνέχεια

Ἰδιαιτέρως ἀνθεκτικὸ ἐπάγγελμα …«μητσοτάκης»!!!

Τί νομίζατε;
Μόνον ἐπάγγελμα ΠΑΣΟΚ ὑπάρχει;

Ἐδῶ γλέπουμε καὶ τὸ ἐπάγγελμα «Μητσοτάκης», ποὺ ἀντέχει πιὸ πολὺ στὸν χρόνο.

Συνέχεια

Ἱστορικό ἀφιέρωμα στήν 25η Μαρτίου;

Πληροφοροῦμαι ὅτι αὐτὸ τὸ ποίημα ἐδόθη σὲ μικρὸ μαθητή, γιὰ τὴν ἐθνικὴ ἑορτὴ τῆς 25ης Μαρτίου.

Συνέχεια