Θρησκευτική ἤ πολιτική ἡ πράξις τῶν Lidl;

Τὸ περιστατικὸ μὲ τὴν ἀφαίρεση τοῦ σταυροῦ ἀπὸ τὸν τροῦλο τῆς ἐκκλησίας στὴν Σαντορίνη ἀπὸ τὰ Lidl δείχνει ὅτι τὸ integration, ἡ περίφημη ἐνσωμάτωσις, προχωρᾶ κανονικά. Καὶ ὄχι, δὲν προσαρμόζονται αὐτοί. Ἡμέρα μὲ τὴν ἡμέρα προσαρμοζόμεθα ἐμεῖς στὶς ἀνάγκες τῶν νέων «συμπολιτῶν μας» καὶ ἀλλάζουμε τὴν ζωή μας γιὰ νὰ μὴν θίξουμε τὶς «εὐαισθησίες» τους. Χωρὶς κἂ νὰ μᾶς τὸ ζητήσουν κάποιες φορές. Ἀπὸ κεκτημένη ὀρθοπολιτικὴ ταχύτητα. Συνέχεια

Ὥρα νὰ τιμωρήσουμε ἐμπράκτως τὶς πολυεθνικὲς τύπου «Lidl»

Τὰ καταστήματα Lidl:

Εἰσέβαλαν στὴν Ἑλλάδα μὲ τεράστια καταστήματα-ἀποθῆκες καὶ μὲ ὄπλο τὰ δικά τους εἰσαγώμενα φθηνὰ προϊόντα ἐπιδίωξαν νὰ μονοπωλήσουν τὴν ἀγορά.

Μόλις ἐσταθεροποιήθησαν, ἄρχισαν τὶς ὕπουλες καὶ ἀλαζονικὲς ἐπιθέσεις στὸν πολιτισμὸ καὶ στὶς παραδόσεις τῶν Ἑλλήνων.

 • Παραποίησις τῆς ἑλληνικῆς σημαίας στὰ προϊόντα τους.
 • Ἁπάλειψις τοῦ σταυροῦ ἀπὸ ἐκκλησίες.
 • Ἀνοίγουν τὶς ἑορτὲς καὶ τὶς Κυριακές.
 • Ἀδιαφοροῦν γιὰ τὰ ἐργασιακὰ δικαιώματα τῶν ἐργαζομένων.
 • Ἀποφεύγουν μὲ διάφορα κολπάκια νὰ πληρώνουν φόρους καὶ εἰσφορές.
 • Τὰ τελικὰ κέρδη τῆς ἑταιρείας φεύγουν καὶ ἐπενδύονται ἢ ἀποταμιεύονται ἐκτὸς Ἑλλάδος.

Συνέχεια

Ῥαγιάδες ἂς μὴν εἴμαστε…

H ἐταιρεία Lidl ἀπήντησε ὅτι ἀφήρεσε τοὺς σταυροὺς γιὰ νὰ μὴ προσβάλῃ ἀνθρώπους ἄλλων θρησκειῶν.

Ἂν καὶ στὴν Γερμανία οὐδέποτε θὰ τολμούσαν νὰ βαλουν φωτογραφία ἐκκλησίας, ἔστω καὶ χωρὶς σταυρό, ἡ Ἑλλὰς εἶναι Ἑλλὰς καὶ πρέπει νὰ τὴν σεβασθοῦν. Συνέχεια

Φωτογραφίες …«πειραγμένες» ἀπὸ τὰ Lidl!!!

Ἂς ἐξηγήσῃ κάποιος στὰ Lidl ὅτι τὸ νὰ παίρνῃς μία φωτογραφία ἑνὸς αἰγαιοπελαγίτικου τοπίου μὲ μία ἐκκλησία καὶ ἔνα καμπαναριὸ καὶ νὰ ἀφαιρῇς καὶ στὰ δύο τὸν σταυρὸ ἀπὸ ἐπάνω, εἶναι προκλητικό, τοὐλάχιστον!!!

Συνέχεια

Ἀντι-εἰδήσεις… 29 Ὀκτωβρίου 2013.

Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Ὁ Καρολάκος ἐκβιάζεται…
  Ναί, ναί… ΝΑΙ σᾶς λέω!!!!
  Ἐκβιάζεται καὶ γιὰ αὐτὸ ἔχει καταπιῇ τὴν γλῶσσα του, τὰ ὑπογλώσσια, τὸ αἷμα μας καὶ τώρα ἑτοιμάζεται νὰ ξεράσῃ…
  Δὲν θὰ ξεράσῃ… ἀλλὰ ἔτσι λέει… Συνέχεια

Τοῦ Τζάμπα ἡ μάννα μᾶς κλέβει

Ποιά εἶναι στήν πραγματικότητα ἡ μάννα τοῦ Τζάμπα;

Λογικά, ἕνας λαός πού ἔχει φτάσει στά ὅρια τῆς φτώχειας δέν ἔχει τήν δυνατότητα νά ψωνίζῃ, παρά μόνον, τά ἀπολύτως ἀπαραίτητα. Πολλές φορές οὔτε αὐτά. 

Οἱ Ἕλληνες, βεβαίως, ἔχουν τήν τάσι νά θεωροῦν τά ξένα προϊόντα καλλίτερα καί ποιοτικότερα ἀπό τά Ἑλληνικά, Ὅπου ὑπάρχουν τέτοια.Ὄχι μόνο τά προϊόντα ἀλλά καί τούς ἀνθρώπους. Δεῖτε τό μῖσος καί τήν ἀπαξίωσι πού τρέφουν γιά τούς ἴδιους τούς συνΕλληνες. Αὐτό, βεβαίως, ἐμπίπτει σέ ἄλλου εἴδους ἀνάλυσι……

Ἄν οἱ Ἕλληνες δέν σταματοῦσαν νά Συνέχεια