Φωτογραφίες …«πειραγμένες» ἀπὸ τὰ Lidl!!!

Ἂς ἐξηγήσῃ κάποιος στὰ Lidl ὅτι τὸ νὰ παίρνῃς μία φωτογραφία ἑνὸς αἰγαιοπελαγίτικου τοπίου μὲ μία ἐκκλησία καὶ ἔνα καμπαναριὸ καὶ νὰ ἀφαιρῇς καὶ στὰ δύο τὸν σταυρὸ ἀπὸ ἐπάνω, εἶναι προκλητικό, τοὐλάχιστον!!!

Ὑπάρχουν τόσα ὄμορφα αἰγαιοπελαγίτικα σπιτάκια, λευκὰ καὶ μπλέ, μὲ λουλούδια στὰ παράθυρα καὶ δίπλα στὶς πέρτες τους, πραγματικοὶ πίνακες ζωγραφικῆς.

Περιμένω νὰ δῶ προώθηση ἀραβικῶν προϊόντων μὲ φωτογραφία κάποιου τζαμιοῦ, ὅπου θὰ ἔχουν ἀφιαρέσει ἀπὸ ἐπάνω τὴν ἡμισέληνο…

Τὸ Χρήσιμον

μὲ τὴν φωτογραφία ἀπὸ ἐδῶ.

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply