Θέλουν νὰ μᾶς …σώσουν ἅπαντες!!!

…κι ἐμεῖς ἀναζητοῦμε τὸν καλλίτερο …«ἐθνοσωτῆρα», βάσει τῆς λογικῆς τοῦ «μὴ χεῖρον βέλτιστον…»

Μία ἐκ τοῦ προχείρου ματιά, στὰ ὅσα συνέβησαν μόλις κατὰ τὰ χρόνια τῆς μεταπολιτεύσεως, μπορεῖ νὰ μᾶς πείσῃ γιὰ τὸ πόσο …«ἀγαθές» προθέσεις ἔχουν ἅπαντες οἱ …«ἐθνοσωτῆρες» μας.
Ὅλοι αὐτοὶ ἐννοοῦν τὴν Ἑλλάδα σὰν μαγαζάκι τους, ἀπὸ τὸ ὁποῖον, ὅταν θὰ ἔλθουν στὰ τῆς ἐξουσίας θὰ μποροῦν νὰ διαχειρίζονται μόνοι τους τὸ …ταμεῖον, ἀλλὰ ὄχι γιὰ νὰ μᾶς …σώσουν φυσικά.
Μόνον γιὰ νὰ …γευθοῦν τὸν τίτλο τοῦ …«ἐθνοσωτῆρος», πάντα μὲ τὸ ἀζημίωτον (καὶ τὴν ἀσυλία τους βεβαίως βεβαίως…!!!).

Μέσα στοὺς …«ἐθνοσωτῆρες» φυσικὰ παραμένουν μονίμως κι αὐτοὶ ποὺ μᾶς προσφέρουν …«ἰδεολογικὸ περιτύλιγμα», ἰδίως ἐπὶ τῶν σημερινῶν ἐποχῶν, ποὺ καταῤῥέουν οἱ «ἰδεολογίες» καὶ οἱ «ἰδεολόγοι». Πρὸς τοῦτον καὶ τώρα πιὰ μποροῦν νὰ ἀναζητήσουν …καταφύγιον οἱ δύσμοιροι συμπολῖτες μας μόνον ἐντὸς τοῦ κομμουνισμοῦ (ΚΚΕ) καὶ τοῦ ἐθνικοσοσιαλισμοῦ (Χρυσῆ Αὐγή), ἀλλὰ καὶ κάποιων ἄλλων, μικροτέρων, πάντα χρησίμων «δορυφόρων» (Λεβέντης, Ποτάμης) ποὺ κατὰ καιρούς, μὲ τὸ ἀζημίωτον φυσικά, παίζουν μικροὺς ἢ μεγάλους ῥόλους, μέσα στὸ κΥνοβούλιον.

Τέτοιους ῥόλους, βοηθητικούς, ἀλλὰ πάντα καλοπληρωμένους, ἔχουν νὰ ἐπιδείξουν ἀρκετοί.
Μερικὰ μόνον παραδείγματα εἶναι ὁ μουσιοῦ ντὲ κωνσταντόπουλος…
…ποὺ βάσει δημοσιευμάτων ἔκανε πάντα τὶς …«κατάλληλες» ἐρωτήσεις ὑπὲρ …ἀλαφούζου!

«Οι βαρύτατες καταγγελίες της ιδιαιτέρας γραμματέως του κ. Αριστείδη Αλαφούζου για «πακέτα» εκατομμυρίων που έστελνε ο εφοπλιστής σε πολιτικούς, αφού αγόρασε την «Καθημερινή» * Τι απαντά ο κ. Μητσοτάκης και τι υποστηρίζει ο κ. Ν. Κωνσταντόπουλος, που ομολογεί ότι ήταν νομικός σύμβουλος του εφοπλιστή-εκδότη ως το 1996, ενώ από το 1993 ήταν και αρχηγός του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου * Τι καταγγέλλει από την τηλεοπτική εκπομπή του ο κ. Μ. Τριανταφυλλόπουλος και πώς κατονομάζει τον κ. Κωνσταντόπουλο ως όργανο του κ. Αλαφούζου με συγκεκριμένες αναφορές σε ρητορικές επιθέσεις που έκανε στη Βουλή ο τέως αρχηγός του Συνασπισμού εναντίον αντιπάλων και επαγγελματικών ανταγωνιστών του εφοπλιστή εντολέως του *…»

Βρὲ Ζωή… Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;

…ὁ καρατζαπαίρνης…
…ποὺ βάσει δημοσιευμάτων, ἔβγαλε τὸν …σκασμὸ ὅταν …«ἔπρεπε»!!!

Ὁ Χατζηνικολάου …«καθαρίζει» τὸν Καρατζαφέρη.

«Ἂν ὁ Γιῶργος Καρατζαφέρης, ποὺ εἶναι ἀρχηγὸς ἐνὸς μικροῦ κόμματος, διαθέτῃ 6.600.000 σὲ μετρητά, ἀκίνητα 20 ἐκατομμυρίων εὑρῶ καθὼς καὶ τὸ περίφημο ἔμβασμα τοῦ 1.640.000 εὐρῶ,  μπορεῖτε να ὑπολογίσετε τὶ περιουσία διαθέτουν οἱ Ἕλληνες πολιτικοί, ποὺ πέρασαν ἀπὸ τὴν ἡγεσία μεγαλυτέρων κομμάτων…»

Ἐάν ὁ Καρατζαφέρης ἔχει τόσην περιουσία, οἱ ἄλλοι τί ἔχουν;

…άλλὰ καὶ ὁ σταύρακας, ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεώς του ὡς …«πολιτικὸς παράγων»  καὶ …«ἐθνοσωτήρ» βεβαίως βεβαίως…

«Είναι τόσο αυτονόητο και «φυσικό» για κάποιους να παίρνουν χρήμα από ξένους παράγοντες, για να υπηρετήσουν τα ξένα συμφέροντα ενάντια στα Ελληνικά…
…που πλέον μιλούν ανοιχτά γι’ αυτό….»

Θεωρεῖται τόσο λογικὸ νὰ χρηματίζεται κάποιος σήμερα κατὰ τοῦ δημοσίου συμφέροντος…

Δὲν θὰ ἀναφερθῶ ὅμως σήμερα στὶς διαχρονικὲς ἐθνο-προδοσίες τοῦ ΚΚΕ σήμερα, διότι θὰ καταντήσω …μονότονη.
Οὔτε στὶς κοτσάνες τῶν χρυσαυγιτῶν…
…διότι θὰ καταντήσω γραφική…
Οὔτε στὶς μπαρουφολογίες τοῦ πσῶῤῥα…
…διότι θὰ εἶναι σὰν νὰ …κλέβω ἐκκλησία…

…θὰ παραμείνω μόνον στὶς δικές μας ἀντιλήψεις περὶ τοῦ τὶ σημαίνει ἐθνικό, τὶ σημαίνει ἐλευθερία καὶ τὶ σημαίνει Ἑλλάς.
Κι ἀκριβῶς ἐπὶ αὐτῶν τῶν ἀντιλήψεων πλέον, γιὰ ὅλο καὶ περισσοτέρους ἐξ ἡμῶν, γίνεται σαφὲς πὼς ἀπαιτεῖται ἐπαναπροσδιορισμὸς καὶ ἐπανακαθορισμὸς τῶν …αὐτονοήτων, ἐφ΄ ὅσον ἐὰν ἐμεῖς πιστεύουμε (ἀκόμη) πὼς θὰ διαφύγουμε τοῦ τέλματος μὲ τὸ σύστημα ποὺ μᾶς ὁδήγησε στὸ τέλμα (κομματισμός, κΥνοβουλευτισμός, ψηφοθηρία), τότε κυριολεκτικῶς παραμένουμε ἄξιοι τῆς Μοίρας μας.

Ἡ Ἑλλάς, ὅσες φορές, ἐμεγαλούργησε τὸ ἔκανε μὲ ὁ,τιδήποτε ἄλλο, πλὴν αὐτῶν ποὺ θεωροῦμε σήμερα ὡς …δεδομένα.
Ἡ Ἑλλάς, ὅσες φορές, ἐδημιούργησε πολιτισμὸ καὶ πρότυπα, τὸ ἔκανε μὲ ἄλλα πολιτικὰ συστήματα.
Ἡ Ἑλλάς, ὅσες φορές, ἐβίωσε Ἐλευθερία, τὸ ἐπέτυχε μόνον μέσα ἀπὸ συστήματα ἀριστείας καὶ μόνον μὲ τοὺς Ἠθικούς, τοὺς Ἀρίστους καὶ τοὺς Ἐντίμους.

Οἱ Ἕλληνες, φύσει χαοτικοί, ἐπέτυχαν, ἐὰν κι ὅταν κι ἐφ΄ ὅσον ἐπέτυχαν, τὰ ὅσα ἐπέτυχαν διότι ἐβίωσαν κι ἔπραξαν ὅσα σήμερα ἀντιμαχόμεθα καὶ θεωροῦμε δευτερεύοντα.
Οἱ Ἕλληνες, μέσα ἀπὸ τὴν ἱστορία τους, μᾶς ὑποδεικνύουν καὶ μᾶς ἀποδεικνύουν πὼς γιὰ νὰ ἐπιτύχῃ κάποιος τὰ βήματά του πρὸς τὴν Ἐλευθερία, ὀφείλει νὰ βασίζεται μόνον στὸν ἑαυτόν του.
Οἱ Ἕλληνες, σήμερα, ἀποδεικνύουν πὼς ἔχουν παρῳπλισθεῖ, λοβοτομηθεῖ καὶ τελικῶς ὑποταχθεῖ, ὄχι σὲ κάποιον δυνατότερον, ἀλλὰ σὲ πεποιθησιακὰ συστήματα τέτοια, ποὺ ὅμως τελικῶς καταλήγουν αὐτοκαταστροφικά.

Γιὰ νὰ ἀνακάμψουμε ξεκινᾶμε λοιπὸν ἀπὸ τὰ αὐτονόητα: ἀποῤῥίπτουμε τὸν μηχανισμὸ ποὺ μᾶς δουλοποιεῖ.
Γιὰ νὰ παύσουμε νὰ αὐτό-παγιδευόμεθα, ἐπανεξετάζουμε τὰ ὅσα θεωρούσαμε ὡς …ὅσια καὶ ἱερά.
Γιὰ νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τοὺς …«ἐθνοσωτῆρες» μετατρεπόμεθα σε Ἐλευθέρους Πολίτες, ποὺ ἀντιλαμβάνονται καὶ συνειδητοποιοῦν τὸν ῥόλο τους, τὶς δυνατότητές τους καὶ τὸ χρέος τους.
Κι αὐτὰ σαφῶς καὶ θὰ τὰ πράξουμε ἔξω ἀπὸ μηχανισμοὺς καὶ «ὀμπρέλες» καὶ «ἐθνοσωτῆρες», διότι, ἁπλούστατα, ὅσο κοπιῶδες κι ἐὰν φαντάζῃ, εἶναι μονόδρομος τὸ νὰ ἀπελευθερωθοῦμε μόνοι μας!!!

Ὅλα τὰ ἄλλα ἁπλῶς ἀνακυκλώνουν τοὺς μηχανισμοὺς δουλοποιήσεώς μας.

Φιλονόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply