Θεωρεῖται τόσο λογικὸ νὰ χρηματίζεται κάποιος σήμερα κατὰ τοῦ δημοσίου συμφέροντος…

Είναι τόσο αυτονόητο και «φυσικό» για κάποιους να παίρνουν χρήμα από ξένους παράγοντες, για να υπηρετήσουν τα ξένα συμφέροντα ενάντια στα Ελληνικά…
…που πλέον μιλούν ανοιχτά γι’ αυτό.
Κι επειδή το σύστημα είναι γεμάτο γενίτσαρους, δημοσιογράφους και πολιτικούς, εννοείται ότι δεν αποτελεί σκάνδαλο…
…δεν θα συζητηθεί …δεν θα προκαλέσει παραιτήσεις.

Αν όμως σηκώσεις κάποιο χέρι ή πεις κάτι που δεν αρέσει στους ξένους παράγοντες …σ’ έφαγε μαύρο φίδι.

Σίγμα

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply