Βουλευτὲς …«ἐργαζόμενοι»!!!

Ἔτσι κι ἐγὼ μένω ἑβρόπη!

Τρᾶβα δούλεψε κυρά μου γιὰ δωδεκάωρα, καθημερινῶς, μὲ ἀμοιβὴ μόνον 600 εὐρῶ τὸν μῆνα, πλήρωσε ἐνοίκια, λογαριασμοὺς καὶ χαράτσια γιὰ νὰ δοῦμε μετὰ ἐὰν θὰ ἔχης χρόνο γιὰ πασιέντζες.

Ἄχρηστο ὑποκείμενον…

 Μανούσκας Κῦρος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply