Βραχιολάκι στὸ πόδι τοῦ Λαμπράκη…

Βραχιολάκι στὸ πόδι τοῦ Λαμπράκη...4Ἔξω ὁ ντοτόρε ἀπὸ τὴν ψειροῦ…
Ἐγγύησις 500.000 δολλαριάκια, ἀλλὰ προκατέβαλε μόλις 20.000 ἔως στιγμῆς… (Ἴσως νὰ τοῦ ἔλειπαν τὰ ὑποδέλοιπα…!!!!)
Καὶ βραχιολάκι παρακαλῶ… Στὸ ποδαράκι…
Καὶ τὸ διαβατήριον τὸ κρατοῦν οἱ ἀρχές, γιὰ νὰ μὴν μπορῇ νὰ κουνήσῃ ἐκ τῆς Πολιτείας ῥοῦπι. Συνέχεια

Χρηματοδοτήθηκε ὁ Σῶῤῥας ἀπό ἐμπόριο ναρκωτικῶν;

Χρηματοδοτήθηκε ὁ Σῶῤῥας ἀπό ἐμπόριο ναρκωτικῶν;Ναί. Εἶτε τὸ ἐγνώριζε εἶτε ὄχι, ναί.
Ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι μόνον τμῆμα τῆς Ὕβρεως ποὺ προάγει τὸ ἄτομον, μαζὺ μὲ τοὺς ἀκολούθους του.
Τὰ ἄλλα συντόμως ἀπὸ τὴν δικαιοσύνη.
Συνέχεια

Λαμπράκης μόνος εἰς τὰ φυλακάς…

Λαμπράκης μόνος εἰς τὰ φυλακάς...Ἄλλον περιμέναμε γιὰ τὴν …ψειροῦ κι ἄλλος μᾶς προέκυψε…
Δὲν εἶναι ὁ μάκης-μάκης ἀρτεμάκης… (γιὰ τὴν ὧρα… Ἔρχεται καὶ ἡ δική του σειρὰ συντόμως…!!!)
…εἶναι ὁ μασσωνολαμπράκης μὲ τὶς νέες θρησκεῖες, τὴν ἀλλοίωσιν τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καὶ τὶς παραινέσεις του γιὰ …κοττισμό!!! Συνέχεια

Τὰ …βραχυκυκλωμένα μυαλὰ τῶν «σωῤῥοελλήνων»!!!

Επίδαυρος 9 Αυγούστου… Προσευχή στον Δία  από τους οπαδούς της σέχτας του Σώρρα, που δηλώνουν ότι είναι χωρίς δόγμα (!)   με ταυτόχρονη Κλήση του …Πολεμάρχου. (Αυτός ποιος είναι πάλι;)
Οι τουρίστες τα έκαναν επάνω τους …

Τὰ ...βραχυκυκλωμένα μυαλὰ τῶν «σωῤῥοελλήνων»!!!2 Συνέχεια

Ἱεροσυλία;

(Ἐναλλακτικὸς τίτλος: οἱ καραγκιόζηδες σωῤῥοπολέμαρχοι καὶ τὰ ψέμματά τους!!!)

Μοῦ ἔστειλε λοιπὸν φίλος αὐτό:

Καὶ στὴν ἀρχή, ὅπως κι ἄλλοι φίλοι ποὺ τὸ εἶδαν, μία λέξις σχηματίσθηκε: ΙΕΡΟΣΥΛΙΑ…!!!

Παρατηρώντας ὅμως προσεκτικότερα τὶς εἰκόνες, καὶ κατόπιν …«εἰδικοῦ» σχολιασμοῦ διεπίστωσα πὼς οἱ τύποι ἐκτὸς ἀπὸ …ἀνόητοι εἶναι καὶ ΨΕΥΤΕΣ!!!
Διότι ΟΥΔΕΠΟΤΕ εἰσῆλθαν ἐντὸς τοῦ θεάτρου. Συνέχεια

Κύριε Γιάννη Καλογερόπουλε. Δὲν ἀρκεῖ νὰ φορᾷς παντελόνια. Πρέπει καὶ νὰ τὰ τιμᾷς!

Θυμάται ο Ιωσήφ Παπαδόπουλος.

Κύριε Γιάννη Καλογερόπουλε. Δὲν ἀρκεῖ νὰ φορᾷς παντελόνια. Πρέπει καὶ νὰ τὰ τιμᾷς!Κάθε ημέρα που περνάει όλο και πιο πολύ δικαιώνομαι για την άποψη που έχω σχηματίσει περί της εγκληματικής οργανώσεως του απατεώνα Αρτέμη Σώρρα και όσων θερμοκέφαλων και παραπλανημένων συνεργατών και οπαδών παραμένουν ακόμη στο πλευρό του. Συνέχεια