Θὰ μᾶς σώση ἕνας …«Ἑλλάνιος»

Ἕνας «Ἑλλάνιος» θὰ μᾶς σώση!

Καὶ ὅμως κατεβαίνει στὶς ἐκλογὲς ὁ Ἀρτέμης Σώρρας. Ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἐκρίθη ἔνοχος γιὰ ὑπεξαίρεση κατ’ ἐξακολούθηση σὲ βαθμὸ κακουργήματος, ποὺ ἔχει κοροιδέψη τοὺς μισοὺς Ἕλληνες ἀποσπῶντας χρηματικὰ ποσά, καὶ εἶναι ὑπαίτιος γιὰ πολλοὺς ἀκόμη ποὺ χάνουν τὶς περιουσίες τους, ἀκούγοντάς τον νὰ μὴν πληρώνουν τίποτα στὸ κράτος.

Ὁ Ἄρειος Πάγος ἔδωσε τὴν σχετικὴ ἄδεια στὴν «Ἑλλήνων Συνέλευσις», τὸ κόμμα τοῦ φυλακισμένου λαοπλάνου Σώῤῥα ποὺ ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὸ σχετικὸ ἔγγραφο, εἶναι ἐπισήμως ἕνα ἀπὸ τὰ 40 ποὺ διεκδικοῦν τὴν ψῆφο τῶν πολιτῶν.

Τὸ πιὸ τραγικὸ εἶναι ὅτι αὐτὸν τὸν ἄνθρωπο, τὸν ἀκολουθοῦν καὶ τὸν πιστεύουν χιλιάδες Ἕλληνες.
Τί ἄλλο θὰ δοῦμε σ΄ αὐτὴ τὴν χώρα «θίασο»’ μὲ ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἀπιθάνους τύπους…

Μόργκαν Χρῆστος

(Visited 271 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Θὰ μᾶς σώση ἕνας …«Ἑλλάνιος»

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Θὰ μᾶς σώση ἕνας …«Ἑλλάνιος» – ONLINE-PRESS

Leave a Reply