Θά ψηφίσουμε τί;

Δὲν ἔχω, ἐδῶ καὶ πάρα πολὺν καιρό, πρόβλημα μὲ τὶς πολιτικο-κομματικὲς ἀπόψεις τῶν συμπατριωτῶν μου. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς, ἐκτὸς ἀπὸ ἀπόψεις, ποὺ συνήθως στερῶνται γνώσεων κι ἐπιχειρημάτων, ἐξακολουθοῦν νὰ παραμένουν ἀτομικό τους δικαίωμα. Ἔχω ὅμως πρόβλημα μὲ τοὺς φανατισμούς, τὶς παρά-πληροφορίες καὶ τὶς ἀκρότητες. Ἔχω πρόβλημα μὲ κάθε ἕναν καὶ κάθε μία ποὺ ὑπὸ τὴν σκέπη μίας «ἰδεολογίας» μᾶς ζαλίζουν τὰ …μέζεα νυχθημερόν, μὴ ἀντιλαμβανόμενοι πὼς ἀπὸ ἀρχῆς ἔως τέλους ὅλα αὐτὰ ποὺ διακινοῦν καὶ διατυμπανίζουν πάσχουν καὶ κυρίως, τώρα πιὰ ποὺ ὁ κόσμος ἀρχίζει νὰ ἀντιλαμβάνεται τὸν μῦθο τῶν κομμάτων, ἐνοχλοῦν. Ἀρνοῦμαι ἐν ὀλίγοις τὸν κομματικὸ προσηλυτισμό, ὅπως ἐπίσης ἀρνοῦμαι γενικῶς κάθε εἴδους προσηλυτισμό. Μπορεῖ κάποιος νὰ διατηρῇ τὶς ἀπόψεις του, νὰ παρουσιάζῃ τὰ ἐπιχειρήματά του, ἐὰν ὑφίστανται, ἀλλὰ νὰ μᾶς ἀφήνῃ στὴν ἡσυχία μας καὶ νὰ μὴν θέτῃ ὡς στόχο ζωῆς του τὸ νὰ μᾶς …«ἀλλάξῃ μυαλά». 
Αὐτὰ γενικῶς.
Εἰδικότερα μπορεῖτε νὰ διαβάσετε καὶ τὸ ἐξαιρετικὸ κείμενον τοῦ κου Μιχαλοπούλου:

Ἐμεῖς τί κάνουμε;

Συνέχεια

Θὰ …«ψηφίσουμε» θέλουμε δὲν θέλουμε μόνον …σκουπίδια!!!

Τὸ ὀξύμωρον τῆς ἐποχῆς μας εἶναι πὼς ἀν τί τὰ κόμματα νὰ συντάξουν τοὺς καταλόγους μὲ τοὺς ὑποψηφίους τους ἀπὸ τὴν «ἀποθήκη» ἐκείνην τῶν στοιχειωδῶς (κυρίως κοινωνικῶς) μορφωμένων προσώπων, ποὺ σαφῶς καὶ ὑπάρχουν στὶς τάξεις τους, πρὸ κειμένου νὰ ἀφήσουν μερικές, ἀκόμη καὶ φροῦδες, ἐλπίδες στοὺς ψηφοφόρους, μᾶς παρουσιάζουν λίστες μὲ ὅ,τι πιὸ ἠλίθιο καὶ ἀναξιοπρεπὲς κυκλοφορεῖ. Ἀνόητοι, ἀπάτριδες, ἀνθέλληνες, καιροσκόποι, ἀμόρφωτοι κοινωνικῶς, ἀνήθικοι καί, κυρίως, ἐπάνω ἀπ΄ ὅλα, πιστὰ σκυλιὰ τοῦ μπάρμα τους τοῦ Γιώργη Ψῶρος, στὴν πρώτη γραμμή. Καί, φυσικά, ἅπαντες ἐξ αὐτῶν, ὑποτεταγμένοι, μὰ καὶ πρόθυμοι νὰ ὑπακούσουν, στὰ «μαντρόσκυλα» τῶν τοκογλύφων στὴν χώρα μας, τοὺς βενιζελικοὺς ἀπογόνους.

Συνέχεια

Γιὰ μίαν …εὐρωκονόμα τρέχουν ὅλοι

Την άλλη εβδομάδα, λοιπόν, ηλίθιοι λοβοτομημένοι, η Ολομέλεια της Ευρωβουλής έχει την τελευταία συνεδρίαση της πενταετούς θητείας της.
Θα τακτοποιήσουνε κάτι «εκκρεμότητες», με ηχηρά πλήν όμως του κώλου ψηφίσματα και μετά άπαντες θα βγούν στην γύρα προς άγραν ψήφων, για τις ευρωεκλογές του Μαίου.
Συνέχεια

Ψυχοῤῥαγοῦν αὐτό-«ἀνακυκλούμενοι»…

Τὸ νὰ βλέπῃς τὸν κόκκαλη, τὸ ἐγγόνι τοῦ ἄλλου διαφωτιζτοῦ, ποὺ ἐνεπνεύσθη κι ἐσχεδίασε τὴν ἀπαγωγὴ 28.000 Ἑλληνοπαίδων, γιὰ νὰ τὰ «σώσῃ» ἀπὸ τὶς …οἰκογένειές τους…(!!!)…

Ὁ ὑπεύθυνος γιὰ τὰ παιδιὰ στὸ Παραπέτασμα, ἰατρὸς Πέτρος Κόκκαλης…

Συνέχεια

Διατὶ πρέπει νὰ …ἀποκατασταθοῦν οἱ «ἀγωνιστές»!!!

Τὸ νὰ αὐτό-προσδιορίζεσαι ὡς …οὐδέτερον ἢ ἄφυλον εἶναι δικαίωμά σου.
Τὸ νὰ παύῃ ὅμως αὐτὸ νὰ συμβαίνῃ ὅταν ἀποφασίζῃς νὰ …«ἐκτεθῇς» στὴν πολιτικὴ καὶ νὰ …«μετουσιώνεσαι» σὲ …ἔμφυλο, τὸ λὲς καὶ ὑποκρισία, ἰδίως ἐὰν ἀντιλαμβάνεσαι πὼς ὡς …κοκκινουσκοφίτσα ὄχι ψήφους δὲν θὰ δῆς, ἀλλὰ οὔτε τὸ ὄνομά σου στὶς λίστες μὲ τοὺς ἀποτυχῶντες.

Συνέχεια

Ἕνα …Fame Story ἡ ζωή τους

Ἀνεκοινώθη ἡ ὑποψηφιότης τῆς Ῥαλλίας Χρηστίδου γιὰ τὴν Εὐρωβουλὴ στὸ ψηφοδέλτιο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.

Συνέχεια