Τὸ πραγματικὸ νόημα τοῦ εὐρωκοινοβουλίου μόνον ὁ γεωργούλης τὸ ἔπιασε…

Δὲν ξέρω τί λέτε ἐσεῖς ἀλλὰ ὁ Γεωργούλης ἴσως εἶναι ὁ μόνος ποὺ ἔχει πιάση τὸ νόημα γιὰ τὴν λειτουργία τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ κοινοβουλίου…. Συνέχεια

Ψῆφος εὐτελείας καὶ κατάντιας

Προσωπικῶς ἐδῶ καὶ χρόνια αἰσθάνομαι βαθυτάτη ντροπὴ γιὰ κάθε ἕνα κουδουνισμένο, πού, ἐπισήμως, (φέρεται νὰ) μὲ ἐκπροσωπῇ. Εἴτε στὴν τοπική, εἴτε στὴν κυβερνητική, εἴτε στὴν εὐρωπαϊκὴ (φερομένη ὡς) διοίκησιν. Ντροπὴ ποὺ διαρκῶς αὐξάνεται καὶ μὲ πνίγει.
Μὲ προσβάλλει, καθημερινῶς κάθε λέξις, πράξις ἢ σκέψις αὐτῶν τῶν (φερομένων ὡς) ἐκπροσώπων μας, ἀκόμη κι ὅταν καταφέρνουν νὰ παραμένουν, σὲ κάποιον βαθμό, κόσμιοι καὶ εὐπρεπεῖς. Συνέχεια

Διότι ἐψηφίσαμεν…

Ἐψηφίσαμεν, λέει, βάσει τῶν δημοκρατικῶν ἀρχῶν τοῦ κόσμου μας (μποῦ χὰ χὰ χά…!!!), γιὰ νὰ ἐκλέξουμε αὐτοὺς ποὺ θεωρούσαμε καταλλήλους νὰ μᾶς ἐκπροσωπήσουν. Λέει…

Συνέχεια

Δὲν ὑπάρχει (μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο) προκοπὴ

Μερικὲς σκέψεις γιὰ τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν. Συνέχεια

Μπῆκαν στὴν πόλη οἱ ὀχτροί…

…τὶς πόρτες σπᾶσαν οἱ ὀχτροί…
Κι ἐμεῖς γελούσαμε…

Συνέχεια

Δημοκρατία ἐπάνω ἀπὸ ὅλα…

Αὐτὸ ἦταν καὶ εἶναι τὸ ζητούμενον. Γιὰ αὐτὸ ἔσπευσαν, αὐτοὶ ποὺ ἔσπευσαν, νὰ ψηφίσουν, ἀκόμη καὶ ἐν εἴδει ἐκδικήσεως ἢ μὲ κρίτηρια μνήμης …τσιπούρας. Διότι, ὠς γνωστόν, ἐμεῖς (λέει) ψηφίζουμε ἀλλὰ αὐτοί, πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς (καὶ δίχως ἐμᾶς) ἔχουν πρὸ πολλοῦ ἀποφασίση τὸ ποιοὶ θὰ ἐκλεγοῦν γιὰ νὰ …καλοτρώγουν, πάντα ἀτιμώρητοι καὶ πάντα ὑπηρετῶντας τὰ συμφέροντα τῶν διεθνῶν τοκογλύφων.

Συνέχεια