Διότι ἐψηφίσαμεν…

Ἐψηφίσαμεν, λέει, βάσει τῶν δημοκρατικῶν ἀρχῶν τοῦ κόσμου μας (μποῦ χὰ χὰ χά…!!!), γιὰ νὰ ἐκλέξουμε αὐτοὺς ποὺ θεωρούσαμε καταλλήλους νὰ μᾶς ἐκπροσωπήσουν. Λέει…

Μὲ ἀφορμὴ ἔνα θαυμάσιο σκίτσο τοῦ Ἀρκᾶ ξεκινῶ…
Ἕνα σκίτσο ποὺ ἀπαντᾶ σὲ πολλὰ ἐρωτήματα, ἀναφορικῶς μὲ τὸ πῶς ψηφίζει ὁ μέσος χαχόλος τὴν σήμερον…
Δυστυχῶς μας…

Ἀκριβῶς λοιπὸν λόγῳ τῆς παραπάνω συνθήκης, βάσει τῆς ὁποίας θὰ ἔπρεπε νὰ ἀπαγορεύεται σὲ αὐτοὺς ποὺ ψηφίζουν στὶς (κάθε λογῆς) Eurovision νὰ συμμετέχουν καὶ σὲ κάθε ἄλλου εἴδους ἐκλογές, σᾶς παραθέτω μίαν μόνον ἀπόδειξιν τοῦ ἐγκλήματος, ποὺ εἰς βάρος μας διαρκῶς ἐπαναλαμβάνεται…

(Εἴδατε; Στὴν ψυχαγωγία τὸ τοποθετοῦν… Διότι μόνον γιὰ γέλια εἶναι ἡ ἐν λόγῳ κατάστασις…!!!)

Κι ἐπεὶ δὴ λοιπὸν δὲν εἶναι μόνον αὐτὸ τὸ πρᾶγμα πλέον εὐρωβο(υ)λευτής…
Κι ἐπεὶ δὴ καὶ τὸ κοκκαλίνο ἐξελέγη, ποὺ θὰ μποροῦσε, λέει, νὰ μοιράσῃ τὶς ἐπιχειρήσεις του, ἀλλὰ δὲν τὸ κάνει…
…διότι ὑπάρχουν τὰ κορόιδα γιὰ νὰ τὸν ταΐζουν τζᾶμπα…
Κι ἐπεὶ δὴ δὲν χορτάσαμε ἀπὸ σούργελα…
…εἴπαμε νὰ στείλουμε καὶ τὸ βελόπουλον εἰς τὰς Εὐρώπας νὰ μᾶς ἐκπροσωπήσῃ…

Ὅπως λοιπὸν διαμορφώνονται, ἔως τώρα, ἐπισήμως πάντα, τὰ εὐρῶ-ἐκλογικὰ ἀποτελέσματα…

 • Ἔχουμε ἐπίσημο ἐκπροσώπησιν τῶν «γκρίζων λύκων» εἰς τὰς εὐρω-αὐλάς, ποὺ θὰ πληρώνουμε μὲ τὸ αἶμα μας γιὰ νὰ ἀπό-διαμελίσουν τὴν χώρα μας, ἐξυπηρετῶντας καὶ ὑπηρετῶντας μόνον τὰ συμφέροντα τῆς Τουρκίας.
 • Ἔχουμε ἐπίσημο ἐκπροσώπησιν τῶν ἐπιχειρηματιῶν, εἰς τὰς εὐρῶ-αὐλάς, ποὺ θὰ πληρώνουμε ἐπίσης μὲ τὸ αἷμα μας, γιὰ νὰ διασφαλίζονται τὰ συμφέροντα τῶν «ἐπιχειρηματικῶν κύκλων» μονίμως καὶ δίχως ἐνστάσεις κι ἀντιῤῤήσεις.
 • Ἔχουμε ἐπίσημο ἐκπροσώπησιν τῶν ῥωσσικῶν συμφερόντων εἰς τὰς εὐρῶ-αὐλάς, ποὺ πάλι ἐμεῖς μὲ τὸ αἷμα μας θὰ πληρώνουμε, γιὰ νὰ διασφαλίζονται καὶ τὰ συμφέροντα τῶν Ῥώσσων ἐπισήμως.
 • Ἔχουμε φυσικὰ καὶ τὸν ἐπίσημο ἀντιπρόσωπο τῶν συμφερόντων τοῦ πSoros, εἰς τὰς εὐρῶ-αὐλὰς βεβαίως βεβαίως, τὸ γνωστό μας γιάν(ν)ι μὲ ἕνα νί, διότι δίχως νὰ ἐπιβλέπονται οἱ διάφοροι τυχάρπαστοι, κινδυνεύουν νὰ πέσουν ἔξω οἱ δουλειὲς τοῦ μπάρμπα τους τοῦ γιώργη…
 • Ἔχουμε καὶ κάτι ἄλλα σούργελα, ποὺ εἴτε μὲ τΣΥΡΙΖΑιο-μάσκα, εἴτε μὲ ΝουΔουλαρο-μάσκα εἶτε τέλος πάντων μὲ μΠατΣοΚο-μάσκα ἐκπροσωποῦν καὶ διασφαλίζουν μονίμως τὰ συμφέροντα τοῦ πSoros εἰς τὰς εὐρῶ-αὐλάς, ποὺ ἐπίσης μὲ τὸ δικό μας αἷμα θὰ πληρώνονται…
 • Καί, φυσικά, ἐπάνω καὶ πρῶτα ἀπὸ ὄλα, ἔχουμε τὴν ἀπόλυτο ἀνομία καὶ  τὴν ἀπόλυτο ἀσυλία, σὲ κάθε ἔγκλημα ποὺ ἔχει εἰς βάρος μας διαπραχθῆ, ἐφ΄ ὅσον κάποια ἀπὸ τὰ εὐρωβο(υ)λευτάκια τους ἔχουν στὸ ποινικό τους μητρῶο …«περίεργες» πράξεις. Παρ’ ὄλα  αὐτά, ὡς γνωστόν, ἐπίσης κι αὐτὰ τὰ σαπρόφυτα θὰ τὰ πληρώνουμε μὲ τὸ αἷμα μας, διότι τελικῶς τὸ πρῶτο καὶ  σημαντικότερον ποὺ ψηφίσαμε-ἐκλέξαμε εἶναι ἠ ἀνοχή μας σὲ κάθε εἰς βάρος μας ἔγκλημα καὶ  ἀδίκημα.

Τί λέγαμε λοιπόν; Ἒψηφίσ-ἀμάν;
Μπᾶ… Μᾶλλον αὐτοχειριαζόμεθα…
Καί, τελικῶς, κατὰ πῶς ἀντιλαμβάνομαι, πολὺ καλῶς πράττομεν.

Ὅπως, συνοπτικῶς, λοιπὸν γίνεται ἀντιληπτὸ θὰ μᾶς ἐκπροσωποῦν εἰς τὰς εὐρωπαϊκὰς αὐλὰς ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ θέλουν νὰ μᾶς ἐξαφανίσουν.
Μὲ τὶς ὑγεῖες μας βρέ…

Φιλονόη

 

(Visited 274 times, 1 visits today)
6 thoughts on “Διότι ἐψηφίσαμεν…

  • Ποίων ὅμως ἡ ἀνοχή φίλε μου; Διότι αὐτὸ εἶναι ποὺ ὀφείλουμε νὰ ἀποσαφηνίσουμε πλήρως μέσα μας.
   Ὑπάρχουν δύο κατηγορίες αὐτῶν ποὺ θὰ μποροῦσαν, θεωρητικῶς, νὰ ἀντιδράσουν. Ἡ μία εἶναι αὐτοὶ ποὺ θὰ τὸ ἔκαναν συνειδητῶς καὶ ἡ ἄλλη αὐτοὶ ποὺ θὰ τὸ ἔκαναν …μιμητικῶς.
   Ἡ πρώτη λουφάζει, ἀκόμη. Ἡ δευτέρα ὅπως τῆς βαροῦν, ὡς κάθε σοβαρὴ ἀρκούδα ποὺ σέβεται τὸν ἐαυτόν της, χορεύῃ ἀναλόγως τοῦ ποιὸς βαρᾶ.
   Κι ἐδῶ εἶναι ἡ λεπτομέρεια, ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρει κι ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὴν ἀνοχή μας: ποιός ἐπιτρέπει στίς …ἀρκοῦδες νά χορεύουν σέ αὐτοχειριακούς ῥυθμούς; Μήπως αὐτοί πού λουφάζουν;
   Ὁπωσδήποτε ὑπῆρξαν, ὑπάρχουν καὶ θὰ ὑπάρχουν πολλοὶ ποὺ δὲν λουφάζουν, ἀλλὰ εἶναι ἀμελητέες μονάδες πλέον, ἐφ΄ ὅσον ὅλοι ὅσοι θὰ μποροῦσαν νὰ τοὺς στηρίξουν κυττοῦν τὴν δουλειά τους.
   Γιὰ τοὺς ἄλλους εἴπαμε. Τοὺς ἀφήνουμε νὰ ψηφίζουν μόνον στὴν Eurovision, διότι στὶς ἐκλογὲς μᾶς φοροῦν γεωργούληδες.

  • Θαυμάσια… ἀλλὰ μόνον γιὰ …κρεββάτι. Καί, ἐξ ὅσων ἀντιλαμβάνομαι, ὁπωσδήποτε ὄχι γιὰ τὸ κρεββάτι αὐτῶν ποὺ τὸν ἐψήφισαν.

   • γιατι τι εχει το κρεβατι αυτων που τον εψηφισαν?
    τι να βαλουν και αυτοι οι καψεροί εις το κρεβάτι τους?

   • Μὰ ἀκριβῶς αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ πρόβλημά τους. Τὸ μόνον ποὺ μποροῦν νὰ βάλουν στὸ κρεββάτι τους εἶναι οἱ φαντασιώσεις τους. Ψηφίζοντας ὅμως μὲ κριτήριο αὐτὲς τὶς φαντασιώσεις, ἀποδεικνύουν (οἱ καψεροί, δυστυχῶς μας!!!) πὼς θὰ ἔπρεπε νὰ περιορισθοῦν στὰ τῆς Eurovision μόνον.

Leave a Reply