Μῦθος ἦταν τὸ σχέδιον Goudenhove Kalergi

Σὲ ἕνα ἐκλογικὸ τμῆμα στὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν, τὰ ὀνόματα τῶν μαθητῶν τῆς τάξεως εἶναι ἀνηρτημένοι στὴν πόρτα.

Τί παρατηροῦμε. Σὲ 25 παιδιὰ ἕνα μόνο εἶναι Ἑλληνόπουλο!

 Ὄχι δὲν γίνεται καμμία σιωπηλὴ Ἐθνοκάθαρσις. Ὄχι δὲν γίνεται ἀντικατάστασις πληθυσμοῦ. Δὲν ὑπάρχει κάποιο σχέδιο Goudenhove Kalergi. Ὅλα εἶναι ἕνας μύθος.

Μόργκαν Χρῆστος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Μῦθος ἦταν τὸ σχέδιον Goudenhove Kalergi

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Χαρὰ τῶν …ἀπεχόντων!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply