Μῦθος ἦταν τὸ σχέδιον Goudenhove Kalergi

Σὲ ἕνα ἐκλογικὸ τμῆμα στὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν, τὰ ὀνόματα τῶν μαθητῶν τῆς τάξεως εἶναι ἀνηρτημένοι στὴν πόρτα.

Τί παρατηροῦμε. Σὲ 25 παιδιὰ ἕνα μόνο εἶναι Ἑλληνόπουλο!

 Ὄχι δὲν γίνεται καμία σιωπηλὴ Ἐθνοκάθαρσις. Ὄχι δὲν γίνεται ἀντικατάστασις πληθυσμοῦ. Δὲν ὑπάρχει κάποιο σχέδιο Goudenhove Kalergi. Ὅλα εἶναι ἕνας μύθος.

Μόργκαν Χρῆστος

(Visited 523 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Μῦθος ἦταν τὸ σχέδιον Goudenhove Kalergi

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Χαρὰ τῶν …ἀπεχόντων!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply