Χαρὰ τῶν …ἀπεχόντων!!!

Ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς αὐτὲς οἱ ἐκλογές, δημοτικές, περιφερειακὲς καὶ εὐρωβουλευτικές, ἦσαν ἡ χαρὰ τῆς γελοιότητος.
Ὅ,τι πιὸ τίποτα ἀπὸ τὸ βασίλειον τοῦ Τιποτιστᾶν μᾶς προέβαλε τὴν φάτσα του, μᾶς κουνοῦσε τὸ δάκτυλο καὶ τελικῶς, σὲ ἀρκετὲς ἐκ τῶν περιπτώσεων, σήμερα κατέχει κάποιαν ἀπὸ τὶς πλέον ἀκριβοπληρωμένες θέσεις τῆς (τάχα μου) διοικήσεως.
Τὸ ἀποκορύφωμα ὅμως ὅλων αὐτῶν εἶναι τὰ ὅσα διεδραματίσθησαν στὴν Ἀττικὴ καί, κυρίως, στὸν Δῆμο Ἀθηναίων, ὄπου, κατὰ τὰ γνωστά, τὸν πρῶτο λόγο ἔχουν τὰ συμφέροντα τοῦ μπάρμπα τους τοῦ γιώργη πSoros.
Κοινῶς μᾶς ἔπαιξαν κατὰ πῶς βολεύοντο κάποιοι κι ἐμεῖς, ἄλλος περισσότερο κι ἄλλος λιγότερο, χορέψαμε.

Διότι ὁ «Δῆμος Ἀθηναίων» πρέπει νὰ παραμείνῃ στὸν ἔλεγχο τοῦ πSoros!!! (β)

Ὡς γνωστὸν λοιπὸν ὁ Δῆμος Ἀθηναίων ἔπρεπε, μὲ κάθε τίμημα, νὰ μείνῃ στὸν ἔλεγχο τῶν πSoro-ἐλεγχομένων. Κι ἀκριβῶς αὐτὸ συνέβη. Ἀπὸ ἀρχῆς ἀκόμη τῆς (μποῦ χὰ χὰ χά…!!!) προεκλογικῆς ἐκστρατείας βλέπαμε ὅ,τι πιὸ γελοῖον νὰ δηλώνῃ ὑποψήφιος, μὲ σκοπὸ φυσικὰ ὅλων αὐτῶν ἀφ΄ ἐνὸς νὰ ἐνισχυθῇ τὸ «πρεστὶζ» τοῦ ἀπ’ εὐθείας γνησίου βενιζελικοῦ ἀπογόνου καί, ἀφ΄ ἐτέρου νὰ ἐξακολουθήσῃ ἡ (φερομένη ὡς) πρωτεύουσα τῆς χώρας νὰ …«δίδῃ τὸ παράδειγμα» τῆς ἐκ τῶν ἔσω ἁλώσεως. Διότι ποῖος ἱκανότερος νά διαχειρισθῇ τό «μεταναστευτικό» πλήν τοῦ βενιζελικοῦ ἀπογόνου; Δέν μᾶς ἔδωσε τά δείγματα «συνεργασίας του μέ τό ἀζημίωτον» ἤδη ὡς περιφεριάρχης;

Εἴδατε πόσο ἀνθρωπιζτής εἶναι;
(Γιὰ Ἕλληνες ἀναξιοπαθοῦντες οὔτε λόγος ἐννοεῖται!!!)
Καί, ἐπίσης ἐννοεῖται, πὼς οὐδέποτε θὰ ἀπαντήση γιὰ αὐτό:

…ἐφ΄ ὅσον κι αὐτό, βεβαίως βεβαίως, ἔχει καταλλήλως ἐκπαιδευθῇ γιὰ νὰ (μποῦ χὰ χὰ χά…!!!) «ἐπιλύῃ» τὰ δικά μας προβλήματα (πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς, πάντα γιὰ ἐμᾶς) κι ὄχι τὰ προσωπικὰ καὶ τὰ οἰκογενειακά του.

Θὰ ἔχουμε Δήμαρχο Ἀθηναίων …«ὑψηλῶν προδιαγραφῶν»!!!

(Δὲν εἶναι κουτσομπολιὸ τὸ παραπάνω, παρὰ μόνον δείκτης ὑπάρξεως, ἤ μή, ἀναγκαίου καὶ στοιχειώδους ἤθους!!!)

Διαθέτει καί Μ.Κ.Ο. τό βενιζελικό αὐτό κατάλοιπο; Κατὰ πῶς λέγεται ναί, ἀλλὰ προσωπικῶς ἀδυνατῶ νὰ τὸ ἰσχυρισθῶ, ἐφ΄ ὅσον δὲν ἔχω ἀνακαλύψη σχετικὰ στοιχεία. Τὸ μόνον ποὺ γνωρίζω εἶναι πὼς ἡ ἀδελφούλα του ναί, κατέχει κάτι πολὺ …προσοδοφόρο…

Χαρτζηλικάκι 20.000 εὐρῶ στὴν Ἀλεξία Μπακογιάννη ἀπὸ τὸν …«ὁρκισμένο ἐχθρό» Σαμαρᾶ!

«Μεζεδάκι» 320.000 εὐρώ «τσίμπησε» ἡ Ἀλεξία Μπακογιάννη ἀπό ἐράνους;;; Καλὰ νὰ πάθουμε!!!

…καθὼς καὶ πὼς ἡ θείτσα του, ἡ λυμπεράκη, ἀνήκει στὸ δυναμικὸ τοῦ «Solidarity Now», τὴν γνωστὴ  Μ.Κ.Ο. τοῦ πSoros, ποὺ ἐλέγχει (βεβαίως βεβαίως καὶ) τὸν Δῆμο Ἀθηναίων.

Τὸ …ἀλληλέγγυο «Solidarity Now» τοῦ Soros (α)

Τὸ …ἀλληλέγγυο «Solidarity Now» τοῦ Soros (β)

Τὸ …ἀλληλέγγυο «Solidarity Now» τοῦ Soros (γ)

Ῥοζ-ακιάς….

Γενικῶς ἡ ἐν λόγῳ οἰκογένεια εἶναι …παντὸς καιροῦ καὶ ἐκμεταλλεύεται κάθε …«παραθυράκι» γιὰ τὸ διάφορόν της. Ἡ οἰκογένεια λέμε.
Μά τελικῶς ὅμως ὑπάρχει αὐτή ἡ περιβόητος οἰκογενειακή εὐθύνη; Καί γιατί τό κωστάκι αὐτό νά εὐθύνεται γιά τά ὅσα μέλη τῆς οἰκογενείας του ἔπραξαν καί πράττουν;

*~*~*~*~*~*~*~*~*

Ἀγαπητοί μου… Ὁ μύθος τῆς οἰκογενειακῆς εὐθύνης ἀκυρώνεται γιὰ τὸν κάθε μέσο χαχόλο, ἐφ΄ ὅσον πράγματι δὲν ἰσχύει, διότι ὁ κάθε μέσος χαχόλος τοῦ κόσμου μας (δῆλα δὴ  ἐμεῖς!!!) μορφώνει τὰ παιδιά του βάσει τῶν οἰκονομικῶν του δυνατοτήτων καί, κυρίως, βάσει …τυχαιότητος.
Ὁ ἐν λόγῳ μύθος ὅμως γίνεται σκληρὴ ἀλήθεια καὶ πεζῆ πραγματικότης σὲ περιπτώσεις σὰν κι αὐτὲς τῶν βενιζελικῶν (πρῴην αὐτοκρατορικῶν) ἀπογόνων, ἐφ΄ ὄσον πάντα, μὰ πάντα, ἡ ἐκπαίδευσίς τους εἶναι ἀπολύτως στοχευμένη καὶ ἐλεγχομένη, μὲ τέτοιον τρόπο, ὥστὲ πάντα, μὰ πάντα, νὰ προκύπτουν μέσα ἀπὸ τοὺς γόνους αὐτῶν τῶν οἰκογενειῶν οἱ κάθε λογῆς πρώην, νῦν καὶ μέλλοντες δυνάστες μας.
Κι ἀπόδειξις τοῦ ἰσχυρισμοῦ μου εἶναι τὸ (μποῦ χὰ χὰ χά…!!!) ἦθος τοῦ προαναφερομένου, ποὺ ἀκόμη τὸ ἐξώγαμό του δὲν τὸ ἀναγνωρίζει, ἀλλὰ ποὺ ἐτοποθετήθη (ναί, ἀκριβῶς αὐτὸ συνέβη!!!) σὲ Δῆμο-βιτρίνα, πρὸ κειμένου νὰ διαχειρισθῇ τὶς ζωὲς τῶν Ἀθηναίων, ὡς ὁ πλέον …κατάλληλος.
Ναί, τὰ παιδιά του δὲν ξέρει πῶς νὰ τὰ διαχειρισθῇ, ἀλλὰ τὰ δικά μας παιδιά, κατὰ πῶς μᾶς λέν, ξέρει.

*~*~*~*~*~*~*~*~*

Ἀλλὰ αὐτὰ ὄλα, τὰ παραπάνω, εἶναι …ψιλὰ γράμματα, ἐφ΄ ὅσον δὲν ἔχει σημασία τὸ ἐὰν κάποιοι ἐπιτυγχάνουν νὰ κερδίζουν (καὶ) τὸ …παντεσπάνι τους (καὶ) μέσῳ τῶν Μ.Κ.Ο. τους, διότι ὁ σκοπός (τους), ποὺ «ἀγιάζει τὰ μέσα» λέγεται «μιγαδοποίησις τῆς Εὐρώπης» καὶ τὸν ἐπιδιώκουν ὅλα τὰ τοκογλυφικὰ σαπρόφυτα τοῦ κόσμου μας. Ὅποιος θελήσει (λέμε τώρα…!!!) νὰ ἀντισταθῇ, ἐνᾦ κατέχῃ κάποιες διοικητικὲς θέσεις, μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες κινδυνεύει νὰ εὑρεθῇ σὲ …χαντάκια.

Μῦθος ἦταν τὸ σχέδιον Goudenhove Kalergi

Κορόιδο εἶναι τό ἐν λόγῳ κωστάκι νά ἀντισταθῇ ἐφ΄ ὅσον τό πλέον ἀποδοτικό καί τό πλέον προσοδοφόρον εἶναι τό νά ἐκμεταλλευθῇ (πρὸς ὄφελός του φυσικὰ) τίς συγκυρίες;

Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ αὐτὰ τὰ βενιζελικὰ κατάλοιπα δὲν εἶναι κουτά…
Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ ἔχουν καταλλήλως ἐκπαιδευθῇ γιὰ νὰ διαβιοῦν χαμαιλεοντικῶς…
Κι ἀκριβῶς διότι τὸ «τερπνὸν καὶ τὸ ὠφέλιμον» γιὰ αὐτὰ τὰ σαπροφυτικὰ κουδουνισμένα εἶναι προαιώνιος στάσις ζωῆς τους…
….ἐμεῖς παραμένουμε ὁ τελευταῖος τροχὸς τῆς ἁμάξης. Θέλουμε δὲν θέλουμε πρέπει νὰ ἀποδεχθοῦμε ὠς δήμαρχο τὸ φυτευτὸ τοῦ πSoros.
Κι ὅποιος ἔχει ἀντιῤῤήσεις, τὰ παράπονά του στὸ …ἀφεντικό.

Κι ἔτσι, ἀκόμη καὶ στὶς ἐκλογές, ποὺ τὰ ποσοστὰ συμμετοχῆς τῶν ψηφοφόρων καθορίζουν καὶ τὴν (μποῦ χὰ χὰ χά…!!!) νομιμότητά τους, βλέπουμε πὼς τὴν μὴ νομιμοποίησιν τῆς «ἐκλογῆς μπακογιάννη», τὴν …προσπερνοῦν ὡς μὴ γενομένη.
Διότι, μ
έ συμμετοχή τοῦ μόλις 33% τῶν ψηφοφόρων, πῶς στά κομμάτια θά μποροῦσε τό ἐν λόγῳ κωστάκι νά …«νομιμοποιηθῇ»;

Εὐκολάκι… Δὲν τονίζεται (καί, φυσικά, προσπερνᾶται ὡς μὴ …ὑπάρχουσα) ἡ ἀποχή, ποὺ εἶναι ὑπερβολικὰ πλειοψηφική, ἐφ’ ὄσον φθάνει στὸ 66,57%, διότι ἐὰν τονισθῇ αὐτομάτως τὸ κωστάκι πάει στὸ σπιτάκι του γιὰ νὰ ἐνασχοληθῇ μὲ τὰ παιδάκια του καὶ  ὄχι μὲ ἐμᾶς, ἐφ’ ὅσον ὅλη ἡ διαδικασία ἐκτὸς ἀπὸ ἄκυρος εἶναι καὶ καταφανῶς ἀντισυνταγματικὴ καὶ παράνομος.
Τὸ 66,57% τῶν ψηφοφόρων τοῦ Δήμου Ἀθηναίων ἠρνήθησαν νὰ παγιδευθοῦν στὸ πλαστότατο «δίλημμα» τῶν δύο (ἀποδεδειγμένα μεγάλων) κακῶν: μπακογιαννάκι-ἠλιοπουλάκι. Τὸ 66,57% τῶν ψηφοφόρων, ποὺ δὲν συμμετεῖχαν στὴν διαδικασία, ἀκυρώνουν ἐμπράκτως τὴν «ἐκλογή». Διότι, ὡς γνωστόν, βάσει τῶν παγκοσμίως ἀποδεκτῶν δημοκρατικῶν κανόνων, ὡς πλειοψηφία ὁρίζεται τὸ ποσοστὸ τοῦ πληθυσμοῦ ποὺ ξεπερνᾶ τὸ 50 % +1. Ὅλα τὰ ἄλλα ἀπλῶς συνάδουν μὲ τὶς προσχηματικὲς γελοιότητες τῶν τοκογλύφων. Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δή, ὑποτίθεται, τὸ ἐκλογικό μας σύστημα εἶναι δημοκρατικό, εὐκόλως καταῤῥίπτεται αὐτὴ ἡ «ἐκλογὴ» σὲ κάποιο δικαστήριον ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ἐφ΄ ὅσον ἀφ΄ ἐνὸς ἡ συμμετοχὴ τῶν ψηφοφόρων, στὸν ἐν λόγῳ Δῆμο, ἀπὸ τὴν προηγουμένη Κυριακή, ἦταν κάτω τοῦ 50%:

Καί, ἀφ΄ ἐτέρου, ἄπαντες οἱ ὐποψήφιοι ἦσαν ἀπολύτως ἐλεγχόμενοι ἀπὸ τὰ ἱδρύματα τῶν «ἀνθρωπιζτῶν» τοῦ κόσμου μας.

Θέλετε κι ἄλλες ἀποδείξεις;
Νὰ δεῖτε τὰ ἀποτελέσματα τῶν (μποῦ χὰ χὰ χά…!!!) περιφερειακῶν ἐκλογῶν καὶ τὴν «νίκη» τοῦ ῥοταριανοῦ πατούλη στὴν περιφέρεια Ἀττικῆς.
Ἡ ἀπόλυτος ἀκυρότης παρακαλῶ… Μὲ ποσοστὸ συμμετοχῆς στὴν ψηφοφορία μόλις τοῦ 41,89% τῶν ψηφοφόρων, αὐτὸ δὲν εἶναι ἐκλογικὸ ἀποτέλεσμα, ἀλλὰ ἡ ἀπόλυτος ἐξαπάτησις. Κι αὐτὸ  διότι τὸ 58,11% τῶν ψηφοφόρων ἠρνήθησαν νὰ νομιμοποιήσουν τὸ καραγκιὸζ «ἀποτέλεσμα».

Κι ἐνᾦ τὴν προηγουμένη Κυριακὴ τὰ ποσοστὰ συμμετοχῆς τῶν ψηφοφόρων στὶς ἐκλογὲς ἦσαν, τέλος πάντων, ἐντὸς τῶν «πλειοψηφικῶν ἀπαιτήσεων», ἐφ΄ ὅσον ἐψήφισαν περισσότεροι ἀπὸ τὸ 50% τῶν ψηφοφόρων (58,86%), ἐχθὲς εἴχαμε τὴν ἀπόλυτο ἀκυρότητα αὐτῆς τῆς παραστάσεως, ἐφ΄ ὄσον κατὰ κύριον λόγον τὰ κομματικὰ τσιράκια τῶν μὲν καὶ τῶν δὲ συμμετεῖχαν στὰ τῆς παραστάσεως. Κι ἔτσι ὁ πατούλις ποὺ ἔλαβε 600.041 ψήφους στὴν ψηφοφορία τῆς Α’ Κυριακῆς, ἐχθὲς ἔλαβε 728.118 ψήφους (κατ’ ἀντιστοιχίαν ἡ δούραινα ἔλαβε τὴν προηγουμένη Κυριακὴ 314.320 ψήφους κι ἐχθὲς 378.371). Δῆλα δῆ σὲ σύνολον 2.913.084 ψηφοφόρων μόλις κάτι ἐλάχιστοι συμμετεῖχαν καί, ἀκόμη χειρότερα, μόλις κάποιοι ἐλάχιστοι (ἐπισήμως) «ἐκλέγουν» περιφερειάρχη.

 

Τό Σύνταγμά (τους κι ὄχι μας) ὅμως τί ἀκριβῶς ἰσχυρίζεται ἐπ’ αὐτοῦ; Καί, πέραν τῶν (ἐκλογικῶν καὶ μὴ) νόμων, τί ἰσχύει τελικῶς; Ποῖος νόμος εἶναι ἀνώτερος τοῦ Συντάγματος; Καί γιατί σύσσωμος ἠ Ἡνωμένη τους Εὐρώπη ξεσκίζεται γιά νά μᾶς πείσῃ νά συμμετάσχουμε στίς ἐκλογές; Μήπως διότι ἅπαντες γνωρίζουν πώς μέ ἕνα …πρᾶφ ὄλα αὐτά τά δῆθεν τῶν δηθενατζήδων καταῤῥέουν καί ἀκυρώνονται;

Γιατί μᾶς θέλει ψηφοφόρους ἡ Ἡνωμένη Εὐρώπη;

Ἀντ’ αὐτοῦ ὅμως σύσσωμα τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, μαζὺ φυσικὰ μὲ τὰ κομματικὰ ἐπιτελεία, «πανηγυρίζουν» ἢ «θρηνοῦν» νίκες καὶ ἧττες. Κι ἐμεῖς, ἀπογοητευμένοι, πιστεύουμε τὶς μπαρουφολογίες τους.
Ἡ δημοκρατία τους ἀκυρώνεται ἐμπράκτως κι αὐτοὶ μᾶς ἐπεξεργάζονται.

Τὸ πῶς ὅμως, ἀλλὰ κυρίως τὸ πότε, θὰ χρησιμοποιηθοῦν τὰ παραπάνω στοιχεῖα πρὸς ὄφελός μας, εἶναι κάτι ποὺ ἐμεῖς πρέπει νὰ τὸ διερευνήσουμε, διότι, ὡς γνωστόν, δὲν ὑπάρχει κάτι ποὺ θὰ μᾶς χαρισθῆ. Ὅλα μόνοι μας, ἀπὸ τὴν ἀρχή, σὲ ὄλες τους τὶς διαστάσεις, θὰ τὰ ἐπαναδομήσουμε.
Μά, ὅσο καθυστεροῦμε, τόσο θὰ «νομιμοποιῶνται», διὰ τῆς πλαγίας ὁδοῦ, διὰ τῆς ἐξαπατήσεως καὶ διὰ τῆς «παραγραφῆς» ὅλα τὰ εἰς βάρος μας ἐγκλήματα.

Φιλονόη

Υ.Γ. Γιὰ ὄσους ἀρέσκονται, ἀνεξαρτήτως τῆς δυσαρεσκείας τους, νὰ θεωροῦν τὰ παραπάων δύο …«ἐκλεκτὰ» ὡς ἀντιπροσώπους τους, καλὰ νὰ πάθουν. Γιὰ ὄσους ἀρνῶνται νὰ ἀναγνωρίσουν ἐξουσία ἐπάνω τους, οἱ πραγματικοὶ ἀγῶνες ἀκυρώσεως τῶν ἐν λόγῳ παραστάσεων τώρα ξεκινοῦν. Κι ὅποιος κατάλαβε…

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply