Διότι ὁ «Δῆμος Ἀθηναίων» πρέπει νὰ παραμείνῃ στὸν ἔλεγχο τοῦ πSoros!!! (β)

Γράφαμε πρὸ ἡμερῶν πὼς πάλι ἔστησαν, ὡς συνήθως, τὸ γνωστὸ σκηνικὸ τῶν …ἀδιεξόδων, πρὸ κειμένου νὰ παραμείνῃ στὸν ἔλεγχο τοῦ πSoros (καὶ) ὁ Δῆμος Ἀθηναίων.
Ἅπαντες οἱ ὑποψήφιοι στὴν ὑπηρεσία τῆς γνωστῆς ἀτζέντας…

Ἴδια ἀτζέντα ἀπὸ τὸν Soros ἔως τὸ …«Ποτάμι» τοῦ Μπόμπολα!!!

…πού, μεταξὺ πολλῶν ἄλλων, ἐπιβάλλει (διεθνῶς πλέον), μὲ ὅλους τοὺς τρόπους:

 • γάμους ὁμοφυλοφίλων,
 • υἱοθεσία παιδιῶν ἀπὸ …κουκουρούκου «γονεῖς»,
 • ὁμοφυλοποίησιν τῶν κοινωνιῶν μας,
 • νομιμοποίησιν παιδεραστίας,
 • ἀποποινικοποίησιν βιασμῶν καὶ ἐξάπλωσιν πορνείας, εἰδικῶς στὶς παιδικὲς ἡλικίες,
 • ὁμογενοποίησιν καὶ μιγαδοποίησιν κοινωνιῶν,
 • ἐλεύθερα ναρκωτικά,
 • ἀνοικτὲς κοινωνίες,
 • κατάργησιν συνόρων,
 • ἀπαγόρευσιν καπνίσματος (βλέπε καὶ χιτλερικὰ κατάλοιπα),
 • ἀπαγόρευσιν ὁπλοκατοχῆς,
 • ἰδιωτικὰ πανεπιστήμια,
 • ἰδιωτικοποιήσεις ΔΕΚΟ (ποὺ ἤδη χαρίζονται στοὺς τοκογλύφους),
 • κατάργησιν ὑποχρεωτικῆς στρατεύσεως (καί, τελικῶς, κρατῶν),
 • ἄμεσο-δημοκρατία (καί, ἐννοεῖται, ἡλεκτρονικὲς καὶ μὴ ἐλεγχόμενες, ψηφοφορίες)…

Αὐτὴ λοιπὸν ἡ ἀτζέντα πλέον ἀποτελεῖ τὸ κορυφαῖον προβαλλόμενον καὶ ζητούμενον κάθε ὑποψηφίου ποὺ σέβεται τὸν ἑαυτόν του.
Κι ἔτσι, μιᾶς καὶ συζητοῦμε γιὰ τὸν Δῆμο Ἀθηναίων, οἱ ἐξαγγελίες τους, ποὺ εἴτε ὑποστηρίζουν τὸ «δημοκρατικὸ τόξον» εἴτε ὄχι, παραμένουν πάντα ἐντός της.

Δύο τινὰ συμβαίνουν ἀγαπητοὶ φίλοι: ἢ τὸ στοίχημα μοιράζει παράδες ἢ οἱ δημοσκοπήσεις εἶναι πειραγμένες.

Ὑπάρχουν καί οἱ …«πειραγμένες» δημοσκοπήσεις;

Διότι ὁ «Δῆμος Ἀθηναίων» πρέπει νὰ παραμείνῃ στὸν ἔλεγχο τοῦ πSoros!!!

Μία ἀπὸ τὰ ἴδια γιὰ (ἐμᾶς) τὰ …γίδια!!!

Αὐτοὶ ποὺ μᾶς κατέστρεψαν καὶ μᾶς καταστρέφουν ἐπανέρχονται γιὰ νὰ ἐξακολουθήσουν, μὲ τὴν δημοκρατική μας ψῆφο (λέει) αὐτὰ ποὺ ξεκίνησαν.

Μά, θὰ μοῦ πεῖτε ἴσως, πὼς ὁ κασιδιάρης ἄλλα πρεσβεύει…

Ναί, καλά… Θὰ θέλαμε…
Ὁ (κάθε) κασιδιάρης, μὰ καὶ ὅλη ἡ χρυσῆ αὐγή, καθὼς ἐπίσης καὶ κάθε «ἐθνικιστικὸ» κόμμα παγκοσμίως πρεσβεύουν ἕναν «ἐθνικοσοσιαλισμό», ποὺ ὅμως διαρκῶς παραμένει σοσιαλισμός. Κι ὁ σοσιαλισμὸς εἶναι σιωνιστικὸ δημιούργημα, ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεώς του.

Ὅταν λέμε σοσιαλισμὸς τὸ ἐννοοῦμε.

Κι αὐτὸ δὲν τὸ λέω ἐγὼ ἀλλὰ οἱ ἀπαρχές τους.

Τί εἶναι βρέ παιδιά ὁ ἐθνικοσοσιαλισμός;

Παρενθετικὴ σημείωσις
Ὁ κασιδιάρης εὑρίσκεται ἐκεῖ, μαζὺ μὲ τοὺς ἄλλους, διότι πρέπει (γιὰ τὰ μάτια μας καὶ μόνον!!!) ἀφ΄ ἑνὸς νὰ ὑπάρχῃ …πολυφωνία, στὴν μονοφωνία τῶν ἐπισήμων πSoro-ἐγκαθέτων, ἀλλὰ καὶ διότι αὐτὸ ποὺ ὁ ἴδιος ἐκπροσωπεῖ ἢ ποὺ θὰ ὠθήση, τοὺς ἐντὸς πλήρων ἀδιεξόδων ψηφοφόρους στὰ δίκτυα κάποιου ἐκ τῶν λοιπῶν ἢ ποὺ θὰ ἐνδυναμώσῃ τὴν ἐξ ἀνάγκης καταφυγὴ τῶν ψηφοφόρων στὴν (κατ’ ἐπίφασιν) λύσιν κασιδιάρη. Μὴ ὑπαρχόντων σοβαρῶν προτάσεων οἱ ψηφοφόροι, πολὺ πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς ψηφοφορίας, ἔχουν παγιδευθῆ στὸ νὰ ἐπιλέξουν ὑποψηφίους τέτοιους, ποὺ μόνοι τους δὲν θὰ ἐπέλεγαν καὶ δὲν θὰ ἐνέκριναν. Μὰ πρῶτα τὸ χρίσμα δίδεται στὰ σαπρόφυτα καὶ μετὰ καλούμεθα νὰ ψηφίσουμε, μέσα ἀπὸ τὶς σαπροφυτικὲς -καὶ ἀπολύτως ἐλεγχόμενες- (τάχα μου) προτάσεις τῶν τοκογλύφων.

Διὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές, τοῦ πόσο δῆλα δὴ καὶ ἡ χρυσῆ αὐγὴ (συμπεριλαμβανομένου φυσικὰ καὶ τοῦ κασιδιάρη), ἀνήκει στὸ προσωπικὸ τῶν τοκογλύφων, ἂς θυμηθοῦμε δύο περιστατικά:

 • τὸ πρῶτο ἀφορᾶ στὴν ἀθώωσιν, δίχως ἔρευνα καὶ παρὰ τὶς ἀποδείξεις γιὰ τὸ ἀντίθετον, τῆς …«ἐχθροῦ» τους λιάνας κανέλλη, ποὺ καὶ μὲ τὶς ψήφους τῆς χρυσῆς αὐγῆς ἀπέφυγε τὴν ἄρσιν τῆς ἀσυλίας της καί,
 • τὸ δεύτερον ἀφορᾶ στὴν φίμωσιν τοῦ διαδικτύου ποὺ ἐψήφισαν γιὰ νὰ ἐφαρμοσθῇ καὶ τὰ εὐρωκουδουνισμένα τῆς χρυσῆς αὐγῆς.

Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ ἀγαπᾶ καὶ τὴν …Λιάνα Κανέλλη!!!

Φιμώνεται τὸ διαδίκτυον στὴν Εὐρώπη λόγῳ κυρίως …«Ἑλλήνων» εὐρωβουλευτῶν!!!

Κι ἔτσι, σήμερα πιά, ἔχουμε ὀκτὼ ὑποψηφίους ποὺ ἀνοικτὰ καὶ θετικὰ καὶ ὑπὲρ τοῦ δέοντος, εἰς βάρος πάντα τῶν ἰθαγενῶν, ὑπερασπίζοντες τὸν …ἐποικισμὸ τῶν Ἀθηνῶν, ἐφ’ ὅσον ἅπαντες ἐνδιαφέρονται μόνον γιὰ τὰ …σκουπίδια, γιὰ τὸν φωτισμὸ τῆς πόλεως καὶ γιὰ τὴν …προστασία τοῦ περιβάλλοντος ἀλλὰ οὐδέποτε γιὰ τὸν ἐποικισμὸ καὶ τὴν καταστροφὴ τῆς πόλεως. Ἀρακετοὶ δὲ ἀπὸ αὐτοὺς εἴτε διαθέτουν εἴτε συμμετέχουν σὲ σχετικὲς Μ.Κ.Ο., γιὰ νὰ βγάζουν τὸ …παντεσπάνι τους.
Τὸ ζήτημα τοῦ βιαίου ἐκτοπισμοῦ τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὸν Δῆμο Ἀθηναίων ἀπὸ ὅλους αὐτούς, στὴν πλειοψηφία τους, θὰ ἀντιμετωπισθῇ μὲ νέες Μ.Κ.Ο. καὶ φυσικὰ μὲ νέες (εἰς βάρος μας) κερδοσκοπίες.
Διότι, ὡς γνωστόν, τὴν κερδοσκοπία μέσῳ Μ.Κ.Ο. καὶ λοιπῶν ἀνθρωπιζτικῶν ὀργανώσεων καί, φυσικά, τὴν   συμμετοχή τους σὲ αὐτὲς τὴν εὐλογεῖ ὁ μπάρμπας τους ὁ γιώργης ψῶρος.
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ὁ Δῆμος Ἀθηναίων πρέπει νὰ παραμείνῃ στὰ χέρια του γιὰ νὰ ἐξυπηρετηθοῦν τὰ συμφέροντά του καὶ τὰ συμφέροντα τῶν ὅσων κρύβονται πίσω του.

Ὅσο γιὰ τὸν κασιδιάρη…
…τί νά σᾶς πῶ; Ἐὰν ἀδυνατοῦμε νὰ δοῦμε τὴν παγίδα, τότε ἂς τὸν ψηφίσουμε…
Ὄχι διότι αὐτὸς θὰ εἶναι καλλίτερος, ἀλλὰ διότι θὰ ἐγκαινιάση καὶ στὴν χώρα μας τὸ «δόγμα τῆς ἀναβιώσεως τοῦ ἀκραίου ἐθνικισμοῦ», ποὺ ὅμως ὑπηρετεῖ πιστότερα ἴσως, τὸν ἴδιον σιωνισμὸ ποὺ ὑπηρετοῦν καὶ οἱ ὑπόλοιποι.

Γιατί προωθῶνται «ἐθνικιστικά» κόμματα;

Γιατί προωθῶνται «ἐθνικιστικά» κόμματα; (β)

Λατρεμένο τὸ Ἰσραὴλ καὶ ἀπὸ τοὺς …ἀκρό-δεξιούς!!!

Μὲ τὶς ὑγεῖες μας.

Φιλονόη  

Σημειώσεις

Θουκυδίδης λοιπόν:

[2.65.1] Τοιαῦτα ὁ Περικλῆς λέγων ἐπειρᾶτο τοὺς Ἀθηναίους τῆς τε ἐς αὑτὸν ὀργῆς παραλύειν καὶ ἀπὸ τῶν παρόντων δεινῶν
ἀπάγειν τὴν γνώμην.

Προσπαθοῦσε ὁ Περικλῆς νὰ κατευνάσῃ τὴν ὀργὴ τῶν Ἀθηναίων καὶ νὰ μεταφέρῃ τὴν προσοχή τους ἀπὸ τὰ τότε δεινά…

[2.65.2] οἱ δὲ δημοσίᾳ μὲν τοῖς λόγοις ἀνεπείθοντο καὶ οὔτε πρὸς τοὺς Λακεδαιμονίους ἔτι ἔπεμπον ἔς τε τὸν πόλεμον μᾶλλον ὥρμηντο, ἰδίᾳ δὲ τοῖς παθήμασιν ἐλυποῦντο, ὁ μὲν δῆμος ὅτι ἀπ’ ἐλασσόνων ὁρμώμενος ἐστέρητο καὶ τούτων, οἱ δὲ δυνατοὶ καλὰ κτήματα κατὰ τὴν χώραν οἰκοδομίαις τε καὶ πολυτελέσι κατασκευαῖς ἀπολωλεκότες, τὸ δὲ μέγιστον, πόλεμον ἀντ’ εἰρήνης ἔχοντες.

Καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐπείσθησαν εἰς τοὺς δημοσίους λόγους του καὶ ὄχι μόνον δὲν ἔστελναν εἰς τοὺς Λακεδαιμονίους τοὺς λοιποὺς πρέσβεις, ἀλλὰ ἐπιζητοῦσαν περισσότερο τὸν πόλεμο (ὡρμητικότεροι).
Παρέμενε ὅμως ὁ Δῆμος δύσθυμος, γιὰ τὰ παθήματά τους, ἐπεὶ δὴ τὸ μεγαλύτερο τμῆμα τοῦ λαοῦ στερεῖτο ἀκόμη καὶ τὰ ὁλίγα ποὺ διέθετε πρὸ τοῦ πολέμου, ἀλλὰ καὶ οἱ ἰσχυρότεροι (οἰκονομικά) δυσθυμοῦσαν, ἐφ΄ ὅσον εἶχαν χάση τὰ κτήματά τους καὶ τὶς πολυτελεῖς οἰκίες τους, ἀντιμετωπίζοντας τὸν πόλεμο, ἀν τὶ νὰ ἀπολαμβάνουν τὴν εἰρήνη.

[2.65.3] οὐ μέντοι πρότερόν γε οἱ ξύμπαντες ἐπαύσαντο ἐν ὀργῇ ἔχοντες αὐτὸν πρὶν ἐζημίωσαν χρήμασιν.

Ἡ δυσαρέσκεια τῶν Ἀθηναίων ὅμως (γιὰ τὶς ἀπάτες τοῦ Περικλέους) ἐξακολουθοῦσε, ἡ ὁποία κατηυνάσθη μόνον ὅταν τὸν τιμώρησαν μὲ χρηματικὸ πρόστιμο. 

[2.65.4] ὕστερον δ’ αὖθις οὐ πολλῷ, ὅπερ φιλεῖ ὅμιλος ποιεῖν, στρατηγὸν εἵλοντο καὶ πάντα τὰ πράγματα ἐπέτρεψαν, ὧν μὲν περὶ τὰ οἰκεῖα ἕκαστος  ἤλγει ἀμβλύτεροι ἤδη ὄντες, ὧν δὲ ἡ ξύμπασα πόλις προσεδεῖτο πλείστου ἄξιον νομίζοντες εἶναι.

Λίγο μετὰ τὴν τιμωρία του ὅμως, ὅπως ὁ ὄχλος συνηθίζῃ νὰ κάνῃ,  τὸν …ἐπανεξέλεξαν στρατηγό, ἀναθέτοντάς του ἐκ νέου τὴν γενικὴ διεύθυνσιν (τῶν τῆς πολιτείας πραγμάτων), ἐφ΄ ὅσον μετὰ τὴν τιμωρία του ἠσθάνοντο λιγότερο θυμὸ καὶ τὸν ἐθεώρουν ὅλοι οἱ πολῖτες …ἀναγκαῖο γιὰ τὰ δημόσια θέματα.

[2.65.5] ὅσον τε γὰρ χρόνον προὔστη τῆς πόλεως ἐν τῇ εἰρήνῃ, μετρίως ἐξηγεῖτο καὶ ἀσφαλῶς διεφύλαξεν αὐτήν, καὶ ἐγένετο ἐπ’ ἐκείνου μεγίστη, ἐπειδή τε ὁ πόλεμος κατέστη, ὁ δὲ φαίνεται καὶ ἐν τούτῳ προγνοὺς τὴν δύναμιν.

Διότι, καὶ ἐφόσον χρόνον ἐκυβέρνησε τὰ δημόσια πράγματα ἐν καιρῷ εἰρήνης, ἠκολούθει πολιτικὴν σώφρονα καὶ διετήρη τὴν ἀσφάλειαν τῆς πόλεως, ἡ ὁποία ὑπ’ αὐτὸν ἀνῆλθεν εἰς μεγίστην ἀκμήν, καὶ ὅταν ὁ πόλεμος ἐπῆλθεν, αὐτὸς ἀπέδειξεν ὅτι ὑπῆρξεν ὁ ὀρθὸς ἐκτιμητὴς τῆς δυνάμεως τῆς.

……………….

[2.65.8] αἴτιον δ’ ἦν ὅτι ἐκεῖνος μὲν δυνατὸς ὢν τῷ τε ἀξιώματι καὶ τῇ γνώμῃ χρημάτων τε διαφανῶς ἀδωρότατος γενόμενος  κατεῖχε τὸ πλῆθος ἐλευθέρως, καὶ οὐκ ἤγετο μᾶλλον ὑπ’ αὐτοῦ ἢ αὐτὸς ἦγε, διὰ τὸ μὴ κτώμενος ἐξ οὐ προσηκόντων τὴν δύναμιν πρὸς ἡδονήν τι λέγειν, ἀλλ’ ἔχων ἐπ’ ἀξιώσει καὶ πρὸς ὀργήν τι ἀντειπεῖν.

Αἰτία τούτων ἦταν τὸ ὅτι ὁ Περικλῆς, ἔχοντας μεγάλην ἐπιρροήν,  λόγῳ τῆς ἐκτιμήσεως τοῦ πλήθους, ἀλλὰ τῆς ἱκανότητός του (νὰ τὸ πείθῃ), καὶ ἀποδεδειγμένα πλέον ἐφάνη ἀ-δωροδόκητος, κρατοῦσε τὸ πλῆθος ἐπιτρέποντας ἐλευθερίες, καὶ περισσότερο ὁδηγοῦσε αὐτὸς τὸ πλῆθος, παρὰ τὸ πλῆθος ὁδηγοῦσε τὸν Περικλῆ.
Δὲν ἐπεδίωκε (πλέον) νὰ ἀποκτήσῃ δύναμιν κι ἐπιῤῥοὴν μὲ ἀθέμιτα μέσα, δὲν μιλοῦσε γιὰ νὰ εὐαρεστήσῃ τὸ πλῆθος, ἀλλὰ ἐδύνατο νὰ  ἀντιταχθῇ τῆς ὀργῆς του.

[2.65.9] ὁπότε γοῦν αἴσθοιτό τι αὐτοὺς παρὰ καιρὸν ὕβρει θαρσοῦντας, λέγων κατέπλησσεν ἐπὶ τὸ φοβεῖσθαι, καὶ δεδιότας αὖ ἀλόγως ἀντικαθίστη πάλιν ἐπὶ τὸ θαρσεῖν. ἐγίγνετό τε λόγῳ μὲν δημοκρατία, ἔργῳ δὲ ὑπὸ τοῦ πρώτου ἀνδρὸς ἀρχή.

Ὁπότε λοιπὸν ἀντιλαμβάνετο (τοὺς Ἀθηναίους) παραλόγους, τοὺς κατέπλησσεν, ἐμπνεύοντάς τους φόβο διὰ τῶν λόγων του, ἀλλὰ ὅταν τοὺς ἀντιλαμβάνετο πεπτοημένους, τοὺς ἐνεθάῤῥυνε.
Στὴν πραγματικότητα αἱ Ἀθῆναι ἄν καὶ κατ’ ὄνομα εἶχαν δημοκρατία, ἐκυβερνῷντο ἀπὸ τὴν ἐξουσία τοῦ πρώτου ἀνδρός.

Σοσια-λΗστές!!!

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Διότι ὁ «Δῆμος Ἀθηναίων» πρέπει νὰ παραμείνῃ στὸν ἔλεγχο τοῦ πSoros!!! (β)

 1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ψυχοῤῥαγοῦν αὐτό-«ἀνακυκλούμενοι»… | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply