Σοσια-λΗστές!!!

Ἡ λέξις σοσιάλ, ἤ ὁ σοσιαλισμὸς ὅπως ἐμεῖς τὴν ἐκφέρουμε, ὡς Ἕλληνες,  σημαίνει δημοκρατία ποὺ καταλήγει στοχευμένα στὸν κομμουνισμό, σταθερά, ὀργανωμένα καὶ ἀποφασιστικά!!! Τελικός, ἐπίσημος στόχος της, εἶναι πάντα ὁ κομμουνισμός, ποὺ ἐνδύεται τὴν «ἄμεση δημοκρατία» ἤ τὸν σοσιαλισμό, γιὰ νὰ μὴν μᾶς ἀκούγεται …κακόηχος.
Ἡ ἀμεση δημοκρατία ὅμως, σὰν πολιτειακὸ σύστημα, εἶναι ἕνα μόρφωμα ποὺ οὐδεμία σχέσιν εἶχε μὲ τὴν ἀρχαία Ἑλλάδα καὶ πολλῷ δὲ μᾶλλον μὲ τὴν Ἀθῆνα.

Ἡ ἄμεσος δημοκρατία ἐκφέρεται ὅλο καὶ συχνότερα, ὡς «στόχευσις», ἐπιβεβαιώνοντας οὐσιαστικῶς τοὺς κοινοὺς χρηματοδότες-μέντορες αὐτῶν ποὺ τὴν παπαγαλίζουν. Καὶ βλέπεις, γιὰ παράδειγμα, μία κωνσταντοπούλου, στὴν ὁρκωμοσία τοῦ πάκη, νὰ μιλᾶ γιὰ ἄμεσες δημοκρατιές, τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ ὁ μαριᾶς, τοῦ καμμένου, ὑπογράφει ἐπίσης κείμενα, ὡς μέλος τοῦ καμμενικοῦ κόμματος, εὐχόμενος ἀμεσοδημοκρατίες καὶ λοιπὲς μπαρουφολογίες, ἄν καὶ τὸ κόμμα δηλώνει ὁλίγον …ἀκροδεξιό!!!
Τὰ ἴδια ἀκοῦμε ἀπὸ τσακαλώτους, καζάκηδες, κατρούγκαλους, βαρουφάκηδες, λαφαζάνηδες, ΠΑΜΕ κι ἔλα συντρόφια, ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν εἰδῶν τοὺς παπαγάλους τοῦ «ποταμιοῦ», τοῦ λεβέντη καὶ ὅσων ἕπονται.
 Δὲν ἐνδιαφέρονται φυσικὰ γιὰ τὸ ἐὰν κάτι τέτοιο εἶναι δίκαιον, ἀλλὰ πασχίζουν, διὰ τῆς προπαγάνδας, τῆς παραπληροφορήσεως, τῶν ἀλλοιώσεων τῆς ἱστορίας, νὰ τὸ κάνουν νὰ φαίνεται τοὐλάχιστον …ἀναγκαῖον καὶ …αὐτοσκοπός!!!
Κι ἐμεῖς, οἱ γνωστοὶ χαχόλοι, ἐφ΄ ὅσον ὅλα τὰ ἔως σήμερα συστήματα μᾶς ἔχουν ἀδικήσει, ἀναμασοῦμε χαζοχαρούμενα τὶς νέες μπαρουφοκοτσάνες τους, ἐλπίζοντας ἐκ νέου πὼς ἴσως μᾶς …σώσουν, δίχως νὰ ἐννοοῦμε πὼς ἄμεσος δημοκρατία σημαίνει ἄκρατος, σκληροπυρηνικός, ἀδέκαστος κομμουνισμός!!!

Ἐφ΄ ὅσον ἔως σήμερα ἔχουν ἀποδείξει οἱ δημοκρατίες πὼς ἀκολουθῶνται ἀπὸ τὰ σοσιαλιστικὰ καθεστῶτα, χρησιμοποιώντας σὰν καροτάκι ὅλες τὶς ἄσχετες μεθόδους παραπληφορήσεως, τότε ὁ ὅρος …τελίωσε καὶ πρέπει νὰ ἀλλάξῃ.
Ἀλλάζοντας ὅμως ὁ ὅρος, ποὺ προεκάλεσε τόσες δυστυχίες, δὲν σημαίνει πὼς ἀλλάζει καὶ ἡ οὐσία, γιατί τό ἐπόμενον στάδιον, ποὺ ἄλλοι χρηματοδοτοῦν καὶ σχεδιάζουν γιὰ ἐμᾶς, δίχως ἐμᾶς φυσικά, καὶ τὸ ὁποῖον δὲν εἶναι γιά τό καλό μας, εἶναι πλέον ὀρατό!
Ἄλλως τέ… Τί ἀπό ὅσα ἔως σήμερα γευθήκαμε, προερχόμενα ἀπό τούς κρατοῦντες,  ἦταν γιά τό καλό μας; 

Καί γιατί δέν βλέπουμε πώς ὅλα ὅσα ἀκολουθοῦν κάθε νέα τους ἐξαγγελία, μᾶς ὁδηγοῦν βεβαιωμένα στόν κομμουνισμό τους;
Διότι ἡ κατάληξις εἶναι ὁ κομμουνισμός, καὶ μᾶς τὸ δηλώνουν ὅλοι …ἐμμέσως, πλὴν τοῦ ΚΚΕ, ποὺ τὸ δηλώνει ξεκάθαρα!!!
(Μήπως ἀκριβῶς γιά αὐτόν τόν λόγο παραμένει τά τελευταῖα χρόνια …ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΝ;;; Μήπως ὅλοι σπεύδουμε στίς ἀγκάλες του;;;;)

Σοσια-λΗστές!!!2 Σοσια-λΗστές!!!4 Σοσια-λΗστές!!!9 Σοσια-λΗστές!!!3 Σοσια-λΗστές!!!1Σοσια-λΗστές!!!6

Σοσια-λΗστές!!!10 Σοσια-λΗστές!!!5

Σοσια-λΗστές!!!8Σοσια-λΗστές!!!11Σοσια-λΗστές!!!7

 

Εἶναι πολλὰ αὐτὰ ποὺ θὰ μποροῦσα νὰ γράψω, ἀλλὰ δὲν εἶναι τοῦ παρόντος.
Σημασία ἔχει πὼς ὅλοι, μὰ ΟΛΟΙ, ἀνεξαιρέτως, στοχεύουν στὸν κομμουνισμό, ἀλλὰ ἀλλάζουν τὰ ὀνόματά τους, γιὰ νὰ μὴν τὸ …ἀντιληφθοῦμε.
Καὶ τὰ ὡραῖα λόγια παραμένουν ὡραῖα λόγια γιὰ τοὺς χαχόλους (ἐμᾶς), πρὸ κειμένου πάντα νὰ μᾶς προπαγανδίζουν, νὰ μᾶς παραπληροφοροῦν καὶ νὰ μᾶς ἐλέγχουν ἀπολύτως.
Ὅπως ἤδη κάνουν.

Δημοκρατία λοιπόν… Σοσιαλισμὸς καὶ ἄμεσος δημοκρατία ἀκολουθοῦν ἤ τοποθετοῦνται ὡς …στόχοι!!!
Θὰ φορέσουν πολλῶν εἰδῶν ἰδεολογήματα, ἔως νὰ μᾶς φέρουν ἐκεῖ ποὺ τοὺς διέταξαν οἱ χρηματοδότες τους.
Ὁ σκοπός τους εἶναι ἕνας. ΟΛΩΝ!!!
Καὶ εἶναι ταὐτόσημος!!!
Ἀμεσοδημοκρατίες, σοσιαλισμοί, φιλελευθερισμοὶ καὶ λοιπὲς ἀρλοῦμπες γιὰ νὰ κρύψουν αὐτὸ ποὺ τελικῶς θὰ μᾶς φορέσουν, ὅλοι μαζύ, συντονισμένα: τὸν κουμμουνιστικὸ φασισμό!!!

Ἀλλὰ ἐμεῖς θὰ χαιρόμαστε ἔως νὰ τὸ …πάθουμε!!!

Σοσια-λΗστές!!!12

Εἶτε τὸ πιστεύουμε, εἶτε ὄχι, αὐτὸ σημαίνουν ὅλα αὐτὰ ποὺ μᾶς ἑτοιμάζουν καὶ καλὸ θὰ ἦταν, σιγὰ σιγά, νὰ ἀρχίσουμε νὰ τὸ κατανοοῦμε.
Διότι ἀγαπητοί μου θὰ συμβῇ.
Κι ὄχι μόνον θὰ συμβῇ, ἀλλὰ οὔτε ποὺ θὰ τὸ ἀντιληφθοῦμε.

Φιλονόη

ἀπεικονίσεις ἀπὸ ἐδῶ:

τΣύριζα

ΝουΔουΛάρα καὶ
Κοινωνικὸς Φιλελευθερισμός

χρυσῆ αὐγὴ 1
χρυσὴ αὐγὴ 2

μΠατΣοΚ

ΚΚΕ

τὸ ποτάμι

Λεβέντης – Ἕνωσις Κεντρώων-

Αν.Ελ. (Καμμένος) 1
Αν.Ελ. (Καμμένος) 2

ΕΛΑ (Λαἱκὴ Ἑνότης Λαφαζάνη – Κωνσταντοπούλου)

ΑνταρCIA

ΕΠΑΜ – Καζάκης

Θουκυδίδου ἱστορίαι:

[2.65.1] Τοιαῦτα ὁ Περικλῆς λέγων ἐπειρᾶτο τοὺς Ἀθηναίους τῆς τε ἐς αὑτὸν ὀργῆς παραλύειν καὶ ἀπὸ τῶν παρόντων δεινῶν
ἀπάγειν τὴν γνώμην.

Προσπαθοῦσε ὁ Περικλῆς νὰ κατευνάσῃ τὴν ὀργὴ τῶν Ἀθηναίων καὶ νὰ μεταφέρῃ τὴν προσοχή τους ἀπὸ τὰ τότε δεινά…

[2.65.2] οἱ δὲ δημοσίᾳ μὲν τοῖς λόγοις ἀνεπείθοντο καὶ οὔτε πρὸς τοὺς Λακεδαιμονίους ἔτι ἔπεμπον ἔς τε τὸν πόλεμον μᾶλλον ὥρμηντο, ἰδίᾳ δὲ τοῖς παθήμασιν ἐλυποῦντο, ὁ μὲν δῆμος ὅτι ἀπ’ ἐλασσόνων ὁρμώμενος ἐστέρητο καὶ τούτων, οἱ δὲ δυνατοὶ καλὰ κτήματα κατὰ τὴν χώραν οἰκοδομίαις τε καὶ πολυτελέσι κατασκευαῖς ἀπολωλεκότες, τὸ δὲ μέγιστον, πόλεμον ἀντ’ εἰρήνης ἔχοντες.

Καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐπείσθησαν εἰς τοὺς δημοσίους λόγους του καὶ ὄχι μόνον δὲν ἔστελναν εἰς τοὺς Λακεδαιμονίους τοὺς λοιποὺς πρέσβεις, ἀλλὰ ἐπιζητοῦσαν περισσότερο τὸν πόλεμο (ὡρμητικότεροι).
Παρέμενε ὅμως ὁ Δῆμος δύσθυμος, γιὰ τὰ παθήματά τους, ἐπεὶ δὴ τὸ μεγαλύτερο τμῆμα τοῦ λαοῦ στερεῖτο ἀκόμη καὶ τὰ ὁλίγα ποὺ διέθετε πρὸ τοῦ πολέμου, ἀλλὰ καὶ οἱ ἰσχυρότεροι (οἰκονομικά) 
δυσθυμοῦσαν, ἐφ΄ ὅσον εἶχαν χάση τὰ κτήματά τους καὶ τὶς πολυτελεῖς οἰκίες τους, ἀντιμετωπίζοντας τὸν πόλεμο, ἀν τὶ νὰ ἀπολαμβάνουν τὴν εἰρήνη. 

[2.65.3] οὐ μέντοι πρότερόν γε οἱ ξύμπαντες ἐπαύσαντο ἐν ὀργῇ ἔχοντες αὐτὸν πρὶν ἐζημίωσαν χρήμασιν.

Ἡ δυσαρέσκεια τῶν Ἀθηναίων ὅμως (γιὰ τὶς ἀπάτες τοῦ Περικλέους) ἐξακολουθοῦσε, ἡ ὁποία κατηυνάσθη μόνον ὅταν τὸν τιμώρησαν μὲ χρηματικὸ πρόστιμο. 

[2.65.4] ὕστερον δ’ αὖθις οὐ πολλῷ, ὅπερ φιλεῖ ὅμιλος ποιεῖν, στρατηγὸν εἵλοντο καὶ πάντα τὰ πράγματα ἐπέτρεψαν, ὧν μὲν περὶ τὰ οἰκεῖα ἕκαστος  ἤλγει ἀμβλύτεροι ἤδη ὄντες, ὧν δὲ ἡ ξύμπασα πόλις προσεδεῖτο πλείστου ἄξιον νομίζοντες εἶναι.

Λίγο μετὰ τὴν τιμωρία του ὅμως, ὅπως ὁ ὄχλος συνηθίζῃ νὰ κάνῃ,  τὸν …ἐπανεξέλεξαν στρατηγό, ἀναθέτοντάς του ἐκ νέου τὴν γενικὴ διεύθυνσιν (τῶν τῆς πολιτείας πραγμάτων), ἐφ΄ ὅσον μετὰ τὴν τιμωρία του ἠσθάνοντο λιγότερο θυμὸ καὶ τὸν ἐθεώρουν ὅλοι οἱ πολῖτες …ἀναγκαῖο γιὰ τὰ δημόσια θέματα.

[2.65.5] ὅσον τε γὰρ χρόνον προὔστη τῆς πόλεως ἐν τῇ εἰρήνῃ, μετρίως ἐξηγεῖτο καὶ ἀσφαλῶς διεφύλαξεν αὐτήν, καὶ ἐγένετο ἐπ’ ἐκείνου μεγίστη, ἐπειδή τε ὁ πόλεμος κατέστη, ὁ δὲ φαίνεται καὶ ἐν τούτῳ προγνοὺς τὴν δύναμιν.

 

Διότι, καὶ ἐφόσον χρόνον ἐκυβέρνησε τὰ δημόσια πράγματα ἐν καιρῷ εἰρήνης, ἠκολούθει πολιτικὴν σώφρονα καὶ διετήρη τὴν ἀσφάλειαν τῆς πόλεως, ἡ ὁποία ὑπ’ αὐτὸν ἀνῆλθεν εἰς μεγίστην ἀκμήν, καὶ ὅταν ὁ πόλεμος ἐπῆλθεν, αὐτὸς ἀπέδειξεν ὅτι ὑπῆρξεν ὁ ὀρθὸς ἐκτιμητὴς τῆς δυνάμεως τῆς.

……………….

[2.65.8] αἴτιον δ’ ἦν ὅτι ἐκεῖνος μὲν δυνατὸς ὢν τῷ τε ἀξιώματι καὶ τῇ γνώμῃ χρημάτων τε διαφανῶς ἀδωρότατος γενόμενος  κατεῖχε τὸ πλῆθος ἐλευθέρως, καὶ οὐκ ἤγετο μᾶλλον ὑπ’ αὐτοῦ ἢ αὐτὸς ἦγε, διὰ τὸ μὴ κτώμενος ἐξ οὐ προσηκόντων τὴν δύναμιν πρὸς ἡδονήν τι λέγειν, ἀλλ’ ἔχων ἐπ’ ἀξιώσει καὶ πρὸς ὀργήν τι ἀντειπεῖν.

Αἰτία τούτων ἦταν τὸ ὅτι ὁ Περικλῆς, ἔχοντας μεγάλην ἐπιρροήν,  λόγῳ τῆς ἐκτιμήσεως τοῦ πλήθους, ἀλλὰ τῆς ἱκανότητός του (νὰ τὸ πείθῃ), καὶ ἀποδεδειγμένα πλέον ἐφάνη ἀ-δωροδόκητος, κρατοῦσε τὸ πλῆθος ἐπιτρέποντας ἐλευθερίες, καὶ περισσότερο ὁδηγοῦσε αὐτὸς τὸ πλῆθος, παρὰ τὸ πλῆθος ὁδηγοῦσε τὸν Περικλῆ.
Δὲν ἐπεδίωκε (πλέον) νὰ ἀποκτήσῃ δύναμιν κι ἐπιῤῥοὴν μὲ ἀθέμιτα μέσα, δὲν μιλοῦσε γιὰ νὰ εὐαρεστήσῃ τὸ πλῆθος, ἀλλὰ ἐδύνατο νὰ  ἀντιταχθῇ τῆς ὀργῆς του.

[2.65.9] ὁπότε γοῦν αἴσθοιτό τι αὐτοὺς παρὰ καιρὸν ὕβρει θαρσοῦντας, λέγων κατέπλησσεν ἐπὶ τὸ φοβεῖσθαι, καὶ δεδιότας αὖ ἀλόγως ἀντικαθίστη πάλιν ἐπὶ τὸ θαρσεῖν. ἐγίγνετό τε λόγῳ μὲν δημοκρατία, ἔργῳ δὲ ὑπὸ τοῦ πρώτου ἀνδρὸς ἀρχή.

Ὁπότε λοιπὸν ἀντιλαμβάνετο (τοὺς Ἀθηναίους) παραλόγους, τοὺς κατέπλησσεν, ἐμπνεύοντάς τους φόβο διὰ τῶν λόγων του, ἀλλὰ ὅταν τοὺς ἀντιλαμβάνετο πεπτοημένους, τοὺς ἐνεθάῤῥυνε.
Στὴν πραγματικότητα αἱ Ἀθῆναι ἄν καὶ κατ’ ὄνομα εἶχαν δημοκρατία, ἐκυβερνῷντο ἀπὸ τὴν ἐξουσία τοῦ πρώτου ἀνδρός.

Σημείωσις

Τήν ἀρχή ἑνός ἀνδρός; Ποίου ἀνδρός;  Τοῦ Περικλέους, πού ὡς ἄλλο κουδουνισμένο, λεηλάτησε τόν χρυσό τῶν Ἀθηναίων;
Βέβαια τὸν ὑπεχρέωσαν νὰ …πληρώσῃ, γιὰ νὰ αἰσθάνονται ὁλίγον …δικαιωμένοι καὶ νὰ ἔχουν λόγο κι ἀφορμὴ νὰ τὸν …συγχωρήσουν καὶ νὰ τοῦ ἐπανα-ἐμπιστευθοῦν τὴν ἐξουσία.
Διότι δὲν ὑπῆρχαν τίμιοι.. Ὑπῆρχε μόνον ὁ λαοπλάνος …ἀνδρέας τῆς ἐποχῆς, ποὺ ἔσυρε τοὺς Ἀθηναίους στὸν ὄλεθρο τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου.

Σὰν νὰ μοῦ φαίνεται ὅμως πὼς ἀπὸ τότε ἔως σήμερα, μεγάλα κορόιδα παραμένουμε.
Ἰδίως ὅταν μᾶς πετοῦν τὰ …δημοκρατικά τους καροτάκια, παρέα μὲ τὰ «σοσιαλιστικά» τους πακέτα καὶ μὲ …φιογκάκι τὴν …«ἀμεσοδημοκρατία» τοῦ εἴδους τοῦ Περικλέους!!!
Ἀλήθεια, αὐτήν τήν …«δημοκρατία» τοῦ ὄχλου καί τῶν πλιατσικολόγων θέλουν νά παγιώσουν;

Υ.Γ. Τόσο …χαχόλοι οἱ Ἀθηναῖοι τότε, ποὺ μὲ μερικὰ …ψιλὰ ἡρέμησαν. Οὔτε Μένιοι, οὔτε Ἄκηδες, οὔτε ἀποδιοπομπαῖοι τράγοι. Ἁπλᾶ πράγματα!!! Καὶ ἡ πείνα τους, μαζὺ μὲ τὴν δουλεία τους, στὰ ὕψη!!! Τὰ εἶχαν χάση ὅλα, ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις καὶ τὶς ἐνέργειες τοῦ …πρώτου ἀνδρός, ἀλλὰ ἐκεῖ… Ἤθελαν νὰ ἔχουν μόνοι τους τὴν πρωτοβουλία γιὰ τὸ πότε θὰ βάλουν τὴν κεφάλα τους στὴν λαιμητόμο!!! Αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν ἐλευθερία εἶχαν κι αὐτὴν μᾶς …προπαγανδίζουν ὡς …ὄνειρο θερινῆς νυκτός…!!! (Ἤ τῆς πιὸ σκοτεινῆς καὶ μακροχρονίου νυκτός!!!)

φωτογραφία

(Visited 1,532 times, 1 visits today)
6 thoughts on “Σοσια-λΗστές!!!

  1. Συμφωνῶ ἀπολύτως μέ τό κείμενο. Δυστυχῶς αὐτές οἱ διαπιστώσεις ( ἐδῶ εἶναι πού δικαιώνομαι ὅταν λέω συχνά -πυκνά πώς ἡ γνώση τῆς ἱστορίας -ὄχι μόνον τῆς ἑλληνικῆς ἀλλά τῆς παγκόσμιας- εἶναι ἀπαραίτητη ἄν θέλουμε νά νοήσουμε τόν τρόπο λειτουργίας τοῦ ἐξουσιαστικοῦ συστήματος καί νά τόν προβλέψουμε, γιατί ὄχι;) αὐτές λοιπόν οἱ διαπιστώσεις μέ κάνουν νά μοιάζω συχνάκις,μισάνθρωπος… Διότι ποιός ἀλήθεια μπορεῖ νά μοῦ ἀποδείξει ὅτι ἡ ἐννοια “ἄνθρωπος” ἔχει σήμερα τούς ἀντιπροσώπους της στίς μᾶζες; Ἄσχημη καί λυπηρή διαπίστωσις πώς οἱ …πολιτισμένες κοινωνίες τῶν λευκῶν ( δέν κάνω λόγο γιά ἄλλες φυλές γιά εὐνόητους λογους) παραμένουν μᾶζες παρά τήν παίδευση μέσῳ τῶν χιλιετηρίδων… Καί παραμένουν ἔτσι ἀφοῦ πάντα δίνουν τό δικαίωμα στούς ὁλίγους νά τούς διατηροῦν κάτω ἀπό τήν “ἔξυπνη” διαχείρησή τους…
    Τί ἐντύπωση λοιπόν νά κάνει καί σέ ποιόν ἡ ἐπιλογή τῶν ἡγουμένων τοῦ ὑπουργείου ἀ-Παιδείας καί …θρησκευμάτων; Ἀσχολήθηκαν ὅμως οἱ μᾶζες μέ τό γλέντι στά μπουζούκια τῶν …νικητῶν τῆς πρόσφατης ἐκλογικῆς ἀναμέτρησης καί τό “τούς σκίσαμε μαλ@κα” τό ὁποῖο παπαγάλιζαν καί αὐτοί κατόπιν ἀφοῦ ἔτσι εἶπαν καί οἱ …μικροί δικτατορίσκοι τους…

    ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΙΠΟΤΑ !

    Καί οἱ μονάδες θά παραμένουν μονάδες καί ὁ ἡρωϊκός τρόπος ζωῆς θά ἀποτελεῖ, ὅπως ἀνέκαθεν ἀποτελοῦσε, στόχο τῶν ὁλίγων. Διότι ἄν μποροῦσε νά λειτουργήσει παιδευτικά στίς μᾶζες τότε θά ἦταν πολύ διαφορετικά τά πράγματα σήμερα καί δέν θά διαπιστώναμε πώς ἡ ἐποχή τοῦ Περικλέους σέ τίποτα δέν διαφέρει ἀπό τό σήμερα…

    Υ.Γ. Θά μποροῦσες νά συνδυάσεις καί τήν νεο-ἀριστερά τό δημιούργημα τῆς Σχολῆς τῆς Φρανκφούρτης πού βέβαια στήν οὐσία τόν ἴδιο στόχο ἔχει (τόν Κομμουνισμό) ἀλλά μέ ἕναν τρόπο περισσότερο …σύγχρονο καί μᾶλλον πιό ἐπικίνδυνο…( Γιά τό “ἐπικίνδυνο” ἄν χρειαστεῖ θά ἐπανέλθω)

Leave a Reply