Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ ἀγαπᾶ καὶ τὴν …Λιάνα Κανέλλη!!!

Μία κακιὰ συνήθεια ποὺ ἔχουν οἱ βο(υ)λευτὲς εἶναι τὸ νὰ ἀλληλοαθῳώνονται, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐγκλήματος, πραγματικοῦ ἢ φανταστικοῦ, μεγάλου ἢ μικροῦ.
Τὸ κάνουν αὐτὸ ἀδιαφορώντας γιὰ τὸ ἐὰν ὑπάρχῃ ἔγκλημα,  διότι πρῶτα καὶ κύρια ἰσχύει ἡ «συναδελφική τους ἀλληλεγγύη» καὶ κατὰ δεύτερον λόγο ἡ …ὀμερτά.
Κοινῶς; Εἶναι δυνατόν ἐγκληματίες νά στείλουν στήν δικαιοσύνη
(δικό τους μαγαζάκι κι αὐτό) ἄλλους ἐγκληματίες; Εἶναι σὰν νὰ ἀνοίγουν μόνοι τους τὸν λάκκο ποὺ ἔσκαψαν γιὰ ἐμᾶς καὶ νὰ πέφτουν μέσα.

Ἀκριβῶς λοιπὸν γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο, ἡ γνωστὴ συμμορία τῶν 300, δὲν χάνει εὐκαιρία νὰ μᾶς ἀποδεικνύῃ, καθημερινῶς, πόσο ἐξηρτημένοι εἶναι ἀπὸ αὐτὸ τὸ νομότυπον μέν, ἀνήθικον δέ, σύστημα, ποὺ μόνοι τους στήνουν, περιφρουροῦν καὶ μᾶς ἐπιβάλλουν σὰν …λογικό.
Κι ἔτσι, ἄν καὶ θὰ μπορούσαμε νὰ ἔχουμε …ὑπόδικο πρόεδρο δημοκρατίας, ἐν τούτοις δὲν ἔχουμε, πολὺ ἁπλᾶ γιατὶ εἶναι …πρόεδρος!!!

Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ ἀγαπᾶ καὶ τὴν ...Λιάνα Κανέλλη!!!3«…Στο μικροσκόπιο της κοινοβουλευτικής έρευνας προτείνει να μείνουν και οι χειρισμοί του κ. Παυλόπουλου η επιτροπή. Οι ενέργειες του πρώην υπουργού Εσωτερικών (2007-2009) σχετικά με το C4I και συγκεκριμένα με τα υποσυστήματα CDSS προκαλούν ερωτηματικά στα μέλη της επιτροπής τα οποία αποφάνθηκαν ότι «είναι προφανές, ότι ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος δεν διαχειρίστηκε με την πρέπουσα προσοχή την δημόσια περιουσία, η οποία του ήταν διεπιστευμένη με την ιδιότητά του ως Υπουργού»….»

Θά ἔχουμε ΥΠΟΔΙΚΟ πρόεδρο δημοκρατίας;

Ἀλλὰ αὐτὰ συνέβησαν σὲ μίαν ἄλλην ἐποχή, μὲ μίαν ἄλλην κυβέρνησιν, τῆς «πρώτης φορᾶς ἀριστερᾶς» τῶν τοκογλύφων, ποὺ βιάστηκε ἐκτὸς ἀπὸ (παρ’ ὁλίγον) ὐπόδικο πρόεδρο νὰ ἀθωώσῃ ἀκόμη καὶ τὸ μπιμπίκιον, πρὶν κἄν ἐξετασθῇ τὸ ἐὰν ὑφίσταται, ἤ ὄχι, ἡ ἐνοχή του.

Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ ἀγαπᾶ καὶ τὴν ...Λιάνα Κανέλλη!!!1

 

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.

Καὶ μὴν βιαστεῖτε νὰ μοῦ πεῖτε πὼς τὸ μπιμπίκιον ἀρνεῖται τὴν ἐνοχή του, διότι μᾶς ἔχει συνηθίσει στὰ ψέμματα κι αὐτὸ τὸ κουδουνισμένο.

Ἐννοεῖτα φυσικὰ πὼς ἡ «ἠθικὴ τῆς ἀριστερᾶς» δὲν μπορεῖ νὰ συγκριθῇ μὲ τὴν «ἠθικῆ τῶν σοσιαλιστῶν»  ἤ μὲ τὴν «ἠθικὴ τῶν φιλελευθέρων», διότι εἶναι σαφῶς πιὸ …ἀνύπαρκτος.

Ἀλλὰ μὲ αὐτοὺς τέλος πάντων, καλῶς ἤ κακῶς, μάθαμε τὸ τὶ μποροῦμε νὰ περιμένουμε.
Τὸ τίποτα οἱ τύποι τοῦ Τίποτα παράγουν.
Μά ἡ ἐλπίς; Δέν θά ὑπάρχη ἐλπίς;
 Ἐκεῖνα τά δύο κόμματα, πού δέν κυβέρνησαν καί δέν πρόκειται συντόμως, νά κυβερνήσουν, δέν φέρουν καί κάποιαν ἐλπίδα, (ἄς ποῦμε…) ἠθικῆς;
Ναί, καλά… Θὰ θέλαμε…
Περνᾶ κάποιος τό κατώφλι τῆς βο(υ)λῆς τους ἐάν δέν εἶναι ἀπολύτως …συμβατός μέ τά πρότυπα τῶν κουδουνισμένων;

Ἔχουμε λοιπὸν καὶ λέμε…
Μήνυσις κατὰ τριῶν βουλευτῶν τοῦ ΚΚΕ (2015) γιὰ συκοφαντικὴ δυσφήμισιν πρὸς κάποιον πολίτη.
Ἡ μήνυσις ἔφθασε στὴν βο(υ)λή τους.
Τί θά ἔπρεπε νά κάνῃ ἕνας …«καθαρός οὐρανός», πού θέλει νά μᾶς …ἐκπροσωπῇ ἐπί πλέον, ἀλλά καί νά μᾶς τό …«παίζῃ» πρότυπον;
Νά μήν ἀναφερθῇ στό θέμα τῆς ἀσυλίας; Ἔ;
Τί στά κομμάτια πρεσβεύουν ἐάν δέν ὑπηρετοῦν τήν διαφάνεια;
Γιατί ἕνας πολίτης νά βάλλεται πανταχόθεν κι αὐτοί νά προσβάλλουν, νά θίγουν, νά καταστρέφουν ἀτιμώρητοι;

Ψιλὰ γράμματα…
Κανέλλη, Γκιόκας καὶ Κατσώτης κατηγοροῦνται, ἀπὸ πολίτη, γιὰ συκοφαντικὴ δυσφήμισιν.Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ ἀγαπᾶ καὶ τὴν ...Λιάνα Κανέλλη!!!2

Ἔ… Λογικὰ λοιπόν, ἐφ΄ ὅσον ἡ μήνυσις ἔφθασε στὴν βο(υ)λή τους, οἱ μόνοι ποὺ θὰ ἔσπευδαν νὰ προσφέρουν ἀσυλία θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι αὐτοὶ ποὺ τὸ ἔχουν κάνει ἤδη. Δῆλα δὴ αὐτοὶ ποὺ θέλουν τὴν ἀσυλία γιὰ τὸν ἑαυτόν τους καὶ ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως εἶναι, βάσει τῶν πράξεών τους, ἐγκληματίες.
Ὅπως κάτι μπιμπίκια, κάτι μητσοταροτσιπροκαμμενομπατσοκνουδουλαροτσυριζαῖοι.
Δῆλα δὴ αὐτοὶ ποὺ ἔβαλαν τὸ δάκτυλο στὸ μέλι, γλυκάθηκαν καὶ τώρα δὲν θέλουν νὰ χάσουν τὶς …γλύκες.
Σωστά;

Λάθος!!!
Παρ ‘ ὁλίγον θερινὸ τμῆμα τῆς βο(υ)λῆς τους, ποὺ ὅμως ποὺ δὲν ἀφορᾶ στὴν δική μας περίπτωσιν
12 Ἰουνίου 2015. (Ὑπολειτουργὸν μέν, ψηφίζον δέ!!!)
140 κουδουνισμένα παρόντα, ποὺ μαζύ τους καὶ δύο κουδουνισμένα τῆς χρυσῆς αὐγῆς:

Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ ἀγαπᾶ καὶ τὴν ...Λιάνα Κανέλλη!!!4

Πλήρης ἀλληλεγγύη λέμε…

Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ ἀγαπᾶ καὶ τὴν ...Λιάνα Κανέλλη!!!6
Οὔτε ἐμμονές, οὔτε ἐμπάθειες, οὔτε ἐρωτήματα ἀναφορικῶς μὲ τὸ γιατὶ τέλος πάντων ἔφθασε μήνυσις στὴν βο(υ)λή τους…
Ἡ συμμορία ἐν πλήρῃ σύμπνοια!!!Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ ἀγαπᾶ καὶ τὴν ...Λιάνα Κανέλλη!!!11

χρυσῆ αὐγὴ

Τὰ κουδουνισμένα τοῦ τΣΥΡΙΖΑ  ψήφισαν φυσικὰ ὄχι στὴν ἄρσιν ἀσυλίας τῶν κατηγορουμένων βο(υ)λευτῶν. Τὸ ἴδιο ἔπραξαν καὶ ὅλα τὰ τὰ ὑπόλοιπα. (μΠατΣοΚια, ΝουΔουλοποιημένα, ποταμίσια…!!!)
Μά ἡ χρυσῆ αὐγή;

Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ ἀγαπᾶ καὶ τὴν ...Λιάνα Κανέλλη!!!7 Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ ἀγαπᾶ καὶ τὴν ...Λιάνα Κανέλλη!!!9 Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ ἀγαπᾶ καὶ τὴν ...Λιάνα Κανέλλη!!!12 Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ ἀγαπᾶ καὶ τὴν ...Λιάνα Κανέλλη!!!13

Αὐτοί δέν ἦσαν πού εἶχαν κάποια (ἄς ποῦμε) προσωπικά μέ τό ΚΚΕ καί δή μέ τήν κανέλλη;
Ἔχασα κάποιο ἐπεισόδιον;

Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ ἀγαπᾶ καὶ τὴν ...Λιάνα Κανέλλη!!!14

Ἅπαντες παρόντες λοιπὸν παρακαλῶ!!!
Ἅπαντες!!!
Οἱ 140 (ἀπὸ τοὺς 300) ἦσαν ἐκεῖ γιὰ νὰ προστατεύσουν τοὺς τρεῖς βολεμένους τοῦ ΚΚΕ…
Ποῦ νά τό πῶ καί ποιός νά μέ πιστέψῃ; Ἔ;

Χέρι χέρι ὅλοι τους Ἐναντίον μας!!!

Φιλονόη

Τὰ πρακτικὰ 12ης Ἰουνίου τοῦ 2015 ἀπὸ ἐδῶ.

Υ.Γ. Μήπως γιά αὐτό δέν ἔκανε μήνυσιν ἡ κανέλλη στόν κασιδιάρη; Ἔ;

Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ ἀγαπᾶ καὶ τὴν ...Λιάνα Κανέλλη!!!15

νέα

Υ.Γ.1.  Ἀλήθεια; Τί ψήφισε ἡ κανέλλη; Μήπως ἦταν ἡ μόνη πού ἤθελε (λέει…!!!…!!!…!!!) νά δικασθῇ;

Υ.Γ.2. Λέμε τώρα καὶ μερικὲς ἀνοησιοῦλες γιὰ νὰ γελάσουμε…

Υ.Γ.3. Ὀμερτά;;;; Ἔ;

7 thoughts on “Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ ἀγαπᾶ καὶ τὴν …Λιάνα Κανέλλη!!!

 1. Ετσι οπως τα λες ειναι.
  Στην στενη ομως ΠΟΙΟΥΣ μπουζουριασαν; κι ακομα τους ταλαιπωρουν με δικες μαιμου;

  Φιλονοη χτυπησες κοκκινο.
  Τσεκαρε το υαλουρονικο σου οξυ συναμα με την αλοη και τα κολλαγονα σου.
  Ο δεικτης ειναι πεσμενος

  • Νὰ σοῦ πῶ… Ἐκειό, τό χαζό, ποὺ τὸ πῆραν μπάλα, χίτλερ θαῤῥῶ τὸ ἔλεγαν, τό θυμᾶσαι;;;

   Υ.Γ. Ἀλήθεια; Γιατί ὁ παναγιώταρος ΔΕΝ πῆγε φυλακή;;; Ἔ;

   • Εννοεις τον microτσουτσουνο
    οτι “πηραν μπαλα”;
    Χμμμμμ !
    Εδω αι αποψεις διιστανται.
    Μαλλον τους πηρε ΑΥΤΟΣ μπαλα γιατι οπως βλεπεις, ακομα και ΣΗΜΕΡΑ τρεμουν την αστροσκονη του.
    Μεταξυ μας τωρα, αν ειχε κερδισει τον πολεμο ο κοσμος σημερα θα ηταν πολυ πιο πολιτισμενος και ηρεμος.
    Ελπιζω να συμφωνεις μαζι μου.

   • Βασικὰ μὲ τὸ ἐὰν εἶναι ἤ ὄχι κάποιος μικροτσούτσουνος δὲν ἀσχολοῦμαι. Ἄς ἀσχοληθοῦν ὅσοι ἀρέσκονται στὰ ἐρωτικὰ παίγνια μαζύ του…
    Ὅσο γιὰ τὸ ἐὰν ἦταν ἄλλη ἡ ἔκβασις τοῦ πολέμου…
    …πάντα χωρὶς τραπεζίτες…
    …ναί, θὰ ἦταν σαφῶς τελείως διαφορετικὸς ὁ κόσμος μας.

Leave a Reply