Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.

Κάτι ποὺ δὲν ἔχει γίνει, ἔως σήμερα, γιὰ καμμία κυβέρνησιν, εἶναι τὸ νὰ συγκεντρωθοῦν, σὲ μίαν μεριά, οἱ πρῶτες ἑκατὸ ἡμέρες τῶν κυβερνητικῶν της ἔργων. Καὶ δὲν ἔχει συμβεῖ, διότι ἄλλοτε ἡ …χαρά, κι ἄλλοτε ἡ …δυστυχία, γιὰ νὰ μὴν πῷ καὶ ἡ  κάθε εἴδους κωλοτούμπα, δὲν μᾶς ἐπέτρεψαν νὰ ἀσχοληθοῦμε σοβαρὰ μὲ αὐτὲς τὶς ὑποθέσεις.

Σήμερα, 26 Μαρτίου, ἄν καὶ θεωρητικῶς εὑρισκόμεθα στὴν 60η ἡμέρα, ξεκινῶ νὰ συγκεντρώνῳ, μὲ τὶς ἀπαραίτητες προσθῆκες κατὰ καιρούς, τὸ ἐν λόγῳ πόνημα. Θὰ διατηρηθῆ χρονολογικὴ σειρὰ τῶν γεγονότων, πρὸ κειμένου νὰ ἀπολαύσουμε, στὰ  μέγιστα, ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ ξεπουλήματα καὶ τὶς κωλοτοῦμπες.
Ἡ δημοσίευσις θὰ παύση νὰ θεωρεῖται «ὑπὸ ἐνημέρωσιν» στὶς 6 Μαΐου 2015, ὁπότε καὶ θεωρητικῶς λήγουν οἱ πρῶτες ἑκατὸ ἡμέρες. Συνεπῶς ἐμεῖς τότε θὰ σταματήσουμε νὰ τὴν «τροφοδοτοῦμε» μὲ νεώτερες πληροφορίες… Θὰ παρακαλοῦσα μάλιστα, ἐὰν κάποιοι φίλοι διαθέτουν ἀρχεῖο μὲ τὶς ἀνάλογες κωλοτοῦμπες τοῦ μΠατΣοΚ, τῆς ΝουΔουλάρας καὶ τῶν συγκυβερνητῶν, νὰ μᾶς τὸ προτείνουν γιὰ νὰ τὸ παρουσιάσουμε.
Ὅπως ἐπίσης θὰ ζητήσω ἀπὸ φίλους νὰ συμπληρώσουν, στὴν περίπτωσιν ποὺ κάτι μᾶς διέφυγε, πληροφορίες.
Ἀξίζει πράγματι τὸν κόπο νὰ ξέρουμε, ἐν συντομίᾳ, τὸ τὶ ἀκριβῶς κουδουνισμένα εἶναι τὰ κουδουνισμένα μας.

Δυστυχῶς, ἐφ΄ ὅσον συζητᾶμε γιὰ …ἑκατὸ ἡμέρες, τὸ παρακάτω εἶναι ἰδιαιτέρως …μακροσκελές!
Θὰ τὸ κρατήσετε ὅμως σὰν σημεῖον ἀναφορᾶς κι ὄχι σὰν ἕνα καθημερινὸ ἀνάγνωσμα.
Καλὴ …διασκέδασιν εὔχομαι ἀπὸ καρδιᾶς!!!
Διότι μόνον αὐτὸ μᾶς ἔμεινε!

Φιλονόη

Υ.Γ. Πρόβλεψις (παρακινδυνευμένη) στὶς 3 Μαρτίου 2015, ποὺ πλέον τὸ παρακάτω ἄρχισε νὰ λαμβάνῃ «σάρκα κι ὀστά»: Ὁ Πανούλης δὲν θὰ παραμείνῃ γιὰ καιρὸ στὸ σχῆμα. Καὶ δὲν θὰ παραμείνῃ διότι δὲν τὸν θέλουν ἐν τελῶς …καμμένο. Θὰ ἀναλάβη στὴν θέσιν τοῦ ἀγαπητὸ ἀνεψοῦδι τῆς Δαφνούλας Σημίτου, συζύγου Κώστα καὶ παραπαίδι τοῦ Μπόμπολα, Σταῦρος Θεοδωράκης. Ἐλπίζω μόνον νὰ μᾶς διαψεύσουν.

26η Ἰανουαρίου 2015: Ἀνακοίνωσις σχηματισμοῦ συγκυβερνήσεως ἀπὸ τοὺς Τσίπρα καὶ Καμμένο.
27η Ἰανουαρίου 2015: Ὁρισμὸς τῶν ὑπουργῶν, ἀνάληψις ὑπουργείων.
Ἔναρξις τῶν …κωλοτουμπῶν μὲ τὸ …«καλημέρα»!!!

Τὸ ΤΑΙΠΕΔ ποὺ ἦταν νὰ καταργηθῇ, ΔΕΝ καταργεῖται. Ἀλλάζει …διοίκησιν!!!
Ἀκολουθοῦν πολλὰ …ἄσχετα καὶ καταλήγουμε νὰ συζητᾶμε γιὰ …ἀναδιαπραγματεύσεις τῶν ὅρων ξεπουλήματος.

Πατῆσε ἄφοβα στὴν εἰκόνα. Περιλαμβάνει ΟΛΑ τὰ ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα τοῦ ξεπουλήματος καὶ τῆς, ἀκόμη μίας ἐθνοπροδοσίας!!!

Πατῆσε ἄφοβα στὴν εἰκόνα. Περιλαμβάνει ΟΛΑ τὰ ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα τοῦ ξεπουλήματος καὶ τῆς, ἀκόμη μίας ἐθνοπροδοσίας!!!

Δῆλα δή…
Γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους…
Στὶς προηγούμενες ὑπογραφὲς κάποιοι …ἔφαγαν καλῶς!
Στίς τωρινές νά μήν …φᾶν κάποιοι ἀκόμη καλλίτερα;

28η Ἰανουαρίου 2015: Ὁρκωμοσία-δηλώσεις νέων ὑπουργῶν.

Καμμένος: ἀποκατάστασις μισθῶν ἐνστόλων
Δρίτσας: ἀναθεώρησις συμφωνίας μὲ Cosco.
Τσίπρας: διαμαρτυρία γιὰ τὸ ἐνιαῖο κείμενον τῶν κυρώσεων, κατὰ τῆς Ῥωσσίας, ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσιν.
Πρώτη (μικρὴ γιὰ τὴν ὥρα)  …κωλοτούμπα!!! Τὰ παρ’  ὁλίγον …δέκα ὑπουργεῖα μᾶς προέκυψαν …σαράντα καὶ βᾶλε ὑπουργόπαιδα!!!
(Εἶναι πολλοὶ αὐτοὶ ποὺ πρέπει νὰ φᾶν!!!)Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.1

29η Ἰανουαρίου 2015: Ὕμνοι καὶ λίβελοι ἀπὸ τὸν ἐγχώριο, κι ὄχι μόνον, τύπο ὑπὲρ τῆς κυβερνήσεως. Μόνον τὸ …Πεκίνο ἀνησυχεῖ!!! (Ἔχει τὴν σημασία του καὶ τὴν σημασιολογία του ἡ ἐν λόγῳ λεπτομέρεια! Κι ὄχι γιὰ τὴν cosco!!! Νὰ μοῦ τὸ θυμᾶστε αὐτό!!!)Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.2

30η Ἰανουαρίου 2015: Ὕμνοι καὶ λίβελοι ἐπίσης. Ἀρχίζουν σιγὰ σιγὰ νὰ ξεδιπλώνονται τὰ προβλήματα, ἀλλὰ εἶναι νωρὶς γιὰ νὰ ἀρχίσουν καὶ οἱ ἐπιθέσεις.
Ἐν ἀναμονῇ ἅπαντες λοιπόν.

31η Ἰανουαρίου 2015: Ὕμνοι καὶ λίβελοι ἀλλὰ καὶ ἕνα …ὕπουλο παρασκήνιον ἀρχίζει νὰ ξεδιπλώνεται. Οἱ πολῖτες δηλώνουν τὴν ἀμέριστο ὑποστήριξίν τους στὴν κυβέρνησιν. Τώρα ξεκινᾶ  τὸ δεύτερο μέρος τῆς παραστάσεως.
Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξυπηρετήσεως καὶ Ἀποχαυνώσεως ἐπιτυγχάνουν δύο τινά:
1ον. νὰ μᾶς πείσουν πὼς οἱ συγκεντρώσεις στὶς πλατεῖες ἦσαν ἔργον ΣΥΡΙΖΑ, κάτι ποὺ ΔΕΝ ἰσχύει, ἀλλὰ ποὺ τελικῶς ΚΑΠΕΛΩΘΗΚΕ ἀπὸ τὰ καλόπαιδά του καὶ
2ον. πὼς μᾶς θέλουν συνεργοὺς σὲ ὅλα. Ἀκόμη καὶ στὴν ἔγκρισιν τῆς νέας μνημονιακῆς πράξεως, ποὺ θὰ μᾶς ὑποδουλώση ὁριστικῶς καὶ ἄνευ δυνατοτήτων ἀντιδράσεως.
Βέβαια ὅλο αὐτὸ ἀκόμη ΔΕΝ γίνεται κατανοητό, ἀλλὰ μέσα στὶς ἐπόμενες ἡμέρες θὰ τὸ ἀντιληφθοῦν πολλοί… Πάρα πολλοί!

Στὸ μεταξὺ ξεκινᾶ τὸ ταξείδι τοῦ Γιάννη (μὲ ἕνα νὶ τὸ γράφει, ἀλλὰ τόσα ἀντιλαμβάνεται) εἰς τὰς Εὐρώπας.
Ἡ «καθημερινή» μᾶς ἐνημερώνει:

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.4Μὰ σχεδὸν σύσσωμος ὁ τύπος τῆς 31ης Ἰανουαρίου 2015 ἐκθειάζει τὶς θέσεις,ἐπιλογές, ἀντιδράσεις τῆς νέας κυβερνήσεως.

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.5Ὥρα νὰ βγοῦν λοιπὸν οἱ πολῖτες στὸν δρόμο γιὰ νὰ στηρίξουν τὶς θέσεις Βαρουφάκη…!!!

1η Φεβρουαρίου 2015: Ἡ καταπληκτικὴ στήριξις τοῦ …τέως στὴν κυβέρνησιν, ΔΕΝ γεννᾶ ἀμφιβολίες γιὰ τὸ ποῦ πορεύεται ἡ κυβέρνησις, σὲ ὅσους ἀντιλαμβάνονται.
Οἱ ἄλλοι ἀκόμη ἑτοιμάζονται νὰ ξαναγεμίσουν τὶς πλατεῖες…!!!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.6πηγή

Στὸ μεταξὺ ὁ Ὀμπάμ(ι)α(ς) δηλώνει τὴν ἀμέριστον στήριξίν του στὴν νέα κυβέρνησιν καὶ ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ στραγγαλίζεται μία ὁλόκληρη κοινωνία (λέμε τώρα) λόγῳ εὐρωπαϊκῆς ἀνεγκεφαλίτιδος.Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.8

πηγή

Κι ὁ Σαπὲν ἐπίσης, ὑπουργὸς οἰκονομικῶν τῆς Γαλλίας, στηρίζει τὴν κυβέρνησιν Τσίπρα …

Καὶ χαρὰ ἐμεῖς!!!
Μὲ τὸ …«καλημέρα» δῆλα δὴ μᾶς ἐνημερώνουν πὼς σύσσωμος ἡ παλαιὰ καὶ νέα τάξις στηρίζει τὴν νέα κυβέρνησιν. Οἱ σημαντικότεροί της ἐκπρόσωποι τοποθετοῦνται κι ἐμεῖς …ὀνειρευόμαστε!

Κι ἐκεῖ ποὺ λέμε πὼς …μᾶλλον κοιμόμαστε, ἔρχεται καὶ ἡ ἀνακοίνωσις τοῦ μουσιοῦ ντὲ μπαρουφᾶκ γιὰ τὴν ἀνάθεσιν τῶν συμβουλευτικῶν ὑπηρεσιῶν στὴν Lazard!!! Ὤ, ναί, σὲ αὐτὴν ποὺ μᾶς …«συνεβούλεψε» καταλλήλως γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ παραμείνουμε μέσα στὶς δαγκάνες τοῦ ΔΝΤ καὶ τῶν λοιπῶν ἁλυσίδων.
Ναί, αὐτῆς ποὺ τὰ …«κατάφερε» θαυμάσια μὲ τὸ PSI!!!Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.26

πηγή

2α Φεβρουαρίου 2015: Στὸ μεταξὺ ἀνακοινώνεται καὶ ἡ πρώτη ἀπεργία, γιὰ τὴν Παρασκευὴ 6 Φεβρουαρίου.
Ἡ εἴδησις …ἀπεσύρθη ἀπὸ ἐδῶ καὶ ἐνετοπίσθη ἐδῶ.Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.7

Ἔγινε ἡ ἀπεργία; Δέν ἔγινε; Θὰ δείξη…
Ἐπίσης ἔχουμε τὴν πρώτη συνάντησιν Τσίπρα Ἀναστασιάδου καὶ τὴν ἐπομένη τὴν πρώτη συνάντησιν μὲ τὸν Ῥέντσι τῆς Ἰταλίας.

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.10

3η Φεβρουαρίου 2015: Ὁ ἐνθουσιασμὸς εἶναι ἄνευ προηγουμένου. Οἱ πλατεῖες ἑτοιμάζονται νὰ ξαναγεμίσουν κι ἐμεῖς ἐλπίζουμε, ἤ ἀκόμη καὶ …πιστεύουμε, πὼς πάει, τελείωσε ἡ κατοχή!

4η Φεβρουαρίου 2015: Καὶ κάπου ἐδῶ ξεκινοῦν τὰ συνθήματα γιὰ κατάληψιν τῶν πλατειῶν, πρὸ κειμένου νὰ στηρίξουμε τὶς κυβερνητικὲς θέσεις. Στὸ μεταξὺ συναντᾶται διαρκῶς μὲ ἡγέτες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ὁ νέος πρωθυπουργός, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἀποσπᾶ ὑποσχέσεις στηρίξεως. (4 Φεβρουαρίου Ζὰν Κλῶντ Γιοῦνκερ καὶ Μάρτιν Σοῦλτς, Βρυξέλλες, Φρανσουὰ Ὁλάντ, Παρίσι.)

5η Φεβρουαρίου 2015: Ξεκινᾶ ἡ στήριξις ἀπὸ τὸν λαό, μὲ τὶς πλατεῖες γεμᾶτες! Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.11

 

πηγή

Στὸ μεταξὺ ὁ μεσιὲ ντὲ μπαρουφᾶκ δηλώνει πὼς ΣΥΜΦΩΝΕΙ μὲ τὸ 60-70% τῶν μνημονίων.
Δῆλα δή, ὡς οἰκονομικὸς ἐκπρόσωπος τῆς κυβερνήσεως, δηλώνει πὼς ΜΟΛΙΣ στὸ 30-40% τῶν ὅσων ἰσχυρίζονταν, ὡς ἀντιπολίτευσις, ἔλεγαν ἀλήθεια!
Ποῦ ζοῦμε εἴπαμε;Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.19

πηγή

Θεωρεῖται κωλοτοῦμπα αὐτό ἤ ἁπλῶς …ξεπούλημα;Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.15

Ὁρκωμοσία στὴν βο(υ)λή τους καὶ ἡ  Soro-κυβέρνησις εἶναι ἐπὶ τέλους ἕτοιμη!

6η Φεβρουαρίου 2015: Ἐκλογὴ προέδρου τῆς βο(υ)λῆς τους. Ἡ Ζωὴ Κωνσαντοπούλου ἀναλαμβάνει τὴν προεδρεία καὶ ἡ κυβέρνησις τοῦ …«συνταγματικοῦ τόξου», ἐξακολουθεῖ τὸ ἔργον τῆς προηγουμένης, δίχως νὰ ἐκλέξῃ …5ον πρόεδρο, ἐν τελῶς …ἀντισυνταγματικά!!!
Ψῆφος ἐμπιστοσύνης στὴν κυβέρνησιν!!!
Ἀκόμη φυσικὰ παίζει τὸ  παραμῦθι τῆς …ἀποπομπῆς τῆς τρόικα!

7η Φεβρουαρίου 2015: Στὸ Eurogroup  ξεκίνησαν νὰ συζητοῦν γιὰ …γέφυρες καὶ οἱ πρῶτες κωλοτοῦμπες, ἀναφορικῶς μὲ τὶς ἀρχικὲς ἐξαγγελίες, ἀρχίζουν νὰ διαφαίνονται!Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.16

ναυτεμπορική

8η Φεβρουαρίου 2015: Προγραμματικὲς δηλώσεις Τσίπρα. Μεταξὺ τῶν πολλῶν ποὺ εἶπε ἦσαν οἱ ἀνακοινώσεις γιὰ τὴν τελειωτικὴ ἀπόφασιν τῆς ὀνομασίας τῶν Σκοπίων μὲ τὸ ὄνομα Μακεδονία καὶ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ σχεδίου Ἀνᾶν στὴν Κύπρο.
Εἶπε κι ἄλλα πολλά, ἀλλὰ δυστυχῶς ὅλα ἐντὸς τοῦ προγράμματος τοῦ Soros-ΕΛΙΑΜΕΠ γιὰ τὰ Βαλκάνια.

9η Φεβρουαρίου 2015: Δυστυχῶς ἀπὸ τὶς προγραμματικὲς δηλώσεις ὁ κάθε ἕνας ἄκουσε αὐτὰ ποὺ …ἤθελε νὰ ἀκούσῃ κι ὄχι αὐτὰ ποὺ πράγματι εἰπώθησαν!

10η Φεβρουαρίου 2015: Ψῆφος ἐμπιστοσύνης στὴν κυβέρνησιν. Στὸ μεταξὺ ὅλο καὶ συχνότερα ἐμφανίζονται οἱ δράσεις …στηρίξεως τῶν πολιτῶν πρὸς τὴν κυβέρνησιν!!!.

11η Φεβρουαρίου 2015: Ἐπίσημες κωλοτοῦμπες ἀπὸ τὴν κυβέρνησιν, διὰ στόματος Βαλαβάνη!!! Ἐκεῖ ποὺ ἦταν νὰ καταργηθῇ ὁ ΕΝΦΙΑ, ὡς κεντρικὸ σύνθημα προεκλογικό, τῆς ἐν λόγῳ κυβερνήσεως, βγαίνει ἡ Βαλαβάνη νὰ μᾶς συστήσῃ νὰ πληρώσουμε, ὡς πράξιν …πατριωτισμοῦ!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.12

πηγή

Ἔλεος λέμε…!!!

Διότι συζητᾶμε γιὰ αὐτὴν τὴν μανδάμ:Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.13

πρῶτο θέμα

Στὸ μεταξὺ εἰς τὰς Εὐρώπας ξεκινᾶ «ἡ μάχη τῆς ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας μας» μὲ πολλὲς …παρα-πληροφορίες, ποὺ τελικῶς ἀποκρύπτουν τὶς πραγματικὲς πληροφορίες.
Ἡ …«περιπετειώδης» κατάληξις ἐμφανίζεται μὲ τὴν μεγίστου εἴδους …κωλοτούμπα, ποὺ τελικῶς μᾶς ὁδηγεῖ καὶ σὲ ἐξακολούθησιν τῶν μνημονίων, ἀλλὰ μὲ τὸ ὄνομα …«θεσμοί»!!!

Χειρότερος κι ἀπὸ οἰκόσιτο ζῶο

12η Φεβρουαρίου 2015: Ἡρεμία… Ἁπλῶς ἐμεῖς γεμίζουμε πλατεῖες… Ἐπαφὲς τοῦ πρωθυπουργοῦ γενικῶς…
Ὅμως κάτι πολὺ μεγάλο διαῤῥέει…
Ἡ Ἕλενα Παναρίτη, πρώην σύμβουλος Gapατου, πρῴην ὑπάλληλος τοῦ ΔΝΤ, ἀπὸ ἐχθές, 11 Φεβρουαρίου 2015, μαθαίνουμε πὼς ἀκολουθεῖ τὸν μουσιοῦ ντὲ μπαρουφᾶκ εἰς τὰς Εὐρώπας.
Τί θέλει ἡ ἀλεποῦ στό παζᾶρι;
Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.37

πηγή

Καὶ φυσικὰ δὲν εἶναι μόνον ἡ Παναρίτη τοῦ ΔΝΤ.
Εἶναι κι ὁ Χουλιαράκης ποὺ συνδέεται μὲ τὸν Μόσιαλο καὶ τὸ …«ὑπερ-σχολεῖον» τῶν ἡγετῶν τοῦ πλανήτου, ὑπὸ τὸν ἔλεγχο καὶ τὴν καθοδήγησιν τῶν Rothschild.

πρῶτο θέμαΟἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.117

Ὁ ὁποῖος Χουλιαράκης ἦταν ΚΑΙ σύμβουλος GAPάτου φυσικά…
Γιὰ νὰ μὴν …ξεχνιόμαστε λέμε…!!!

Εἰδικοὶ σύμβουλοι… (γ)

Τὸ γνωστότατον λοιπὸν London School of Economics τὸ προτιμοῦν ἅπαντες οἱ …καλοβολεμένοι καὶ …ἐγκεκριμένοι ἀπὸ τὴν νέα (καὶ παλαιά) τάξιν πραγμάτων.Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.119Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.120


Εἶναι γιὰ νὰ μὴν περάσῃ κἄν ἀπὸ τὸ μυαλό μας ἡ ἰδέα τῆς …ἀποφυγῆς τῆς δουλείας ποὺ μᾶς ἑτοίμασαν!!!
Πρὸς τοῦτο καὶ ΟΛΑ τὰ πρόσωπα εἶναι ἐπιλεγμένα μὲ ἀπόλυτο συνειδητότητα καὶ μετὰ μεγάλης προσοχῆς.
Δὲν εἶναι ὥρα νὰ ξεφύγῃ κάποιος τώρα λέμε…

Χουλιαράκης;

13η Φεβρουαρίου 2015: Ὁμοίως ἡρεμία… Ἐπιστολὲς πηγαίνουν, ἔρχονται… Κασκῶλ διαφημίζονται… Ἀναλύσεις ἐπὶ …ἐνδυματολογικῶν προτιμήσεων καταγράφονται…
Κατὰ τὰ ἄλλα διαπραγματεύονται κάποιοι!!!

14η Φεβρουαρίου 2015: Ἐξακολουθοῦν οἱ ἐπαφές… Οἱ …«διαπραγματεύσεις» …σκληραίνουν! Καὶ …αὐξάνεται ἡ …«ἀποδοχή» μας πρὸς τὴν κυβέρνησιν. Φθάνουμε αἰσίως στὸ …60%!!!Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.18

ναυτεμπορική

15η Φεβρουαρίου 2015: Νέα ἐξόρμησις στὶς πλατεῖες… Γίνεται τῆς …κακομοίρας ἀπὸ …στήριξιν!!!
Κι ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε… Ἡ ἐλπὶς τελευταία πεθαίνει!

16η Φεβρουαρίου 2015: Δευτέρα.. Πόρισμα τῆς ἐξεταστικῆς ἐπιτροπῆς γιὰ τὸν φάκελο Siemens. Ὁ Προκόπης Παυλόπουλος θεωρεῖται ὡς πρόσωπο ποὺ ἐμπλέκεται.

Θά ἔχουμε ΥΠΟΔΙΚΟ πρόεδρο δημοκρατίας;

Παρ’ ὅλα αὐτὰ προτείνεται ἀπὸ τὸν Τσίπρα καὶ στὶς 18 Φεβρουαρίου ἐκλέγεται ὡς πρόεδρος τῆς δημοκρατίας, ἀκυρώνοντας οὐσιαστικῶς ὅλην τὴν ἔρευνα τῆς ἐξεταστικῆς ἐπιτροπῆς καὶ ἀθωώνοντας ὅλους τοὺς ἐμπλεκομένους!

17η Φεβρουαρίου 2015: Συλλαλητήρια… Πολλὰ συλλαλητήρια… Ἐμεῖς ἀκόμη ἐλπίζουμε καὶ ὁ μεσιὲ ντὲ μαρουφᾶκ μᾶς …ἐπεξεργάζεται!

18η Φεβρουαρίου 2015: Ἡ νέα κυβέρνησις ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ἀναγνωρίζει, γιὰ ἀκόμη μία φορά, τὰ …ἐπιτεύγματα τῆς προηγουμένης κυβερνήσεως, διὰ στόματος τοῦ μεσιὲ ντὲ μπαρουφᾶκ:Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.20

πηγήΟἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.14

Ἐκλογὴ προέδρου μὲ πολλὲς …κωλοτοῦμπες. Ἡ βάσις ΔΕΝ ἐρωτήθη καὶ ὁ Παυλόπουλος ἐπεβλήθη κανονικότατα!
Ἡ Γαϊτάνη, πρὸς τιμήν της, δὲν ψηφίζει!!!

Θέλω ἀπὸ βάθους καρδίας νὰ ἐπιτύχῃ ἡ κυβέρνησις… Ἀλλά…

Ἐπίσης στήριξις τῆς κυβερνήσεως ἀπὸ τὸ ποταμίσιο πιντὶ τοῦ Μπόμπολα καὶ τὸ μπένυ!Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.17

πηγή

Τό καλλίτερο τῆς ἡμέρας;
Ἡ ἀπόφασις τοῦ ΣτΕ κατὰ τῶν κατοίκων τῆς Χαλκιδικῆς, ποὺ ἀγωνιοῦν κι ἀγωνίζονται γιὰ τὴν προστασία τῆς ζωῆς τους καὶ τῶν περιουσιῶν τους. Τὸ ΣτΕ ἀπεφάσισε πὼς εἶναι …νόμιμος ἡ ἐξόρυξις τῆς καταστροφῆς καὶ ἡ κυβέρνησις των ΣΥΡΙΖΑιοΚαμμένων σφυρίζει ἐν τελῶς ἀδιάφορα!!!
Ναί, μὲ μίαν ἀλλαγὰ τοῦ νόμου ἀκυρώνονται ὅλων τῶν εἰδῶν οἱ ὑπογραφὲς τῶν προκατόχων τους καὶ ταὐτοχρόνως σώζουν τὴν περιοχὴ ἀπὸ βεβαία καταστροφή.
Ναί, διέπραξαν τὴν μεγαλυτέρα κωλοτούμπα τους, ἀπὸ κάθε ἄλλην τους ἐξαγγελία, ἐφ΄ ὅσον αὐτὴ ἀφορᾶ καὶ στὸν ἄνθρωπο καὶ στὸ περιβάλλον, ποὺ ΔΕΝ ἀνήκει στὸν ἄνθρωπο.
Ναί, μούγκα, ἀδιάφορα σφυρίγματα κι ἄλλα λόγια γιὰ νὰ ἀγαπιόμαστε οἱ …«ἀγαπουλίτσες»!!!Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.27

στὸ κόκκινο

Παρ΄  ὅλα αὐτὰ ἐξακολουθοῦν οἱ …παρηγορίες.
Ἄν καὶ ἡ ἀπόφασις τοῦ ΣτΕ ἀλλάζῃ ΜΟΝΟΝ μὲ νομοθεσία, ὁ Τσίπρας, καθὼς καὶ κυβερνητικοὶ παράγοντες, συζητοῦν γιὰ ἄρσιν τῆς ἑταιρικῆς ἀδείας στὶς Σκουριές.
Γιὰ τὴν ὥρα ἀνεκλήθη τὸ δικαίωμα λειτουργίας τῆς ἑταιρείας καὶ τελικῶς διεκόπη ἡ ἐξόριξις.Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.33

πηγή

(Ἐδῶ ἦταν καὶ ἡ ἀντίστοιχος ἀνακοίνωσις τοῦ πρώτου θέματος, ἀλλὰ γιὰ τὴν ὥρα παραμένει …ἄφαντος!!!)

Εὔχομαι νὰ εἶναι μόνιμη ἡ διακοπή!!!

19η Φεβρουαρίου 2015: Ἐπίσημα ὑπὲρ τοῦ μνημονίου ἡ κυβέρνησις. Τὴν καταγγελία κάνει ὁ Μαριᾶς:

Ἡ κυβέρνησις εἶναι πλέον ἐπισήμως ΥΠΕΡ τοῦ μνημονίου!

Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα βέβαια ΔΕΝ ὀνομάζεται μνημόνιον ἀλλὰ …«θεσμοί»!!!

20η Φεβρουαρίου 2015: Συμφωνία στὸ Eurogroup. Μᾶς εἶπαν. Ἁπλῶς μᾶς …παραμύθιαζαν λίγες ἡμέρες γιὰ νὰ μὴν μᾶς ἔλθῃ ὁ ταμπλᾶς ξαφνικά!!! Μὲ τὸ μαλακὸ εἶναι πιὸ …εὔκολο!!!

Καί τό καλλίτερο τῆς ἡμέρας;
Ἡ συγκυβέρνησις Τσίπρα Καμμένου προτείνουν τὸν Μιχελῆ γιὰ τὴν Ἐθνικὴ τράπεζα…
Ναί, ἀλλὰ ἡ ΕΚΤ ΔΕΝ θέλει…Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.48

πηγή

Ποιόν Μιχελῆ;
Μὰ αὐτὸν ποὺ ἐνεπλέκετο στὸ σχέδιον τῆς καταστροφῆς τῆς οἰκονομίας μας μὲ τὸ κωδικὸ ὄνομα «Σοφοκλῆς».

Ἀλέξη, ὁ Μιχελῆς δέν ἦταν ἀπό τούς …«ἐγκεφάλους» τοῦ σχεδίου λεηλασίας «Σοφοκλῆς»;

21η Φεβρουαρίου 2015: «Θεσμοί» πλέον τὸ μνημόνιον. Πρέπει νὰ ἐπισημοποιηθῇ στὴν βο(υ)λή τους ὅμως… Θὰ τὰ βροῦν αὐτοὶ  μεταξύ τους κι ας …δείχνουν νὰ φαγώνονται…Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.22

σκάι

22α Φεβρουαρίου 2015: Πάντως ἀλλάξαμε ὄνομα στὰ πάντα… Ἐπὶ τῆς οὐσίας ΔΕΝ ἀλλάξαμε κάτι…
Ἀλλὰ εἶναι ἄλλο πρᾶγμα νὰ σοῦ μιλοῦν γιὰ μνημόνιο κι ἄλλο γιὰ γέφυρες, θεσμοὺς καὶ …συμφωνίες!
Μεγάλο ἐπίτευγμα!!!Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.23

πηγή

23η Φεβρουαρίου 2015: Στείλαμε λίστα μὲ …«θεσμούς». Εἶναι δῆλα δὴ αὐτὸ ποὺ λέν: σὲ Ἕναν βιασμὸ χαλάρωσε γιὰ νὰ τὸν …ἀπολαύσῃς!!! (Ὄχι αὐτοί!!! Ἐμεῖς!)

Στὸ μεταξὺ ΔΕΝ εἷλον τὴν ἀσυλία τοῦ ἀδώνιδος… Κόραξ κοράκου μάτι βγάζει;Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.21

πρῶτο θέμα

24η Φεβρουαρίου 2015: Λόγια… Πολλὰ λόγια… Γλέζος-Μίκης διαφωνοῦν μὲ τὶς ἀποφάσεις καὶ τὶς νέες θέσεις τΣΥΡΙΖΑ. Ἀλλὰ δὲν πειράζει… Θὰ τὰ βροῦν!

Ὁ μουσιοῦ ντὲ μπαρουφᾶκ ὑπόσχεται στοὺς «δανειστές» πὼς θὰ συνεχίσουν κανονικὰ οἱ ἀποκρατικοποιήσεις. (Κοινῶς ΠΛΙΑΤΣΙΚΟ!!!)
Ὁ Στρατάκης, ἄν καὶ εἶχε κατεβῆ μὲ τὸ σύνθημα «ὄχι στὸ ξεπούλημα τοῦ ἀεροδρομίου Χανίων», ἔρχεται νὰ …διευκρινήσῃ πὼς …ΝΑΙ μὲν θὰ ξεπουληθῆ τὸ ἀεροδρόμιον, ἀλλὰ μὲ …νέους ὅρους!!!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.29πηγή

Δὲν …βόλευαν οἱ παλαιοί!!!
Δὲν εἶχαν …προμήθειες, γιατὶ τὶς ….«τσίμπησαν» οἱ προηγούμενοι!

25η Φεβρουαρίου 2015: Ἡ ΚΟ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται νὰ ψηφίσῃ τὸ νέο μνημόνιον ποὺ λέγεται πλέον …«θεσμοί».
Τὴν ἴδια ἡμέρα ὁ Χουντῆς, ὑπεύθυνος ἐξωτερικῶν ὑποθέσεων, δεσμεύεται, στὸν Γάλλο ὁμόλογό του, πὼς θὰ πληρωθῆ ὅλο τὸ …«χρέος» στὸ ἀκέραιον!!!
Οὔτε λόγος φυσικὰ γιὰ …ἔλεγχο!
Καὶ οὔτε κάποια ἀναφορὰ στὸ ἐὰν ἡ βιωσιμότης τοῦ …«χρέους» παραμένῃ ὅπλον!!!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.30πηγή

Κι ἄς τὸ ἀνέφεραν ἔως τώρα δύο. (Κωνσταντοπούλου καὶ Καμμένος.)
Ἀφῆστε δὲ τὶς προεκλογικὲς ἐξαγγελίες!Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.25

πρῶτο θέμα

Καὶ κάπου ἐδῶ μαθαίνουμε πὼς ΔΕΝ θέλουμε ἐργασία καὶ χρήματα…
Μᾶς ἀρκεῖ ἡ …ἀξιοπρέπεια!!!

26η Φεβρουαρίου 2015: Πάλι λόγια…  Καὶ κάπου ἐδῶ ἐμφανίζεται ἡ νέα μας …«στήριξις», κατὰ 80% αὐτὴν τὴν φορά, πρὸς τὴν κυβέρνησιν!!! Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.35

Ἀπόλυτος ἡ ἀποδοχὴ τοῦ νέου …Παπα-Δημίου; (Ἤ ἄλλως, ξημέρωσε ἡ χειροτέρα ΚΑΤΟΧΗ!!!)

27η Φεβρουαρίου 2015: Ἀναμένοντας τὶς νέες κωλοτοῦμπες μαθαίνουμε γιὰ τὰ νέα νομοσχέδια ποὺ θὰ ψηφισθοῦν…
Μεταξὺ αὐτῶν μᾶς ἔρχεται καὶ ἡ κάρτα τοῦ δουλοποιημένου πολίτου, ἐκβιαστικῶς, γιὰ νὰ …σωθοῦν οἱ πεινασμένοι.
Θέλεις νά φᾷς; Νά ζεσταθῇς; Νά κοιμηθῇς;
Πρῶτα ἡ κάρτα καὶ μετὰ ἔλα…!!!Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.34

πηγή

28η Φεβρουαρίου 2015: Ἐὰν δηλωθοῦν τὰ …κλαπέντα, ἀμνηστία…Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.36

ἔθνος

Θά ἐπιστραφοῦν ὅμως; Ἤ θά τά …ξεχάσουμε;
Ἔτσι εἶπαν…
Ἀναμένουμε…!!!
(Καὶ παραμένουμε, κι ἄς μὴν μᾶς φαίνεται, καλοπροαίρετοι!!! Ἄλλως τὲ ἀκόμη στὴν ἀρχὴ εἴμαστε. Μὲ τὰ λόγια κτίζω ἀνώγεια καὶ κατώγεια… Μὲ τὰ ἔργα ὅμως…!!!)

Καὶ μέσα σὲ ὅλα τὰ ἄλλα τίθεται καὶ θέμα ἐπαναλειτουργίας τῆς ΕΡΤ…
Νύχια δὲν ἔχουμε νὰ ξυστοῦμε, τὰ συνδικαλιστόπαιδα μᾶς μάραναν…
Ἀλλὰ ἄς μὴν σκᾶμε…
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς θὰ αὐξηθῆ τὸ ἀνταποδοτικὸν τέλος…
Ὅπως ἀντιλαμβάνεσθε ἐμεῖς πάλι θὰ πληρώσουμε τὸ …μάρμαρο!

1η Μαρτίου 2015: Καὶ μέσα σὲ ὅλα τὰ ἄλλα τὸ 40% τοῦ  ΣΥΡΙΖΑ δὲν στηρίζει τὴν κυβέρνησιν καὶ τὶς ἐπιλογές της στὰ τῶν μνημονίων…Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.42

πηγή

Στὸ μεταξὺ νέες περικοπὲς στὴν ὑγεία, ποὺ φθάνουν στὸ 50%!!!
Ὑγεία νὰ ἔχουμε γιὰ νὰ …πανηγυρίζουμε τὴν καταστροφὴ τοῦ συστήματος ὑγείας!Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.45

βῆμα

2α Μαρτίου 2015: Πρώτη μεγάλη ἐφαρμογὴ τῶν ἐξαγγελιῶν τῆς κυβερνήσεως ἀφορᾶ στὴν …«ἀπελευθέρωσιν» τῶν …«κρατουμένων» τῆς Ἀμυγδαλέζας.
Αὐτοὶ ἀφέθησαν στὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν μὲ στόχο, φαντάζομαι, νὰ μᾶς …ἐξημερώσουν!!!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.31

πρῶτο θέμα

Τί εἶχες Γιάννη; Τί εἶχα πάντα;
Τῆς ῥουσφετολογίας τὸ ἀνάγνωσμα!
Κάπου ἐδῶ ὁ ἐξάδελφος τοῦ πρωθυπουργοῦ Τσίπρα, Γεώργιος Τσίπρας, διορίζεται στὸ ὑπουργεῖον ἐξωτερικῶν, ὡς …εἰδικὸς σύμβουλος.
Ναί, ἀλλὰ ὄχι μόνον δὲν εἶναι εἰδικὸς στὰ τῶν ἐξωτερικῶν ὑποθέσεων, ἀλλὰ ἁπλὸς …μηχανολόγος!
Ὅ,τι χρειαζόταν δῆλα δὴ τὸ ὑπουργεῖον γιὰ …ἐπισκευές!Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.46

Ἐγὼ εἶμαι χασάπης… Ἐσύ κάθεσαι νά σέ χειρουργήσῳ;

3η Μαρτίου 2015:  Ὁ Φωτόπουλος τῆς ΔΕΗ ἔδωσε αὐξήσεις 8-10 % στοὺς ὑπαλλήλους τῆς ΔΕΗ, ἀλλὰ ἡ κυβέρνησις δὲν τὸ …γνώριζε!!!
Τοῦ …Κουτρούλη ἡ γάμος λέμε!Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.39

πηγή

4η Μαρτίου 2015:  Ξεκίνησε τὸ …πανηγῦρι!!! Ἄφησαν ἐλευθέρους, στὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν, χιλιάδες λαθροεποίκους καὶ κατόπιν ἔδωσαν διαταγὴ (γενικῶς κι …«ἀορίστως») νὰ ἀνοίξουν τὰ σύνορα γιὰ νὰ εἰσέρχονται ὅλων τῶν εἰδῶν οἱ ἔποικοι. Αὐτὰ σήμερα. Μετά, καὶ κατόπιν τῆς ἀναστατώσεως ποὺ συνέβη, ἄρχισαν νὰ τὰ …μασοῦν. «Ὄχι ἐγώ, αὐτή… Ὄχι αὐτή, αὐτός… Ὄχι αὐτός, ἡ ἄλλη…!!!» Τῆς πανηγύρεως…!!! Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.38

ἡμερησία

Ὁ κόσμος καίγεται μὰ ὁ ὑπουργὸς (ἀ)δικαιοσύνης δὲν κόπτεται γιὰ τὴν θεσμοθέτησιν νόμου, γιὰ τὴν κατάργησιν τῶν ἀντισυνταγματικῶν μνημονίων.. Οὔτε φυσικὰ γιὰ τὸ ἐὰν οἱ Ἕλληνες αὐτοκτονοῦν ἤ πεθαίνουν ἀπὸ τὴν πείνα. Οὔτε γιὰ τὸ ἐὰν ὑπάρχῃ ἐθνικὴ κυριαρχία. Μόνον τὸ σύμφωνον τῶν ὁμοφύλων ζευγῶν τὸν ἀπασχολεῖ.
(Φαντάζομαι ἐπίσης καὶ ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ ἀντιῤῥατσιστικοῦ κατὰ τῶν Ἑλλήνων!!!)Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.41

πρῶτο θέμα

5η Μαρτίου 2015: Ζωὴ Κωνσαντοπούλου. Ἡ …μόνη ἀριστερή, μὰ καὶ πορεύουσα συνταγματικῶς, κυρία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ!!!
Τώρα πῶς τῆς ἦλθε πώς ὅλα τά νομοσχέδια εἶναι ἄκυρα, διότι δέν παρίσταντο τό 100% τῶν βουλευτῶν; Τί νά πῷ;
Ἔχω τὴν ἀμυδρᾶ ὑποψία πὼς ἐφ΄ ὅσον ἔφθασε ἐξ Ἀμερικῶν ἡ ἐντολὴ τῆς ἀπομακρύνσεως, διὰ τῆς …παρανόμου ὁδοῦ, τῆς χρυσῆς αὐγῆς, ἀπὸ τὸ κΥνοβούλιόν τους, ἀπὸ ἐκεῖ θὰ ἔλθη καὶ ἡ …ἀκύρωσις τῶν μνημονίων τους. Τί …ἀμερικανικό κόμμα θά ἦταν ἐάν δέν ἦταν ἔτσι;Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.40

καθημερινή

6η Μαρτίου 2015: Ἐδῶ κάπου ὁ μουσιοὺ ντὲ μπαρουφᾶκ προτείνει νὰ εἰσαγάγουμε ῥουφιάνους, γιὰ τὴν πάταξιν τῆς φοροδιαφυγῆς.
Ἑλλαδοκαφριστὰν καὶ νέα μεγαλεῖα λέμε…!!!
Πέραν τῆς παρανοίας!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.47

Οἱ εἰσαγώμενοι ῥουφιάνοι τοῦ Βαρουφάκη!

7η Μαρτίου 2015: Ὁ Τσίπρας μὲ συνέντευξίν του δηλώνει πὼς δὲν πρόκειται νὰ καταῤῥεύσουμε ἤ νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὸ εὐρῶ.
Ναί, ἡσύχασα…
Πληροφορίες ἐδῶ.
(Ἀπειλοῦμε ὅμως, ἐμμέσως, μὲ τὴν διασκόρπισιν τζιχαντιστῶν εἰς τὰς Εὐρώπας. Μήπως αὐτό σημαίνει πώς τούς ἔχουμε ὅλους αὐτούς ἐδῶ;;;;; Ἔ;;;;;;;;;;;;;)

8η Μαρτίου 2015: Διαμερίσματα σὲ ΛΑΘΡΟμετανάστες τάζει ἡ μανδὰμ Τασία…
Γιὰ τοὺς Ἕλληνες ἀστέγους ἁπλῶς …ΧΕΣΤΗΚΑΝ!!!Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.49

πηγή

Γιά τούς Ἕλληνες ἀστέγους μανδάμ Τασία περισσεύει κάποιο διαμερισματάκι;

9η Μαρτίου 2015: Στὸ Eurogroup  δὲν ἀναμένονται πολλά. Συζητοῦν ἀκόμη γιὰ δημοψήφισμα. (Τί δημοκρατία θά εἴχαμε ἄλλως τέ;) Βέβαια ἡ μὴ  συμφωνία ὁδηγεῖ σὲ σύγκρουσιν.
Ἡ σύγκρουσις ὁδηγεῖ σὲ ἀδυναμία ἐξευρέσεως μετρητῶν.
Ἡ ἀδυναμία ἐξευρέσεως μετρητῶν ὁδηγεῖ σὲ ἀποδοχὴ τῆς χρεωκοπίας.
Ἀλλὰ αὐτὰ δὲν τὰ λέμε…

10η Μαρτίου 2015: Τελικῶς μοιράστηκαν αὐτοκίνητα, παρὰ τὶς ἀρχικὲς …ἀρνήσεις τῆς Κωνσταντοπούλου. Ἡ φτώχεια (τῶν 6.000 εὐρῶ μηνιαίως) θέλει καλοπέρασιν!!!Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.43

ζούγκλα

Διὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθὲς μόλις 12 νέοι βο(υ)λευτὲς ἠρνήθησαν τὰ αὐτοκίνητα…Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.44

σκάι

11η Μαρτίου 2015: Ἡ μανδὰμ Βαλαβάνη ἀῤῥώστησε κι ἀν τὶ νὰ πάῃ σὲ δημόσιον νοσοκομεῖον, πῆγε σὲ ἰδιωτικό…
Εἶναι ποὺ ἐμπιστεύεται τὰ …δικά τους ἔργα λέμε!Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.50

πρῶτο θέμα

Συζητᾶμε πάντα γιὰ τὴν κυρία ἐκείνη ποὺ ἔχει βγάλει τὰ …ὁλίγα χρήματά της ἐκτὸς Ἑλλάδος καὶ ποὺ μᾶς συστήνει νὰ …πληρώσουμε τὸν ΕΝΦΙΑ, ὡς ἔνδειξιν πατριωτισμοῦ!!!
Λέμε…!!!

12η Μαρτίου 2015: Στὸ μεταξὺ …«τρέχει» καὶ τὸ θέμα τοῦ εἰδικοῦ δικαστηρίου γιὰ τὸν Παπακωνσταντίνου. Ναί, δὲν ἀλλάζει κάτι. Ὅλα καλῶς ἔχουν γιὰ τὸν …Παπακωνσταντίνου!

Ὅμως…
Ὁ πρωθυπουργὸς περνᾶ σήμερα (κι ἐχθές) ἀπὸ τὴν ἔγκρισιν …«περιουσίων».
Ἔτσι, γιὰ νὰ μὴν τοῦ …γκρεμοτσακίσουν τὴν κυβέρνησιν μὲ τὸ …καλημέρα!!!Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.57

Ὁ Τσίπρας πέρασε ἀπὸ τὸν ἔλεγχο τῶν …«περιουσίων»!

Μάλιστα, εἰδικῶς γιὰ τὴν ἡμέρα, ἡ …«περιουσία» Βικτώρια Νούλαντ, ποὺ εὐθύνεται γιὰ τὴν καταστροφὴ τῆς Οὐκρανίας, ἐπισκέπτεται τὸν πρωθυπουργό, τὴν ἴδια ὥρα ποὺ στὰ Ἐξάρχεια συμβαίνει τῆς …καταστροφῆς…
Δὲν εἶναι κάτι σοβαρό… Μόνον μία μικρὰ ἀπόδειξις τοῦ τὶ μποροῦν νά κάνουν μερικοὶ μερικοί!!!Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.58

Κουβεντούλα Ἀλέξη μὲ τὴν διαχειρίστρια τῆς γενοκτονίας στὴν Οὐκρανία!

13η Μαρτίου 2015: Ἡ κυβέρνησις θεωρεῖ ἀπαράδεκτες τὶς αὐξήσεις στὴν ΔΕΗ. Σωστά…
Μὰ …ἐπιτρέπει νὰ ἐξακολουθοῦν.
Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.52

Ἀπαράδεκτες οἱ αὐξήσεις στά τιμολόγια τῆς ΔΕΗ;

Κι ἐγὼ ξέρω νὰ …καταδικάζῳ …λεκτικῶς καὶ νὰ σφυρίζῳ ἀδιάφορα οὐσιαστικῶς.
Οἱ αὐξήσεις μένουν, γιὰ ὅσους ΔΕΝ τὸ κατάλαβαν!
(Τελικῶς ἀπεσύρθησαν στὶς 22 Μαρτίου οἱ αὐξήσεις!!! Πάλι καλά!!! Στὰ σὺν τῆς κυβερνήσεως αὐτό!!!)

14η Μαρτίου 2015: Κι ἐδῶ κάπου, πάντα γιὰ χάριν τῆς παύσεως τῆς φοροδιαφυγῆς, ἐμφανίζεται ἀπὸ τὸν μουσιοῦ Δραγασάκη πρότασις γιὰ ἐφαρμογὴ μίας ἐνιαίας κάρτας συναλλαγῶν. Δῆλα δή, γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, ὁ μουσιοῦ Δραγασάκης, τοῦ London School of Economics  τῶν Rothschild, μᾶς προτείνει αὐτὸ ποὺ τόσα χρόνια σχεδιάζουν, γιὰ ὅλον τὸν πλανήτη οἱ …Rothschild.
Πιό νέα τάξις τί;Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.51

Ὁλοταχὼς στὴν ἀγκαλιὰ τῆς Νέας Τάξεως μᾶς πάει (συνειδητῶς) ἡ κυβέρνησις!!

Στὸ μεταξύ, γιὰ …οἰκονομία, καθὼς  μᾶς εἶπαν, ὁ πρωθυπουργὸς ταξειδεύει διὰ τὰ Εὐρώπας μὲ τὸ ἀεροπλάνο τῆς γραμμῆς.
Ἀλλά ἦταν πράγματι γιά οἰκονομία;

Κάνοντας οἰκονομία;

Καὶ φυσικὰ ἀποφασίζεται νὰ ἀνοίξῃ ἡ ΕΡΤ!!!
Χαρᾶς εὐαγγέλια… Θὰ πληρώνουμε καὶ γιὰ αὐτό!!!

15η Μαρτίου 2015: Ἔλεγχοι σὲ βάθος δεκαετίας, διότι μπορεῖ, πολὺ πιθανόν, ἐφ΄ ὅσον ἄνθρωποι εἴμαστε, κάτι νὰ μᾶς …διέφυγε.

Ξεκινοῦν ἔλεγχοι σέ βάθος δεκαετίας;

Γιὰ ἔλεγχο σὲ παράκτιες ἑταιρεῖες φυσικὰ ΟΥΤΕ λόγος!!!
Εἴπαμε, τὸ χρῆμα τὸ ἔχουμε ἐμεῖς, οἱ πολλοί, γιὰ νὰ τὸ ἁρπάζουν οἱ ὁλίγοι!!!

Στὸ μεταξὺ ἔχουν νέο σχέδιον νόμου, ὑπὸ ψήφισιν, γιὰ τὸ ΤΑΙΠΕΔ, ποὺ ΔΕΝ καταργεῖται εἴπαμε. Ἔχουμε καὶ ὁλιγοήμερη δημοσία διαβούλευσιν, λέει…
Καὶ τὸ ΤΑΙΠΕΔ ἐξακολουθεῖ, μὲ διαδικασίες …ΕΞΠΡΕΣ!!!
Ἁπλῶς τὸ χρῆμα θὰ πηγαίνει στὴν τσέπη μας (εἶπε μετὰ ἡ Βαλαβάνη!!!)

Τὸ ΤΑΙΠΕΔ αὐξάνει τὴν «περιουσία του» ἀν τὶ νὰ …ΚΑΤΑΡΓΗΘῌ καὶ μᾶς καλεῖ νὰ συμφωνήσουμε στὸ πλιάτσικο!!

Τὸ ξεπούλημα συνεχίζεται, μὰ τώρα θὰ φᾶμε …ἐμεῖς!!!

Ἀφῆστε ποὺ προτείνονται, γιὰ τὴν διοίκησίν του, πρόσωπα …ἀμέμπτου κομματικῆς ταὐτότητος!!!Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.54

Διὰ τὸν Σοσιαλισμόν, μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑιο-ΠΑΣΟΚο Πιτσιόρλα στὸ ΤΑΙΠΕΔ!!!

Τό καλλίτερον τῆς ἡμέρας;
Στὶς νέες φορολογικὲς δηλώσεις καλούμεθα νὰ δηλώσουμε καὶ τὰ μετρητά!!!
Συζητᾶμε γιὰ τὴν ἀπόλυτον λεηλασία πλέον!!!Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.55

Ὁλοκληρώνοντας τὴν λεηλασία…

Ἐπιστολὴ τοῦ Ἀλέξη στὴν Μέρκελ, πολὺ …«ἐπαναστατική», ποὺ τῆς …δηλώνει πὼς προτιμᾶ νὰ πληρώσῃ μισθοὺς καὶ συντάξεις, ἀπὸ τὸ νὰ πληρώνῃ ἐκείνην καὶ τὶς τράπεζες.
Ἡρωϊκὸς ὁ πρόλογος, θὰ λέγαμε…
Στὸ …μετὰ τὸ χάνουμε λίγο!!!

«…α) να συμφωνηθούν οι αμοιβαία αποδεκτοί οικονομικοί και διοικητικοί όροι, η εφαρμογή των οποίων, σε συνεργασία με τους θεσμούς, θα σταθεροποιήσει τη δημοσιονομική θέση της Ελλάδας, θα επιτύχει κατάλληλα πρωτογενή πλεονάσματα, θα εγγυηθεί την σταθερότητα του χρέους και θα βοηθήσει στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων του 2015 που θα λαμβάνουν υπόψιν την παρούσα οικονομική κατάσταση

β) θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να επανεισαγάγει το waiver (σ.σ. εξαίρεση στα ελληνικά ομόλογα) σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους κανονισμούς της

γ) να ξεκινήσουν οι εργασίες ανάμεσα στα τεχνικά κλιμάκια για ένα πιθανό νέο Συμβόλαιο για την Ανάκαμψη και την Εξέλιξη ανάμεσα στην Ελλάδα, την Ευρώπη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που θα ακολουθήσει την τρέχουσα συμφωνία

δ) να συζητηθούν μέσα για την ενεργοποίηση της συμφωνίας της 12ης Νοεμβρίου σχετικά με πιθανά επιπρόσθετα μέτρα για το χρέος και την παροχή βοήθειας για την εφαρμογή τους μετά την ολοκλήρωση της παρατεταμένης Συμφωνίας και στο πλαίσιο του νέου Συμβολαίου που θα ακολουθήσει….»

πρῶτο θέμα

Οὔτε λίγο, οὔτε πολύ, ναὶ μὲν ΔΕΝ θὰ μποροῦμε νὰ ἐξυπηρετήσουμε τὰ χρέη μας, ἀλλὰ θὰ τὰ …ἐξυπηρετήσουμε… λέμε!!!

16η Μαρτίου 2015: Ὁ Βαρουφάκης ἰσχυρίζεται πὼς τὸ κ@λοδάκτυλο ποὺ ἔκανε γιὰ τοὺς Γερμανοὺς ἦταν …ψεύτικο.
Τελικῶς ἀπεδείχθη πὼς ἁπλῶς ἦταν …ψεύτης!!!Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.53

Ἄλλο νὰ εἶσαι νταὴς κι ἄλλο ψεύτης!

Ἐννοεῖται πὼς γιὰ ἡμέρες πολλοὶ ἐνασχολήθησαν μὲ τὸ ἐν λόγῳ θέμα.
Οἱ μέν, δῆλα δὴ οἱ ὑποστηρικτές του, ἀρκέστησαν στὶς πρῶτες …διαψεύσεις του, ποὺ ὅμως διεψεύσθησαν καὶ τὶς δεύτερες διαψεύσεις τὶς ἀγνοοῦν οἱ δέ.
Τοῦ Κουτρούλη ὁ γάμος καὶ τρικυμία ἐν κρανίῳ, στὰ μυαλά μας.
Ὄχι στοῦ Βαρουφάκη!

Κι ἐπεὶ δὴ ὁ Βαρουφάκης τὸ παρατράβηξε μὲ τὶς …ἀσυναρτησίες, εἶπαν τὰ …μεγάλα ἀφεντικὰ νὰ τὸν ἀντικαταστήσουν…!!!

Ἀντικατάστασις τοῦ Βαρουφάκη μέ τόν Δραγασάκη;Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.56

Ἡ Οὐάσινγκτον τελειώνει τὸν Βαρουφάκη!!!

17η Μαρτίου 2015: Ἡ πρώτη μεγάλη …προμήθεια, ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τῆς ἐν λόγῳ κυβερνήσεως, εἶναι γεγονός!!!
Διὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν …ἀριστερὰ λέμε…Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.59

Ἡ «πρώτη φορὰ ἀριστερά» ξεκίνησε …«πόλεμο» κατὰ τῆς νέας τάξεως!

Τὸ σημαντικότερον τῆς ἡμέρας εἶναι ἡ ἀπόφασις γιὰ τὴν κατάργησιν τῶν φυλακῶν ὑψίστης ἀσφαλείας…
Δημοσία διαβούλευσις καὶ λοιπὰ …κουραφέξαλα.
Ἡ οὐσία εἶναι πὼς τὸ παρακράτος νομιμοποιεῖται πλέον!

Ἀδειάζουν τὶς φυλακὲς ἐπάνω μας!

Καί τό καλλίτερον;
Τὰ εἰδοποιητήρια γιὰ τὶς ληξιπρόθεσμες ὀφειλές, μὲ …«ἀριστερή» κυβέρνησιν, ἀνεχώρησαν γιὰ τοὺς παραλῆπτες τους.
100 δόσεις, πρὸ κειμένου νὰ πληρώσουμε… Λέμε…

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.60πηγή

18η Μαρτίου 2015: Νέες πρωτοβουλίες τῆς κυβερνήσεως γιὰ τὴν πάταξιν τοῦ ἐκφοβισμοῦ στὰ σχολεῖα.
Οὔτε ἕνας ὅμως ἀσχολεῖται μὲ τὶς πηγὲς τῆς ἐξάρσεως τῆς ἐν λόγῳ βίας. Ἡ τηλεόρασις, τὰ ἠλεκτρονικὰ παίγνια καὶ οἱ χολυγουντιανὲς ταινίες δὲν ἀγκίζονται. Ὅλα καλῶς ἔχουν. Κι ὡς συνήθως ἀντιμετωπίζεται τὸ σύμπτωμα κι ὄχι τὸ αἴτιον.

Ἡ Νέα Τάξις ἐξολοθρεύει ἀκόμη καὶ τὰ παιδιὰ τοῦ νηπιαγωγείου!!!

Τὸ δὲ Πολυτεχνεῖον, ποὺ μᾶς τὸ μετήλλαξαν σὲ …νεκροτεχνεῖον, θεωρεῖται …φυσικὴ ἐξέλιξις.
Μόνον γιὰ τὸν καθαρισμό του ἐνδιαφέρονται. Ὄχι γιὰ τὴν ἐκ τῶν βάθρων του ἀνανέωσιν.

Στάσεις ἐργασίας σήμερα καὶ αὔριο στὸ ΜΕΤΡΟ. Γιατί ὅμως;

19η Μαρτίου 2015: Κάπου ἐδῶ μαθαίνουμε μερικὲς ἀκόμη πληροφορίες γιὰ τοὺς συμβούλους Βαρουφάκη. Μαθαίνουμε γιὰ τὶς σχέσεις τους μὲ ΔΝΤ, μὲ παγκόσμιες τράπεζες καὶ γενικῶς γιὰ τὴν ὁλοκληρωτικὴ καταστροφὴ τοῦ μισοῦ πλανήτου.
Κατὰ τὰ ἄλλα ὁ Βαρουφάκης μᾶς …ὑπηρετεῖ, ὡς ὑπουργός μας…

Εἰδικοὶ σύμβουλοι… (α)

Εἰδικοὶ σύμβουλοι… (β)

Εἰδικοὶ σύμβουλοι… (γ)

Ὁ Ἐντιμότατος Κος Jeffrey Sachs

Τὰ προγράμματα τοῦ ΕΣΠΑ, ποὺ προορίζονται γιὰ τὴν …ἀνάπτυξιν, ὁδηγοῦνται πρὸς τὴν ἐπιμόρφωσιν δασκάλων, κατὰ τῶν σχολικῶν ἐκφοβισμῶν.

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.62

δημόσιον
Ἀνάπτυξιν ΔΕΝ θὰ ἔχουμε… ἀλλὰ τὴν βία θὰ τὴν …ἐλέγχουν!!! (Ἔτσι πιστεύουν!!!)

20η Μαρτίου 2015: Πυκνώνουν οἱ ψίθυροι γιὰ …οἰκουμενικὴ κυβέρνησιν, μὲ πρωθυπουργὸ τὸν Τσίπρα, τὸν Καμμένο στὸ …σπίτι του καὶ τὸν ἀνεψιὸ τῆς Δάφνης Σημίτη, Σταῦρο Θεοδωράκη, στὴν κυβέρνησιν.Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.63

Ὥρα νὰ μπαίνῃ τὸ «Ποτάμι» στὴν κυβέρνηση (ἀπεφάσισαν οἱ Rothschild)!!!

Τὰ περὶ λίστας Λαγκὰρτ θὰ ἐλεγχθοῦν μέν, θὰ δοῦν δέ.
Αὐτό τί σημαίνει;; Ἁπλούστατα…
Ἄν καὶ μόλις 1,4 δισεκατομμύρια ἀπέμειναν σὲ λογαριασμοὺς στὴν Ἐλβετία, ἐν τοῦτοις, ἐμεῖς ἐλπίζουμε σὲ …κάθαρσιν.
Ναί… Σίγουρα…

Μὲ ΜΟΛΙΣ τέσσερα ὀνόματα, ἀπὸ τὴν λίστα Λαγκάρτ, μαζεύουν ΔΥΟ δισεκατομμύρια!

Ἀλλά, ἄς μὴν ἔχουμε παράπονα!!!
Σήμερα ξαναμπῆκε τὸ τραῖνο στὶς …ῥάγες τῶν μεταῤῥυθμίσεων, λέει ἡ Μέρκελ κι ὁ Ἀλέξης.
Ἐν ὁλίγοις…
Ἄς περιμένουμε τὰ χειρότερα!!!

21η Μαρτίου 2015: Καταγγελίες κατὰ Κατρούγκαλου καὶ τῶν ἐπιχειρηματικῶν του δράσεων, ὡς νομικοῦ συμβούλου (καὶ ὄχι μόνον) ἐκτοξεύονται ἀπὸ τὸν ὀργανισμὸ τοῦ ΔΟΛου. (Ὄχι πὼς ΔΕΝ εἶναι μεταξύ τους ἀλληλοεξαρτώμενοι!!!)
Φυσικὰ παραμένει ὠς ὑπουργὸς ἀλλὰ …μαζεύεται.
Κάνει καὶ μήνυσιν, ἄν καὶ ἀποδεικνύεται πὼς πράγματι, ἡ ἑταιρεία του (ἤ ἡ ἑταιρεία ποὺ χρησιμοποιεῖ τὸ ὄνομά του γιὰ χάριν …διαφημίσεως!!!) ἐξακολουθεῖ νὰ κερδίζῃ ἀπὸ τὶς συναλλαγές της μὲ τὸ Δημόσιον!!!

Ὁ Κατρούγκαλος ἀσκεῖ ἤ δέν ἀσκεῖ ἀκόμη δικηγορία;

Τελικῶς ὁ Κατρούγκαλος ἔκανε μήνυσιν κατὰ τοῦ δημοσιογράφου τοῦ ΔΟΛου. Ὀψώμεθα!

22α Μαρτίου 2015: Νέα φοροεπιδρομὴ ἀναμένεται!!! Ἡ λίστα τῶν μεταῤῥυθμίσεων  (κι ὄχι μέτρων) περιλαμβάνει τὸ τελικὸ …πλιάτσικο.
Ἀν τὶ τῶν 3,7 δισεκατομμυρίων τώρα συζητοῦν γιὰ ἕξι δισεκατομμύρια.
Συνεχίζουμε καλῶς…!!!

23η Μαρτίου 2015:  Ὅλο γλύκες Ἀλέξης – Μέρκελ…
Ἑτοιμάζονται νὰ βρεθοῦν ἀπὸ κοντά, παρέα μὲ τοὺς …θεσμούς!!!
Προχωροῦν φυσικὰ ΚΑΙ σὲ νέα μέτρα!!!

24η Μαρτίου 2015: Ἡ εἴδησις τῆς ἡμέρας: οὐσιαστικῶς ἀθῶος ὁ Παπακωνσταντίνου!!! (Κι ὄχι μόνον!!!)
Ἡ δικαιοσύνη σὲ ὅλα της τὰ μεγαλεῖα καὶ πάντα …τυφλή!!!

25η Μαρτίου 2015: Παρελάσεις σήμερα.
Ἡ μισὴ κυβέρνησις ἀπὸ …ἄεθνη …κατήντησε ἡ ἐθνική μας φωνή…
…ἀλλὰ ἡ ἄλλη μισὴ φωνάζει γιὰ ἐθνικιστικὲς κραυγές!!!
Εἴπαμε, τοῦ Κουτρούλη ὁ γάμος!
Πάντως, μετὰ ἀπὸ χρόνια, οἱ παρελάσεις δὲν ἦσαν ἰδιωτικές. Καλὸ αὐτό!!!

26η Μαρτίου 2015: Ἡ παράτασις τῆς δανειακῆς συμβάσεως (κοινῶς μνημόνιον) δὲν θὰ περάσῃ ἀπὸ τὴν βουλή, διότι δὲν εἶναι νέα νομοθετικὴ πράξις ἀλλὰ …παράτασις τῆς παλαιᾶς.
Δῆλα δή, ἀν τὶ γιὰ κατάργησιν τῶν ὅσων ὑπεσχέθησαν, τὰ διατηροῦν καὶ τὰ παρατείνουν.Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.68

πηγή

27η Μαρτίου 2015: Τὸ χαράτσι θὰ πληρωθῆ… Τὰ «δὲν ἔχω» νὰ τὰ ξεχάσουμε!!!Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.65

αὐτοδιοίκησις

Δὲν ξέρω τὶ συνέβη, ἀλλὰ μᾶλλον ζήλεψαν στὴν Κουμουνδούρου, τὴν δόξα τοῦ GAPατου.
Λεφτὰ ὑπάρχουν!!! Λεφτὰ ὑπάρχουν!!!Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.74

αὐγή, 27 Μαρτίου, πρωτοσέλιδον

28η Μαρτίου 2015: Φόρος ἀκόμη καὶ στὰ ἀνείσπρακτα ἐνοίκια…
Ὄχι, δὲν εἶναι φάρσα!!! Εἶναι πραγματικότης!!!
Ἀλλὰ καὶ φόρος στὸ λίπος, στὴν σάκχαριν καὶ ὁπουδήποτε ἡ νέα τάξις ἐπιθυμεῖ…
Μέσα στὸ χρονοδιάγραμμα ὅλα…!!!
Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.64

Φόρο ἀκόμη καὶ στὰ …ἀνείσπρακτα ἐνοίκια!!!

29η Μαρτίου 2015: Ὁ Βαρουφάκης, ἀλλὰ καὶ ὅλο τὸ κυβερνητικὸ ἐπιτελεῖον, ξεκινοῦν νὰ μαζέψουν χρῆμα εἴπαμε. Μέσα στὰ σχέδιά τους εἶναι ἡ εἴσπραξις ὀφειλομένων ἀπὸ τὰ τηλεοπτικὰ καὶ δημοσιογραφικὰ παραμάγαζα.
Καλὸ σὰν ἰδέα…
Στὴν πράξιν δὲν ξέρω πῶς λειτουργεῖ, ὅταν μάλιστα ἔως σήμερα, ἡ πρᾶξις, ἀποδεικνύει πὼς τελικῶς τὸ χρῆμα ποὺ χρωστοῦν τὰ ΜΜΕ …χαρίζεται!!!Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.69

Ἡ κυβέρνησις θά μαζέψη χρῆμα ἀπό τούς τηλεοπτικούς σταθμούς;

Στὸ μεταξύ, στὴν ἰδία λίστα, μᾶς ἀνακοινώνουν πὼς πωλοῦνται, ὁριστικῶς, ΟΛΠ, περιφεριακὰ ἀεροδρόμια, ΟΔΙΕ…
Τὸ ξεπούλημα συνεχίζεται μὲ …ἀριστερὴ προβιὰ ὅμως!!!

Ὁ Δραγασάκης ΞΕΠΟΥΛΑ ὅσο ὅσο ἀλλὰ μὲ …ἀριστερὸ τρόπο!!!

Ἕτοιμος καὶ ὁ …λιποφόρος, ἄν καὶ δεκάδες ἔρευνες ἔχουν ἀποδείξει πὼς τὸ λίπος τῶν τροφίμων εἶναι ΑΝΑΓΚΑΙΟΝ γιὰ τὴν ὑγιεία τοῦ ἀνθρώπου.Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.123

πρῶτο θέμα
Ψιλὰ γράμματα γιὰ τὴν νέα τάξιν αὐτά. Προφανῶς ΔΕΝ τοὺς ἐξυπηρετεῖ σὲ κάτι τὸ νὰ εἰσέρχεται τὸ ζωϊκὸ λίπος στὸ ἀνθρώπινον σῶμα.

Καὶ μέσα σὲ ὅλα τὰ ἄλλα τὸ Ἑλληνικὸ …χαρίζεται.
Ὄχι δῆλα δὴ πὼς ἀνεμένετο κάτι διαφορετικό…
Ἁπλῶς γιὰ νὰ θυμόμαστε!Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.72

πρωτοσέλιδον ἐλευθεροτυπίας

30η Μαρτίου 2015: Ὁ Καμμένος, ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Ἀμύνης λέμε, παρευρέθη στὴν παρέλασιν τῶν ὁμογενῶν στὴν Νέα Ὑόρκη. Μεταξὺ αὐτῶν ποὺ συνήντησε ἦταν καὶ μία ὁμάδα …«περιουσίων».
Προφανῶς ἀπὸ …περιέργεια, μήπως καὶ καταλάβῃ τὸ γιατὶ τοὺς προτιμοῦσαν ὅλοι οἱ προκάτοχοί του!!!

Ὁ Καμμένος προσφέρει τὶς θάλασσές μας στὶς ΗΠΑ καὶ τὸν ἀέρα μας στὸ Ἰσραήλ!

Τὴν ἴδια ὥρα ἀποφασίζονται ὁριστικῶς τὰ νέα μέτρα ποὺ θὰ …μᾶς πάρουν!!!
Μέτρα 6 δισεκατομμυρίων, ἀπὸ 3,7 δισεκατομμύρια ποὺ ἀρχικῶς εἶχαν ἀνακοινώση.
Κοστουμάκι …πρώτης!!!
(Βέβαια τώρα πιὰ τὰ μέτρα ὀνομάζονται μεταῤῥυθμίσεις… Ἀλλά ἐκεῖ θά κολλήσουμε;)

Ἐννοεῖται πὼς σιγὰ σιγὰ ἀρχίζουν νὰ ξεφυτρώνουν διάφοροι παπαγᾶλοι ποὺ …ἐπικροτοῦν!!!
Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ μόνον ἀντιλαμβανόμεθα…

Μεγάλη ὑπόθεσις νά ἔχῃς φίλο τό Ἰσραήλ;Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.66

σκάι

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.67

τὰ νέαΟἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.73

Καὶ φυσικὰ ἔφθασε ἡ στιγμὴ νὰ ψηφισθῇ τὸ νέον μνημόνιον, ποὺ ΔΕΝ θὰ ψηφισθῆ, ἐφ΄ ὅσον εἶναι συνέχεια τοῦ παλαιοῦ καὶ ποὺ τώρα πιὰ ΔΕΝ λέγεται μνημόνιον ἀλλὰ …«μεταῤῥυθμίσεις»!!!
Παρὰ τὶς ὅποιες (πιθανές) ἀντιῤῥήσεις, θὰ ψηφισθῆ κανονικότατα, ἀκόμη κι ἐὰν …δὲν ψηφισθῆ!!!

πρωτοσέλιδον, real

Ὄχι διότι χρειάζεται, ἀλλὰ γιὰ νὰ καταλάβουμε, ἀκόμη καλλίτερα, τὸ ποιὸς ἔχει τὸ «ἐπάνω χέρι»…
Δὲν παίζουν οἱ τοκογλῦφοι καὶ δὲν ἔθεσαν σὲ αὐτὴν τὴν θέσιν, τυχαίως, τὸν Ἀλέξη.
Ἐννοεῖται φυσικὰ πὼς τὸ Ἑλληνικὸ ἐτελείωσε!!!

Κι ἐδῶ ἀρχίζουν τὰ …παρανοϊκά!
Ἡ κυβέρνησις, ποὺ θέλει νὰ καταργήσῃ τὶς φυλακὲς ὑψηλῆς ἀσφαλείας καὶ φέρνει σχετικὸ νομοσχέδιον, πρὸς ψήφισιν, ἔχει νὰ ἀντιμετωπίσῃ τὴν κατάληψιν τῆς Πρυτανείας, τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἀπὸ ἀντιεξουσιαστές, ποὺ πρόσκεινται στὴν κυβέρνησιν, ὡς συνιστῶσα της, καὶ ζητοῦν νὰ …ἐπιταχυνθοῦν οἱ διαδικασίες.

Πιό κάφρος τί;Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.75

πηγή

31η Μαρτίου 2015: Τὸ σημαντικὸ εἶναι νὰ πεισθοῦμε πὼς ἀδικούμεθα. Ἐμεῖς, ὄχι οἱ ἄλλοι.
Κι ἔτσι ἡ Bild, ποὺ ἔως προσφάτως μᾶς ἔβριζε, ξεκίνησε ἐκστρατεία ὑπερασπίσεώς μας.
Μὲ τὸν ἴδιον τρόπο ὅλα τὰ γερμανικὰ ΜΜΕ τσακίστηκαν νὰ ἀκολουθήσουν τὸ παράδειγμά της.
Ἐδῶ μᾶς …πείθουν πὼς οἱ Γερμανοὶ …ἀλλάζουν στάσιν ἀπέναντι στὰ τῆς Ἑλλάδος καὶ τελικῶς τὸ …«χρέος», ποὺ θάάάάάὰ ἐλεγχθῇ, ἑτοιμάζεται νὰ μετακομίσῃ στὶς πλᾶτες τῶν λοιπῶν Εὐρωπαίων.

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.70

Οἱ τοκογλύφοι διέταξαν «κούρεμα» τοῦ «χρέους» καὶ μετατόπισίν του στὶς πλᾶτες τῶν Γερμανῶν.

Τὸ κούρεμα εἶναι δεδομένον. Ὄχι πὼς θὰ ἀλλάξη κάτι…
Ἁπλῶς ἀν τὶ νὰ …«χρωστᾶμε» γιὰ 1000 χρόνια, θὰ …«χρωστᾶμε» γιὰ 900!!!

Ταὐτοχρόνως ἀρχίζουν σιγὰ σιγὰ νὰ συζητοῦν καὶ γιὰ τὶς γερμανικὲς ἀποζημιώσεις.
Δῆλα δή… Στόχος τους εἶναι νὰ τὶς …ἁρπάξουν κι αὐτές!!!

1η Ἀπριλίου 2015: Ἡμέρα ποὺ πλέον πρέπει νὰ λέγονται μόνον …ἀλήθειες!!!
Κι ἐπὶ τῆς εὐκαιρίας…
…ἀντιεξουσιαστὲς εἰσέβαλαν στὸ προαύλιον τῆς βουλῆς…

Κλαυσίγελως λέμε…!!!
Καὶ ἡ Ζωΐτσα δὲν ἀνησυχεῖ…  Κάτι ξέρει;Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.121

Τό καλλίτερον τῆς ἡμέρας;
Μαθαίνουμε πὼς ὅσοι πρόσκεινται στὴν ἰδέα συνεργασίας Κίνας καὶ Ῥωσσίας μὲ τὴν Ἑλλάδα εἶναι …ἐθνικιστές.
Ἔτσι… ἔτσι…

Φανατικοὶ ἐθνικιστὲς ὅσοι θέλουν προσέγγιση μὲ Ῥωσσία καὶ Κίνα!!!

Τὸ κτίριον τῆς πρυτανείας τοῦ Ἀριστοτελείου ἐπίσης ὑπὸ κατάληψιν.
Τὸ δημαρχεῖον τῆς Ξάνθης ὐπὸ κατάληψιν.
Τὸ γραφεῖον τοῦ Μιχελογιαννάκη, στὸ Ἡράκλειον ἐπίσης ὑπὸ κατάληψιν, καθὼς καὶ ἡ δημοτικὴ πινακοθήκη…
Κατάληψις στὸ δημαρχεῖον τῆς Νέας Σμύρνης…
Κατάληψις τοῦ βιομηχανικοῦ ἐπιμελητηρίου Χανίων…
Κατάληψις στὰ γραφεῖα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ἀγρινίου καὶ Πατρῶν…
Τῆς καταλήψεως… Καὶ εἶναι μόλις 1η Ἀπριλίου…
Μόλις!!!

Πρότασις γιὰ τὴν δημιουργία ἐξεταστικῆς ἐπιτροπῆς ἐλέγχου, ἀναφορικῶς μὲ τὶς συνθῆκες ποὺ εἰσῆλθε ἡ χώρα στὰ τῶν μνημονίων. Κι ἐπεὶ δὴ ἀπὸ ἐπιτροπὲς …ἀθωώσεως χορτάσαμε, ἄς περιμένουμε, ἀλλὰ μὲ …δίχως καλάθια!!!Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.78

πρῶτο θέμα

2α Ἀπριλίου 2015: Ἀναπαραγωγὴ ἠλιθίων …«ἰδεῶν» ποὺ στόχο ἔχουν τὴν νομιμοποίησιν τοῦ πλιατσικολογήματος, ἀπὸ εἰδησεογραφικὲς σελίδες ποὺ στηρίζουν τὶς κυβερνήσεις, γενικῶς.
Κι ἀν τὶ νὰ βγοῦν καὶ νὰ σχολιάσουν οὐσιαστικῶς, σφυρίζουν ἀδιάφορα.

Πρῶτα οἱ τοκογλῦφοι λέμε…
Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.77

Πρῶτα οἱ τοκογλύφοι…

Τό ἐρώτημα;
Μήπως φθάνουμε στό πέρας τῶν λεηλασιῶν καί πασχίζουν νά ἁρπάξουν ὅσα προλαβαίνουν;

Ὁ Τσίπρας ἐπίσης ἀνακοινώνει σήμερα τὴν πρόσληψιν ἐξειδικευμένου προσωπικοῦ γιὰ τὸ σύστημα ὑγείας, καθὼς καὶ τὴν κατάργησιν τοῦ εἰσιτηρίου τῶν 5 εὐρῶ, γιὰ τὴν εἴσοδον στὰ νοσοκομεῖα.
Ἐπίσης μᾶς ἀνακοινώνει πὼς ὅλοι οἱ πολῖτες θὰ ἔχουν πρόσβασιν στὰ νοσοκομεῖα…
Ὡραῖα…  Μοῦ ἀρέσει…
Ἁπλῶς δὲν ξέρω πόσο θὰ κρατήση!!!
Κι ἐπίσης δὲν γνωρίζω τὸ σὲ ποιὰ νοσοκομεῖα ἀναφέρεται…
Οὔτε γνωρίζω τὸ πόσες κάρτες καὶ τσιπάκια πρέπει νὰ φορέσουμε γιὰ νὰ λάβουμε τὰ στοιχειώδη…!!!

πληροφορίες ἀπὸ ἐδῶ.

3η Ἀπριλίου 2015: Τέλος στὰ μετρητά.
Γιὰ τὴν ὥρα περιορίζονται στὸ «τέλος στὰ μετρητὰ γιὰ συναλλαγὲς ἄνω τῶν 150 εὐρῶ».
Μὰ αὐτὸ ἦταν τὸ δεύτερον στάδιον. Ἡ ἀρχὴ ἔγινε μὲ τὸ GAPατο καὶ τὰ 500 εὐρῶ.
Κοινῶς; Περνᾶμε σταδιακῶς, κι ἐπισήμως, στὸ τσιπάκι.
Καὶ δὲν εἶναι συνωμοσιολογία.
Εἶναι ἡ νέα τάξις καὶ οἱ πληρεξούσιοί της!!!Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.76

πηγή

Χαράτσι καὶ στὸ …χαρτζηλίκι τῶν παιδιῶν!!!
Ἡ κυβέρνησις «πρώτη φορὰ ἀριστερά» φορολογεῖ, ὑπὲρ τοκογλύφων πάντα, ἀκόμη καὶ τὸ χαρτζηλίκι τῶν μικρῶν παιδιῶν!!!
Κι ἀκόμη δὲν εἴδαμε τὰ χειρότερα. Δῆλα δὴ ἀκόμη ΔΕΝ εἴδαμε τὴν εἴσπραξιν…!!!

Χαράτσι καὶ στὸ …χαρτζηλίκι!!!Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.122Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.124

Καὶ μαζὺ μὲ αὐτὸ κατέφθασαν καὶ οἱ σκυλοφόροι... Καὶ οἱ λιποφόροι…
Ἡ ἀριστερὰ τελικῶς μᾶς …ἐλΠΗΔΗΞΕ!!!  

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.123

Λιποφόροι…. Σκυλοφόροι… Χαρτζηλικοφόροι…

Καὶ κάτι πολὺ ἄσχημο…
Ἡ σφαγὴ στὴν Garissa  τῆς Κένυα, μὲ τοὺς σχεδὸν 150 σφαγιασθέντες φοιτητές,  δὲν ἦταν μεγάλου ἐνδιαφέροντος γιὰ νὰ …θρηνήσουν, κατὰ τὸν τρόπο ποὺ ἐθρήνησαν στὸ Παρίσι τὸν Charlie, οἱ ἡγέτες τῶν κρατῶν.
Δὲν μποροῦμε νὰ θεωρήσουμε πὼς οἱ …«δικοί» μας ἡγέτες εἶναι ὑπεύθυνοι, ἀπολύτως, γιὰ τὴν παγκόσμια ἀδιαφορία. Μποροῦμε νὰ θεωρήσουμε ὅμως πὼς ἔπραξαν …ΤΙΠΟΤΑ!!! Περιμέναμε περισσότερα ἀπὸ μίαν κυβέρνησιν ποὺ θέλει νὰ παρουσιάζῃ …ἀνθρώπινον πρόσωπον!!!

4η Ἀπριλίου 2015: Ἡ πρώτη ἡμέρα λειτουργίας τῆς ἐπιτροπῆς ἐλέγχου τοῦ …«χρέους».
Θαυμάσια… Πράγματι! Ἐλπίζω κι εὔχομαι νὰ γίνῃ πραγματικὸς ἔλεγχος κι ὄχι …παζάρι!!!

5η Ἀπριλίου 2015: Τὰ μέτρα ποὺ θὰ μᾶς …ἔπαιρναν ἀν τὶ νὰ παραμείνουν στὸ ὕψος τῶν 3,7 δισεκατομμυρίων, ἀνεβαίνουν κι ἀνεβαίνουν… Κι ὅλο ἀνεβαίνουν.
Αἰσίως σήμερα μαθαίνουμε πὼς θὰ ἀγγίξουν τὰ 8,6 δισεκατομμύρια.
Κοινῶς;
Ἡ γενοκτονία συνεχίζεται!Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.79ῥιζοσπάστης

Κάπου ἐδῶ μαθαίνουμε πὼς ὑπάρχει πρότασις ἀπὸ Εὐρωπαίους ἀξιωματούχους νὰ «δεσμεύσουν» τοὺς λογαριασμοὺς ἐπιφανῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, ἀκόμη κι ἐὰν δὲν ἔχουν καταδικασθεῖ γιὰ κάποιο ἀδίκημα.
Λέτε;

Ἡ Γερμανία προσφέρεται γενναιόδωρα νὰ παγώσῃ τοὺς τραπεζικοὺς λογαριασμοὺς τῶν πλουσίων Ἑλλήνων!

Στὸ μεταξὺ ἡ κυβέρνησις ζητᾶ νὰ πληρωθοῦν οἱ φόροι, ποὺ δὲν πληρώθηκαν, ἀπὸ τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως. Κι ἀν τὶ πληρωμῆς ἔλαβαν μίαν ἐπιστολή, βάσει τῆς ὁποίας δηλώνουν πὼς …δὲν χρωστοῦν!!!

Ἐμεὶς χρεωθήκαμε ἀκόμη 24 ἑκατομμύρια εὐρῶ ΚΑΙ γιὰ τὶς ΤΕΣΣΕΡΙΣ ἐκλογικὲς ἀναμετρήσεις!!!

Ἑπτακόσια τόσα ἑκατομμύρια ποὺ ΟΥΔΕΠΟΤΕ θὰ ἐπιστραφοῦν στὰ Δημόσια ταμεῖα!

Καὶ φυσικὰ σήμερα δὲν ἦσαν ὅλοι Κενυάτες, ἄν καὶ στὴν Κένυα ὑπῆρχαν σχεδὸν 150 νεκροί.

Ἀφῆστε δὲ ποὺ ἀρχίσαμε νὰ ἀκοῦμε κάτι ψιθύρους γιὰ …οἰκουμενικὲς κυβερνήσεις, ὁπωσδήποτε μὲ τὸν Σταύρακα μέσα…Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.80

Μᾶς ἑτοιμάζουν κυβέρνηση …οἰκουμενική!!!

6η Ἀπριλίου 2015: Τὰ πρῶτα ἐξοπλιστικὰ μᾶς ἔφθασαν… Ὄχι ἀκριβῶς ἐξοπλιστικὰ ὅμως, ἀλλὰ ἐπισκευαστικά…
Ἀλλά δέν βαριέστε; Τόσες λεηλασίες φάγαμε; Στά 500.000.000 ἑκατομμύρια τοῦ Καμμένου καί τοῦ Τσίπρα θά κολλήσουμε;Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.81

Μὲ 500 ἑκατομμύρια ἀγοράζαμε ΠΕΝΤΕ καινούρια ἀεροσκάφη ἀλλὰ ἐμεῖς ἐπισκευάζουμε τὰ παλαιά!!!!

7η Ἀπριλίου 2015: Ξεκίνησαν οἱ ἐκβιασμοὶ τῶν πρακτόρων. Τὰ Ἐξάρχεια στὸ στόχαστρον καὶ πάλι.
Συνηθισμένα πράγματα…
Μόνον ποὺ αὔριο, 8 Ἀπριλίου, εἴχαμε νὰ πληρώσουμε τὴν …δόσιν τους. Καὶ γιὰ νὰ μὴν πολυ«ἐπαναστατεῖ» ὁ Τσίπρας, ἔλαβε τὶς προειδοποιητικές του …«σπόντες».
Τελικῶς πήραμε ἄρον τὸν ἄρον νέο δάνειον…Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.82

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.83Ξέρεις πόσο εὔκολα …πειθαρχεῖ μία …«ἐπαναστατική» κυβέρνησις;

8η Ἀπριλίου 2015: Οὔφ… Πληρώσαμε…
Μὲ δανεικὰ μέν, ἀλλὰ πληρώσαμε…
Ἡ φωτιὰ περιορίσθηκε στὰ Ἐξάρχεια…

Στὸ μεταξὺ πολὺ …χρεωκοπία ψιθυρίζεται ἀπὸ τὰ ΜΜΕ…
Λέτε;

Ἀλλὰ ἀπὸ ἐλπίδες ἀκόμη πολλές…
Ἔτσι, γιὰ νὰ μένουμε σὲ ἠσυχία…Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.84

πηγή

Στὸ μεταξὺ Τσίπρας καὶ Κοτζιᾶς πῆγαν γιὰ …καφὲ στὴν Μόσχα. Ὁ Καμμένος ὅμως ΔΕΝ πῆγε.
Πῆραν καὶ δύο εἰκόνες…
Αὐτά… Οἱ Ῥῶσσοι ΔΕΝ εἶναι κορόιδα.

9η Ἀπριλίου 2015: Νέα χαράτσια… Στὰ τυχερὰ παιχνίδια, στὰ δημοτικὰ ἔργα καὶ στὶς συναλλαγές…
Εἶναι τῆς …«ἐπαναστάσεως» αὐτά!Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.85

πηγή

Στὸ μεταξὺ ἀπὸ τὰς Εὑρώπας καὶ τὰς ΗΠΑ μᾶς προειδοποιοῦν νὰ …ξεχάσουμε τὰ τῆς Ῥωσσίας.
Καὶ φυσικά…
…ἡ κυβέρνησις ὑπακούει!!!Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.92

ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ οἱ συνεργασίες μὲ τὴν Ῥωσσία!!!

10η Ἀπριλίου 2015: Ἡ εἴδησις τῆς ἡμέρας εἶναι ὁ καθυστερημένος …χριστιανισμὸς τοῦ Τσίπρα. Τὸ εἴδαμε κι αὐτό… Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.86

Οἱ …«καλοὶ χριστιανοί»!!!

Φυσικά, ἐδῶ γύρω, μέσα ἀπὸ ἐν τελῶς …«αὐθόρμητες» διαδηλώσεις, καταλήψεις, ἐμπρησμούς, ἡ κυβέρνησις συζητᾶ τὴν κατάργησιν τῶν φυλακῶν ἀσφαλείας. Λογικό..
Πολὺ λογικό…
Εἶναι τώρα νά ἀφήνουν τόν κάθε Ξηρό στήν ψειροῦ; Τόν δικό τους ἄνθρωπο;

11η Ἀπριλίου 2015: Ὁ Καμμένος ταξειδεύει γιὰ τὴν Ὕδρα μὲ σκάφος ποὺ κοστίζει 35.000 εὐρόπουλα ἡμερησίως.
Ποιός πληρώνει;
Ἔ, δὲν τὰ ῥωτοῦν αὐτά…

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.88

Ὁ Πᾶνος Καμμένος εἶναι large καὶ τὸ Μεγάλο Σάββατο!

Ὁ ὑπουργὸς ἐπὶ τῶν οἰκονομικῶν πετάγεται στὸ Παρίσι γιὰ συνέδρειο, παρεούλα μὲ τὸν Soros!!!
Στὸ στοιχεῖ του!!!Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.87

Τὸν Βαρουφάκη τὸν θέλει ὁ …Soros!!!

12η Ἀπριλίου 2015: Ἐκκλησιασμός… γιὰ ὅλους. Ἀκόμη καὶ γιὰ τοὺς …ἀθέους!!!
Μόνον κάτι ψιθυρίστηκε γιὰ τὴν Ζωή… τὴν Κωνσταντοπούλου… Κάτι γιὰ κάποιο βενζινάδικο στὴν Εὔβοια. Νά ἀληθεύῃ ἄρα γέ;Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.89πρῶτος θέμα

13η Ἀπριλίου 2015: Σήμερα χωνεύουν τὸν ὀβελία…
Παρ’ὅλα αὐτὰ ὁ ὀργανισμὸς τοῦ ΔΟΛου μᾶς ἐνημερώνει πὼς ὁ Καμμένος, ἄν καὶ ΔΕΝ εἶναι ὑπουργὸς Μεταφορῶν ἤ Ἐνεργείας ἤ Ἐμπορίου ἤ κάτι σχετικό, ἀνακοινώνει πὼς θὰ δόσουμε πολλὰ ἀκόμη…
Πάρα πολλά… Τραίνα, ἄδειες σὲ ἑταιρεῖες γιὰ μεταφορὲς ἀπ΄ εὐθείας ἀπὸ τὰ λιμάνια μας…
Εἶναι τῆς …«ἀναπτύξεως» βλέπετε!!!Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.93

Ὁ Καμμένος προλαβαίνει …ἀσθμαίνοντας τὶς ὀρέξεις τῶν τοκογλύφων!!!

14η Ἀπριλίου 2015: Ἐδῶ καὶ ἡμέρες συζητοῦν γιὰ περαιτέρῳ μειώσεις στὶς συντάξεις, ἄν καὶ τὸ ΣτΕ ἔχει γνωμοδοτήσει πὼς εἶναι ἀντισυνταγματικὸν κάτι τέτοιο.Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.91

πηγή

Σήμερα μάθαμε ἐπίσης πὼς ἡ «λίστα Νικολούδη» ΔΕΝ δημοσιοποιεῖται.
Κι ἐπίσης μάθαμε πὼς μέσα στὴν λίστα εἶναι ἠχηρὰ ὀνόματα πολιτικῶν, ὑπουργῶν, μεγαλοεργολάβων, μεγαλοδημοσιογράφων, μεγαλο…γενικῶς.
Φαντάζομαι, ἐγὼ μόνον, πὼς θὰ ἐρευνηθῆ σὲ βάθος.

Κι ἐπίσης, μόνον ἐγώ, φαντάζομαι πὼς θὰ διαπιστωθῆ, ἤ ὄχι, τὸ ἐὰν εἶναι μέσα σὲ αὐτὴν πρόσωπα ποὺ ἔχουν καταλεηλατήσει τὸ δημόσιο χρῆμα.
Κι ἐπίσης, μόνον ἐγώ, φαντάζομαι πὼς θὰ μᾶς τὰ ἀνακοινώσουν σιγὰ σιγά, θὰ μαζέψουν τὸ χρῆμα ποὺ …ἐξῆλθε παρανόμως καὶ θὰ δημευθοῦν περιουσίες, ἐὰν ἀπαιτηθῇ. Ἴσως καὶ κάποιοι νὰ φυλακισθοῦν…
…Πολλά φαντάζομαι ἄρα γέ;

Ἡ «λίστα Νικολούδη» ΔΕΝ δημοσιοποιεῖται!!!

15η Ἀπριλίου 2015: Ἄν καὶ τὸ ΣτΕ ἀπεφάσισε πὼς οἱ αἰγιαλοὶ ΔΕΝ πωλοῦνται, παρὰ ταὔτα ἡ κυβέρνησις τὸ …χρυσώνει τὸ «χάπι» ἐκχωρώντας τὸ δικαίωμα ἐκμεταλλεύσεως στοὺς …Δήμους. Ὄχι Γιάννης, Γιαννάκης.
Οἱ παραλίες μας ΔΕΝ ἐκποιήθησαν ἐπὶ ΝουΔουλάρας καὶ μΠατΣοΚ ἀλλὰ ἐπὶ …«ἐπαναστατικῆς» κι …«ἀριστερᾶς» κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ καὶ Καμμένου!
Αὐτὸ νὰ τὸ θυμόμαστε!!!Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.94

πηγή

Καὶ φυσικὰ ἡ Τασία ἱδρώνει καὶ ξεϊδρώνει γιὰ νὰ μᾶς …πείσῃ πὼς ἡ κατάληψις τῆς χώρας, ἡ πυρπόλυσις σταθμῶν ὑποδοχῆς, ἀστυνομικῶν τμημάτων καὶ Δήμων ἀπὸ τοὺς εἰσβολεῖς, καθὼς καὶ ἡ ἐξακολούθησις τῆς εἰσβολῆς εἶναι ἀναγκαῖον γιὰ νὰ …λαμβάνουμε χρηματοδοτήσεις ἀπὸ τὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη.
Οἱ λαθρομετανάστες δὲν κατέλαβαν τὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν, βάσει τῆς Τασίας, παρὰ μόνον λιάζονται.
Οἱ ἐπισκευὲς εἶναι ἀπαραίτητες στὰ ἀεροσκάφη, κι ἄς στοιχίζουν 200 ἑκατομμύρια περισσότερο ἀπὸ τὸ νὰ ἀγοράζαμε καινούρια, διότι τὸ ΝΑΤΟ τὶς χρειάζεται.
Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.95Πιό παρανοϊκοί καί πιό ἀνθέλληνες ποῦ;

Καὶ οὔτε ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς δὲν ἀσχολεῖται μὲ τὸ νὰ στείλῃ τὸν λογαριασμὸ γιὰ τὶς γενοκτονίες στοὺς πραγματικοὺς ὑπευθύνους.

Ἡ Τασία καὶ ὁ Πᾶνος θὰ φορτώσουν (πάλι) σὲ ἐμᾶς τὸ κόστος τῶν ἐπιδρομῶν τοῦ ΝΑΤΟ!!!

Κάπου ἐδῶ, κι ἐφ΄ ὅσον μᾶς ἔχουν …πολυπρήξει μὲ τὸ ὅτι κυκλοφοροῦν ἐλευθέρως, δίχως συνοδεία καὶ μὲ τὴν ἀπόλυτη ἀποδοχὴ τῶν πολιτῶν, ὁ Μπαρμπανῖκος, μελετῶντας ἁπλῶς μία φωτογραφία τῶν «χαλαρῶς περιπατούντων» ὑπουργῶν μας, μᾶς ἀποδεικνύει πὼς μᾶς …ἐπεξεργάζονται κανονικότατα: Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.96

Περπατῶντας στούς δρόμους δίχως συνοδεία καί μπράβους;;;

(Παρεπιπτόντως…
Ἐδέχθη ἐπίθεσιν στὰ Ἐξάρχεια ὁ μουσιοῦ ντὲ Μπαρουφάκ, ὁλίγες μόλις ἡμέρες ἀργότερα…
Σύμπτωσις; Μπᾶ… Προειδοποίησις… Δὲν τὸν θέλουν πιὰ οἱ τοκογλῦφοι…
…ἤ τελείωσε ὁ ῥόλος του!!!)

16η Ἀπριλίου 2015: Δύο νεκροί, ἕνας δημοσιογράφος στὴν Οὐκρανία κι ἕνας Ῥῶσσος βουλευτής, ἀλλὰ οἱ ἐδῶ κυβερνῶντες οὔτε ἔσπευσαν νὰ συλλυπηθοῦν, οὔτε νὰ συμπαρασταθοῦν, οὔτε νὰ ἐνδιαφερθοῦν.
Δὲν ἦταν ὁ …Charlie  βλέπετε…!!!

Πάλι ὁ Charlie …ἀπουσίαζε!!!

Ἀπὸ τὶς 12 Ἀπριλίου ἕνας ἕνας, ὅλοι οἱ …«ἡγέτες» (ἐλέῳ Rothschild) τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης, ἀρνοῦνται τὴν πρόσκλησιν τοῦ Ποῦτιν, γιὰ νὰ παρακολουθήσουν τὶς ἐκδηλώσεις τῶν ἑβδομήντα ἐτῶν ἀπὸ τὴν νίκη κατὰ τοῦ ναζισμοῦ.
Ἡ δική μας κυβέρνησις μᾶλλον …δὲν ὑπάρχει!!!
Ἐμεῖς θὰ στείλουμε τὸν Πάκη. Λειτουργεῖ κι ὠς …μπαλαντὲρ λέμε!!!

Ἡ ἐπέτειος τῆς νίκης κατὰ τοῦ ναζισμοῦ ΔΕΝ ἐνδιαφέρει τοὺς Εὐρωπαίους …«ἡγέτες»!!!

Σήμερα μάθαμε καὶ κάτι ποὺ …γνωρίζαμε.
Τὸ 43,4 % τῶν εἰσοδημάτων μας καταλήγει, ὡς φόρος, στὸ κράτος.
Δῆλα δή… Ἡ μαντὰμ Βαλαβάνη, μαζὺ μὲ ὅλο τὸ «οἰκονομικό» ἐπιτελεῖο τῆς κυβερνήσεως, ἀν τὶ νὰ βροῦν τρόπο νὰ ῥίξουν χρῆμα στὴν ἀγορά, γιὰ νὰ κινηθῇ, ἀλλὰ καὶ νὰ νομοθετήσουν μὲ ΕΝΑΝ ΜΟΝΟΝ ΝΟΜΟ, τὴν κατάργησιν ὅλης αὐτῆς τῆς λεηλασίας, μᾶς ζητᾶ νὰ …πληρώσουμε.
Μέ τί;;;
Μέ τό αἷμα μας; Ἤ μέ τό αἷμα τῶν παιδιῶν μας;Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.100

πηγή

Τὴν ἴδια ὥρα ποὺ ἡ  «Standard and poor΄s» γιὰ ἀκόμη μία φορὰ μᾶς …«ὑποβιβάζει»,  ἡ «αὐγή» μᾶς δηλώνει πὼς μὲ «κοινωνικὸ διάλογο μεταξὺ ἐργαζομένων καὶ ἐργοδοτῶν θὰ ἔχουμε ὁλικὴ ἐπαναφορὰ συμβάσεων-κατωτάτου μισθοῦ». 
Ἐὰν κάποιος δὲν μᾶς κάνῃ σοβαρή, μὰ πολὺ σοβαρὴ πλάκα, τότε ἁπλῶς μᾶς …σκοτώνουν ἐλΠΗΔοφορῶντας μας.
ΔΕΝ ἀναφέρονται σὲ ἀκύρωσιν ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ νόμων…
Σὲ νέα λεηλασία τῶν ἐλευθέρων ἐπαγγελματιῶν, ποὺ ἀπέμειναν, ἀναφέρονται…
Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.101

πηγή

17η Ἀπριλίου 2015: Ὁ …«μέγιστος» καὶ …«περιούσιος» οἰκονομολόγος Κρούγκμαν σὲ κατεπείγουσα συνάντησιν μὲ Τσίπρα καὶ Πάκη.
Νά ὁδηγηθοῦμε σέ …περίεργα συμπεράσματα ἤ ὄχι;
Τί …κατεπείγουσες ὁδηγίες ἔσπευσε νά φέρῃ ὁ …«περιούσιος» κομιστής;
Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.97

 

Οἱ ἀνώτεροι ἄρχοντες τῆς χώρας σέ κατεπείγουσες συναντήσεις μέ …«ὑπέρ» οἰκονομολόγο;

Ἐννοεῖται φυσικὰ πὼς γιὰ νὰ …«πεισθῇ» ἡ κυβέρνησις νὰ ἀκολουθήσῃ τὶς ἀρχικὲς ὁδηγίες, (μήπως τίς ἐπανέλαβε ὁ Κρούγκμαν ἄρα γέ;) ὅλα τὰ σπάζουν, τὰ διαλύουν καὶ τὰ καῖν, οἱ πράκτορες τοῦ Soros!!!Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.98

Στό στόχαστρο τῶν τοκογλύφων ἡ κυβέρνησις;

18η Ἀπριλίου 2015:; Διαχωρισμὸς κράτους ἐκκλησίας ἀπεφασίσθη. Θὰ ἦταν καλό, ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν πὼς δὲν θὰ εἴχαμε μνημόνια, τοκογλύφους, ΤΑΙΠΕΔ.
Τώρα ὅμως τί ἔχουμε;
Καί κατά πόσον μᾶς ἐξυπηρετεῖ καί μᾶς συμφέρει ὡς Ἕλληνες
Τί ῥόλο παίζουν  σέ ὅλα αὐτά τά περί …«ἀναπτύξεως», ἰδιωτικῆς καί δημοσίου περιουσίας;Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.99
Ἕτοιμος κι ὁ διαχωρισμός ἐκκλησίας-κράτους;

Καὶ τὸ κερασάκι τῆς ἡμέρας…
Φόρος στοὺς ἀγρότες ΚΑΙ γιὰ τὰ …χωράφια τους!!!
Ὅχι γιὰ τὸ εἰσόδημα!!! Γιὰ τὰ χωράφια!!!
Θά μείνη ἄρα γέ μετά ΚΑΙ ἀπό αὐτό, κάποιο χωραφάκι στήν ἰδιοκτησία τῶν ἀγροτῶν; Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.103

Στὸ μεταξύ, βάσει ΟΛΩΝ τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, βουλιάζουμε ἀπὸ ΛΑΘΡΟμετανᾶστες ποὺ ὅμως πρέπει νὰ τοὺς ἀποκαλοῦμε πρόσφυγες, γιὰ νὰ μὴν χάσῃ οἱ Τασία τὶς ἐπιδοτήσεις της…
Τόση ξεφτίλα πιά…
Καὶ φυσικὰ μὲ τὰ νέα τους iphone κυκλοφοροῦν στὰ νησιά μας καὶ ἀπειλοῦν, βάζουν φωτιὲς σὲ δημόσιες ὑπηρεσίες, ἀλλὰ λαμβάνουν ἑξάμηνη ἄδεια παραμονῆς…
Πῶς εἴπαμε ὅτι ὀνομάζεται ἡ χώρα;Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.104

Ἐπιδεικνύοντας τὰ νέα iphone τους…

19η Ἀπριλίου 2015: Τοῦ Καραγκιόζη τὸ σαράι καταντήσαμε…
Θά ἔλθουν, ἤ ὄχι, τά ῥωσσικά δισεκατομμύρια;
Ἡ μισὴ κυβέρνησις ἔλεγε πὼς ἔρχονται καὶ ἡ ἄλλη μισὴ ΔΕΝ εἶχε …ἰδέα.
Τὸ ξεκαθαρίσαμε σήμερα κι αὐτό.
ΔΕΝ
θὰ ἔλθουν!!!Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.102

Πότε εἰσπράττουμε τά ῥωσσικά δισεκατομμύρια;

Στὸ μεταξὺ καθιερώνεται, ἐπισήμως, ΜΟΝΟΝ τὸ …«πλαστικὸ χρῆμα» γιὰ νὰ πατάξουν, λέει, τὴν φοροδιαφυγή.
Τὶς λίστες τὶς ἀγνοοῦν…
Ὁ φουκαρᾶκος τοὺς καίει…
(Κουβέντα γιὰ τὴν κάρτα τοῦ πολίτου, ποὺ ἐμμέσως τὴν ἐπέβαλαν!!!)
Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.106

πηγή

20η Ἀπριλίου 2015: ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ δολοφόνος Ξηρὸς ἐλεύθερος, κατ’ ἐντολὴν τῆς κυβερνήσεως.
Μεγαλυτέρα ἀθώωσις καὶ νομιμοποίησις τοῦ παρακράτους ΟΥΔΕΠΟΤΕ!!!
(Ὁ Ξηρὸς ὅμως ἀρνεῖται νὰ φορέσῃ βραχιολάκι… Παραμένει ἐντὸς τῶν φυλακῶν… Δῆλα δὴ μπῆκαν στὴν μέση τὰ ἀμερικανὰ καὶ ἔβαλαν τὶς φωνές!!!)

Τὸ «θέμα Ξηροῦ» ἀπογυμνώνει…

21η Ἀπριλίου 2015: Ἔβαλαν χέρι καὶ στὰ τελευταῖα ἀποθεματικὰ τῶν δημοσίων φορέων (ΔΕΚΟ, ΟΤΑ), μεταφέροντάς τα στὴν «Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος».
Οἱ δήμαρχοι φωνάζουν, ἀλλά ποιός τούς ἀκούει τώρα πιά;;;; 

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.105
πηγή

22α Ἀπριλίου 2015: Ἐξαγγελίες γιὰ …«ἀντάρτικο» ἀπὸ τὴν κυβέρνησιν, κατὰ τῶν δανειστῶν, οἱ ὁποῖοι ἀπαντοῦν μὲ …ἐπανάληψιν τοῦ 2007. Πυρκαϊὲς μᾶς ἑτοιμάζουν, νὰ μᾶς χορέψουν θέλουν…
…Καὶ ἀναμένεται ἡ …«ἐπαναστατική» κωλοτούμπα ἐντὸς τῶν ἡμερῶν!!!Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.107
23η Ἀπριλίου 2015: Τὸ δεύτερο μεγάλο ΚΑΛΟ βῆμα τῆς κυβερνήσεως (μετὰ τὴν ἐπιτροπὴ ἐλέγχου τοῦ χρέους) ἦταν ἡ σύλληψις Λεωνίδα Μπόμπολα.
Δυστυχῶς, τὸ μεγάλο αὐτὸ βῆμα ἠκολούθησε μία ἀκόμη μεγάλη κωλοτούμπα…
Ἐλεύθερος ἀφέθη, διότι ὁ Μπόμπολας …ἐπέστρεψε ΤΜΗΜΑ αὐτῶν ποὺ δὲν εἶχε ἀποδόση…
Παρεξήγησις ἦταν λέμεεε…

24η Ἀπριλίου 2015: Κάπου ἐδῶ μάθαμε πὼς οἱ τράπεζες θὰ φροντίζουν γιὰ τὴν εἴσπραξιν τῶν «ὀφειλῶν» μας πρὸς τὸ δημόσιον.
Ναί, ναί, αὐτὲς οἱ τράπεζες ποὺ λεηλάτησαν ΟΛΟΥΣ τοὺς Ἕλληνες, τώρα μετατρέπονται σὲ …«θεματοφύλακες» τοῦ Δημοσίου πλούτου.
Σέ ποιόν νά τό ποῦμε καί ποιός νά τό πιστέψῃ;

«…Ενώ οι Τραπεζίτες είναι οι πιο επικίνδυνοι απατεώνες, παρόλα αυτά οι κυβερνήσεις διέλυσαν τον κρατικό εισπρακτικό μηχανισμό και υποχρεώνουν τους πολίτες να επισκέπτονται τις τράπεζες για κάθε τους πληρωμή ή είσπραξη από το Δημόσιο.
Χωρίς να υπάρχει τρόπος να ελέγχονται οι συναλλαγές που κάνουν οι Τραπεζίτες, τους δόθηκε η δυνατότητα να κρατούν στα συρτάρια τους τα δισεκατομμύρια των ιδιωτών και του Δημοσίου….»

Τὸ δικαίωμα ἐπιβιώσεως δισεκατομμυρίων πολιτῶν στὶς …Τράπεζες!!!

Μάθαμε ἐπίσης πὼς ἡ «τράπεζα  Πειραιῶς», τοῦ Σᾶλλα  (καὶ τοῦ Πόλσεν!!!), ποὺ λεηλάτησε τόσα καὶ τόσα ἀποθεματικά, ποὺ ἅρπαξε διὰ τῆς …ἀναθέσεως κάτι «Ἀγροτικές» καὶ λοιπὲς ἄλλες τράπεζες, ποὺ «τσίμπησε» ἀπὸ τὴν «ἀνακεφαλαιοποίησιν» κάτι δισεκατομμύρια, τὰ ὁποῖα ἀφοροῦσαν οὐσιαστικῶς στὴν ΕΞΟΦΛΗΣΙΝ τῶν «κοκκίνων δανείων», ἐφ΄ ὅσον δὲν προεβλέπετο νὰ πληρωθοῦν, μᾶς …«χαρίζει» χρέη.
Δῆλα δὴ εἰσέπραξαν κανονικὰ τὰ χρήματα ποὺ ΔΕΝ θὰ εἰσέπρατταν ἀπὸ πολῖτες, μεταθέτοντας τὸ κόστος τῆς ἀνακεφαλαιοποιήσεως ΣΕ ΟΛΟΥΣ αὐτοὺς ποὺ ΔΕΝ χρωστοῦσαν,  ἀλλὰ οἱ πολῖτες ποὺ ἐδανείσθησαν ἀκόμη φαίνονται χρεωμένοι καὶ ἀκόμη ἡ τράπεζα Πειραιῶς ἀπαιτεῖ ἀπὸ αὐτοὺς τὴν ἐξόφλησιν τῶν δανείων. Διπλοείσπραξις λέμε...
Συνεπῶς ἐνᾦ κανονικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ ΜΗΝ χρωστοῦν οἱ δανειστές, ἐν τούτοις καὶ χρωστοῦν, κανονικότατα καὶ τὰ ὑποτιθέμενα δάνεια εἶναι ἀκόμη ἀπαιτητά, καὶ ἡ τράπεζα Πειραιῶς ἐμφανίζεται σήμερα ὡς …φιλάνθρωπος γιὰ νὰ σβήσῃ ἀπὸ 20.000 εὐρόπουλα, σὲ κάθε τέτοιον λογαριασμό.
Κι ἀν τὶ τὸ κράτος καὶ ἡ κυβέρνησις νὰ τὴν μαζέψουν, σφυρίζουν ἀδιάφορα.
Καὶ μᾶς ἐξαπατοῦν μέσα στὰ μοῦτρα μας καὶ παρουσιάζονται ὡς φιλάνθρωποι, τὴν στιγμὴ ποὺ ῥουφοῦν καθημερινῶς τὸ αἶμα τοῦ κοσμάκη.

Οἱ τράπεζες διαγράφουν χρέη…Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.108

Μεταλλαγμένα διὰ τῆς ἀδειοδοτήσεως τῆς κυβερνήσεως.
Ὄχι μόνον ΔΕΝ μᾶς ἀνακοινώνουν τὸ ποιοὶ εὐρωβουλευτὲς ἐπέτρεψαν τὴν ἀδειοδότησιν σὲ 19 μεταλλαγμένα εἴδη, ἐντὸς τοῦ εὐρωπαϊκοῦ βόθρου τους, ἀλλὰ τὸ θέμα πέρασε στὰ …ψιλά!!!

Ποιοί εὐρωβουλευτές ψήφισαν ΝΑΙ στά μεταλλαγμένα;

25η Ἀπριλίου 2015:  Ὅσοι ἔβγαλαν τὰ λεφτά τους ἐκτὸς Ἑλλάδος ἐπιβραβεύονται ἀπὸ τὸ νέο νομομαγείρεμα τῆς κυβερνήσεως. Ὅσοι πεθαίνουν ἀπὸ τὴν πείνα θεωροῦνται …ἐχθροί!!!
…καὶ φυσικὰ …διώκονται!!!Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.113

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.114

Κακούργημα πλέον ἡ …ἐπιβίωσις τῶν Ἑλλήνων!!!

Ἐπιβράβευσις σέ αὐτούς πού ἔχουν βγάλει τά λεφτά τους ἔξω;

26η Ἀπριλίου 2015: Μᾶς τελείωσε ὁ μεσιὲ ντὲ μπαρουφᾶκ ἀπὸ τὶς διαπραγματεύσεις…
Δῆλα δὴ φεύγει ὁ ἀγαπημένος τοῦ Soros  καὶ ἀναλαμβάνουν οἱ ἀγαπημένοι τῶν Rothschild, Χουλιαράκης καὶ Τσακαλῶτος.

Πατῆστε στὴν εἰκόνα... ...μεγαλώνει...

Πατῆστε στὴν εἰκόνα…
…μεγαλώνει…

 

Πίσω ἀπό τήν BlackRock τί;Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.112

Κόβεται ὁ Βαρουφάκης, ἀναλαμβάνει ὁ Τσακαλῶτος.
Κόβεται ὁ «ἄνθρωπος τοῦ Soros» κι ἀναλαμβάνει ὁ ἄνθρωπος τῶν Rothschild. Ἀπ’  εὐθείας ἀνάθεσις λέμε…
Καὶ γιὰ νὰ μὴν εἶναι μόνος του, ἀπὸ κοντά, γιὰ …ἔλεγχο, κι ὁ Χουλιαράκης.
Ποιός Χουλιαράκης; Μὰ ὁ κουνιάδος τοῦ Μόσιαλου, τοῦ ὁποίου ἡ σύζυγος διδάσκει σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ κεντρικὰ σχολεῖα τῶν …«περιουσίων»!!!

Αὐτοὶ καλὰ καλὰ δὲν μιλοῦν ἑλληνικά, ἀλλὰ θέλουν νὰ μᾶς σώσουν…
Τρομάρα μας…!!!

27η Ἀπριλίου 2015: Ὁμιλία Τσίπρα στὸν «Ἑνικό»…
Παρέλαβαν καμμένη γῆ μπλᾶ μπλᾶ μπλᾶ…
Ἡ οὐσία;
Αὐτὸ ποὺ ἔχουν ἔως σήμερα (τριῶν μηνῶν κυβέρνησις πλέον) εἶναι νὰ …μὴν ἔρχονται ἐδῶ οἱ «θεσμοί» καὶ νὰ λέγονται «θεσμοί» κι ὄχι «τρόικα».
Λὲς κι ἔχει σημασία τὸ ἐὰν ὁ δήμιός μας θὰ λέγεται Θανάσης ἤ Σάκης…
Ἀλήθεια, πόσο πιό κάτω θά πέφτουμε, ὅσο τούς πιστεύουμε;
(περὶ τὸ 30ο λεπτὸ καὶ μετά… Μεγάλο δούλεμα λέμε…!!!)

Τί ἄλλο μᾶς ἀνεκοίνωσε ὁ …«ἐπαναστάτης»;;;
Συναλλαγὲς μεγαλύτερες τῶν 50 ἤ 70 εὐρῶ ΜΟΝΟΝ μέσῳ πλαστικοῦ χρήματος.
Λέγαμε κάτι γιά τήν κάρτα τοῦ πολίτου;;; (55ο λεπτὸ καὶ μετά)
 Ἄ πὰ πά…
Ὄσο γιὰ τὶς συναλλαγὲς ἄνω τῶν κάτι …χιλιάδων, αὐτὲς συνέβαιναν, συμβαίνουν καὶ θὰ συμβαίνουν …σιωπηλά. Δὲν ἐλέγχθησαν ποτέ, δὲν ἐλέγχονται καὶ δὲν θὰ ἐλεγχθοῦν.

28η Ἀπριλίου 2015: Κακουργηματικὴ πράξις τελικῶς, κατὰ τὶς  ἐξαγγελίες τοῦ πρωθυπουργοῦ, ἡ μὴ ἀπόδοσις ΦΠΑ.
Δὲν κυττᾶ νὰ μαζέψῃ τὰ ἀμάζευτα, ἀπὸ τὴν λεηλασία τοῦ Δημοσίου πλούτου, οὔτε νὰ καταργήσῃ μὲ …ἕναν νόμο, κατὰ πῶς ἔλεγε, τὰ μνημόνια, ἀλλὰ συνεχίζῃ στὸν δρόμο ποὺ ξεκίνησαν οἱ προκάτοχοί του, ποὺ μοναδική τους μέριμνα ἦταν τὸ νὰ ἀπαγορεύσουν στοὺς ἐπιβιώσαντες, ἀπὸ τὴν σύγχρονη γενοκτονία, Ἕλληνες, τὴν ἐλαχίστη πιθανότητα ἐπιβιώσεως.
Πιό νεοταξίτης τί;;;Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.110

Ἡ μή ἀπόδοσις τοῦ ΦΠΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ;;;;

Κακούργημα πλέον ἡ …ἐπιβίωσις τῶν Ἑλλήνων!!!

Ταὐτοχρόνως  θὰ  μᾶς φέρουν καὶ τὶς ὑποχρεωτικὲς συναλλαγὲς μὲ κάρτα κάτω ἀπὸ 50 ἤ 70 εὐρῶ.
Τὸ ἀνέφερε ὡς ὑπόθεσιν στὸ «ἑνικός» καὶ τώρα σιγὰ σιγά, θὰ μᾶς τὸ …πακτώσουν!!!
Φυσικὰ τὰ πολλὰ παραπάνω οὔτε σκέπτεται κάποιος γιὰ τὸ ἐὰν θὰ ἐλεγχθοῦν, πῶς, πότε…

Γιατί;;;
Διότι πρῶτα πρέπει νὰ φάῃ τὸ κράτος, οἱ τραπεζῖτες, τὰ κοράκια καὶ μετά, ἐὰν περισσέψῃ κάτι, νὰ ἐπιβιώσῃ, σὲ συνθῆκες ἐξαθλιώσεως καὶ πείνας, ὁ Ἕλλην.

Ἔπεσε, λέει, τὸ σῆμα τῶν ἰδιωτικῶν καναλιῶν (ἤ κάποιων τέλος πάντων) καὶ ἐπεσαν καὶ …παραιτήσεις.
Κακὸ πράγμα νὰ μὴν μπορῇ ἡ προπαγάνδα νὰ μᾶς ἐπιβάλλεται συνεχόμενα…
…λέμε!!!

Τὸ ἀναφαίρετό μας δικαίωμα νὰ ἠλιθιοποιούμεθα, μέσῳ προπαγάνδας…

29η Ἀπριλίου 2015: Κι ἐκεῖ ποὺ ἦσαν ἕτοιμοι νὰ φορολογήσουν (μὲ 3-5%) τὴν διαμονὴ σὲ ξενοδοχεῖα ἄνω τῶν  τριῶν ἀστέρων, τὸ …μάζεψαν, ὡς …ἀντισυνταγματικό. Δὲν τὸ ξεχνοῦν… Θὰ ἐπανέλθουν, ὅταν θὰ παρακάμψουν τὶς ἀντισυγναγματικὲς δυσκολίες…
(Φόροι νὰ εἶναι καὶ ἄς εἶναι ἀκόμη καὶ στὸν ἀέρα ποὺ ἀναπνέουμε…!!!)
Ἀποφασίζουν ὅμως φόρος (5-13% ἐπὶ τοῦ τεκμαρτο

ῦ εἰσοδήματος) σὲ ὀχήματα ἄνω τῶν 2.000 κυβικῶν. 

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.115

 

βῆμα

Μᾶς εἶπε κι ὁ Εἰσαγγελᾶτος πὼς …ὑδραυλικοὶ καὶ ἠλεκτρολόγοι ἔχουν τὶς παράκτιες ἑταιρεῖες καὶ πὼς ὅλοι οἱ ἄλλοι, σὰν τὰ μοῦτρα του, εἶναι οἱ …ἀθῶοι. Λέμε ἐπίσης…

Ὑδραυλικοί καί ἠλεκτρολόγοι μέ …Offshores;;;;;;

30η Ἀπριλίου 2015: Ὁ ΕΝΦΙΑ μένει… Δὲν φεύγει…
Ἔτσι γιὰ νὰ ἔχουμε νὰ λέμε…
…λέμε!!!
Κι ὅσο γιὰ τὶς συντάξεις, τὸν κατώτατο μισθὸ καὶ τὰ περὶ ἀφορολογήτου, ποὺ θὰ ἄλλαζαν καὶ θὰ ἐπανέρχονταν στὰ προηγούμενα ἐπίπεδα, παρὰ τὶς ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ…
…ἀφῆστε…
Ἀπὸ τοῦ χρόνου…
…καὶ βλέπουμε λέμε…!!!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.125

πηγή

Φάγαμε καὶ μία ἀκόμη …ὑποβάθμισιν, ἔτσι, γιὰ νὰ …προσέχουμε, τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ τρέμοντας ἀνακοινώνουν πὼς θὰ λάβουν νέα μέτρα φορολογήσεώς μας…
Τί εἶχες Γιάννη εἴπαμε;Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.126

πηγήΟἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.127

πηγή

Αὐτό τό «αὐστηρές ποινές» ἐσεῖς πῶς τό ἀντιλαμβάνεσθε;
Ὡς …κομμουνισμό, ἄς ποῦμε;

1η Μαΐου 2015: Κι ἐν ᾦ ἡ Εὐρώπη μᾶς κουνᾶ τὸ δάκτυλο, ἐμπρὸς στὰ ἔκπληκτά μάτια μας, οἱ νέες φορολογικὲς δηλώσεις θὰ ἀποδειχθοῦν …λαιμητόμος γιὰ ὅλους.
Ὅσο γιὰ τὶς ὅποιες ἐκτπώσεις, ἤ φοροαπαλλαγές…
…ἀποχαιρέτα τες τώρα ποὺ τὶς ἔχασες!!!
Καὶ εἶναι καὶ Πρωτομαγιά…
…λέμε!!!

Ὅσο γιὰ τὴν ΕΡΤ…
ΕΡΤ θέλαμε; Ἀπὸ 36 εὐρόπουλα ἐτησίως σὲ κάθε λογαριασμὸ τῆς ΔΕΗ θὰ πληρώνουμε…
Βλέπουμε δὲν βλέπουμε τηλεόρασιν…

Νέα …γλέντια (εἰς βάρος μας) ξεκινοῦν μὲ τὴν ΕΡΤ!!!

Καὶ πολὺ καλὰ νὰ πάθουμε λέμε…
ΕΡΤ θέλαμε… Αὐτά…!!!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.128

2α Μαΐου 2015: Σήμερα μάθαμε πὼς τὸ ΣτΕ ἀπεφάσισε γιὰ τὴν ἀντισυνταγματικότητα τῆς περικοπῆς τῶν συντάξεων.
Αὐτό τί σημαίνει;
Χμμμ…
Μία …χρεωκοπία ἴσως;
Ὅπως κι ἐὰν εἶναι ἡ περικοπὴ τῶν συντάξεων ἐκρίθη ἀντισυνταγματική, τὸ ὕψος αὐτῆς τῆς ἀποφάσεως ἀνέρχεται ἴσως καὶ στὰ 4,5 δισεκατομμύρια, τὰ μέτρα ποὺ θὰ λάβη, ἔως στιγμῆς, ἡ νέα κυβέρνησις Καμμένου-Τσίπρα ξεπερνοῦν τὰ 8 δισεκατομμύρια…
Συνεπῶς;
…Συνεπῶς…
…ὅλα στὸν ἀέρα…
καὶ τὸ μάρμαρο ἀπὸ ἐμᾶς θὰ πληρωθῆ πάλι!!!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.129πηγή

3η Μαΐου 2015: Καὶ κάπου ἐδῶ ἀρχίζουμε νὰ μαθαίνουμε, ἐπισήμως, πὼς μᾶς …ἐπεξεργάζονταν κανονικότατα, ἐδῶ καὶ μῆνες. Ἄνθρακες ὁ …«θησαυρός» τῆς παρ΄ ὁλίγον …«ἐπαναστάσεως».
Μᾶς ἔπαιζαν κανικότατα…

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.144

πηγὴ

4η Μαΐου 2015: …Ἐκτάκτως νέα …ἔκτακτη εἰσφορά!!!
Ὄχι, δὲν μᾶς ἐπεξεργάζονται.
Ξέρουν πολὺ καλὰ τὶ κάνουν…
Ἐμεῖς ἔχουμε μέσα στὸ κεφάλι μας μόνον ἐλπίδες καὶ ἀδυνατοῦμε νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸ τὶ μᾶς γίνεται στὴν πραγματικότητα…. 

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.131

πηγή

Μούγκα τοῦ Καμμένου γιὰ τὴν παραγγελία τῶν 500 ἑκατομμυρίων, ποὺ ἀφορᾶ σὲ ….ξεσάπισμα σαπισμένων ἀεροσκαφῶν. Εἶναι τῆς …πατριωτικῆς ὀπτικῆς πλιάτσικο αὐτό!!!Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.132

 

πρῶτο θέμα

Ὁ …«πατριώταρος» Πανούλης μὲ τὸν …«ἀριστερό» μας πρωθυπούργαρο, τὰ …ἔσπρωξαν τὰ …μύρια καὶ μετὰ κάνουν τὶς …πάπιες.
Νά σχολιάσῳ ἤ καταλάβαμε ὅλοι μας;Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.133

5η Μαΐου 2015: Σήμερα, ἐπισήμως, ἄν καὶ ψιθυρίζεται ἐδῶ καὶ ἡμέρες, μάθαμε πὼς ΤΕΛΟΣ στὴν «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Οἱ ἀναρτήσεις θὰ γίνονται, ἐὰν θὰ γίνονται, μὲ κριτήρια δικά τους καὶ …περιστασιακῶς.
Ἔτσι θὰ μποροῦν πλέον ἐλευθέρως νὰ τρῷν, νὰ πίνουν καὶ νὰ μὴν λογοδοτοῦν!!!
Αὐτὰ εἶναι…
Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.135

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου λοιπὸν παρῆλθαν…
Γιὰ τὴν ὥρα πᾶμε καλὰ ἀπὸ κωλοτοῦμπες….
Ἀπὸ λεηλασία ἀκόμη καλλίτερα…
Συζητᾶμε πάντα γιὰ αὐτοὺς ποὺ τὸ 2008 πανηγύριζαν γιὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ λιανικοῦ ἐμπορίου, στὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν, καὶ ποὺ τώρα ἔρχονται, λέει, νὰ …σώσουν τὸ λιανικὸ ἐμπόριον.
Στὴν πραγματικότητα ἔρχονται γιὰ νὰ τὸ ἀποτελειώσουν…

Εἶναι ἄδικο νά φορτωθῇ ὁ Τσίπρας τήν χρεωκοπία;

Συζητᾶμε γιὰ αὐτοὺς ποὺ μᾶς ἔλεγαν νὰ μὴν πληρώσουμε, γενικῶς, καὶ ποὺ μόλις ἔπιασαν καρέκλα, μᾶς …ΑΠΕΙΛΟΥΝ, μὲ σκληρὰ μέτρα, ἐὰν δὲν πληρώσουμε!!!!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.24

χωνί

Ἡ ταφόπλακα ποὺ μεριμέναμε δῆλα δή…
Ἔχουμε κάρτες, κι ἄλλες κάρτες, καὶ κόντρα κάρτες…
Ἔχουμε βολτίτσες στὸ Αἴγιο ἀπὸ σούργελα, τύπου Ἄκη, ποὺ ἔπιασαν τὴν …κουτάλα καὶ εἶπαν νὰ τὸ …γλεντήσουν ἀναλόγως.Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.134

πρῶτο θέμα

Ἔχουμε τὴν μαριχουάνα ποὺ ἔρχεται μὲ βῆμα ταχύ…
Ἔχουμε καὶ τοὺς φόρους στὰ κατοικίδια, στὸ χαρτζιλίκι, στὰ ἀνύσπρακτα ἐνοίκια, μαζὺ μὲ τὸ ΠΡΩΤΟ νομοθέτημα τῆς κυβερνήσεως, ποὺ ἀφορᾶ στὸ …σύμφωνον συμβιώσεως ὁμοφυλοφίλων…!!! (Ἀμή…!!!)
Ἔχουμε τὸ ΤΑΙΠΕΔ ποὺ ὄχι μόνον δὲν καταργεῖται, ἀλλὰ ἀναλαμβάνει μεγαλύτερο πεδίον δράσεως…
Ἔχουμε τὸν ΕΝΦΙΑ ποὺ ἔλαβε …παράτασιν γιὰ τοὐλάχιστον ἕνα ἔτος!!!
Ἔχουμε τὶς συντάξεις ποὺ περιεκόπησαν παρανόμως, βάσει ΣτΕ, ἀλλὰ ποὺ ἔτσι θὰ παραμείνουν!!!!
Ἔχουμε ὅλους τοὺς ἀποφοίτους τῶν Rothschild  νὰ …«διαπραγματεύονται» ὑπέρ …ΤΟΥΣ!!!!
Ἔχουμε …«περιουσίους» ὅλων τῶν εἰδῶν νὰ περιδιαβαίνουν, νὰ ἐλέγχουν καὶ νὰ …ἀξιολογοῦν ἤ νὰ …«συμβουλεύουν» καταλλήλως τοὺς …«κυβερνῶντες» κουδουνισμένους μας.
Ἔχουμε βήματα πρὸς τὰ πίσω, μὲ τὸ θέμα τῆς διαφανείας…
Ἔχουμε ἕναν Καμμένο ποὺ πῆρε φόρα καὶ παραγγέλνει, γιὰ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ, ἄχρηστα ἀνταλλακτικά, γιὰ σαβοῦρες ἀεροσκάφη…
Ἔχουμε ἕνα …«πατριωτικό» κόψιμο τοῦ Τσίπρα μὲ τὸ Κυπριακό… κατὰ τύπου …Ἀνᾶν λύσιν.
Ἔχουμε ὑπόδικο (;;;) πρόεδρο τῆς …«δημοκρατίας» τους.
Ἔχουμε κάτι …Μιχελῆδες ποὺ ἐνεπλάκησαν σὲ ἀπίστευτα σκάνδαλα ὑφαρπαγῆς δημοσίου καὶ ἰδιωτικοῦ πλούτου, νὰ …περιφέρονται γύρω ἀπὸ νευραλγικὲς θέσεις. (Καὶ δὲν εἶναι μόνον ὁ Μιχελῆς… Εἶναι κι ἄλλοι. Γιὰ κυττᾶξτε τὸ ποιὸς ἀνέλαβε τὸ ΤΑΙΠΕΔ. Γιὰ δεῖτε τοὺς …συμβούλους τῶν διαπραγματεύσεων… Γιὰ προσέξτε τὸ ποιοὶ βγάζουν τὰ χρήματά «τους» ἐκτὸς Ἑλλάδος…!!!)
Ἔχουμε τὴν μεταξύ τους ἀλληλοκάλυψιν, μὲ ἀποκορύφωμα τὴν ΜΗ ἄρσιν ἀσυλίας τοῦ μπουμπούκου…
Ἔχουμε τὴν ἀπόλυτον ἅλωσιν τοῦ κέντρου τῶν Ἀθηνῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν νήσων μας, ἀπὸ τοὺς …λιαστοὺς τῆς Τασίας.
Ἔγραφα, πρὸ μηνῶν, (5 Ἰανουαρίου 2015) γιὰ τὸν ἐρχομὸ τῶν …λιγούρηδων, ποὺ θὰ ἐπιφέρη γερὸ πλιατσικολόγημα στὰ δημόσια ταμεῖα.

Τώρα ποὺ ἔρχονται τὰ λιγούρια…

Λέτε νά ἔπεσᾳ ἔξω;

Στὸ μεταξύ, στὶς 29 Ἀπριλίου, μάθαμε πὼς οἱ μεγαλοκαταθέτες ποὺ ἔβγαλαν τὰ χρήματά τους ἐκτὸς χώρας, θὰ …πληρώσουν.
Καί ἡ Νάντια μαζύ;;; Αὐτή πού μᾶς ἀπειλεῖ γιά νά πληρώσουμε τόν ΕΝΦΙΑ; Αὐτή πού ἔβγαλε ἐκτός τίς καταθέσεις της; Αὐτή πού δέν ξέρει νά κάνῃ τήν φορολογική της δήλωσιν, ἀλλά πού ξέρει νά μᾶς ἐπιβάλλῃ νέους φόρους;
Αὐτή πού μᾶς ἔφτιαξε τήν ῥυθμισούλα τῶν ἑκατό δόσεων γιά νά μήν χάσουν τά ταμεῖα τῶν τοκογλύφων, ἄν καί ἦταν ἀπό τούς πρώτους πού φώναζαν νά μήν πληρώνουμε;
Ἄν τὲ καλέ…
Καί ὁ Τσακαλῶτος; Θά ἐλεγχθῆ;
Ὁ Τσουκαλᾶς; Οἱ ἄλλοι …«ἀριστεροί» θά ἐλεγχθοῦν; Ἤ αὐτῶν ὁ …λόγος μετρᾶ;;;
Καί ὁ ὑπουργός τοῦ τΣΥΡΙΖΑ, πού τόν Μάρτιο ἔβγαλε 80.000 εὐρόπουλα ἐκτός θά ἐλεγχθῆ;
Πῶς; Πότε; Ἀπό ποιόν;
Πλάκα μᾶς κάνουν;
Εἰδικῶς τώρα πού καταργοῦν καί τήν «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»;;;  Ἔ;
Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.130

πηγή

Πίστευα, κατὰ βάθος, ἤ γιὰ τὴν ἀκρίβεια ἤλπιζα, πὼς θὰ κρατοῦν τὰ προσχήματα, λόγῳ …«ἰδεολογίας»….
Καλά… Μὲ τὶς ἐλπίδες θὰ μείνω…

Καὶ συνεχίζουμε ἀκάθεκτοι…
Ἡ κατηφόρα τέλος δὲν ἔχει…
Κι ἐμεῖς παρακολουθοῦμε τὴν κατάῤῥευσιν νὰ ὁλοκληρώνεται, ἐλπίζοντας δίχως …ἐλπίδες τώρα πιά!!!

Φιλονόη 

(Visited 2,844 times, 1 visits today)
Leave a Reply