Τὸ ξεπούλημα συνεχίζεται, μὰ τώρα θὰ φᾶμε …ἐμεῖς!!!

Τὸ ξεπούλημα συνεχίζεται, μὰ τώρα θὰ φᾶμε ...ἐμεῖς!!!«…Σύμφωνα με την κυρία Βαλαβάνη όμως, εκ του θαύματος και όχι διά νόμου, τα έσοδα από την πώληση της παλαιάς και της καινούριας προίκας του ΤΑΙΠΕΔ θα «τα φάμε» εμείς και όχι οι δανειστές οι οποίοι απλά θα βάλουν αφιλοκερδώς 3 μέλη στο Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων να βοηθήσουν κατά δύναμιν το κοινωνικό έργο της κυβέρνησεως. 

Για να το πω διαφορετικά, στο εξής το κράτος θα συνεχίζει να πουλήσει εν ενεργεία στρατιωτικές εγκαταστάσεις [όπως το στρατόπεδο των καταδρομών στην Κάλαθο και το Στρατιωτικό Αεροδρόμιο ΒΚ 2653 όπου λειτουργούν η σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ) και η 350 Πτέρυγα Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΠΚΒ) Πάτριοτ], υποδομές, δάση, προστατευόμενες περιοχές NATURA, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όλη την δημόσια περιουσία ανεκτίμητης αξίας … για να μας ταΐσει!…»

 

Απίστευτο – Συνεχίζεται το ξεπούλημα αλλά τώρα τα λεφτά θα τα φάμε εμείς, λέει η Βαλαβάνη

Αυτές φέρονται να είναι οι δηλώσεις Βαλαβάνη σύμφωνα με πληθώρα χθεσινοβραδινών δημοσιευμάτων:

«Στην κοινωνική πολιτική τα έσοδα του ΤΑΙΠΕΔ

Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2015 τελευταία ενημέρωση  21:59

Του Δημήτρη Δελεβέγκου

Τα έσοδα που θα συγκεντρώσει το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων μέσω της αξιοποιήσεως της κρατικής ακίνητης περιουσίας θα κατευθυνθούν για την υλοποίηση κοινωνικής πολιτικής προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος σημείωσε η αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη σήμερα, κατά την ακρόαση από την επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών κοινής ωφελείας και φορέων κοινωνικής ασφαλίσεως των κ.κ. Στέργιου Πιτσιόρλα και Αντώνη Λεούση ως προτεινομένων για τις θέσεις του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, αντίστοιχα του ΤΑΙΠΕΔ.

«Ήδη στο νομοσχέδιο (σ.σ.: για τις 100 δόσεις) το οποίο θα κατατεθεί αύριο υπάρχει άρθρο που ορίζει ότι το Παράκτιο Αττικό Μέτωπο διαλύεται και επιστρέφουν στην ΕΤΑΔ τα περιουσιακά στοιχεία του, αλλά και ότι η ΕΤΑΔ ΑΕ απορροφάται από το ΤΑΙΠΕΔ. Με τις δύο αυτές πράξεις δημιουργείται νέο ταμείο δημόσιας περιουσίας που στόχο έχει την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και την στήριξη του συστήματος κοινωνικής ασφαλίσεως προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Τα έσοδα που θα προκύπτουν θα χρησιμοποιούνται για την στήριξη του κοινωνικού συστήματος του κράτους και την χρηματοδότηση της κοινωνικής πολιτικής. Το ΤΑΙΠΕΔ, έτσι όπως το ξέραμε, τελειώνει»σημείωσε.»

ΜΟΝΟ ΠΟΥ :

Πουθενά στο νομοσχέδιο Βαλαβάνη – Στρατούλη για την ρύθμιση των 100 δόσεων δεν υπάρχει πρόβλεψη ότι το ΤΑΙΠΕΔ τελείωσε, αλλά αντιθέτως υπάρχει πρόβλεψη ότι ενισχύεται περαιτέρω με την αφομοίωση της ΕΤΑΔ Α.Ε. και του χαρτοφυλακίου της, το οποίο αποτελείται από 277 τουριστικά ακίνητα ανά την Ελλάδα, 12 Ολυμπιακά Ακίνητα καθώς και 71.000 περίπου τίτλους ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του ελληνικού Δημοσίου όπως Νησιά, Δάση και Αρχαιολογικοί χώροι. 

Η μόνη αναφορά στο ΤΑΙΠΕΔ γίνεται στο άρθρο 24 το οποίο λέει επακριβώς: 

Άρθρο 24 – Κατάργηση / Εκκαθάριση της «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» – Συγχώνευση δια απορρορήσεως από το ΤΑΙΠΕΔ της «ΕΤΑΔ Α.Ε.»

1. α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» που συστάθηκε με το άρ. 16 του ν. 4146/2013 (Α’ 90) τίθεται σε εκκαθάριση και καταργείται.
β. Το σύνολο των εκτάσεων, κτιρίων και εγκαταστάσεων που μεταβιβάστηκαν στην εταιρεία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Αναπτύξεως και Ανταγωνιστικότητας και των κατά περίπτωση αρμοδίων Υπουργών, επανέρχονται από το χρόνο μεταβιβάσεώς τους, στον φορέα από τον οποίο παραχωρήθηκαν.

2. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΤΑΔ Α.Ε.) που συστάθηκε με την ΚΥΑ με αρ. Δ6Α 1162069 ΕΞ 2011 (Β’ 2779), δυνάμει του άρ. 14Β ν. 3429/2005 (Α’314), όπως ισχύει, απορροφάται από το Ταμείο Αξιοποιήσεως Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε.).

3. Με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και των κατά περίπτωση αρμοδίων υπουργών ρυθμίζονται τα επιμέρους θέματα και οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των ανωτέρω παραγράφων του παρόντος άρθρου.

Όσο για το Ταμείο Αξιοποιήσεως Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ), σας θυμίζω ότι ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2011 με στόχο να «αξιοποιηθεί» η ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου. Η διάρκεια του ταμείου έχει ορισθεί, αρχικά, στα έξι(6) έτη και ο ιδρυτικός του νόμος 3986/2011, περιλαμβάνει τις εξής διατάξεις:

1. Με τα έσοδα των ιδιωτικοποιήσεων θα πληρώνονται αποκλειστικά οι δανειστές. (άρθρο 1, παράγρ. 2)
2. Το Δημόσιο παραιτείται από τα έσοδα που προκύπτουν από την ιδιωτική περιουσία του και τα παραχωρεί στο ΤΑΙΠΕΔ. (άρθρο 2, παράγρ. 5)
3. Ό,τι ιδιωτικοποιείται δεν μπορεί να αναμεταβιβασθεί στο Ελληνικό Δημόσιο με οποιονδήποτε τρόπο. (άρθρο 2, παράγρ. 7)
4. Μπορεί να γίνει αναγκαστική απαλλοτρίωση σε εμπράγματα δικαιώματα τρίτων (π.χ. ιδιωτών) αν κρίνονται αναγκαία για ένα επενδυτικό σχέδιο. Την δαπάνη της απαλλοτριώσεως την πληρώνει το Ελληνικό Δημόσιο και όχι ο επενδυτής (άρθρο 2, παράγρ. 8) κλπ κλπ
5. Τρία(3) μέλη από τα επτά(7) που αποτελούν το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων, το οποίο γνωμοδοτεί για κάθε ιδιωτικοποίηση, υποδεικνύονται από την τρόικα (άρθρο 4, παράγρ. 1)

Σύμφωνα με την κυρία Βαλαβάνη όμως, εκ του θαύματος και όχι διά νόμου, τα έσοδα από την πώληση της παλαιάς και της καινούριας προίκας του ΤΑΙΠΕΔ θα «τα φάμε» εμείς και όχι οι δανειστές οι οποίοι απλά θα βάλουν αφιλοκερδώς 3 μέλη στο Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων να βοηθήσουν κατά δύναμιν το κοινωνικό έργο της κυβέρνησεως. 

Για να το πω διαφορετικά, στο εξής το κράτος θα συνεχίζει να πουλήσει εν ενεργεία στρατιωτικές εγκαταστάσεις [όπως το στρατόπεδο των καταδρομών στην Κάλαθο και το Στρατιωτικό Αεροδρόμιο ΒΚ 2653 όπου λειτουργούν η σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ) και η 350 Πτέρυγα Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΠΚΒ) Πάτριοτ], υποδομές, δάση, προστατευόμενες περιοχές NATURA, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όλη την δημόσια περιουσία ανεκτίμητης αξίας … για να μας ταΐσει! 

Όχι ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο, αφού όπως είπε και ο υπουργός οικονομικών στο μειλ του προς το eurogroup, τα έσοδα των ιδιωτικοποιήσεων θα πάνε στους δανειστές, αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό νομίζει η κυβέρνηση ότι είναι το όραμα μας για την Ελλάδα;;; Να πουλήσουμε μπιρ παρά όλα τα ασημικά για να έχουμε λχ δημόσια ασφάλιση για την οποία έχουμε πληρώσει χρόνια τώρα τις εισφορές μας στα ταμεία;;;
Να διατηρηθεί η κρίση και να μετατραπούμε σε κράτος αναπήρων που τρώει από τα έτοιμα;;;
Πότε το ζητήσαμε και δεν θυμάμαι ή για την ακρίβεια, πότε και σε ποιους δώσαμε τέτοια εντολή προς εκτέλεση;;; 

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, είναι ξεκάθαρο ότι οι δηλώσεις Βαλαβάνη δεν έχουν καμμία σχέση με την πραγματικότητα, δηλαδή με την υπάρχουσα νομοθεσία και την καινούρια νομοθεσία που η ίδια πρότεινε (αρθ 24). Και τότε γιατί είπε όσα είπε;; Επειδή κάνει μάλλον μια ύστατη προσπάθεια να ψηφιστεί το νομοσχέδιο εδώ και τώρα (γιατί άραγε ;;;), ακριβώς όπως είναι, παρά την θύελλα των αντιδράσεων που προκλήθηκαν πριν καν φθάσει η πρόταση στην βουλή. Δείτε ενδεικτικά μερικά σχόλια που έγιναν στο συγκεκριμένο άρθρο κατά την δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου, η οποία  ολοκληρώθηκε λίγες μόλις ώρες πριν τις δηλώσεις Βαλαβάνη. 

Μερικά ενδεικτικά παραδείγματα :  

13 Μαρτίου 2015, 13:36 | Κ.Ρ

Το ΤΑΙΠΕΔ που αποτελεί μέρος του μνημονιακού μεσοπρόθεσμου συνεχίζει να υπάρχει, ενώ η εταιρεία που συστάθηκε με σκοπό την αξιοποίηση των εκτάσεων προς όφελος των εθνικών προϋπολογισμών καταργείται και οι εργαζόμενοι μένουν στο δρόμο με ένα άρθρο, ενός νόμου.

13 Μαρτίου 2015, 05:25 | ΒΑΣΩ ΔΑΛΗΑΝΗ

ΝΤΡΟΠΗ σας. Εσείς που θα κουρεύατε 70% του χρέους, περνάτε στον ΤΑΙΠΕΔ
277 ακίνητα της ΕΤΑΔ. Χάρισμα στους δανειστές. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ, αλλιώς πάψτε να μας επικαλείστε, επειδή κάναμε το λάθος και σας πιστέψαμε.
ΒΑΣΩ ΔΑΛΗΑΝΗ

14 Μαρτίου 2015, 16:51 | Δήμος Γεωργίου

Να αποσυρθεί το άρθρο 24 παρ. 2.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΙΠΕΔ

Δελτίο Τύπου 13/3/2015

Με το άρθρο 24 παρ. 2 σε άσχετο νομοσχέδιο της κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ, που αφορά σε ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών, όχι μόνο δεν καταργείται το ΤΑΙΠΕΔ αλλά αντίθετα η ΕΤΑΔ ΑΕ – στην οποία ανήκουν όλα τα ακίνητα του δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων και των Ολυμπιακών Ακινήτων και η περιουσία του ΕΟΤ – απορροφάται από το ΤΑΙΠΕΔ.
Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο 3986/2011 του ΤΑΙΠΕΔ, όπως ισχύει σήμερα, προβλέπεται η αξιοποίηση, συμπεριλαμβανομένης και της πωλήσεως, των ακινήτων που περιέρχονται στο ΤΑΙΠΕΔ προκειμένου το αντίτιμο να δοθεί στην εξόφληση του χρέους.
Στο ίδιο άρθρο 24 παρ. 1 καταργείται μεν η Παράκτιο Μέτωπο ΑΕ αλλά όλο σχεδόν το παράκτιο μέτωπο Σαρωνικού έχει περιέλθει με την παράγραφο 2 στο ΤΑΙΠΕΔ, καθώς ανήκει στην ΕΤΑΔ ΑΕ.
Όσοι αγωνιστήκαμε μαζί και με τον ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση κατά της εκποιήσεως της δημόσιας περιούσιας από το ΤΑΙΠΕΔ δεν αποδεχόμαστε τα τετελεσμένα. Καλούμε την κυβέρνηση να αποσύρει το άρθρο 24 παρ. 2 .

16 Μαρτίου 2015, 12:44 | ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

Και ενώ το ΤΑΙΠΕΔ, του οποίου το σύνολο των εσόδων χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση του εξωτερικού χρέους, κατ’ απαίτηση των δανειστών, διογκώνεται αφού συγκεντρώνει το σύνολο των Δημοσίων Ακινήτων αλλά και των Τουριστικών Δημοσίων Ακινήτων, το ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ το οποίο διαφυλάσσει την δημόσια περιουσία, λειτουργεί με γνώμονα το ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ, και αναλαμβάνει δράσεις για την βέλτιστη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας προσθέτοντας έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό, ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ!


Να σημειωθεί δε ότι το ΤΑΙΠΕΔ θα καταργείτο την επομένη των εκλογών την ίδια στιγμή που οι κυβερνόντες θα έσκιζαν και το μνημόνιο!
 Πρέπει να τους αναγνωριστεί όμως συνέπεια στην απόλυτη ΑΣΥΝΕΠΕΙΑ!!!

16 Μαρτίου 2015, 10:31 | Κυριακὴ

Δυστυχῶς, ἄν καὶ ἄλλα λέγατε στὶς προεκλογικές σας ἐξαγγελίες, ἀποδεικνύεστε κατώτεροι τῶν περιστάσεων. Ὄχι μόνον ἐξακολουθεῖτε τὸ πρόγραμμα τοῦ ξεπουλήματος τῶν περιουσιακῶν στοιχείων τοῦ Ἕλληνος, ἀλλὰ τὸ ἐνισχύετε.

Καὶ μόνον ἡ ὑπαναχώρησίς σας, ὡς κυβερνήσεως, στὸ θέμα τῆς ΜΗ καταργήσεως (πλέον) τοῦ ΤΑΙΠΕΔ, ἄν καὶ ἄλλως εἴχατε δεσμευθεῖ, ἀποδεικνύει τὸ ἦθος σας, τὶς στοχεύσεις καὶ τὸ ὅ,τι κι ἐσεῖς παραμένετε ἁπλῶς ἕνα ἀκόμη γρανάζι στὶς μεθοδεύσεις γιὰ τὴν δουλοποίησιν τῆς Πατρῖδος μας.
Λυπᾶμαι καὶ θλίβομαι…

Ὄχι διότι ἤλπιζα κάτι διαφορετικό, ἀλλὰ διότι πουλήσατε πολὺ ἐλπίδα καὶ δυστυχῶς, πολλοί, πάρα πολλοί, συμπατριῶτες μας, θὰ ἀπογοητευθοῦν γιὰ ἀκόμη μίαν φορά.
Πάντως νὰ θυμᾶστε κάτι πολὺ σημαντικό.
ΟΥΔΕΜΙΑ σας ὑπογραφὴ ἀναγνωρίζουμε.
ΟΥΔΕΜΙΑ σπιθαμὴ ἑλληνικοῦ ἐδάφους σᾶς χαρίζουμε.
ΟΥΔΕΜΙΑ περίπτωσις ὑπάρχει νὰ ἐπιτύχετε…
(Ὅσο κι ἐὰν θέλετε νὰ πιστεύετε τὸ ἀντίθετον!!! Σᾶς διαβεβαιῶ!!!)

Λυπᾶμαι… Ὄχι γιὰ ἐσᾶς… Ἐσεῖς ἔχετε τὶς …«συμφωνίες» σας.
Γιὰ τὸν Ἕλληνα. Μόνον.

ΑΥΤΑ! 

 

ΥΓ Μίλησε η κύρια Βαλαβάνη για ξεπούλημα ;;; Όχι, αλλά από όλα τα εδώ αναφερόμενα, προκύπτει ότι εφόσον πουλάνε υποδομές, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αρχαιολογικούς χώρους κλπ, μόνο περί ξεπουλήματος (και εξευτελισμού) μπορεί να μιλήσει κάποιος, ασχέτως αντικτύπου. Και αυτό επειδή δεν επιτρέπονται τέτοιες ιδιωτικοποιήσεις από το Σύνταγμα και επειδή για εκείνες που επιτρέπονται, όσα και να πάρεις τώρα (που δεν θα πάρεις λόγω ελλείψεως ενδιαφέροντος, της υπό καταρρεύσεως οικονομίας που παρασύρει και τις τιμές, του περίπλοκου και αποτρεπτικού φορολογικού συστήματος, της γραφειοκρατίας  κλπ), μακροπρόθεσμα χαμένος θα βγεις. 

ΥΓ2  Τι γίνεται αλλού ;;; Για παράδειγμα στην Ιρλανδία, απαιτείται θέσπιση ειδικού νόμου για την υλοποίηση κάθε ιδιωτικοποιήσεως, ενώ στην Ιταλία για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση απαιτείται απόφαση της Βουλής.

 

Χριστίνα Σαλεμή

(Visited 47 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Τὸ ξεπούλημα συνεχίζεται, μὰ τώρα θὰ φᾶμε …ἐμεῖς!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὸ ΤΑΙΠΕΔ ΔΕΝ κλείνει!!! Μᾶς δούλεψαν κι ἀκόμη μᾶς δουλεύουν!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὸ ξεπούλημα συνεχίζεται, μὰ τώρα θὰ φᾶμε …ἐμεῖς!!! | «Οι φοβερές σημαίες, ξεδιπλωθείτε στον αέρα !» ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΟ blog

Leave a Reply