Οἱ τοκογλύφοι διέταξαν «κούρεμα» τοῦ «χρέους» καὶ μετατόπισίν του στὶς πλᾶτες τῶν Γερμανῶν.

Οἱ τοκογλύφοι  διέταξαν «κούρεμα» τοῦ «χρέους» καὶ μετατόπισίν του στὶς πλᾶτες τῶν Γερμανῶν.2Ξεκίνησε πλέον, ἀπολύτως συστηματικά, ἐδῶ καὶ μερικὲς ἑβδομάδες, ἡ …ἀποδόμησις τοῦ «ἑλληνικοῦ» «χρέους» στὴν κοινὴ γνώμη τῆς Γερμανίας. Ἔφθασε βλέπετε ἡ στιγμὴ νὰ κάνῃ …«στροφή» τὸ «γερμανικὸ κτῆνος», ποὺ κάποιοι παρομοιάζουν μὲ …ἀεροπλανοφόρον (!!!) ποὺ ἑτοιμάζεται νὰ κάνῃ στροφή, ἀλλὰ λόγῳ τοῦ ὄγκου του αὐτὴ ἡ στροφὴ …καθυστερεῖ!!! (Καταστροφὴ ΚΑΙ τῶν Γερμανῶν εἶναι, ἀλλὰ ἄς μὴν τὸ κάνουμε θέμα σήμερα…!!!)

 

ἔθνος(Ἔχει γράψει ἀρκετὰ παρόμοια μὲ τὸ παραπάνω ὁ Καπόπουλος… Καὶ δὲν ἔχω κάτι μαζύ του… Τὰ ἴδια γράφουν ὅλοι πλέον…!!! Κι ἐμεῖς, οἱ χαχόλοι, τὰ πιστεύουμε…!!!)

Ὁ Καπόπουλος («ἔθνος»… καὶ καταλάβαμε…!!!) πασχίζει νὰ μᾶς πείσῃ πὼς οἱ Γερμανοὶ ἄλλαξαν καὶ πὼς ὥρα εἶναι πιὰ νὰ ἀλλάξῃ καὶ ἡ κοινὴ γνώμη στὴν Γερμανία. Κι αὐτὸ ὅλο εἶναι …«τυχαῖον»!!! Ἐν τελῶς!!!


Ὅπως τυχαῖον εἶναι ποὺ ἡ Bild  μᾶς σκυλόβριζε, ἀπὸ τὸ πρωΐ ἔως τὸ βράδυ, καὶ ξαφνικά, μετὰ ἀπὸ τὸ τράβηγμα στὸ …αὐτὶ ποὺ τῆς ἔκανε ἡ γερμανικὴ «ΕΣΗΕΑ» ἄλλαξε καὶ μᾶς …ἠγάπησε!!!
Μὰ πολὺ μᾶς ἠγάπησε!!! Τόσο ποὺ αἰσθανόμεθα δικαιωμένοι, ἐφ΄ ὅσον …κατάλαβε ὁ …«περιούσιος» ἀρχισυντάκτης της τὸ λάθος του. Αὐτὸς ὁ ἀρχισυντάκτης ποὺ ἐπίσης, ὅλως …«τυχαίως» εἶναι καὶ στὸ συμβούλιον τῆς Χουριέτ…Οἱ τοκογλύφοι διέταξαν «κούρεμα» τοῦ «χρέους» καὶ μετατόπισίν του στὶς πλᾶτες τῶν Γερμανῶν.3

 

Καὶ κάναμε χαρὰ ἐδῶ μέσα, ποὺ …ξεπετάχθηκαν τὰ γερμανικὰ δημοσιοκαφρικὰ μαγαζάκια καὶ ἀπεφάσισαν νὰ ἐφαρμόσουν τὸ …«δίκαιον  καὶ τὸ ἠθικόν»!!!
Ἕνα δίκαιον καὶ ἠθικὸν ποὺ μόνον στὴν δική μας κοινωνία, τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης, δὲν ἔχουμε…
… Καὶ θαυμάσαμε τὸ …μεγαλεῖο τῶν ἐκεῖ δημοσιοκάφρων…

Γερμανοὶ δημοσιογράφοι παραδίδουν μαθήματα δεοντολογίας!

Ὤ, τὴν πατήσαμε…!!!
(Ὅπως πάντα δῆλα δή!)

Τὸ σύνθημα λοιπὸν ἔδωσαν τὰ ἐκεῖ δημοσιοκαφρικὰ καθάρματα, μὲ τὴν …«νουθεσία» στὴν Bild  νὰ σταματήσῃ τὸν πόλεμο κατὰ τῆς Ἑλλάδος. Τὴν «μάλωσαν», λέει, τὴν Bild, γιὰ τὴν κακία της καὶ γιὰ τὸ μένος της ἐναντίον μας!!!
Τὴν Bild ποὺ πάντα εἶναι ἕνα βῆμα …ἐμπρὸς ἀπὸ πολλὰ ἄλλα δημοσιοκαφρικὰ ἀχυροφυλλάδια.
Τὴν Bild τοῦ …«περιουσίου» ἀρχισυντάκτου Kai Diekman, ποὺ …«ὅλως τυχαίως» εἶναι καὶ στὸ συμβούλιον τῆς Χουριέτ εἴπαμε!!!
Τῆς Χουριὲτ ποὺ τώρα θέλει νὰ γκρεμίσῃ τὸν Ἐρντογάν…!!!
(Βρέ μήπως μαζεύτηκαν πολλές …«συμπτώσεις» γιά νά εἶναι …συμπτώσεις;;;)

Ποιός ἐξυπηρετεῖται ἀπό τήν δημιουργία συνθηκῶν μίσους;

Γιατί οἱ τοκογλύφοι διέταξαν «κούρεμα»;
Μὰ διότι τὰ δικά τους λεφτὰ (λέμε κάπου κάπου καὶ μερικὰ ἀστεῖα) τὰ «τσίμπησαν».
Σκοπὸς ἄλλως τὲ ΔΕΝ ἦταν νὰ πάρουν χρῆμα. Τὸ ἔχουν τὸ χρῆμα… Ὅλο τὸ χρῆμα τοῦ πλανήτου…
Σκοπὸς ἦταν νὰ παγιδεύσουν ἐμᾶς, ὡς χώρα, γιὰ νὰ ὁδηγήσουν ΟΛΗ τὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη στὶς ἴδιες συνθῆκες διαβιώσεως μὲ ἐμᾶς. Δῆλα δὴ στὴν ἐξαθλίωσιν. Κατέστρεψαν βιομηχανίες, βιοτεχνίες, ἀγροτικὲς παραγωγὲς σὲ ΟΛΗΝ τὴν Νότια Εὐρώπη καὶ τώρα ἐπανέρχονται γιατὶ μᾶς …ἀδίκησαν. Λὲς καὶ δὲν γνωρίζαμε πὼς ὅλα αὐτὰ ἦταν μία καλοστημένη ἀπάτη, μαζὺ μὲ τὸ …«χρέος» τους, γιὰ νὰ μᾶς ὁδηγήσουν ὡς χώρα στὴν ἀπόλυτον ἐξαθλίωσιν.
Μὰ ἐμεῖς ἤμασταν τὸ …«παραθυράκι». Ἡ ὑπόλοιπη Εὐρώπη ἦταν λίγο πιὸ καλά…
Τώρα ποὺ θὰ μᾶς πετάξουν τὸ …«κούρεμα», θὰ δοῦμε καὶ τοὺς ὑπολοίπους Εὐρωπαίους νὰ βιώνουν αὐτὰ ποὺ ἐμεῖς βιώσαμε στὸ πιὸ …χειρότερο.

Καί τί λέγαμε γιά τίς γερμανικές ἀποζημιώσεις;
Μήπως λέγαμε πώς πασχίζουν νά ἐξισώσουν ἕνα ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΝ «χρέος» μέ πραγματικές ἀποζημιώσεις, πού δικαιοῦνται καί πολῖτες, σὰν θύματα, ἀλλά καί τό ἴδιο τό κράτος; Μήπως θά …«κουρέψουν» κάτι ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΝ σβήνοντας οὐσιαστικῶς ΚΑΙ διά παντός κάτι ὑπαρκτόν, ὅπως εἶναι οἱ ἀποζημιώσεις;
Διότι τὸ νὰ περιμένουμε νὰ βελτιωθῇ τὸ ἐπίπεδον ζωῆς μας μετὰ ἀπὸ τὸ …«κούρεμα» εἶναι τοὐλάχιστον …ἀνοησία.
Αὐτὰ ἄς τὰ ξεχάσουμε.
Ὅπως ἐπίσης νὰ ξεχάσουμε καὶ τὴν …μείωσιν τοῦ …«χρέους» ἀπὸ τὴν ἀφαίρεσιν τῶν ἀποζημιώσενω.
Ἀστειότητες. Πάντα θὰ ὑπάρχη ἕνα μεγαλύτερο …«χρέος» ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἔχουμε λαμβάνειν!!!
Ἄλλως τέ…
Ἡ ἐλπίδα εἶναι μοχλὸς ἀσκήσεως πίεσεως ἐπάνω μας, γιὰ νὰ παραμένουμε ἥσυχοι. Δὲν εἶναι …πιθανότης ἀλλαγῆς τῶν ἤδη ὑπαρχόντων δεδομένων.

Μία ματιὰ στὰ νομομαγειρέματά τους, μὲ τὰ ὁποῖα ἡ νέα κυβέρνησις ΔΕΝ καταπιάνεται, ἀλλὰ τὰ ἀφήνει κανονικότατα νὰ ἰσχύουν, θὰ μᾶς πείση γιὰ τὶς πραγματικὲς προθέσεις τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως, ποὺ μᾶς κατσικώθηκε κι ἐπισήμως, ἀλλάζοντας  πρόσωπα καὶ ὀνόματα…

Ὅλοι ἴδιοι εἶναι… ΟΛΟΙ!!!
Δὲν ἀλλάζουν τώρα αὐτὰ ποὺ πρέπει νὰ ἀλλάξουν.
Γιὰ τὴν ὥρα εἴμαστε θεατὲς τοῦ τελευταίου μέρους μίας γελοίας παραστάσεως, στὴν ὁποίαν ὅμως εἴμαστε καὶ κομπάρσοι καὶ θεατές.
Τὰ πρόσωπα ἐπὶ σκηνῆς τρέχουν νὰ προλάβουν τὶς ἐντολὲς τοῦ ὑποβολέως, διότι ἐὰν δὲν τὶς ἱκανοποιήσουν θὰ …κατρακυλήσουν ἐκτός…
Κι ὅσο πατοῦν στὸ …σανίδι, τόσο καλλίτερα τρώγουν.
…καὶ τόσο χειρότερα διαβιοῦμε ἐμεῖς. Τόσο πολὺ χειρότερα…

Φιλονόη

Υ.Γ.1.  Σᾶς ἔχω πεῖ πώς στό τέλος θά πληρώσουμε …ΤΙΠΟΤΑ;;;; Ὄχι, δὲν σᾶς τὸ ἔχω πεῖ. Σᾶς τὸ λέω τώρα. Μὰ ἔως νὰ φθάσουμε στὸ τέλος θὰ περάσουμε ἀπὸ …σαράντα …«τέρμενα». Ἤ, γιὰ νὰ τὸ ποῦμε καλλίτερα, θὰ περάσουμε διὰ πυρὸς καὶ σιδήρου. Ὑπομονή, κουράγιο, δύναμις… καὶ θὰ τὰ καταφέρουμε!!!

 Υ.Γ.2. Κυττᾶτε ἐδῶ κόψιμο γιὰ νὰ πεισθοῦν οἱ Γερμανοί… Στὸ τέλος θὰ μᾶς …παρακαλοῦν νὰ ἀναλάβουν τὰ δικά μας …«βάρη». (Λέμε τώρα…!!!)

 Υ.Γ.3. Ἀπό ποῦ ξεκινᾶ μία ΕΝΤΙΜΗ καί μέ ΕΘΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΝ κυβέρνησις, γιά νά βάλη τάξιν στά οἰκονομικά τῆς χώρας;  Μήπως ἀπό τό ὑπάρχον νομικό καθεστώς; Μπᾶ… Μὴν περιμένετε… Δὲν εἶναι αὐτοὶ ποὺ …περιμέναμε!!!

 

(Visited 73 times, 1 visits today)
Leave a Reply