Χαράτσι καὶ στὸ …χαρτζηλίκι!!!

Χαράτσι καὶ στὸ ...χαρτζηλίκι!!!10% χαράτσι σε οποιοδήποτε χρηματικό ποσό χαρίσει ένας γονέας στο παιδί του και μάλιστα από το πρώτο ευρώ.
Αν ο γονέας δώσει 300 ευρώ στο παιδί του, θα κληθεί να δικαιολογήσει την προέλευσή του με αντίστοιχα έσοδα.

Η «πρώτη φορά αριστερά» κυβέρνηση εξελέγη με σύνθημα το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ και τώρα θέλει ν’ αρπάξει και το 10% από το χαρτζηλίκι των παιδιών.

Οι εκατομμυριούχοι «αντικαπιταλιστές» του ΣΥΡΙΖΑ ξεκινούν τον …«πόλεμο κατά του Κεφαλαίου», βάζοντας χέρι στο χαρτζηλίκι των παιδιών.

Έχοντας για δάσκαλο τον αιμοσταγή Λένιν δεν θα μπορούσαμε να περιμένουμε κάτι διαφορετικό από την Αριστερά του Χαβιαρίου.

Σίγμα

Τεκμήριο θα θεωρείται και το χαρτζιλίκι πάνω από 300 ευρώ το χρόνο!

Σοκ για εκατομμύρια φορολογούμενους που θα κληθούν να δηλώσουν τις ετήσιες δαπάνες τους στο νέο έντυπο Ε1. Συγκεκριμένα προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών, εφόσον αυτά υπερβαίνουν ετησίως τα 300 ευρώ, εκτός από τις δωρεές προς το Δημόσιο, δήμους, ΑΕΙ, νοσοκομεία κλπ. θα θεωρούνται τεκμήριο!

Οτιδήποτε δίνουν σε χρήματα οι γονείς πάνω από το ποσό των 300 ευρώ τον χρόνο θα θεωρείται τεκμήριο και πρέπει να μπορεί να δικαιολογηθεί.

Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος αναφέρει:

«Δαπάνη αποκτήσεως περιουσιακών στοιχείων λογίζεται η ετήσια δαπάνη για δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών, εφόσον αυτά υπερβαίνουν ετησίως τα τριακόσια (300) ευρώ, εκτός από τις δωρεές προς το Δημόσιο, τους δήμους και τις κοινότητες του κράτους, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία, που αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς και τα προνοιακά ιδρύματα του ευρύτερου δημόσιου τομέα (κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου), ως και τα προνοιακά ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου των οποίων οι εν γένει δαπάνες λειτουργίας καλύπτονται τουλάχιστον κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%) με επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό».

Για τις δωρεές και τις γονικές παροχές σε χρήμα, έχει προστεθεί καινούριος κωδικός στο νέο έντυπο Ε1. Προφανώς θα αναγραφούν οι γονικές παροχές που έχουν δηλωθεί στην εφορία (σ.σ στις γονικές παροχές σε χρήμα από τους γονείς στα παιδιά). Οι γονικές παροχές σε χρήμα φορολογούνται από το 1ο ευρώ με συντελεστή 10%. Το τεκμήριο που προστίθεται αφορά στον γονιό ο οποίος θα πρέπει να δικαιολογήσει τα χρήματα με βάση το εισόδημά του.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

(Visited 41 times, 1 visits today)
Leave a Reply