Λιποφόροι…. Σκυλοφόροι… Χαρτζηλικοφόροι…

Τὸ ἐρώτημα ποὺ γεννᾶται, μετὰ ἀπὸ τόσους φόρους, εἶναι τὸ ἐὰν ἔχουμε λόγο ὑπάρξεως δίχως τους.
Διότι ἐὰν κάποιος, τὴν σήμερον ἡμέρα, δὲν πληρώνῃ φόρους, δὲν ὑπάρχει. Καὶ δὲν ὑπάρχει διότι ἀδυνατεῖ, βάσει νέων νομολογημάτων, νὰ ἀποκτᾷ δικαίωμα διαβιώσεως, ἐφ΄ ὅσον κάθε του συναλλαγή, πέραν τῶν 150 εὐρῶ, θὰ γίνεται ΜΟΝΟΝ μὲ κάρτα. (Καὶ τσιπάκι νὰ τὸ πεῖτε, μέσα θὰ πέσετε… Αὐτὸ εἶναι!!!)
Δὲν θὰ ἀμοίβεται, δὲν θὰ λαμβάνη μισθούς, συντάξεις, ἀναδρομικά… Τέλος πάντων ἐὰν κάποιος δὲν ἔχῃ καρτούλα ΔΕΝ θὰ ὑπάρχη.
Συνεπῶς ξεκινῶντας ἀπὸ ἐκεῖ τὸ κλείσαμε τὸ θέμα…
Ἔχεις κάρτα; Πληρώνεσαι… Δέν ἔχεις; Δὲν πληρώνεσαι…
Ἄρα καὶ ΔΕΝ ἐπιβιώνεις.
Τὸ σύστημα ἄλλως τὲ προτιμᾶ νὰ σὲ ταΐζῃ στὰ συσσίτια, νὰ σοῦ δίδῃ καὶ μίαν στέγη ἔτσι, φιλεσπλαχνικῶς, παρὰ νὰ τὰ παίρνῃς ὅλα αὐτὰ μόνος σου, ἀπὸ τὴν δουλειά σου… Ὁ ἀέρας κομμένος λέμε…
Τὰ κεφάλια μέσα… Ἀρκετὰ ἁλωνίσαμε…
Τώρα κάνουν κουμάντο οἱ τράπεζες!
Ὁ νεοταξισμὸς σὲ ὅλο του τὸ μεγαλεῖο!!! Κι ὅλα αὐτὰ μὲ τὸ «πρώτη φορὰ ἀριστερά»!!!!
Δῆλα δή ἡ …«δεξιά» θά μᾶς πήγαινε κατ’  εὐθειάν στόν πᾶτο τῆς θαλάσσης;

Εἴπαμε λοιπὸν πὼς γιὰ νὰ πληρωθῇ κάποιος πρέπει νὰ ἔχῃ καρτούλα.
Μὰ γιὰ νὰ πληρωθῇ κάποιος πρῶτα πρέπει νὰ ἀφαιρεθοῦν τὰ ὅσα χρωστᾶ στὸ κράτος-τράπεζα.
(Ἐν τάξει… Δὲν εἶναι πραγματικοὶ φόροι ἀλλὰ πλασματικοί. Ἄν τὲ ὅμως νὰ τὸ πῇς στὸν ἐφοριακὸ αὐτό!!!)
Πρῶτα λοιπὸν θὰ εἰσπράττη τὸ κράτος-τράπεζα τὰ ὀφειλόμενα καὶ μετὰ βλέπουμε τὶ θὰ περισσέψη, κι ἐὰν θὰ περισσέψῃ.

Διαφορετικῶς στὰ …συσσίτια. Τήν ἀξιοπρέπεια θά κυττάζουμε τώρα;;; Καί τί;;; Θά διαψεύσουμε τόν μουσιοῦ ντέ μπαρουφάκ;;;

Ἔχουμε λοιπὸν καὶ λέμε…
Ἰσχύουν ἤδη…

  • Φόροι ἀνάσας ἤ ἄλλως κεφαλικοὶ φόροι.
  • Φόροι στεγάσεως, ἤ ἄλλως χαράτσια, ΕΝΦΙΑ καὶ λοιπὲς ἀναλόγου εἴδους ληστρικὲς ἐπιδρομές.
  • Φόροι διαβιώσεως, ἤ ἄλλως λεηλασία σὲ κάθε μας δραστηριότητα, μετακίνησιν, συναλλαγή…

Τί δέν εἴχαμε; Τὰ …ψιλά!
Ἔ, αὐτὰ τὰ …ψιλά, μᾶς τὰ ἔφεραν οἱ …«πρώτη φορὰ ἀριστερά»!!!

Φόροι λοιπὸν στὸ χαρτζηλίκι τῶν παιδιῶν. Ἀπαιτοῦνται…
Διότι πῶς εἶναι δυνατόν κύριε νά δίνῃς ἕνα εὐρόπουλο τήν ἡμέρα στο παιδί σου;
Ἄρα σοῦ τρέχουν τὰ χρήματα ἀπὸ τὰ μανίκια, τὰ ἐμβαζάκια, τὶς κάλτσες…
Ἄρα ἔχεις… Ἄρα θὰ πληρώσης…
Τέλος…Λιποφόροι.... Σκυλοφόροι... Χαρτζηλικοφόροι...3

ἡμερησία

Φόροι στὰ γλυκά καὶ στὰ λίπη… Θεωροῦνται δεδομένοι…
Τί νομίζατε; Θά τρῶτε ὅπως οἱ παπποῦδες σας γιά νά ζεῖτε ἀπό ἕναν αἰῶνα;;;
Εὐκαιρία γιὰ δίαιτες…. Καὶ πείνα νὰ εἶναι δὲν τοὺς χαλᾶ… Ἐμεῖς σκᾶμε…
Δὲν συνειδητοποιοῦμε πὼς ὅλα μία ἀπόφασις εἶναι…Λιποφόροι.... Σκυλοφόροι... Χαρτζηλικοφόροι...1

πρῶτο θέμα

Φόροι καὶ στὰ κατοικίδια… Ἐννοοῦνται…
Τζᾶμπα μᾶς ὑπεχρέωσαν στά τσιπαρίσματα τῶν ζωντανῶν;
Ἀφῆστε ποὺ ἐὰν κάποιος ἔχῃ κατοικίδιον, τότε ἔχει καὶ νὰ πληρώνῃ. Συνειρμοὶ εἶναι αὐτοί!!!Λιποφόροι.... Σκυλοφόροι... Χαρτζηλικοφόροι...2

πηγή

Ἔτσι λοιπόν θά εἶναι ἀπό ἐδῶ καί πέρα;
Πρῶτα οἱ φόροι καί μετά ἐμεῖς;
Ὤ… ναί!!! Πρῶτα οἱ φόροι καὶ μετὰ ἐμεῖς…
Κι ὅποιος ἀντέξει…. Ἐὰν ἀντέξῃ..
Κι ὅλα ἐκεῖνα τὰ περὶ …ἐλευθερίας, κατὰ τοὺς κρατοῦντες, καλὸ εἶναι νὰ τὰ ξεχάσουμε.
Τοὺς διώξαμε τοὺς μνημονιακούς.
Τώρα ἔχουμε τοὺς θεσμικούς…
Πάει ἡ τρόικα… Τέλος καὶ στὰ νέα μέτρα…
Τελείωσαν αὐτὰ λέμε…
Τώρα ἔχουμε μεταῤῥυθμίσεις.

Συνεπῶς;
Κοντεύει νά κλείσῃ ὁ κύκλος τῶν φόρων;

Ὄχι… Ἔχει κάτι ὁλίγα ἀκόμη.
Τὰ περισσότερα ὅμως ἔχουν ψηφισθεῖ καὶ δὲν τὰ γνωρίζουμε… Σιγὰ σιγὰ θὰ τὰ μάθουμε… Στὴν πράξιν…
Γιὰ τὴν ὥρα …τρέχουμε!!!
Καὶ  ὅσοι δὲν ἀντέχουν τὶς διώξεις, πληρώνουν!!!

Φιλονόη.

Σημείωσις 1η

Καλοῦ κακοῦ φυλᾶξτε λίγο βούτυρο στὸ βάθος τοῦ ψυγείου. Πραγματικὸ βούτυρο, ὄχι ἀπὸ ἐκεῖνο τῶν πλαστικῶν μαργαρινῶν.
Θὰ χρειασθῆ… γιὰ τὶς δύσκολες ὧρες…

Σημείωσις 2α

Τί δέν φορολόγησαν ἀκόμη;
Ξέρω… ξέρω…
Ἀλλὰ ὁσονούπω ἔρχονται κι αὐτά…
Ἤδη ἔχουν μειωθεῖ κατὰ πολὺ οἱ γεννήσεις…
Φαντάζεστε τί ἀκολουθεῖ;

Σημείωσις 3η

Ἀλλά…
Οὔτε λίγο, οὔτε πολύ, αὐτοὶ ποὺ ψήφισαν τὴν νέα κυβέρνησιν, γιὰ νὰ μᾶς σώσῃ, θὰ πρέπη, κανονικά, νὰ βγοῦν ἐμπρὸς καὶ νὰ πληρώσουν καὶ γιὰ ἐμᾶς ποὺ ΔΕΝ ψηφίσαμε γενικῶς…
Ἤ μήπως πάλι στήν …δημοκρατία θά τό γυρίσουν; Ἔ;

(Visited 42 times, 1 visits today)
Leave a Reply