Εἶναι ἄδικο νά φορτωθῇ ὁ Τσίπρας τήν χρεωκοπία;

Ναί, θεωρητικῶς, καὶ πάντα βάσει τῶν ὅσων …θυμόμαστε, εἶναι λάθος.
Ἀλλά θυμόμαστε καλῶς; Εἴμαστε βέβαιοι πώς ἔως τώρα ἡ πρώην ἀντιπολίτευσις, καὶ νῦν κυβέρνησις, ἦταν ἀμέτοχη τῶν ὅσων μᾶς συνέβησαν.

Κατ’ ἀρχὰς νὰ θυμηθοῦμε κάτι πολὺ σημαντικό.
Ἡ βο(υ)λή τους, βάσει τοῦ Συντάγματος, ἀπαγορεύεται νὰ λειτουργήσῃ μὲ κάτω ἀπὸ 300 (τριακοσίους βο(υ)λευτές).
Αὐτὸ σημαίνει πὼς εἶχαν ΠΑΡΑ πολλὲς φορὲς τὴν εὐκαιρία ΟΛΟΙ τους, καὶ ὡς βο(υ)λευτές, μὰ κυρίως ὡς κόμματα, νὰ ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΝ καὶ νὰ ὁδηγήσουν τὴν χώρα σὲ ἐκλογές, ἀκακόπτοντας τὴν φόρα σαμαροβερνιζελοGAPάτων.
Μὰ ΔΕΝ τὸ ἔπραξαν. Οὔτε τὸ ΚΚΕ, οὔτε ἡ Χρυσῆ Αὐγή, οὔτε ὁ Καμμένος καὶ φυσικὰ ΟΥΤΕ ὁ τΣΥΡΙΖΑ.
Συνεπῶς ΝΑΙ, εἶναι συνυπεύθυνοι. Ἀπολύτως. Καὶ συνένοχοι καὶ συμμέτοχοι.

Ὁ ἐκλογικὸς νόμος ἐπιτάσσει διάλυσιν τῆς βο(υ)λῆς!!! Τώρα!

Αὐτὰ ΔΕΝ τὰ λέω ἐγὼ ἀλλὰ ὁ ἐκλογικὸς νόμος.
Μὰ τὰ ἔλεγε κι ὁ Μαριᾶς!!!

Ὁ Μαριᾶς προτείνει τὴν παραίτηση συσσώμου τῆς ἀντιπολιτεύσεως

Τί ἄλλο δέν ἔκαναν;
Δὲν παρέπεμψαν τὸ GAPατο καὶ τὴν παρέα του.
Τριάντα βο(υ)λευτὲς ἀρκοῦσαν.
Δέν μποροῦσαν νά βρεθοῦν;
Ἤ μήπως γιά θέματα ἐθνικῆς σημασίας δέν ἀπαιτεῖται συνεργασία καί ὑπευθυνότης;

Ἀλλὰ ΔΕΝ τὸ ἔκαναν.
Καὶ δὲν τὸ ἔκαναν διότι αὐτοὶ ξέρουν καλλίτερα.
Καὶ τότε κυβέρνησις καὶ τότε ἀντιπολίτευσις.

Γιὰ τὴν παραπομπὴ τοῦ GAP ἀρκοῦν 30 βουλευτές

Τί ἄλλο ἔκαναν;
Χμμμ….
Τὰ χειρότερα.
Τὸ νὰ θεωρῇς ἑαυτὸν ἐπαναστάτη, ἔτσι, γενικῶς εἶναι …χαριτωμένο, ἐνδιαφέρον καὶ κάπως …πρωτοποριακό.
Μᾶς ἕλκει γιὰ νὰ τὸ δοκιμάσουμε στὶς ἐπόμενες ἐκλογές.
Τὸ νὰ ΜΗΝ ΣΕΒΕΣΑΙ ὅμως τὴν περιουσία τῶν Ἑλλήνων καὶ νὰ ζητᾷς μετὰ τὴν ψῆφο τους, γιὰ νὰ τοὺς κυβερνήσῃς, τότε πῶς λέγεσαι;
Συνεργός στό ἔγκλημα;

Προκαλεί πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ με το ημερολόγιο της Αυγής

Οὐδέποτε μοῦ ἄρεσε ὁ Καραμανλῆς. Ὁπότε χ@στηκα γιὰ τὸ ἐὰν θὰ κρατοῦσε, ἤ ὄχι, τὴν ἐξουσία.
Ἀλλὰ ἡ σημερινὴ κυβέρνησις, καὶ τότε (μικρά) ἀντιπολίτευσις, κατέστρεψε τὸ ἐμπορικὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν, ἤ τοὐλάχιστον ΔΕΝ σταμάτησε τὴν καταστροφή, κι ὡς ἐπιστέγασμα αὐτῆς τῆς καταστροφῆς κυκλοφόρησε καὶ τὸ ἀνάλογον ἡμερολόγιον, μέσῳ τοῦ ὀργάνου της, τῆς «Αὐγῆς».
Ἀποτέλεσμα φυσικὰ τῶν δικῶν της πράξεων (ἤ παραλήψεων-!!!-) ἦταν ἡ ταχυτέρα παράδοσίς μας στὸ ΔΝΤ καὶ στοὺς τοκογλύφους, ἐφ΄ ὅσον, γιὰ ἀρχή, ἡ οἰκονομία τοῦ κέντρου τῶν Ἀθηνῶν, τοὐλάχιστον, παρέλυσε καὶ ἡ χώρα ἐφλέγετο.
Αὐτά ἦσαν λάθη; Παραλήψεις; Ἤ συνειδητά ἐγκλήματα;

Σὲ κάθε περίπτωσιν, κι ἐφ΄ ὅσον συζητᾶμε γιὰ βο(υ)λευτὲς τοῦ ἑλληνικοῦ κΥνοβουλίου, ὄφειλαν καὶ τὸ Σύνταγμα νὰ γνωρίζουν καὶ τὰ συμφέροντα τοῦ Ἕλληνος καὶ πολὺ περισσότερο τὸ κοινό καλό.
Αὐτοὶ ὄχι μόνον δὲν τὰ …«γνώριζαν» ὅλα αὐτά, ἀλλὰ τώρα μᾶς παρουσιάζονται ὡς σωτῆρες, τὴν στιγμὴ ποὺ ἁπλῶς ἐξακολουθοῦν τὰ ὅσα οἱ προκάτοχοί τους ξεκίνησαν, μὲ πιὸ …ἐλπιδοφόρο περιτύλιγμα.

Ἄρα;
Εἶναι ἄδικο νά φορτωθῇ ὀ Τσίπρας μία χρεωκοπία;
Ἐσεῖς τί λέτε; Εἶναι;

Φιλονόη

φωτογραφία
καὶ φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Εἶναι ἄδικο νά φορτωθῇ ὁ Τσίπρας τήν χρεωκοπία;

Leave a Reply