Θέλω ἀπὸ βάθους καρδίας νὰ ἐπιτύχῃ ἡ κυβέρνησις… Ἀλλά…

Θέλω ἀπὸ καρδιᾶς νὰ ἐπιτύχῃ ἡ κυβέρνησις. Τὸ θέλω ὅπως τὸ θέλουν ἐκατομμύρια Ἕλληνες.
Καὶ ΔΕΝ θὰ σταθῶ ἀπέναντι ἔτσι, γιὰ νὰ σταθῷ. Δὲν μοῦ ἀρέσουν οἱ διασπάσεις ἀλλὰ ἡ Ἕνωσις. Ἡ οὐσιαστικὴ Ἕνωσις.
Ὅμως…

Ξεκινήσαμε στραβά… Ἀνάποδα.
Ξεκινήσαμε δίχως νὰ ἀμφισβητήσουμε τὸ «χρέος». Τὸ θεωροῦμε ὡς δεδομένον. Τὰ ὅποια «κουρέματα» δὲν ἀνταποκρίνονται στὴν πραγματικότητά του. Καὶ οἱ ὅποιες διογκώσεις του ἐπίσης δὲν ἀνταποκρίνονται στὴν πραγματικότητά μας. Αὐτό, μὲ τὸ «καλημέρα» τῆς κυβερνήσεως, ἀποδεικνύει πὼς ΔΕΝ ξεκίνησαν σὲ ὑγιεῖς βάσεις ἀλλὰ σὲ βάσεις τέτοιες ποὺ νὰ δικαιολογοῦν καὶ νὰ ἀθωώνουν ὅλους τοὺς προηγουμένους προκατόχους τους.

Τί θέλουμε ὡς Ἕλληνες σήμερα;
Ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία, ἐλευθερία, αὐτοδιαχείρισιν, δικαιοσύνη, ἰσονομία, κάθαρσιν…
Πρὸς τοῦτο θὰ μπορούσαμε νὰ κάνουμε καὶ κάποιες ὑποχωρήσεις σὲ ζητήματα ταχυτήτων καὶ προσαρμογῆς. Θὰ μπορούσαμε νὰ κάνουμε μεγάλες, ἔως πάρα πολὺ μεγάλες, ὑπομονές, γιὰ τὴν ἀποκατάστασιν τῶν οἰκονομικῶν ἰσοῤῥοπιῶν τῆς χώρας. Θὰ μπορούσαμε ἐπίσης νὰ δόσουμε ὅλες ἐκεῖνες τὶς πιστώσεις χρόνου ποὺ ἀπαιτοῦνται γιὰ ἐλέγχους, ἔρευνες, ἐκκαθαρίσεις, τιμωρίες…
Μὰ ξεκινήσαμε στραβά!!!
Γιὰ τὴν ἀκρίβεια ΔΕΝ ξεκινήσαμε ἀλλὰ συνεχίζουμε ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ σταματήσαμε.

Ἀνεκοίνωσε ὁ Καμμένος, ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Ἀμύνης, πρὸ ὁλίγων ἡμερῶν, πὼς θὰ διενεργηθῆ ἔλεγχος σὲ ὅλες τὶς συμβάσεις ποὺ ἀφοροῦν στὰ ἐξοπλιστικά. Πολὺ ὡραία. Χαίρομαι καὶ τὸ ἐπικροτῶ. Καὶ μακάρι νὰ γίνῃ. Καὶ εἶναι σαφῶς μία ἀρχή. Καλὴ ἀρχή…
Συνεπῶς ΠΡΩΤΑ κάνουμε ἔλεγχο καὶ ΜΕΤΑ πληρώνουμε…
Ἄρα…
Ποιό εἶναι τό ὕψος τῶν χρημάτων, ποὺ ἀφορᾶ στὸ «χρέος» καί περιλαμβάνει τά ἐξοπλιστικά; Τό γνωρίζουμε; Δέν θά ἔπρεπε νά γίνῃ πρῶτα ὁ σχετικός ἔλεγχος καί μετά νά κάτσουμε μέ τούς πιστωτές μας καί νά τούς ποῦμε: «ἐν τάξει, σᾶς χρωστᾶμε τόσα, διότι τὰ ὑπόλοιπα ἀφοροῦν σὲ πλαστογραφίες, πλιατσικολογήματα καὶ ὑπερκοστολογήσεις».
Ποιά εἶναι αὐτά τά «τόσα» πού πρέπει τέλος πάντων νά πληρώσουμε; Καί τί ποσοστό καταλαμβάνουν στό σύνολον τοῦ «χρέους»;

Τὰ ἐξοπλιστικὰ ἀφοροῦν ὅμως σὲ τμῆμα τοῦ «χρέους».
Ἕνα μεγάλο κομμάτι τοῦ «χρέους» ἀφορᾶ στὸν δανεισμὸ τῶν κυβερνήσεων, μὲ τὰ ὅποια ἐπιτόκια, ἀπὸ ἀρχῆς τῆς μεταπολιτεύσεως καὶ πάντα χάριν τῆς προασπίσεως τῆς δημοκρατίας μας.
Αὐτὰ λοιπὸν τὰ γενικότερα ποσά, γιὰ τὰ ὁποῖα ἔχουν ὑπογράψει ὅλων τῶν εἰδῶν οἱ ἔως σήμερα κυβερνήσεις, εἶναι ἡ βάσις τῶν «χρεῶν» μας. Αὐτὰ τὰ ποσὰ εἶναι ποὺ ὀφείλουν καὶ πρέπει νὰ ἐλεγχθοῦν ἀπὸ ὁμάδα ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ἐλεγκτῶν, ποὺ θὰ βεβαιώσουν τμῆμα τους, ἤ τὸ σύνολόν τους, ὡς ἀληθές, ἤ ψευδές.
Γιὰ νὰ μὴν καταπιαστοῦμε μὲ τὰ πρῶτα δάνεια τῶν πρώτων κυβερνήσεων τοῦ Ἑλλαδοκαφριστάν, ποὺ ἀκόμη τὰ …ψάχνουμε, ἀλλὰ δὲν παραλείψαμε νὰ τὰ πληρώσουμε, ἄς περιοριστοῦμε στὰ ὅσα ἀφοροῦν στὰ τελευταῖα. (Γιὰ ἀρχή!!!)
Ποῦ εἶναι οἱ συμβάσεις; Ποιά ποσά μᾶς χρέωσαν; Πόσα ἀπό αὐτά τά ποσά ἔφθασαν στά δημόσια ταμεῖα; Πόσα χάθηκαν στίς διαδρομές; Πόσοι «ἔφαγαν»;  Τί ποσά «ἔφαγαν»; 
Κι ἄλλα πολλὰ ἐρωτήματα ἀνακύπτουν, ποὺ θὰ μποροῦσαν σὲ κάποιο εὔλογο χρονικὸ διάστημα, κάποιοι ἐλεγκτές, νὰ μᾶς τὰ ξεκαθαρίσουν. Διότι ἐπὶ αὐτῶν τῶν ποσῶν, τῶν ἀμφισβητουμένων, γίνονται οἱ διαπραγματεύσεις γιὰ δανεισμούς, παρατάσεις, «κουρέματα». Πῶς λοιπόν νά σεβαστῷ μίαν κυβέρνησιν, ποὺ ἰσχυρίζεται πὼς θέλει τὴν κάθαρσιν, ἀλλά πού ΔΕΝ ξεκινᾶ ἀπό τήν κάθαρσιν;

Ὅσο ΔΕΝ διενεργεῖται ἔλεγχος τοῦ …«χρέους» ΔΕΝ ὑπάρχει νόμιμος κυβέρνησις στὴν χώρα!

Ποιός ζητᾶ διαγραφή τοῦ «χρέους» ἐφ΄ ὅσον ΔΕΝ ἔχει διενεργηθεῖ ἔλεγχος;

Γιατί ξεχάστηκε ὁ περιβόητος λογιστικός ἔλεγχος τοῦ χρέους;

Καὶ μετὰ ἀπὸ ἑβδομήντα χρόνια ἀνεκάλυψαν ΟΛΟΙ τοὺς κακοὺς Γερμανούς!!!

Τὴν Δευτέρα ποὺ μᾶς πέρασε παρεδόθη τὸ πόρισμα τῆς ἐξεταστικῆς ἐπιτροπῆς γιὰ (μέρος ἀπὸ τό) σκάνδαλο τῆς Siemens. Σὲ αὐτὸ τὸ πόρισμα ἀναφέρονται διάφορα ὀνόματα. Μεταξὺ αὐτῶν τῶν ὀνομάτων ΚΑΙ τοῦ σημερινοῦ προέδρου τῆς δημοκρατίας Προκόπη Παυλοπούλου.

Θά ἔχουμε ΥΠΟΔΙΚΟ πρόεδρο δημοκρατίας;

Αὐτὸ τὸ πόρισμα ἦταν ΓΝΩΣΤΟ στὴν κυβέρνησιν τὐλάχιστον ἀπὸ τὴν Τρίτη 17 Φεβρουαρίου τοῦ 2015.
Τί ἔκανε ὁ πρωθυπουργός μας; Διέταξε περαιτέρω ἐνέργειες;
Ὄχι φυσικά… Τὸ …«κατάπιε»  καὶ τὴν ἐπομένη, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου τοῦ 2015, μᾶς προτείνει τὸν ΥΠΟΠΤΟ γιὰ συμμετοχὴ σὲ (μέρος ἀπὸ τό) σκάνδαλο τῆς Siemens Προκόπη Παυλόπουλο γιὰ πρόεδρο τῆς δημοκρατίας.
ΔΟΥΛΕΥΟΜΑΣΤΕ καί μεταξύ μας;
Μέ αὐτόν τόν τρόπο θά γίνη κάθαρσις;
Δῆλα δή, ἔχουμε ΥΠΟΠΤΟ γιὰ συμμετοχὴ σὲ ξέπλυμα χρήματος, δωροδοκίες, ὑπερκοστολογήσεις καὶ ΔΕΝ ἀσχολούμεθα μὲ τὴν …«λεπτομέρεια» τῆς ὁποίας ἀνομίας, ἀλλὰ τὸν προστατεύουμε καὶ τὸν ΑΘΩΩΝΟΥΜΕ, χρήζοντάς τον πρόεδρο τῆς δημοκρατίας. Καὶ φυσικά, μαζὺ μὲ τὸν Πάκη, ἀθωώνονται καὶ ὅλοι οἱ ἐμπλεκόμενοι.
Διότι πῶς νά φθάσῃ ἕνα τέτοιο πόρισμα σέ εἰδικό δικαστήριον, ἐάν ὁ πρῶτος πολίτης τῆς χώρας …ΔΕΝ πρέπει νά ἀγγιχθῇ;
Καί ΠΟΥ εἶναι οἱ «ἀγνές» προθέσεις τῆς κυβερνήσεως, πού μᾶς ἔταζε καθάρσεις καί διαφάνειες;
Ἤ μήπως σκοπεύουν νά βγάλουν τόν σκασμό γιά μία πενταετία, πρό κειμένου νά ὁλοκληρωθῇ ἡ δουλοποίησίς μας;
Διότι ἐφ΄ ὅσον τὸν ἐξέλεξαν (ἀλήθεια, πῶς ἔγινε αὐτό;;;) πῶς θά πάρουν πίσω τήν ψῆφο τους;

Δὲν θὰ καταπιαστῶ φυσικὰ μὲ τὸ ἐὰν ὁ Βαρουφάκης εἶναι, ἤ ὄχι, κατάλληλος γιὰ ὑπουργὸς οἰκονομικῶν. Οὔτε μὲ τὸ ἐὰν ἔχῃ σχέσεις μὲ τὰ ἱδρύματα τοῦ Soros. Οὔτε μὲ τὸ ἐὰν τὰ ἱδρύματα τοῦ Soros  προώθησαν τὴν ἐκλογὴ Τσίπρα…
Οὔτε μὲ τὸ ἐὰν ὅλα ἦσαν μεθοδευμένα… Οὔτε μὲ τὸ ἐὰν φθάσαμε νὰ συζητᾶμε, μὲ τὸν (ὑποτιθέμενον) πρόεδρο τῆς δημοκρατίας, γιὰ ἀμεσοδημοκρατίες… Οὔτε μὲ τὸ ἐὰν ἐμεῖς «ψηφίζουμε» αὐτοὺς ποὺ χαμογελοῦν καλλίτερα…

 

Πατῆσε ἄφοβα ἐπάνω στὴν εἰκόνα... Μεγαλώνει ἀρκούντως γιὰ νὰ διαπιστώσετε τὶς ...συμπτώσεις

Πατῆσε ἄφοβα ἐπάνω στὴν εἰκόνα…
Μεγαλώνει ἀρκούντως γιὰ νὰ διαπιστώσετε τὶς …συμπτώσεις

Ποιός θά εἶναι ὁ ἐπόμενος Πρόεδρος;

Θὰ ἀσχοληθῶ ΜΟΝΟΝ μὲ τὸ ἐὰν τελικῶς αὐτὸς ὁ πρόεδρος εἶναι πράγματι τέτοιος, ποὺ ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ θεωρεῖται πρῶτος πολίτης τῆς χώρας. Ἀκόμη καὶ ἡ πιθανή του σιωπή, σὲ σκάνδαλα καὶ παραποιήσεις στοιχείων, θεωρεῖται τοὐλάχιστον ΑΝΤΕΘΝΙΚΗ πράξις.
Πῶς εἶναι δυνατόν νά ἔχουμε στήν κεφαλή τῆς χώρας κάποιον πού ΔΕΝ μερίμνησε γιά τά συμφέροντα τῆς χώρας;

Μὰ ἀκόμη κι ἐὰν οἱ κατηγορίες εἶναι ἄδικες, αὐτὸ πρέπει νὰ ἀποδειχθῇ σὲ εἰδικὸ δικαστήριον.
Μήπως μέ τήν ἐκλογή του ἔχουμε ταὐτοχρόνως καί ΑΘΩΩΣΙΝ τοῦ παρακράτους, ἀλλά καί νομιμοποίησίν του;
Γιατί νά στηρίξῳ λοιπόν κάτι παράνομον καί ἀντεθνικόν;

Ἄλλο ζήτημα εἶναι ἡ τοποθέτησις τοῦ Κοτζιᾶ στὸ ὑπουργεῖον ἐξωτερικῶν. Τοῦ Κοτζιᾶ, ποὺ ἔως προσφάτως γνωρίζαμε πὼς ἁπλῶς λειτουργεῖ ὡς ἕνας λογικὸς συμπολίτης μας, ποὺ ἀντιδροῦσε στὰ ὅσα οἱ πρόσφατες κυβερνήσεις μεθόδευσαν, κατὰ τῆς ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας, τῆς ἀτομικῆς ἐλευθερίας καὶ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων.
Αὐτὸ ποὺ ΔΕΝ γνωρίζαμε εἶναι πὼς μὲ κάποιον τρόπο, ἄγνωστον ποιόν, ὁ Κοτζιᾶς συνδέεται μὲ τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ, ποὺ οὐσιαστικῶς ἀσκεῖ τὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῆς χώρας τὰ τελευταῖα χρόνια, καὶ ποὺ χρηματοδοτεῖται ἐπίσης ἀπὸ ἱδρύματα τοῦ Soros.
Τί νά σκεφθῷ λοιπόν κι ἐγώ;
Ἐξωτερική πολιτική ἀσκεῖ ἡ κυβέρνησις ἤ ὁ Soros;
Καί γιατί μία κυβέρνησις, πού θέλει νά τό παίξῃ κυβέρνησις ὅλων τῶν Ἑλλήνων, δέν ξεκινᾶ ἀπό τό νά κλείσῃ το ΕΛΙΑΜΕΠ τοῦ κάθε Soros;

 Πατῆσε ἄφοβα ἐπάνω στὴν εἰκόνα... Μεγαλώνει ἀρκούντως γιὰ νὰ διαπιστώσετε τὶς ...συμπτώσεις

Πατῆσε ἄφοβα ἐπάνω στὴν εἰκόνα…
Μεγαλώνει ἀρκούντως γιὰ νὰ διαπιστώσετε τὶς …συμπτώσεις

Τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ καὶ ἡ Νέα (καὶ παλαιά) Τάξις Πραγμάτων.

Ὅσο γιὰ τὰ λοιπὰ ζητήματα, ποὺ μὲ τὸ «καλημέρα» μᾶς προέκυψαν, ἄς μὴν δόσουμε ἰδιαιτέραν βαρύτητα, γιὰ τὴν ὥρα.
Ἄς μὴν ἀσχοληθοῦμε, γιὰ παράδειγμα, μὲ τὰ «χιτλερικά» πρότυπα σχολεῖα. Οὔτε μὲ τὴν ἀποπομπὴ καθηγητῶν, διεθνοῦς κύρους, ἐφ΄ ὅσον πάσχιζαν νὰ ἐπαναδομήσουν ἕνα σοβαρὸ ἐπίπεδον ἤθους καὶ ἀξίας στὰ ἀνώτατα ἱδρύματά μας… Οὔτε μὲ τὸ ἐὰν παραδίδεται ἡ χώρα στὶς ὀρέξεις τῶν εἰσβολέων τοῦ Soros. Οὔτε μὲ τὸ ἐὰν θὰ …«ἐκδημοκρατίσῃ» καὶ τὴν Οὐκρανία ὁ Κοτζιᾶς. Οὔτε μὲ τὸ ἐὰν θὰ μετονομασθῆ τὸ «μνημόνιον» σὲ «σύμβασιν» ἤ σὲ «συμβόλαιον» ἤ σὲ «κωλοτοῦμπα». Οὔτε μὲ ὁ,τιδήποτε ἐπὶ μέρους ἔχουν ἀνακοινώσει, ἐφ΄ ὅσον ΔΕΝ τηροῦν τὴν γραμμὴ τοῦ νομίμου καὶ τοῦ δικαίου καὶ τοῦ ἠθικοῦ μὲ τὸ «καλημέρα».

Συγγνώμη κύριε καθηγητά!!! (1)

Συγγνώμη κύριε καθηγητά!!! (2)

Τὸ μόνον ποὺ ἀκόμη δὲν κάναμε εἶναι νὰ …ἐκδημοκρατίσουμε τὴν …Οὐκρανία!

Οὔτε ἐπίσης θὰ ἀσχοληθῶ, σήμερα, μὲ τὶς προγραμματικὲς δηλώσεις τοῦ Τσίπρα, ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως θίγουν τὰ ἐθνικά μας θέματα, καθὼς καὶ τὴν ἐθνική μας κυριαρχία, ἐφ΄ ὅσον θεωρεῖ δεδομένον πὼς τὰ Σκόπια πρέπει νὰ λάβουν τὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας μας, πὼς τὰ ἐκατομμύρια τῶν λαθρομεταναστῶν πρέπει νὰ λάβουν ἑλληνικὴ ἰθαγένεια καὶ πὼς ἡ Κύπρος πρέπει διὰ παντὸς νὰ χαθῇ, πρὸς χάριν τοῦ Ἰσραήλ, μὲ τὴν ἐφαρμογὴ ἐπάνω της σχεδίων τύπου Ἀνάν…

Ὁ μόνος ποὺ μᾶς εἶπε τὴν ἀλήθεια εἶναι ὁ Τσίπρας…

Τὰ ἀφήνω ὅλα αὐτὰ γιὰ νὰ ἀσχοληθῷ μαζύ τους, ἐκτενῶς, στὴν ὥρα τους. Τώρα μᾶς καίγουν καὶ μᾶς τσουρουφλίζουν ἄλλα ζητήματα, σαφῶς πιὸ ἐπείγοντα.
Αὐτοὶ λοιπὸν οἱ τρεῖς πυλῶνες, τῶν προαναφερομένων ζητημάτων, ποὺ ἔχουν νὰ κάνουν μὲ ζητήματα ἀποκαταστάσεως τῆς δικαιοσύνης, τῆς εὐνομίας, τῆς ἀληθείας εἶναι ποὺ μὲ κάνουν νὰ συνειδητοποιῷ, κάθε ἡμέρα καὶ βαθύτερα, πὼς ναί, μᾶς περιέπαιξαν ἐτοῦτοι οἱ νεομΠατΣοΚοι μὲ τὸν ἴδιον τρόπο ποὺ μᾶς περιέπαιζαν καὶ ὅλοι οἱ προηγούμενοι.
Κι αὐτὰ τὰ ἐπείγοντα, μὲ τὰ ὁποῖα καταπιάνομαι σήμερα, ἀποδεικνύουν, πέραν πάσης ἀμφιβολίας πλέον, πὼς ἡ κυβέρνησις ΔΕΝ εἶναι κυβέρνησις ὅλων τῶν Ἑλλήνων ἀλλὰ κυβέρνησις ΟΛΩΝ ΤΩΝ ἔως σήμερα, γνωστῶν κι ἀγνώστων, ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ!!!

Συνεπῶς ἀκόμη τελῶ ἐν κατοχῇ καὶ οὐσιαστικῶς χρέος μου εἶναι ἡ ἀπελευθέρωσίς μου ὡς Ἕλληνος καὶ ὡς Ἀνθρώπου.

Εἰλικρινῶς…
Βαρέθηκα νὰ …«βολεύομαι» μὲ ἡμίμετρα, μὲ …λίγο κακούς, μὲ …λίγο ἀπατεῶνες.
Θέλω καὶ δικαιοῦμαι καὶ μπορῶ νὰ ξεφύγῳ ἀπὸ τὸ «μεταξὺ δύο κακῶν» καὶ νὰ περάσῳ στὸ «ἀπόλυτα καλόν»!!!

Φιλονόη

Υ.Γ.1. Ἐὰν κάνῳ λάθος θὰ εἶμαι ἡ πρώτη ποὺ θὰ ζητήσω δημοσίως συγγνώμη. Θὰ πρέπη ὅμως ὅλοι αὐτοὶ νὰ μᾶς ἀποδείξουν πὼς δουλεύουν γιὰ ἐμᾶς κι ὄχι γιὰ τὰ ὅποια …ἀφεντικά τους!

Υ.Γ.2. Εἶμαι ἀπὸ τοὺς πρώτους ποὺ …στραβοκύτταξα τὴν Γαϊτάνη. Ἄν καὶ διαφωνῷ μὲ τὰ περισσότερα ἀπὸ ὅσα πιστεύει, τῆς βγάζω τὸ καπέλο γιὰ τὴν τοποθέτησίν της στὸ θέμα τῆς ἐκλογῆς προέδρου. Τιμῶ καὶ σέβομαι, ὅσο κι ἐὰν διαφωνῷ μαζύ τους, ΟΛΟΥΣ αὐτοὺς ποὺ ἐφαρμόζουν στὴν καθημερινότητά τους τὰ ὅποια πιστεύω τους.

Υ.Γ.3. Δυστυχῶς, πολὺ δυστυχῶς, ἐκεῖνο τὸ «λεφτὰ ὑπάρχουν» γιὰ μία ἀκόμη φορὰ ἔγινε ἐργαλεῖο ἐκβιασμοῦ, χειραγωγήσεως καὶ καταστροφῆς μας. Πρέπει, κατὰ πῶς φαίνεται, ὅσο κι ἐὰν μᾶς πονᾷ, νὰ διαλυθῇ ἀπολύτως τὸ Ἑλλαδοκαφριστάν.

Leave a Reply