Ὅσο ΔΕΝ διενεργεῖται ἔλεγχος τοῦ …«χρέους» ΔΕΝ ὑπάρχει νόμιμος κυβέρνησις στὴν χώρα!

Τὰ «χρέη» ποὺ μᾶς φορτώνουν εἶναι ἀποτέλεσμα πλαστογραφίας, δολιότητος καὶ ὑπερτιμολογήσεων.
Ἐφ΄ ὄσον ἔχει ὑπεισέλθει ἔςτᾦ κι ἕνας, ἄνᾲ περίπτωσιν, κρατικὸς ἀξιωματοῦχος, ποὺ ἔλαβε κάποιαν μικρὴ ἤ μεγάλη προμήθεια, ἀπὸ αὐτὰ τὰ ὑποτιθέμενα «χρέη»*, αὐτομάτως αὐτὰ τὰ «χρέη» θεωροῦνται προϊὸν ἐξαπατήσεως καὶ ἐπανεξετάζονται, τοὐλάχιστον, σὲ νέες βάσεις γιὰ νὰ μὴν πῷ πὼς ἀκυρώνονται.

Δῆλα δή… Ἐὰν κι ἐφ΄ ὅσον θέλουμε νὰ συζητήσουμε γιὰ ἐξόφλησιν χρεῶν, τότε θὰ πρέπη ἐπὶ τέλους νὰ γίνῃ αὐτὸς ὁ ῥημαδοέλεγχος, πρὸ κειμένου νὰ μάθουμε κι ἐμεῖς ποιὸ στὰ κομμάτια εἶναι τὸ ὕψος τῶν «χρεῶν» μας, ὡς χώρα, καὶ πρὸς ποιοὺς θὰ κληθοῦμε νὰ ἐπιστρέψουμε τὸ ὁποιοδήποτε ποσόν!!!
Κι ὅλα αὐτὰ τὰ καραγκιοζιλίκια περὶ διαγραφῆς τμήματος τοῦ «χρέους» παρατείνουν τὴν ἀθλιότητα καὶ ἀποδεικνύουν πὼς καὶ ἡ σημερινὴ κυβέρνησις δὲν εἶναι κάτι διαφορετικὸ ἀπὸ τὴν προηγουμένη.
Ἄλλως τέ…
…κακὰ τὰ ψέμματα!!!
Εἶχαν πάψη νὰ συζητοῦν γιὰ ἔλεγχο τοῦ «χρέους» ἐδῶ καὶ καιρό, στὸν τΣΥΡΙΖΑ…
Στὸ συνέδριό τους, (γιὰ τὸ ὁποῖον μπορεῖτε νὰ διαβάσετε πράγματα καὶ θαύματα γύρω ἀπὸ τὸ τὶ σημαίνει …γενικολογία, ἐδῶ) ἔγιναν πολλὲς …διαπιστώσεις, πολλὲς …καταγγελίες, ἀλλὰ ἐπὶ τῆς οὐσίας, ποὺ εἶναι ὁ ἔλεγχος …ΜΟΥΓΚΑ!!!

Ὅσο ΔΕΝ διενεργεῖται ἔλεγχος τοῦ ...«χρέους» ΔΕΝ ὑπάρχει νόμιμος κυβέρνησις στὴν χώρα!1Κατάργησις μνημονίων, διαγραφὴ τοῦ μεγαλυτέρου μέρους τοῦ χρέους καὶ ὅσο γιὰ τὴν ἀναφορὰ τοῦ ἐλέγχου, γίνεται ἀλλὰ μᾶλλον ὡς …εὐχολόγιον!!!
(Προσοχή!!! αὐτὸ τὸ διαγραφὴ τοῦ μεγαλυτέρου μέρους τοῦ χρέους δηλώνει ΑΠΟΔΟΧΗ!!!)

Ὅσο ΔΕΝ διενεργεῖται ἔλεγχος τοῦ ...«χρέους» ΔΕΝ ὑπάρχει νόμιμος κυβέρνησις στὴν χώρα!2

Ἔχουμε λοιπὸν στοὺς «προγραμματικοὺς στόχους» (γιατί στόχους κι ὄχι προθέσεις, ἐπιλογές, ἀποφάσεις;) ξεκάθαρη δήλωσιν τοῦ ἐλέγχου καὶ κατ’ ἐπέκτασιν τῆς διαγραφῆς. ΟΧΙ τὸ ἀνάποδον!
Δῆλα δὴ ΠΡΩΤΑ ἐλέγχουμε τὸ τὶ κι ἐὰν χρωστᾶμε κάπου, καὶ ΜΕΤΑ διαγράφουμε.
Ἀλλὰ αὐτοὶ συζητοῦσαν γιὰ στόχους κι ὄχι γιὰ πρόγραμμα!!!
Κι ὅταν ξεκινᾷς μὲ στόχους, ἔχεις παρακάμψει τὸ πράττειν…
Ἄλλως τέ…
Ξεκινῶντας ἀπὸ τὸ «διαγράφουμε» ἀφήνουμε ἐκτὸς τὸν ἔλεγχο καὶ τελικῶς ἐπιτρέπουμε στοὺς τοκογλύφους νὰ μᾶς κρατοῦν δεμένους στὰ ὅποια δίκτυα τους.
Αὐτό θέλαμε;

Δυστυχῶς ὅμως, ἐὰν ἐξαιρέσουμε τὸν ὑποτιθέμενον …ἐκβιασμὸ Μηλιοῦ, ποὺ μόλις ἀκούσαμε, ὁ ἔλεγχος ἔχει μᾶλλον …ξεχαστεῖ!
Πουθενὰ πλέον δὲν γίνεται ἀναφορὰ ἐλέγχου!!!! ΠΟΥΘΕΝΑ!!!
Δῆλα δή, οὔτε λίγο οὔτε πολύ, μᾶς δουλεύουν κανονικότατα!!!!Ὅσο ΔΕΝ διενεργεῖται ἔλεγχος τοῦ ...«χρέους» ΔΕΝ ὑπάρχει νόμιμος κυβέρνησις στὴν χώρα!3

στάρ

Ἀν τὶ νὰ ξεκινήσουν, μὲ τὸ «καλημέρα», ὡς κυβέρνησις, ΠΡΩΤΑ ΠΡΩΤΑ, μὲ τὸν ἔλεγχο, αὐτοὶ ξεκινοῦν μὲ τὰ «κουρέματα», ἀναγνωρίζοντας τὸ «χρέος» ὡς κάτι ὑπαρκτόν, καὶ κρατοῦν τὸ θέμα τοῦ ἐλέγχου ὡς …ἐσχάτη λύσιν ἀνάγκης. Ἀνάποδα. Τὰ ἔσχατα πρῶτα καὶ τὰ πρῶτα ἔσχατα…
Μήπως μᾶς ἐπεξεργάζονται κανονικότατα;
Μήπως ἐξακολουθοῦν αὐτό πού οἱ προηγούμενοι ξεκίνησαν;

Ὅσο δὲν διενεργεῖται ἔλεγχος, τόσο τὸ «χρέος» παραμένει ἄκυρον καὶ ἔχουμε, σὰν πολῖτες, ὑποχρέωσιν νὰ ἀμφισβητοῦμε καὶ τὴν ὕπαρξίν του, ἀλλὰ πολὺ περισσότερο τὸ κράτος καὶ τὴν κάθε κυβέρνησιν ποὺ τὸ ἀποδέχεται.
Διότι ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΛΟΙ, ἀλλὰ σιωποῦν!
Καὶ σιωποῦν διότι εἶναι ΟΛΟΙ τους ΣΥΝΕΡΓΟΙ!!!

Κι ὅσο παραμένουν ΣΥΝΕΡΓΟΙ, τόσο ἀπαξιώνονται καθημερινῶς.

Οἱ ἡμέρες κυλοῦν…
Ὁ ἔλεγχος ΔΕΝ φαίνεται νὰ τοὺς ἐνδιαφέρῃ…
Ἐὰν ἐξακολουθήσουν ὅπως ξεκίνησαν, θὰ ἔχουμε τὴν μεγαλυτέραν ἀπόδειξιν μίας ἀκόμη ἐσχάτης προδοσίας.

Φιλονόη

Υ.Γ. Νομιμοποιεῖται κάποιος ὅταν πράττῃ τὰ νόμιμα, τὰ ἠθικὰ καὶ τὰ δίκαια. Ὅταν περιθάλπῃ καὶ ὑποθάλπῃ ἐγκληματίες, τραπεζῖτες καὶ τοκογλύφους θεωρεῖται συνεργός τους καὶ καθίσταται ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ. Κι ἐπεὶ δὴ ἐδῶ πλέον συζητᾶμε καὶ γιὰ τὴν αὐτονομία τῆς Πατρῖδος μας, μαζὺ μὲ τὶς ἀτομικὲς ἐλευθερίες τοῦ κάθε Ἕλληνος, καλὸ εἶναι νὰ ξεκαθαρίσουν ἄμεσα οἱ σημερινοὶ κρατοῦντες τὶς προθέσεις τους. Πολὺ ἄμεσα… Καὶ φυσικὰ νὰ ἀφήσουν τὶς ὅποιες κοροϊδίες… Ἀρκετὰ μᾶς περιέπαιξαν οἱ προκάτοχοί τους.

 

 

*«Χρέη» ποὺ ἀφοροῦν σὲ δάνεια, σὲ ἐξοπλιστικὰ ἀλλὰ καὶ σὲ «πακέτα στηρίξεως» εἶναι ΟΛΑ ἄκυρα, ἐφ΄ ὅσον δὲν ἔχουν ἐλεγχθεῖ, γιὰ τὴν καθαρότητά τους, ἀπὸ ΜΗ κυβερνητικοὺς παράγοντες (ἐλευθέρους, μὴ κομματικοποιημένους κι ἀνεξαρτήτους πολῖτες).

(Visited 82 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Ὅσο ΔΕΝ διενεργεῖται ἔλεγχος τοῦ …«χρέους» ΔΕΝ ὑπάρχει νόμιμος κυβέρνησις στὴν χώρα!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὅσο ΔΕΝ διενεργεῖται ἔλεγχος τοῦ …«χρέους» ΔΕΝ ὑπάρχει νόμιμος κυβέρνησις στὴν χώρα! | Αέναος Ελληνισμος

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Νά πληρώσῳ ἤ νά μήν πληρώσῳ;;; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Θέλω ἀπὸ βάθους καρδίας νὰ ἐπιτύχῃ ἡ κυβέρνησις… Ἀλλά… | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply