Νομιμοποιῶντας τὴν παρανομία…

Νομιμοποιῶντας τὴν παρανομία...Σύμφωνα μὲ τὶς πρόσφατες δηλώσεις τῆς ἀθλίας «κυβερνήσεως» τοῦ παρανόμου καὶ ἀντισυνταγματικοῦ κράτους τῶν Ἀθηνῶν, οἱ νεαροὶ ἐγκληματίες κάτω τῶν 18 ἐτῶν δὲν θὰ συλλαμβάνονται, ἐνῷ τὸ σωφρονιστικὸ κατάστημα ἀνηλίκων, πρόκειται νὰ κλείσῇ…

Ἐν εἴδει χιοῦμορ:
Πρόκειται γιὰ μία νέα παιδαγωγικὴ μέθοδο ποὺ θὰ ἐφαρμοστῆ γιὰ πρώτη φορὰ παγκοσμίως!
Ἡ λογικὴ εἶναι: βίασες; ἔκλεψες; ἔδειρες; πούλησες ναρκωτικά;
Γιὰ νὰ σὲ τιμωρήσουμε, σὲ καταδικάζουμε νὰ τὸ ἐπαναλαμβάνῃς μέχρι νὰ κουραστῇς ἢ νὰ καταλάβῃς ὅτι εἶναι λάθος.
Ἂν δὲν τὸ καταλάβῃς, τότε ὅταν ἐνηλικιωθῇς, ΕΑΝ ΚΙ ΕΦ’ ΟΣΟΝ ὑπάρχει μέχρι τότε σωφρονιστικὸ σύστημα, ἴσως καὶ νὰ σὲ τιμωρήσουμε, ἂν δὲν μᾶς ψηφίσῃς.
Ναί… Ἔχει μιὰ λογικὰ τολμῶ νὰ πῷ…

Στὰ σοβαρά:
Ὅταν ἔνα κράτος προβαίνῃ σὲ νομιμοποίηση τῆς παρανομίας καὶ τὸ δικαστικὸ σύστημα ἀδιαφορεῖ, τότε ἡ ἀντίδρασις εἶναι ἡ ἰδιωτικοποίησις τῆς νομιμότητος.
Κοινῶς: παίρνουμε τὸν Νόμο στὰ χέρια μας.
Ἁπλᾶ, λιτὰ κι ἀθόρυβα..

Γιῶργος Μεταξᾶς

φωτογραφία

(Visited 33 times, 1 visits today)
Leave a Reply