Ὁ μόνος ποὺ μᾶς εἶπε τὴν ἀλήθεια εἶναι ὁ Τσίπρας…

Μᾶς ὑπεσχέθη ἔξοδον ἀπό τά μνημόνια; Θὰ τὸ κάνη… Θὰ μᾶς ὁδηγήση σὲ …συμφωνίες.

Μᾶς ὑπεσχέθη ἐπίλυσιν τοῦ κυπριακοῦ; Θὰ τὸ κάνη… Διζωνικὴ Κύπρος. Σχέδιον Ἀνάν… Σὲ ἀπόλυτον συμφωνία μὲ τὴν σημερινὴ soro-κυπριακὴ κυβέρνησιν…!!! (Λέμε τώρα!!!)

Μᾶς ὑπεσχέθη ἐπίλυσιν τοῦ σκοπιανοῦ; Θὰ τὸ κάνη… Γεωγραφικοῦ προσδιορισμοῦ ὀνομασία γιὰ τὰ Σκόπια… Ἡ soro-Μακεδονία, κατὰ τὸν soro-πρωθυπουργό, ΔΕΝ εἶναι Ἑλλάς!!!

Μᾶς ὑπεσχέθη κάρτα τοῦ πολίτου; Θὰ τὸ κάνη… Εἶναι ἀπολύτως δεσμευμένος στὸν Soros!!!

Μᾶς ὑπεσχέθη γερμανικές ἀποζημιώσεις; Θὰ τὸ κάνη… Μόνον ποὺ θὰ τὶς ἐξισώση μὲ ΑΝΥΠΑΡΚΤΑ ΧΡΕΗ…!!! Ἀλλὰ θὰ χρεώση τὰ ΑΝΥΠΑΡΚΤΑ ΧΡΕΗ στὴν Γερμανία!!!

Μᾶς ὑπεσχέθη ἑλληνοποίησιν κάθε εἰσβολέως; Θὰ τὸ κάνη… Μόνον ποὺ θὰ τὸ κάνη διότι αὐτοεξυπηρετεῖται καὶ παραλλήλως ἐξυπηρετεῖ… Ὄχι φυσικὰ γιὰ τὴν Πατρίδα ἀλλὰ γιὰ τὴν …soro-ΠΑΡΤΗδα!!!

Προγραμματικὲς δηλώσεις Τσίπρα…

Μᾶς εἶπε πράγματι τὴν ἀλήθεια…
Οὐδέποτε μᾶς ἔκρυψε τὶς προθέσεις του καὶ τὸν ῥόλο ποὺ τοῦ ἀνετέθη…
Ἦταν ὁ μόνος ποὺ δὲν εἶπε ψέμματα… Αὐτὸ ὅμως δὲν σημαίνει πὼς στὸ τέλος δὲν θὰ μᾶς ξεπουλήση…
Μὰ μᾶς ἔχει ἐνημερώσει καὶ γιὰ αὐτό… Ἁπλῶς ἐμεῖς ἀκοῦμε ἐπιλεκτικῶς καὶ ΜΟΝΟΝ αὐτὰ ποὺ θέλουμε…
Ἄλλως τέ… Εἴπαμε…
Προέχει πλέον τὸ νὰ γεμίσουμε τὴν ἄδεια τσέπη μας… Πρῶτα πρῶτα… Ἐπάνω κι ἀπὸ τὸ νά σώσουμε τὴν Πατρίδα μας…

Εἰλικρινῶς κι ἀπὸ καρδιᾶς νὰ τὸν χαίρεστε…
Χαράμι ἡ θυσία τοῦ Τάσσου Παπαδοπούλου…
Χαράμι ἡ θυσία κάθε Μακεδονομάχου…
Χαράμι ἡ θυσία χιλιάδων ἐτῶν ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ…
Χαράμι ἡ θυσία τόσων ἀνθρώπων τοῦ πνεύματος… (Τοῦ πνεύματος λέμε… Ὄχι τοῦ …Τσογλαναρέικου «πνεύματος»!!!)
Χαράμι ἡ θυσία τόσων καὶ τόσων ἀνδρῶν γιὰ τὴν προάσπισιν τῶν συνόρων…
Χάράμι ἡ θυσία κάθε πολίτου καὶ κάθε ὁπλίτου γιὰ τὴν προάσπισιν τῆς Πατρῖδος, τῆς Τιμῆς, τῆς Ἐλευθερίας…

Ὁ μόνος ποὺ μᾶς εἶπε τὴν ἀλήθεια εἶναι ὁ Τσίπρας...1

Ζήτω οἱ ἐξαγορασμένοι!!!
Ζήτω οἱ ἑλληναράδες ποὺ ἐπιλέγουν γιὰ πρωθυπουργό τους αὐτὸν ποὺ τοὺς τάζει τὰ περισσότερα…
Ζήτω οἱ ἑλληναράδες ποὺ χέστηκαν γιὰ τὴν Πατρίδα τους, ἐφ΄ ὅσον ἡ τσέπη τους εἶναι σημαντικότερη…
Ζήτω καὶ πάλι ζήτω…
Καὶ ὅλα τὰ ζήτω μαζεμένα…

Σήμερα ντρέπομαι…
Ὄχι γιὰ αὐτοὺς ποὺ ξεπουλήθηκαν ἤ ποὺ κρέμασαν τὶς ἐλπίδες τους στὸν νέο ἐκπρόσωπο τοῦ κάθε Rothschild….
Σήμερα ντρέπομαι διότι αὐτὸ ποὺ συμβαίνει σὲ αὐτὸν τὸν τόπο, στὸν ἱερὸ ἐτοῦτον τόπο, ποὺ κάθε σπιθαμὴ χώματός του εἶναι ποτισμένη μὲ αἷμα, παραδίδεται, ΧΑΛΑΑΑΑΡΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ, δίχως ἐνοχές, τύψεις, ντροπὴ ἀπὸ τοὺς ξεβολεμένους βολεμένους, δυστυχεῖς ἀπογόνους ἐνδόξων προγόνων, στὰ χέρια τῶν δημίων τους…
Κι ὅλα αὐτὰ ἀπολύτως συνειδητῶς…

Κάποτε ἔγραφα:

Κοπιᾶστε πεινασμένοι!

Κι ἔγραφα ἐπίσης γιὰ τὰ ἐπικοινωνιακά-προπαγανδιστικὰ παίγνια τῶν 300 εὐρῶ, ποὺ θὰ τὰ χρησιμοποιήσουν γιὰ νὰ μᾶς κάνουν νὰ αἰσθανθοῦμε …ἀνακουφισμένοι, ποὺ μὲ τὶς …«ἀντιδράσεις» μας θὰ …«καταφέρναμε» νὰ ἐπαναφέρουμε τοὺς μισθοὺς στὰ …600 εὐρῶ…

Σιγὰ μὴν κατεβάσουν τοὺς μισθοὺς στὰ 300 εὐρώ. Λαγοὺς μᾶς πέταξαν!

Εἴμαστε πολύ χειραγωγήσιμοι; Ἤ πάρα πολύ;
Ἤ μήπως εἴμαστε αὐτό πού εἴμαστε καί τελικῶς μᾶς ἀξίζουν ἀπολύτως οἱ …«ἡγέτες» μας;

Τί νά πῷ;
Μόνον νὰ κλάψῳ βουβὰ μπορῶ… Γιὰ ἀπόψε…
Αὔριο ξέρω πὼς πάλι στὸν δρόμο θὰ εἶμαι γιὰ νὰ παλεύῳ, πρὸ κειμένου νὰ καταφέρῳ νὰ πάρῳ πίσω τὴν Πατρίδα μου.

Φιλονόη

Υ.Γ.1. ΜΗΝ ἀκούσω γιὰ χρονικὸ διάστημα ἀνοχῆς κι ἄλλες παπαριές. ΔΕΝ μὲ ἐνδιαφέρει κάποιου εἴδους οἰκονομικὴ εὐημερία, ἐὰν εἶναι νὰ χάσῳ τὴν Πατρίδα μου… Τὴν Ἑλλάδα, θὰ ἔπρεπε νὰ θέλουμε, κι ἄς ἦταν νὰ τρώγαμε πέτρες…Ὁ μόνος ποὺ μᾶς εἶπε τὴν ἀλήθεια εἶναι ὁ Τσίπρας...2

Υ.Γ.2. Καί νά ψήφιζε κάποιος βρέ; Ὑπῆρχαν ἐπιλογές; Τί νά σᾶς πῷ… Ὁ Λεβέντης μᾶλλον θὰ ἦταν καλλίτερη ἐπιλογή… Ὄχι διότι δὲν θὰ μποροῦσε κι αὐτὸς νὰ κάνῃ τὰ ἴδια, ἀλλὰ διότι θὰ χρειαζόταν κάποιος σημαντικὸς χρόνος γιὰ τὴν …προσαρμογή του!

Υ.Γ.3. Μὴν ξεχάσετε αὔριο νὰ σπεύσετε γιὰ νὰ συμπαρασταθεῖτε στὸν μεγάλο «ἀγῶνα» τοῦ soro-Βαρουφάκη. Ὅλοι ὅμως νὰ πᾶτε! ΟΛΟΙ!!! Ἐγὼ θὰ μείνω στὸ σπίτι μου καὶ θὰ σᾶς …κουνῶ τὸ μαντῆλι. Ἔχω πολὺ σημαντικότερα νὰ κάνῳ… Ἔχω καὶ μίαν Πατρίδα νὰ ἀπελευθερώσῳ ἀπὸ αὐτὴν τὴν «χρυσή» κατοχή!!!

φωτογραφία
καὶ φωτογραφία

 

(Visited 158 times, 1 visits today)
Leave a Reply