Ποιός θά εἶναι ὁ ἐπόμενος Πρόεδρος;

Ἤ, γιὰ νὰ τὸ θέσουμε σωστά, ποιά θά εἶναι ἡ ἐπομένη πολιτειακή «γλάστρα»;

Ἄς ξεκινήσουμε ἀπὸ τὴν ἀρχή.
Ἄς ξεκινήσουμε ἀπὸ τὸν ῥόλο ποὺ παίζει ἡ ἐν λόγῳ γλάστρα καὶ τὸν ῥόλο ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ παίζῃ.

Ἡ θέσις τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας ἦταν θέσις μὲ ὑπερεξουσίες, ἐπὶ ἑπταετίας. (Γιὰ εὐνοήτους λόγους!!!)
Αὐτὲς οἱ ὑπερεξουσίες λοιπὸν κατηργήθησαν ἐπὶ Ἀνδρέα, πρὸ κειμένου νὰ μὴν τοῦ ἔλθῃ, ἀπὸ τὰ …μετόπισθεν, κάποιος …ταμπλᾶς!!! (Βοήθησε ἰδιαιτέρως φυσικὰ ὁ Μπένυ καὶ τότε…!!!)
Ἀποτέλεσμα φυσικὰ αὐτῶν τῶν …«νομομαγειρεμάτων» ἦταν νὰ ἔχουμε τὴν ἀκριβότερη …«γλάστρα» στὴν θέσιν τοῦ ἀνωτάτου ἄρχοντος τῆς χώρας. (Λέμε τώρα…!!!)

Αὐτὴ ἡ θέσις λοιπὸν ἦταν, καὶ παραμένει, τὸ καλλίτερον μέρος τῆς «πολιτικῆς» στὴν χώρα τοῦ Ἑλλαδοκαφριστᾶν, ὅπου τὸν κύριον λόγο, ἐδῶ καὶ δύο αἰῶνες, ἔχουν οἱ τραπεζῖτες.
Σὲ μίαν χώρα ποὺ οἱ πολιτικὲς μαριονέτες μποροῦν νὰ λεηλατοῦν, ἐλέῳ τραπεζικῆς αὐτοκρατορίας, αὐτὸν τὸν λαό, δίχως νὰ φοβοῦνται τὴν δικαιοσύνη.( Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα… Ἡ δικαιοσύνη ἀνήκει στοὺς …δημοσίους ὑπαλλήλους. Γίνεται κάποιος ὑπάλληλος νά τά βάλῃ μέ κάποιον ἀπό αὐτούς πού ὑπογράφουν τήν μισθοδοσία του; Ὄχι φυσικά…!!!)
Κι ἔτσι, ἐδῶ καὶ δύο αἰῶνες, ἐπισήμως, διαπιστώνουμε πὼς ὁ «πρόεδρος», ἀλλὰ καὶ οἱ «ἐκλογές», παραμένουν ἁπλῶς τὸ μέσον γιὰ τὴν …ἀλλαγὴ τῆς φρουρᾶς κι ὄχι ὁ πραγματικὸς μοχλὸς ἀσκήσεως πιέσεων στὸν ἑκάστοτε διαχειριστή.

Ἐὰν κάνουμε μίαν σύντομον ἀναδρομὴ στὸ πῶς ἐξελέγετο ὁ «πρόεδρος» γλάστρα, θὰ διαπιστώσουμε πὼς πίσω ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἐκλογὴ ὑπάρχουν πολιτικοὶ ἐκβιασμοί, μεγάλες προμήθειες ἀλλὰ καὶ ἐξαγορές.
Παράδειγμα πρόσφατο ἔχουμε μὲ τὸν Χαϊκάλη, τὴν ἀπόπειρα ἐξαγορᾶς τῆς ψήφου του καὶ τελικῶς τὴν …ἀσυλία Ἀποστολοπούλου, ἐφ΄ ὅσον ἐκρίθη, ἀπὸ τὸν «εἰσαγγελέα» Ντογιάκο, ὡς πρόβλημα …μὴ ὑπάρχον!!!

Διότι, ἐξ ὅσων γνωρίζουμε, ἡ ἐκλογὴ τοῦ «προέδρου»-γλάστρας πρέπει νὰ ἐξυπηρετῇ τὸ «Σύνταγμα»-κουρελόχαρτον, πρὸ κειμένου νὰ μποροῦν οἱ ἑκάστοτε «διαχειριστές» νὰ ἐξαπολύουν τὶς ἐπιθέσεις τους ἀνενόχλητοι, κατὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ.Κι ἐρχόμεθα στὸ ἐδῶ καὶ τώρα.
Ἡ θητεία τοῦ σημερινοῦ «προέδρου»-γλάστρας λήγει ὁσονούπω. Τὴν θέσιν του πρέπει νὰ ἀναλάβῃ ἄλλη …γλάστρα.
Καὶ τὸ πρόσωπον τῆς ἐπιλογῆς πρέπει νὰ εἶναι κοινῆς ἀποδοχῆς. Πρέπει ΟΛΕΣ οἱ κουδουνίστρες νὰ τὸν ἐγκρίνουν, γιὰ νὰ ἔχουμε …ὁμαλὴ πολιτικὴ συνέχεια στὴν λεηλασία*, ποὺ ἔχουν ἐξαπολύσει ἐναντίον μας.
Ποιά πρόσωπα θά ἦσαν κοινῆς ἀποδοχῆς λοιπόν, πρό κειμένου κι αὐτή ἡ κυβέρνησις-ἐκπρόσωπος τῶν τραπεζιτῶν, νά ἀσκήσῃ τήν ἐξουσία τῶν τραπεζιτῶν σέ βάρος μας, ἀνενόχλητη;
Ἄς ἀναφέρῳ μερικὰ ὀνόματα στὴν …τύχη.
Βασίλειος Μαρκεζίνης…
Ἀναστάσιος Ἀλβανίας…
Φραγκούλης Φράγκος…
Σαφῶς καὶ ὑπάρχουν πολλὰ ἀκόμη ὀνόματα, ἀλλὰ ἐμᾶς αὐτὴν τὴν στιγμὴ μᾶς ἐνδιαφέρουν αὐτὰ τὰ τρία, γιὰ νὰ ἀποδείξουμε τὸ τὶ ἀκριβῶς θέλουν νὰ μᾶς πείσουν νὰ ἀποδεχθοῦμε ὡς …ἀναγκαῖον. (Ὄχι φυσικὰ τὸ τὶ εἶναι πράγματι ἀναγκαῖον!!!)

Ἄς ξεκινήσουμε λοιπὸν ἀπὸ τὸν Φράγκο Φραγκούλη.
Μεγάλη μορφή.
Ἡ ἀποδοχή του ἀπὸ ΟΛΟ τὸ «πολιτικό» κατεστημένο ἦταν πασιφανής, γιὰ ὅσα χρόνια τὸν …προέβαλαν.
Ἀναζητεῖστε, ὑπομονετικὰ ὁμολογουμένως, τὶς δημοσιεύσεις γιὰ τὸν ἐν λόγῳ πρώην στρατηγό, πρώην ὑπουργὸ καὶ νῦν πολίτη, πρὸ κειμένου νὰ διαπιστώσετε τὸ πόσο προσεκτικὰ τὸν …«περιφρουροῦσαν» ἅπαντες, πρὸ κειμένου ἡ γνώμη μας γιὰ αὐτὸν νὰ εἶναι πάντα ἡ καλλιτέρα δυνατή.
Τὸ ἐὰν πράγματι ὁ Φραγκούλης εἶναι, ἤ δὲν εἶναι, τὰ ὅσα μᾶς ἔχουν προβάλει, ἄς τὸ ἀφήσουμε στὴν ἱστορία.
Ἐγὼ θὰ σᾶς παρουσιάσω μόνον μία ἀναφορά μου στὸ πρόσωπό του, πρὸ δύο ἐτῶν (4 Ἰανουαρίου 2013):

Ὄχι, ὄχι, ὁ Φράγκος δὲν θέλει νὰ φτιάξῃ κόμμα.

Μὲ ἀρκετὰ ἐνδιαφέρουσες λεπτομέρειες κι ἐδῶ:

Πῶς ὁ ὀργανισμὸς τοῦ ΔΟΛου ἀνεβάζει καὶ κατεβάζει στὴν ἐξουσία ὅποιον τοῦ ἀρέσει! 

Ἔχει ἀνακοινωθεῖ τό ὄνομα τοῦ Φραγκούλη κάπου;
Ὄχι, δὲν διάβασα κάτι. Αὐτὸ ὅμως δὲν τὸν κάνει …ἄσχετον τοῦ θέματος.
Ὁ Φραγκούλης εἶναι πρόσωπον κοινῆς ἀποδοχῆς. Γλέζοι, Μιχαλολιάκοι, Κανέλλες, Σαμαρᾶδες, Λιάνηδες, Καραμανλῆδες, Βενιζέλοι, Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, ἐκκλησιαστικοὶ ἀλλὰ καὶ πολλῶν εἰδῶν ἄλλοι παπαγάλοι μᾶς παρουσιάζουν τὸν Φράγκο ὡς ἰδανικὴ περίπτωσιν ἀρχηγοῦ.
Ἀρχηγοῦ ποιῶν; Ὑπό ποίες συνθῆκες; Ὑπέρ ποίου;
Ἔ, αὐτὸ θὰ τὸ μάθουμε συντόμως, ἐὰν ὁ Φράγκος ἀνήκει στὸ «ἐναλλακτικὸ προσωπικό».

Πρὸ ἡμερῶν ὅμως μάθαμε, διὰ στόματος πρωθυπουργοῦ, πὼς ἐνδιαφέρουσα προσωπικότης εἶναι καὶ ὁ Ἀναστάσιος Ἀλβανίας.
Ἐπίσης δὲν ἔχω νὰ πῷ κάτι καλὸ ἤ κακὸ γιὰ τὸν ἱερωμένο αὐτόν. Μπορῶ ὅμως νὰ καταδείξῳ μερικὲς πολὺ ἐνδιαφέρουσες λεπτομέρειες. Μπορῶ γιὰ παράδειγμα, νὰ διαπιστωσῳ πὼς ὁ Ἀναστάσιος εἶναι ἐπίσης «ἀποδεκτός» ἀπὸ τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως. Εἶναι Ἅγιος, κατὰ πολλούς.
Καὶ πολὺ πιθανὸν νὰ εἶναι. Αὐτὸ ὅμως ποὺ δὲν μᾶς προβάλλουν, γιὰ τοὺς δικούς τους λόγους, εἶναι πὼς ἐπίσης ὁ Ἀναστάσιος εἶναι καὶ ἀπολύτως ἀποδεκτός-συμβατὸς μὲ τὸ πατριαρχεῖο Κωνσαντινουπόλεως καὶ τὸν Βαρθολομαῖο.
Ναί, ἐκεῖνον τὸν Βαρθολομαῖο ποὺ πῆγε νὰ ὑπηρετήσῃ στὸν τουρκικὸ στρατὸ καὶ στὴν ἐνθρόνησίν του ἐδήλωσε πὼς οἱ ἐπαναστᾶτες τοῦ 1821 ἦσαν κάτι …ξεβράκωτοι!!!
Ναί, ἐκεῖνον τὸν Βαρθολομαῖο ποὺ συνιστᾶ …πανθρησκεία!!!

Συνεπῶς;

Ἡ …«σοβαρότης» ἰσχύος τῶν βακουφίων.

Ἡ πανθρησκεία μαγειρεύτηκε στὴν Ἀστανᾶ.

Τί δουλειά ἔχει ἡ …«ἀλεποῦ» στό «παζάρι»;

Συνεπῶς ὁ Ἀναστάσιος εἶναι …«κεφάλαιον» τοῦ Βαρθολομαίου;
Ἤ μήπως ὄχι;
Ἐσεῖς τί λέτε;

Καὶ πᾶμε στὸ κεντρικό μας πρόσωπον. Στὸν σὲρ Βασίλειον Μαρκεζίνη
Ὤ, ναί…!!! Τὸ …«καλό» χαρτὶ τῶν κρατούντων.

Ποιός εἶναι ὁ Βασίλειος Μαρκεζίνης;
Ἀπὸ τὴν βικιπαδεία, στὴν ἀγγλική της ἔκδοσιν, διαβάζουμε πολλὰ καὶ ἐνδιαφέροντα, μεταξὺ αὐτῶν καὶ τὴν σχέσιν τοῦ μὲ τὸ Πανεπιστήμιον τοῦ Austin, στὸ Τέξας.

Ποιός θά εἶναι ὁ ἐπόμενος Πρόεδρος;4

Πατῶντας στὸν ὑπογεγραμμισμένον σύνδεσμο, ἐδῶ, ὅμως βλέπουμε αὐτό:

Οὔπς; Τί χάσαμε;
Γιὰ νὰ τὸ ἐρευνήσουμε λίγο περισσότερο ὅμως…
Ἄς δοῦμε τὸ βιογραφικό του, ἀπὸ ἐδῶ:

Δῆλα δὴ θεωρεῖται ὡς ἱδρυτὴς τοῦ ἰνστιτούτου διεθνοῦ δικαίου τοῦ πανεπιστημίου τοῦ Ὤστιν, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν …διαφαίνεται καὶ τόσο καθαρὰ στὸ ἴδιο τὸ πανεπιστήμιο.
Πάντως, σὲ ἄλλην σελίδα, ὅπου βλέπουμε τὸ βιογραφικό του, (ἐδῶ) αὐτὸ ἀναφέρεται ξεκάθαρα (περίπου).


Καὶ γιὰ νὰ μὴν καταντοῦμε …συνωμοσιολόγοι, ἄς δεκτοῦμε πὼς ἁπλῶς ἔγινε ἀνακατάταξις τῶν πληροφοριῶν καὶ κάπου …χάθηκε ἡ πληροφορία τῆς βικιπαιδείας.
(πηγὲς τῶν ἀπεικονίσεων ἐδῶ κι ἐδῶ)

Πάει καλῶς…
Ἄς πᾶμε στὸ ἐπόμενον στοιχεῖον, ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρει σήμερα.
Ποίος ἐδίδασκε στό ἐν λόγῳ πανεπιστήμιον;  (ἀπὸ ἐδῶ)
Χμμμ….
Σύμπτωσις;
Ἴσως….

Γιὰ νὰ δοῦμε ὅμως ἀκόμη μίαν …«σύμπτωσιν» (;;;) πλέον.

 

 

(ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ).

Μάλιστα, σὲ ἀναζήτησιν μὲ τὸν ὅρο: «Tsipras in Texas austin lyndon» μᾶς προέκυψαν 110.000 ἀποτελέσματα!!!
Παγκόσμιον γεγονὸς λέμε!!!

Ἔλα λοιπὸν ἀγαπητὲ ψηφοφόρε…
Δὲν σὲ πιστεύω… Ψήφισες γιὰ ἀκόμη μίαν φορὰ αὐτὸν ποὺ σοῦ ὑπέδειξαν, μὲ τὸν πλέον ἀνώδυνο τρόπο… Λέμε…
(Ἐὰν ψήφισες… Ἐγὼ τὸ ἀπέφυγα!)

Ὄχι, ὄχι, ὄχι… Δὲν πρόκειται νὰ συνωμοσιολογήσῳ, διότι ἔχουν ἤδη συνωμοτήσει εἰς βάρος μας, ἀπὸ καιροῦ.
Καὶ ναί… Ὁ σὲρ Βασίλειος Μαρκεζίνης εἶναι βραβευμένος γιὰ τὶς ὑπηρεσίες του στὴν …βασίλισσα τῆς Ἀγγλίας, μίαν ἀπὸ τὶς …κορυφὲς τῆς παγκοσμίου ἐξουσίας, ποὺ ἀσκοῦν ἐδῶ καὶ αἰῶνες βία στοὺς παγκοσμίους πληθυσμούς.
Καὶ ναί…
Ὁ Φράγκος θὰ μποροῦσε νὰ ἐμφανισθῇ, ἄν καὶ δὲν ἔχῃ ἀναφερθεῖ, ἀκόμη, ὡς …λύσις ἀνάγκης.
Ὁ Ἀναστάσιος παίζει τὸν ῥόλο τοῦ …«λαγοῦ», πρὸ κειμένου νὰ ἐμφανισθοῦν οἱ ὅποιες ἀντιδράσεις καὶ νὰ ἀντιμετωπισθοῦν μὲ τὸ …«καλὸ χαρτί», ποὺ λέγεται Βασίλειος Μαρκεζίνης.
Ἄλλως τέ, ὁ …«πολύς» Μιχάλης Ἰγνατίου, ὁ πιστὸς στὸν ῥόλο ποὺ τοῦ ἐχάραξαν οἱ …μπομπολαῖοι τοῦ πλανήτου, μᾶς τὸ ἔχει πρὸ πολλοῦ ἀνακοινώσει:

Ἰγνατίου

Κι ὁ Ἰγνατίου συνηθίζει νὰ εἶναι καλὰ πληροφορημένος, ἰδίως γιὰ θέματα ποὺ μᾶς ἔρχονται ἀπὸ τὴν …πέρα πλευρὰ τοῦ Ἀτλαντικοῦ.

Τί λέγαμε λοιπόν;
Ποιός θά παίξη τόν ῥόλο τῆς ἐπομένης …«γλάστρας»;
Καί πῶς θά τόν παίξη; Ὡς …«γλάστρα» ἤ ὡς ἐκεῖνος πού θά …«ἀξιώση» καί θά λάβη πολύ περισσότερα καί οὐσιαστικότερα προνόμια γιά τήν θέσιν τοῦ προέδρου;

Ἐσεῖς θὰ μοῦ πεῖτε.
Ὁ Μαρκεζίνης πάντως, τέλεια προωθημένος ἀπὸ τὸ σύστημα, ἀναμένει, γιὰ τὴν ὥρα.
Καὶ οἱ Βαρουφάκης, Τσίπρας, ἀλλὰ καὶ ὅλα τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, ἔχουν πρὸ πολλοῦ λάβει τὶς ἐντολές τους…
Λέτε νά ἐμφανίσουμε ἐνστάσεις σέ μίαν τέτοιαν προοπτική;
Καί γιατί νά τό κάνουμε ἄλλως τέ;
Δέν μᾶς εἶναι ἀρκετό πού θά ἔχουμε ἕναν ἑλληνόφωνο «sir» στήν κορυφή τῆς κρατικῆς μηχανῆς;

Φιλονόη

Σημείωσις 1η

Τὸ τὶ ἀκολουθεῖ αὐτοὶ τὸ γνωρίζουν καλλίτερα ἀπὸ ἐμᾶς.
Πάντως ἄς κρατοῦμε στὴν ἄκρην τοῦ μυαλοῦ μας κι αὐτό:

Ὥρα γιά ἕνα …«ἀποδεκτό» στρατιωτικό πραξικόπημα;

Ποιός ξέρει;
Φράγκος συζητήθηκε… Πραξικοπήματα συζητήθηκαν…
Ὁ ποταμίσιος σπεύδει νὰ λάβῃ τὶς ἀνάλογες θέσεις, γιὰ νὰ …προλάβῃ…!!!
Ποτὲ δὲν ξέρεις…

Σημείωσις 2α

Κι ἐκεῖ ποὺ ἀναζητοῦσα πληροφορίες γιὰ τὸ ἐν λόγῳ πανεπιστήμιον (ΠΟΤΕ μὲ κεφαλαῖον πλέον τὰ ἱδρύματα-στρατόπεδα δημιουργίας γενιτσάρων) τσοῦπ, νὰ ἐμπρός μου κι ἕνας παλαιός μας γνώριμος.

Πῶ πῶ πῶ τὶ ἔπαθα ἡ γυναῖκα…
Στὸ πανεπιστήμιον ποὺ τὰ «χώνει» κανονικὰ ὁ Soros (ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀρκετούς, ἀλλὰ σεβαστὰ τὰ ποσὰ ποὺ καταθέτει), τοῦ ὁποίου πανεπιστημίου στὸ νομικὸ τμῆμα ἱδρυτὴς φέρεται ἕνας «σέρ», τοῦ ὁποίου πανεπιστημίου καθηγητὴς εἶναι ἕνας ὑπουργὸς οἰκονομικῶν τοῦ Ἐλλαδοκαφριστάν, ποὺ ὅμως ἀρθρογραφεῖ ὑπὲρ Soros  μὲ κάθε εὐκαιρία, καὶ τὸ ὁποῖον πανεπιστήμιον διοργανώνει ὁμιλίες γιὰ ἕναν πρωθυπουργὸ τοῦ Ἑλλαδοκαφριστᾶν.
Μήπως τώρα πιά ξεπεράσαμε τίς συμπτώσεις καί περάσαμε στό …τήν πατήσαμε μέ τήν «ἐπανάστασιν» ἀδέλφια;

Σημείωσις 3η

Καὶ κάτι …ἄσχετον. 
Ἔχουμε κυβέρνησιν τῆς ὁποίας ὁ ὑπουργὸς οἰκονομικῶν θαυμάζει τὸν Soros καὶ διδάσκει σὲ πανεπιστήμιον ποὺ χρηματοδοτεῖ ὁ Soros.
Ἔχουμε πρωθυπουργὸ ποὺ τοῦ διοργανώνει συνέδρια καὶ ὁμιλίες ο Soros.
Ἔχουμε καὶ διευθύντρια τῆς «Ἐθνικῆς τραπέζης», φιλαράκι τοῦ Soros.

​Μᾶλλον τὴν πατήσαμε ἄσκημα ΚΑΙ μὲ αὐτὴν τὴν κυβέρνησιν!

Μᾶς ἑτοιμάζουν, κατὰ πῶς φαίνεται, καὶ ἕναν «σέρ» ποὺ μᾶς προτείνουν τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως τοῦ Soros!!!!

Ὠρέ… Καί οἱ Ἕλληνες ποῦ κρύφτηκαν;
(Τό κέρατό μας νά ποῦμε; Ἤ κάτι χειρότερο;)

*Δὲν πρόκειται στὴν πραγματικότητα γιὰ λεηλασία ἀλλὰ γιὰ ΔΟΥΛΟΠΟΙΗΣΙΝ!!! Τὸ χρῆμα παραμένει ἄριστος μοχλὸς ἀσκήσεως ἐξουσίας κι ἐλέγχου. Τὸ χρῆμα εἶναι καλὸ «καροτάκι» γιὰ νὰ μᾶς ὑποχρώσουν νὰ τρέχουμε πίσω του. Τὸ χρῆμα εἶναι πολὺ καλὸ γιὰ νὰ …ΜΗΝ τὸ ἔχουμε. Οὐσιαστικῶς συζητᾶμε γιὰ κ@λόχαρτα, ποὺ μᾶς ἔχουν πείσει πὼς εἶναι χρῆμα. Μὲ ἀξία …χαρτοπολέμου. Τὸ χρῆμα χρησιμοποιεῖται γιὰ νὰ καταντήσουμε δοῦλοι κι ὄχι γιὰ νὰ τὸ ἔχουμε ἤ νὰ μὴν τὸ ἔχουμε. Ἡ ὑπερσυγκέντρωσις χρήματος, στὰ χέρια κάποιων τραπεζιτῶν, εἶναι ἐξ  ἴσου πλαστὴ μὲ τὴν ἔννοιαν τοῦ χρήματος. Ἕνα παραμῦθι εἶναι, γιὰ νὰ μᾶς ἐπεξεργάζονται μὲ τὴν …ἄδειά μας καὶ νὰ μὴν μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ σηκώνουμε κεφάλι.

Leave a Reply