Τί δουλειά ἔχει ἡ …«ἀλεποῦ» στό «παζάρι»;

Ὅλοι μας, ἄλλος λιγότερο κι ἄλλος περισσότερο, ἀντιλαμβανόμεθα πὼς μᾶς ἑτοιμάζουν μίαν ὡραιοτάτη πανθρησκεία, πρὸ κειμένου νὰ μαζέψουν ὅλα τὰ ἀδέσποτα …ζωντανά, ποὺ θὰ ἐπιβιώσουν ἀπὸ τὶς νέες γενοκτονίες, μὲ στόχο νὰ τὰ ξαναμαντρώσουν. Κι ὅταν λέῳ …ζωντανά, νὰ συνεννοούμεθα. Γιὰ ὅλους αὐτοὺς ποὺ κινοῦν τὰ νήματα …ζωντανὰ παραμένουμε.

Ἔτσι λοιπόν, ἄν καὶ ἡ ἕνωσις τῶν ἐκκλησιῶν, ἀνατολικῆς καὶ δυτικῆς, ξεκίνησε νὰ γίνῃ λίγο πρὸ τῆς ἁλώσεως, τελικῶς ματαιώθη γιὰ τοὺς γνωστοὺς λόγους. Παρὰ ταὔτα κάποιοι θυμήθηκαν ἐκείνην τὴν παρ’ ὁλίγον ἕνωσιν και ἀπεφάσισαν νὰ παίξουν λίγο μὲ τὰ …νευῦρα μας. Κι ἔτσι βλέπουμε τὸν πάπα νὰ φθάνῃ στὴν σημερινὴ Τουρκία, ἤ ὀρθότερα, στὴν Κωνσταντινούπολιν (ἤ ἀκόμη καλλίτερα, στὸ Βυζάντιον) πρὸ κειμένου νά…
Τὸ τὶ νά… ΔΕΝ μᾶς τὸ εἶπαν. Ἀλλὰ σίγουρα οἱ ἐπισκέψεις του, οἱ συναντήσεις μὰ καὶ οἱ δράσεις του εἶναι τμῆμα μίας μεγαλυτέρας παραστάσεως, ποὺ στόχο ἔχει σαφῶς τὴν …προπαγάνδα!

Αὐτὸ ὅμως ποὺ μὲ ἀπασχολεῖ σήμερα δὲν εἶναι τόσο ὁ πάπας καὶ τὰ ἔργα του ἀλλὰ τὸ πῶς κάποια πρόσωπα, γνωστά μας, ἐμπλέκονται σὲ αὐτὴν τὴν ἐπίσκεψιν.
Τί δουλειά λοιπόν ἔχει ἡ ἀλεποῦ στό παζάρι; 
Ποιά ἀλεποῦ;;; Ἡ Λαμπράκειος ἀλεποῦ!!!Λέτε νά ἔχῃ κι αὐτός σχέσιν μέ τήν ἐπερχομένη πανθρησκεία;;;
Ἄ πὰ πά…. Πιπέρι!!!

Ὁ Λαμπράκης φτιάχνει νέα θρησκεία;

Δῆλα δή…
Ἐμφανίζεται ὡς ψάλτης, σὲ μίαν συνάντησιν ποὺ στόχο ἔχει τὴν προπαγανδιστικὴ παγίωσιν, στὴν συνείδησίν μας, τῆς πανθρησκείας… Βαθύτατα μέσα στὴν παρέα τοῦ πάπα.
Δὲν ἐξετάζω τὸ ἐὰν εἶναι ἀπεσταλμένος κάποιας ἀποστολῆς ἤ ὄχι. Ποσῶς μὲ ἐνδιαφέρει!!!

Μὲ ἐνδιαφέρει πὼς γιὰ νὰ μπῇ κάποιος σὲ μίαν τέτοιαν τελετὴ πρέπει νὰ ἔχῃ πολλοὺς …«ἁγίους» μπαρμπάδες. Δῆλα δὴ ἐκτὸς ἀπὸ τὸ …«δόντι» πρέπει νὰ εἶναι καὶ …«χρήσιμος»*.
Κι ὁ Λαμπράκης, γιὰ νὰ εἶναι ἐκεῖ μέσα, μᾶλλον εἶναι …«χρήσιμος»!!!

(38ο λεπτό)

Σέ τί θά μποροῦσε νά εἶναι χρήσιμος;
Τί νά σᾶς πῷ;;; Δὲν μὲ ἐνημέρωσε…
Λέτε νά ἔφθασε ἔως ἐκεῖ ὡς …ἰατρός;  Μήπως μόνον ὡς ψάλτης; Ἤ μήπως σάν ἐνεργό καί σημαίνον μέλος τῆς εὑρυτέρας συμμορίας πού λυμαίνεται τόν πλανήτη;;;

Ἐγὼ δὲν ξέρω… Καλὸ θὰ ἦταν νὰ μᾶς ἐνημερώσῃ ὁ ἴδιος, ἐὰν φυσικὰ τολμᾷ!!!

Φιλονόη

Υ.Γ.1.  Ὁ πάπας φυσικὰ ἔστρωσε ἔδαφος, κανονικότατα. Καὶ μὲ τὸν Βαρθολομαῖο ἔκανε τὰ «γούτσου γούτσου» του, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν Rahmi Yaran… Κι ὄχι μόνον…   

Υ.Γ.2. Μεγάλες στιγμὲς διαβιοῦμε… Πολὺ μεγάλες… Ἀναμένω μὲ λαχτάρα νὰ ἀρχίσουν νὰ ξεσκίζουν αὐτὰ τὰ κοράκια, ὁ ἕνας τὶς σάρκες τοῦ ἄλλου.

Υ.Γ.3. Πρῶτο τραπέζι πίστα φυσικὰ ὁ Βαρθολομαῖος. Μεγαλεῖα λέμε ὁ τοῦρκος ὑπήκοος.

* Χρήσιμος ἠλίθιος;  Χρήσιμος πουλημένος;  Χρήσιμος σκέτο; Τί νά σᾶς πῷ;;; Θὰ δείξη…

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ ἐδῶ κι ἐδῶ.

 

 

 

Leave a Reply