Ἡ πανθρησκεία μαγειρεύτηκε στὴν Ἀστανᾶ.

Τὸ σύμβολον τῆς Ἀστανᾶ εἶναι αὐτό:Ἡ πανθρησκεία μαγειρεύτηκε στὴν Ἀστανᾶ.1

Γιατὶ καὶ πῶς, οὐδόλως μὲ ἐνδιαφέρει… Πάντως αὐτὸ εἶναι….

Ἐκεῖ λοιπόν, στὴν Ἀστανᾶ, ἔχουν ἐδῶ καὶ καιρὸ ἀρχίσῃ νὰ διοργανώνονται συνέδρια, συνεστιάσεις, συμβούλια…
Ὄχι κάτι οὐσιαστικό… Ἀλλὰ νά… ἔτσι, γιὰ νὰ μᾶς …«ἐνημερώνουν». Διότι τὸ ἔχουμε πῇ πολλὲς φορές… Δὲν κάνουν κάτι δίχως νὰ μᾶς ἔχουν ἐνημερώσῃ. Ἁπλῶς ἐμεῖς ἤ ἀδιαφοροῦμε ἤ δὲν λαμβάνουμε στὰ πολὺ σοβαρὰ τὶς προειδοποιήσεις τους….Ἡ πανθρησκεία μαγειρεύτηκε στὴν Ἀστανᾶ.

Στὴν Ἀστανᾶ λοιπὸν συμβαίνουν πολλά. Ἔτσι… Γιὰ τὰ μάτια…
Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ φυσικὰ καὶ τὸ σύμφωνον τῆς πανθρησκείας…
Ἀναμνηστικὲς φωτογραφίες πολλές, ἀλλὰ σήμερα θὰ σᾶς παρουσιάσω μόνον αὐτὲς ποὺ μᾶς ἀφοροῦν.

Βασικῶς μαγειρεύτηκε ἡ πανθρησκεία κι ἐδῶ τὰ σούργελα φωτογραφίζονται.
Τὸ μαγείρεμα στὴν μεγάλη αἴθουσα συνέβῃ….
Ἀναμνηστικὴ ἐπίσης φωτογραφία, γιὰ νὰ μὴν μᾶς ἀφήνουν στὰ σκοτάδια μας…Ἡ πανθρησκεία μαγειρεύτηκε στὴν Ἀστανᾶ.3

 

 Καὶ σαφῶς δὲν μαγειρεύτηκε ἀπὸ τοὺς ἐπὶ κεφαλῆς τῆς κάθε θρησκείας. Αὐτοὶ ἐντολὲς ἐκτελοῦν.
Τὸ μαγείρεμα βέβαια ἔγινε ἀλλοῦ ἀλλὰ στὴν Ἀστανᾶ ὁλοκληρώθηκε ἡ διαδικασία τοῦ σερβιρίσματος. Ἐκεῖ ἔπεσαν οἱ ὑπογραφὲς καὶ ἔσκυψαν ἀκόμη περισσότερο τὰ κεφάλια οἱ ὑποτακτικοί…
Ὅλοι οἱ προσκεκλημένοι λέλουδα τοῦ μπαξέ… Σὰν αὐτὰ ποὺ ἤδη γνωρίζουμε… Καὶ σύμφωνοι σὲ ὅλα… Ξέρουν αὐτοί!
Ἄλλως τε μόνον ὅποιος συμφωνεῖ ἀπολύτως καὶ ὑπακούει πιστὰ ἔχει πιθανότητες ἐπιβιώσεως… Ἀπὸ τὰ «ἀφεντικά», ὄχι ἀπὸ ἐμᾶς… Ἀπὸ ἐμᾶς τὸ δικαίωμα τὸ ἔχουν χάσῃ πρὸ πολλοῦ…

Κι ἐπεὶ δὴ τὸ θέμα τῆς κάθε θρησκείας ἐμπεριέχει καὶ κάτι ἀπὸ …οὐρανό, ἄς μὴν ξαφνιαστοῦμε ἐὰν ὁ νέος μεσσίας θὰ μᾶς ἔλθῃ ἀπὸ τὸν οὐρανὸ τῆς Ἀστανᾶ, ἤ κάπου ἐκεῖ γύρω…
Ἄλλως τὲ ἔχουν προβλέψῃ ἤδη ἐπὶ αὐτοῦ… Τὸ πρῶτο ἀεροδρόμιον υποδοχῆς ἐξωγηΐνων στὴν Ἀστανᾶ ἐστήθῃ.
Εἶναι τώρα ὥρα νά ἀναζητοῦν τά «ἐξωγήινα» νέες τοποθεσίες πρό κειμένου νά ἀποβιβαστοῦν; Πλάκα κάνουμε;

Ὅλα τὰ ἔχουν σκεφθῇ τὰ νεοταξίτικα σούργελα. Ὅλα. Ἔως καὶ τὸ ποῦ θὰ φιλοξενηθοῦν.

Φιλονόη

φωτογραφίες

(Visited 1,247 times, 2 visits today)
7 thoughts on “Ἡ πανθρησκεία μαγειρεύτηκε στὴν Ἀστανᾶ.

  1. Γ@… τις θρησκειες σας!!!!!!!!!!!!!!Μονος λογος υπαρξης τους ειναι η χαλιναγωγηση του κοσμου και να ζουν οι τραγοι κ τα αφεντικα τους

Leave a Reply