Ποιός ζητᾶ διαγραφή τοῦ «χρέους» ἐφ΄ ὅσον ΔΕΝ ἔχει διενεργηθεῖ ἔλεγχος;

Διότι ὅλοι συζητοῦν γιὰ «κουρέματα», γιὰ μειώσεις, γιὰ διαγραφές, ἀκόμη καὶ γιὰ …συμψηφισμοὺς (ξέρουν αὐτοί… κάτι γιὰ τὶς ἀποζημιώσεις ἐκ Γερμανίας λέμε…!!!) ἀλλὰ  ΟΥΔΕΙΣ ἐξ αὐτῶν ἀναφέρεται στὸν ΕΛΕΓΧΟ καὶ στὴν πραγματικότητα τοῦ «χρέους».
Πόσο βρέ κουμπάροι ἀπό αὐτό εἶναι ἀληθές, γιά νά περάσουμε μετά στίς διαπραγματεύσεις καί στά «κουρέματα» καί στίς διαγραφές; Θά ἀναφερθῆ κάποιος στό αὐτονόητον;
Διότι, κατὰ πῶς μᾶς τὰ ...τουμπάρατε, ὅταν ξεκινήσατε τὶς κωλοτοῦμπες, τελικῶς ἀναγνωρίζετε ΟΛΟΙ σας τὸ «χρέος» ὡς ἀληθὲς καὶ μὲ τὶς «πλᾶτες» τῶν ΗΠΑ προωθεῖτε τὰ σχέδιά τους γιὰ τὴν καταστροφὴ τῆς Γερμανίας.
Καὶ καλά… Γερμανία εἶναι αὐτή, δὲν εἶναι …Ἰσραήλ. Συνεπῶς, κατ΄  ἐσᾶς πάντα, ἄς πληρώσῃ.
Κι ἄς μὴν εὐθύνονται οἱ Γερμανοὶ γιὰ τὰ διαφόρων εἰδῶν οἰκονομικὰ μαγειρέματα (πλιατσικολογήματα γιὰ τὴν ἀκρίβεια) ποὺ διέπραξαν εἰς βάρος ΟΛΩΝ τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν οἱ ἑταιρεῖες τῶν …«περιουσίων», ὅπως ἡ Goldman Sachs, ἡ Lehman Brothers καὶ ἡ J.P. Morgan, ποὺ κατὰ κύριον λόγον ἐδρεύουν στὶς …ΗΠΑ!!!

Κάποιοι λοιπὸν εἶχαν ξεκινήση νὰ συζητοῦν, πρὸ ἐτῶν, γιὰ τὸν ἔλεγχο τοῦ …«χρέους».
Τώρα τελευταῖα ὅμως τοὺς …χάσαμε!!!
Αὐτοὶ λοιπὸν ποὺ εἶχαν ἐκκινήση διαδικασίες ἐλέγχου ἦσαν ὁ Κώστας Λαπαβίτσας, ἡ Σοφία Σακοράφα καὶ ὁ Δημήτρης Καζάκης.

Τὸν Καζάκη τὸν …«χάσαμε» σὲ κάποιαν στροφή, γιὰ τοὺς δικούς του λόγους. (Ἴσως ἀκόμη νὰ μὴν εἶναι ἡ κατάλληλη στιγμὴ γιὰ νὰ τὸν προβάλουν ὡς …«ἐθνοσωτῆρα». Ὁπωσδήποτε ὅμως τὰ …«κατάφερε» θαυμάσια στὸ νὰ μᾶς παραπλανήσῃ, γενικῶς, ἀναφορικῶς μὲ τὰ πραγματικά μας προβλήματα!!!)

Ὁ Λαπαβίτσας ὅμως;
Ἡ Σοφούλα; Τί νά ἀπέγιναν;

Γιὰ τὸν Λαπαβίτσα μάθαμε πὼς ἐξελέγη προσφάτως βο(υ)λευτής. ΔΕΝ ΤΟΝ ἀκούσαμε ὅμως νὰ ἐπαναλαμβάνῃ τὶς ΔΙΚΑΙΕΣ θέσεις του, ἀλλὰ καὶ τὶς ΔΙΚΕΣ μας ἀξιώσεις γιὰ λογιστικὸ ἔλεγχο τοῦ «χρέους».
Μπουκώθηκε καί τό βούλωσε;

Ὅσο γιὰ τὴν Σοφούλα…
Ἡ Σοφούλα μας λοιπὸν ξεκίνησε, μὲ τὸν Λαπαβίτσα, ἐὰν ἔχῳ ἀντιληφθεῖ καλῶς, νὰ ἀνακινήσουν θέμα ἐλέγχου τοῦ χρέους. (Καὶ οἱ δύο στὸν τΣΥΡΙΖΑ σήμερα.) Μάλιστα τὸ θέμα πρῶτος ἀνεκίνησε ὁ Λαπαβίτσας κι ἠκολούθησε ἡ Σοφούλας.  Ποιός ζητᾶ διαγραφή τοῦ «χρέους» ἐφ΄ ὅσον ΔΕΝ ἔχει διενεργηθεῖ ἔλεγχος;1
Ἔτρεξαν, φώναξαν, ἔφτιαξαν καὶ μίαν ἐπιτροπὴ (ἤ συμμετεῖχαν σὲ αὐτήν), συνεκέντρωναν ὑπογραφὲς καὶ γενικῶς ἔδειχναν νὰ ἐνδιαφέρονται πολὺ σοβαρὰ γιὰ τὸ ἐὰν τὸ «χρέος» εἶναι ἀληθὲς ἤ προϊὸν ἀπάτης.
Ἔως ἐδῶ ὅλα καλῶς.
Ἔκαναν καὶ συνέδρια, μεταξὺ ὅλων, τῶν πολλῶν ὁμολογουμένως, δράσεών τους:

Ποιός ζητᾶ διαγραφή τοῦ «χρέους» ἐφ΄ ὅσον ΔΕΝ ἔχει διενεργηθεῖ ἔλεγχος;3

Ἡ ἐπιτροπὴ αὐτή, «ἐπιτροπὴ ἐλέγχου τοῦ λογιστικοῦ χρέους» ποὺ λέτε, ἔως τὸν Μάιο τοῦ 2014, κάθε λίγες ἡμέρες, εἶχε νὰ παρουσιάσῃ λόγους …ὑπάρξεως.
Εἶχε κίνησιν ἡ ἱστοσελίδα. Μία σεβαστὴ παρουσία στὸ διαδίκτυον. Ἐνημερώσις, προτάσεις, ἐνδιαφέρουσες τοποθετήσεις… Ποιός ζητᾶ διαγραφή τοῦ «χρέους» ἐφ΄ ὅσον ΔΕΝ ἔχει διενεργηθεῖ ἔλεγχος;4


Προσέξτε… Μάιος τοῦ 2014. Γιὰ τὴν ἀκρίβεια
Καὶ βλέπουμε λοιπὸν πὼς ὑπῆρχε ἐνδιαφέρον γενικῶς… Καὶ γιὰ τὸν ἔλεγχο τοῦ «χρέους», ἀλλὰ κυρίως γιὰ τὸ νὰ μᾶς πείσουν πὼς ἐνδιαφέρονται γιὰ τὸν …ἔλεγχο τοῦ «χρέους»!!!

Καί μετά; Τί συνέβη καί τούς χάσαμε γιά περίπου ἑπτά μῆνες; (Καὶ θὰ τοὺς χάσουμε, κατὰ πῶς ἀντιλαμβάνομαι, συντόμως, καὶ …διὰ παντός!!!)

Ποιός ζητᾶ διαγραφή τοῦ «χρέους» ἐφ΄ ὅσον ΔΕΝ ἔχει διενεργηθεῖ ἔλεγχος;5
Μετὰ ἡ Σοφία, καθὼς φυσικὰ καὶ οἱ λοιποὶ διαχειριστὲς τῆς σελίδος, ΧΕΣΤΗΚΑΝ γιὰ τὸ χρέος.
Μάλιστα ἡ Σοφούλα ἀπὸ μΠατΣοΚι μᾶς προέκυψε …ἀναρχοαυτόνομη καὶ ὑποστηρίκτρια τοῦ Ῥωμανοῦ, ποὺ λήστεψε τράπεζα…Ποιός ζητᾶ διαγραφή τοῦ «χρέους» ἐφ΄ ὅσον ΔΕΝ ἔχει διενεργηθεῖ ἔλεγχος;7

Τὸ ζητούμενον ἦταν, γιὰ τὸν Σοφούλα, ἡ εὐρωβο(υ)λή!!!
Μήπως ἀκούσατε κάτι γιά τήν Σοφία ἀπό τότε καί μετά; Μήν τήν εἴδατε;;; Μήν τήν ἀπαντήσατε;
Μήπως ἠσχολήθη μέ κάτι ἄλλο πέραν τῆς εὐρωβουλῆς;
Ἄ πὰ πά… Ἐκτὸς πραγματικότητος παραμένω…!!!

Μὰ ἡ ἐν λόγῳ ἐπιτροπὴ δὲν ἦταν δημιούργημα τῆς ἐν λόγῳ εὐρωβολεμένης.  Ἦταν ἔργο Λαπαβίτσα.
Καί τί μᾶς ἀπέγινε ὁ μουσιοῦ ἕταιρος ἐνδιαφερόμενος γιά τόν ἔλεγχο τοῦ χρέους;
Αὐτὸς βολεύθηκε, γιὰ ἀρχή, ὡς …ἀποζημίωσιν γιὰ τὶς …τεράστιες ὑπηρεσίες του, στὴν ἐδῶ βο(υ)λή!!!Ποιός ζητᾶ διαγραφή τοῦ «χρέους» ἐφ΄ ὅσον ΔΕΝ ἔχει διενεργηθεῖ ἔλεγχος;6Εἴδατε …ὡραῖος τρόπος διαγραφῆς τοῦ αἰτήματος τῆς …διαγραφῆς τοῦ «χρέους» ὡς προϊόντος ἀπάτης;
Τέρμα… Τὸ «χρέος» ἔχασε τὰ εἰσαγωγικά του κι ἔγινε …«πραγματικό», διαπραγματεύσιμο, μέσον ἐκβιασμοῦ τῆς Γερμανίας, τρόπος νὰ πατήσουν γερὰ οἱ ΗΠΑ στὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ ἔπαψε νὰ εἶναι προϊὸν ἀπάτης.
Τί δέν κατάλαβα βρέ παδιά;
Μήπως μᾶς ἐπεξεργάζονται;

Στὸ μεταξὺ μεθαύριο, Τετάρτη, μᾶς ἔχουν «ξεσηκώσει» νὰ «συμπαρασταθοῦμε» στὴν μεγάλη προσπάθεια τῆς κυβερνήσεως γιὰ τὴν …«διαπραγμάτευσίν» της στὸ eurogroup.  Νὰ καταλάβουμε, λέει, εἰρηνικῶς τὶς πλατεῖες μας, γιὰ νὰ …συμπαρασταθοῦμε στὸν καθηγητὴ τοῦ πανεπιστημίου τοῦ Ὤστιν, ποὺ χρηματοδοτεῖ ὁ Soros, τὸν μουσιοῦ Βαρουφάκη, ὁ ὁποῖος θὰ «διαπραγματεύεται» μὲ τοὺς λοιποὺς Εὐρωπαίους τὸν ἐὰν θὰ σκλαβωθῆ ὅλη ἡ Εὐρώπη στὰ δίκτυα τῶν …«ΗΠΑ» ἤ ἐὰν θὰ παραμείνουμε μόνον ἐμεῖς, οἱ …φλογεροὶ Νότιοι, σκλάβοι τους.

Ποιός θά εἶναι ὁ ἐπόμενος Πρόεδρος;

Δῆλα δὴ νὰ πᾶμε νὰ συμπαρασταθοῦμε στὸν Βαρουφάκη, ποὺ ἐξυπηρετεῖ τὶς ΗΠΑ τοῦ Soros  καὶ τῶν Rothschild, γιὰ νὰ  γιὰ νὰ συμπαρασύρῃ καὶ τοὺς λοιποὺς Εὐρωπαίους στὴν πλεκτάνη ποὺ τοὺς ἔχουν στήσει…
Δῆλα δὴ νὰ συμπαρασταθοῦμε γιὰ νὰ εἶναι βέβαιοι οἱ κωλοτουμπιασμένοι πὼς ἔχουν τὴν συγκατάθεσιν μας, σὲ κάθε νέα προσπάθεια ἁλυσοδεσίματός μας…
Ἔλεος πιά…
Ὄχι ἄλλη ἠλιθιότητα… Ὄχι ἄλλη καφρίλα…
Κι ἐπὶ τέλους…
ΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ …«ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ» ΜΑΣ ΘΑ ΖΗΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ «ΧΡΕΟΥΣ»;;;

Ἤ ὅλα συνέβαιναν ἔως νά πιάσουν τίς νέες τους καρέκλες;

Φιλονόη

Υ.Γ. Ἡ ἡ ἐπανάστασις τώρα ξεκινᾶ κουμπᾶρε!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(Visited 142 times, 1 visits today)
22 thoughts on “Ποιός ζητᾶ διαγραφή τοῦ «χρέους» ἐφ΄ ὅσον ΔΕΝ ἔχει διενεργηθεῖ ἔλεγχος;

  • Πάντα γράφουμε ἐπιχειρήματα.
   Ἔχουμε ἀναφερθεῖ πολλὲς φορὲς στὴν περίπτωσίν του:
   https://filonoi.gr/category/%E1%BC%80%CF%86%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CF%83%CF%89%CF%84%E1%BF%86%CF%81%CE%B5%CF%82-%E1%BC%80%CF%86%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CE%BA%CE%B1%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82/

   Ὅσοι λοιπὸν ἀσχολοῦνται μὲ τὶς …«τρέλλες» μας γνωρίζουν κι αὐτὲς τὶς δημοσιεύσεις.
   Ὑπάρχουν κι ἄλλες, γιὰ ὅσους ἐνδιαφέρονται πάντως.

   • Που ειναι τα επιχειρηματα;;
    Μου παραθετεις κειμενα με αερολογιες και πραγματα ασχετα με την πραγματικοτητα. Επιχειρηματα μηδεν.
    Κριμα γιατι σας ειχα για σοβαρους.

   • Τί ἐννοεῖς ἐπιχειρήματα;
    Ἔχεις διαπιστώσεις κάπου κάποιες προθέσεις τῆς κυβερνήσεως γιά ἔλεγχο;
    Μήπως εἶδες κάπου τήν Σακοράφα νά θίγῃ τό θέμα; Τόν Τσίπρα; Τόν Βαρουφάκη;
    Μᾶθε νὰ ΒΛΕΠῌΣ αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν κι ὄχι αὐτὰ ποὺ ΣΟΥ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ!!

   • Ἐὰν λοιπόν, κατὰ Καζάκη, ὅποιος ἔχει συνδέσει τὰ …«συμφέροντά του» μὲ τὴν Ἑλλάδα, θεωρεῖται κι Ἕλλην, τότε νὰ ἀναθέσουμε τὴν διακυβέρνησιν τῆς Πατρῖδος μας στὸν Soros, γιὰ νὰ μὴν κουράζεται μὲ τὰ «πήγαιν’ ἔλα» καὶ νὰ μὴν ξοδεύεται μὲ τὶς δωροδοκίες.

   • Επειδη εσυ καταλαβαινεις ο,τι να’ναι, δε σημαινει οτι ο Καζακης παραπλανει.
    Τα τρολς του διαδικτυου δεν βρισκουν ευκολα επιχειρηματα εναντιον του Καζακη και τα μοναδικα που εχουν βρει ειναι:
    1) Για το βιβλιο που μεταφρασε που εγραφε για την Μακεδονια και ταπωσε ολους τους ανιστορητους με την απαντηση του.
    2) Για την καρτα ως ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ μεσο πληρωμης μεχρι να εκτυπωθει το νεο εθνικο νομισμα. (ταπα και εκει)
    3) Αυτο με την εθνικοτητα που ανεφερες το οποιο ο καθενας το μεταφραζει οπως του κατεβει.

    Οσο και να προσπαθειτε δε θα καταφερετε ΠΟΤΕ να βρειτε κατι που εχει πει και ειναι εναντιον της χωρας και του λαου.
    Βγειτε στο eroi.gr στην εκπομπη του (δινουν τηλεφωνο για επικοινωνια) και πειτε του ολα αυτα που εχετε να πειτε, να σας εξηγησει τι εννοει κτλ., να δειτε οτι κανετε ΜΕΓΑ λαθος.
    Εχετε τα κοτσια να βγειτε στον αερα να τα πειτε;;
    ‘Η φοβαστε οτι θα σας ταπωσει;;

    Μολις σημερα μιλησε για την καρτα του πολιτη που θελει να βαλει ο συριζα.
    Ακουστε στο 1:34:10 εδω:

    (ταπα;;)

   • Απαντηση επι της ουσιας;; Μπαααα…
    Σχολιο για το βιντεο που σας παρεθεσα, τιποτα….
    Να βγειτε στον αερα να πειτε τους λογους που νομιζετε οτι παραπλανει, μπααααα….
    Να ‘στε σιγουροι οτι με τετοιες λογικες και νοοτροπια δεν προκειται ΠΟΤΕ να ενωσετε το λαο.
    Καλη συνεχεια.

   • Νά ἑνώσῳ τόν λαό; Χμμμ….
    Καλὴ ἰδέα… Μέ τί πρόσχημα ὅμως;

    Ὅσο γιὰ τὴν οὐσία…
    Τί νά σοῦ πῷ;; Δὲν διαφωνῶ μὲ τὰ ὅσα λέει ὁ Καζάκης, στὸ ταινιάκι, ἀλλὰ στὸ ΓΙΑΤΙ στήριξε τΣΥΡΙΖΑ τόσον καιρό, καθὼς καὶ πολλὲς ἀπὸ τὶς Soro-θέσεις του γενικότερα.
    Λὲς καὶ δὲν ἤξερε… Ἤ μήπως ἤξερε;
    Καὶ πολλὰ ἄλλα, ἀλλὰ ἄς μὴν τὰ ἀναλύσουμε. Ἄλλως τὲ ἐσὺ εἶσαι πεπεισμένος γιὰ τὶς ἀγαθές του προθέσεις, κάτι ποὺ δὲν συμβαίνει μὲ ἐμέναν.

   • Να ενωσεις το λαο για να καταλαβει οτι μονο μαζι μπορουμε να ξαναπαρουμε την εθνικη μας κυριαρχια.
    (εκτος απο τα λαμογια και κομματοσκυλα που δεν αλλαζουν με τιποτα)
    Το επαμ αυτο παλευει και θελει να εχει την εξουσια ο λαος αρχιζοντας με λαικη συντακτικη εθνοσυνελευση.
    Απλο ειναι.

    Και 2ον, μαλλον δεν παρακολουθουσες τον Καζακη (σιγουρα, οχι μαλλον) γιατι εδω και χρονια κατακρινει τις αποψεις του συριζα. Πες σε οποιον τον παρακολουθουσε τοσο καιρο οτι στηριζε συριζα και θα πεσει κατω απο το γελιο!!
    Το μονο που ελεγε ηταν “ψηφιστε αντιμνημονικα”, ειτε για να φυγουν οι προηγουμενοι, ειτε για να καταλαβει ο λαος οτι ο συριζα ειναι μια απο τα ιδια και να αποδειχτει οτι μεσα στο ευρω δεν υπαρχει σωτηρια, ειτε ολα μαζι ταυτοχρονα.
    Μπινελικια εριχνε καθε μερε στο συριζα για το ποσο ασχετοι ειναι και οτι δεν θα πανε πουθενα με αυτο το προγραμμα.

    Γι’αυτο λοιπον, σου προτεινω να πας να ακουσεις τις εκπομπες του (τουλαχιστον) στην προεκλογικη περιοδο.

    Οσον αφορα τις Σορο-θεσεις, απλα γελαω.
    Ατοπος και εκτος πραγματικοτητας ισχυρισμος.
    (παλι μηδεν επιχειρηματα)

   • Μάλιστα… Ἐνδιαφέροντα αὐτά!
    Μόνον ποὺ ἐγὼ ΔΕΝ πιστεύω πιὰ σὲ δημοκρατίες καὶ λοιπὰ κουραφέξαλα. Ἄρα ΔΕΝ πιστεύω καὶ ΔΕΝ δέχομαι τὶς λαϊκὲς συντακτικὲς ἐθνοσυνελεύσεις.
    Ἄρα ΔΕΝ πιστεύω σὲ αὐτὸ τὸ εἶδος ἑνώσεως… Ἄσε ποὺ δημοκρατία, συντακτικὲς συνελεύσεις, ἀμεσοδημοκρατίες καὶ λοιπὰ χαριτωμένα, προωθοῦνται, χρηματοδοτοῦνται καὶ ἐλέγχονται ἀπὸ τὸν Soros. Ἐγὼ κι αὐτὸς ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ νὰ στοχεύουμε στὰ ἴδια πράγματα. Ἐὰν αὐτὸς θέλῃ ὅλων τῶν εἰδῶν τὶς δημοκρατιες, μοῦ ἀποδεικνύει πὼς ἐγὼ ΔΕΝ πρέπει νὰ τὶς θέλῳ… Τόσο ἁπλᾶ!

    Ὁ Καζάκης, καὶ στὶς ἐκπομπὲς ποὺ μοῦ παρουσίασες, ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλες, δηλώνει πὼς ἔδινε αὐτὸς, ΜΟΝΟΣ του, θέματα στὸν ΣΥΡΙΖΑ. Ἤ εἶναι λοιπὸν ἠλίθιος ἤ συνεργός τους.

    Τὸ ἐὰν λοιπὸν ἔχῳ, ἤ ὄχι ἐπιχειρήματα, ἄσε νὰ τὸ δείξῃ ἡ ἱστορία.
    Ὁ κάθε Καζάκης ἔπαιξε τὸν ῥόλο του, κατὰ πῶς τοῦ ἀνετέθη, καλά, ἤ κακά, καὶ παραμένει στὴν «ἀναμονή» γιὰ νὰ ἐμφανισθῇ ὡς νέος «σωτήρ», ὅταν κι ἐφ΄ ὅσον θὰ τοῦ ζητηθῆ.
    Νὰ τὸν δῷ τὶ θὰ κάνη ὅταν θὰ μᾶς ἐπιβάλουν τὸ σχῆμα: «ἀριστέρα-χρυσῆ αὐγή». Νὰ τὸν δῷ τότε μόνον…
    Θά τό παίξη καλά τό παιχνίδι τοῦ Soros ἤ θά τό παίξη ἄσχημα; Ἐγὼ περιμένω…
    Ὅπως περίμενα καὶ γιὰ τὸν Καμμένο, πρὸ κειμένου νὰ πάῃ καὶ νὰ βγάλῃ ΜΟΝΟΣ του τὰ μάτια του!

   • Ὅσο γιὰ τὸ τὶ σημαίνει δημοκρατία, τρᾶβα νὰ διαβάσῃς Θουκυδίδη κι Ἀριστοτέλη.
    Κι ἐὰν αἰσθάνεσαι καὶ στὸ ἐλάχιστον Ἕλλην, στὸ ἐλάχιστον, ξανασκέψου το.

    Ῥίξε στὸ μεταξὺ μίαν ματιὰ στὸ ΠΟΙΟΣ ἔφερε τὴν ἰδέα αὐτὴ στὴν σύγχρονη πραγματικότητά μας:
    https://filonoi.gr/2013/08/16/f-dhmokratia-ariston-h-koinonia-ariston/

    https://filonoi.gr/2011/03/30/99-26/comment-page-1/

    Ῥῶτα τὸν φίλο σου τὸν Καζάκη ἐὰν γνωρίζῃ, κατὰ πόσον καὶ γιὰ πόσον καιρὸ τὸ ἐν λόγῳ ἐργαλεῖον τῶν Μητσοτάκιδν-Soros.
    Ῥὼτα τον ἐπίσης γιὰ τοὺς λόγους ποὺ ἔφυγε, τοὺς ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ, ἀπὸ τὸν σπίθα. (Τυγχάνει νὰ ἔχῳ ἐκ τῶν ἔσω πληροφόρησιν… Αὐτὰ τὰ «πέραν τοῦ Ἀτλαντικοῦ χρηματοδότες» νὰ τὰ πῇ ἀλλοῦ. Ἐγὼ ξέρω!)
    Ῥῶτα τον ἐπίσης γιὰ τὸ πόσο ΚΚΕ ἦταν πρὶν μᾶς προκύψει πατριώτης…
    Καὶ κᾶτσε, μὲ ἀνοικτὰ μυαλά, αὐτιά, μάτια νὰ ΞΑΝΑΚΟΥΣῌΣ τὰ ὅσα ἔχει πεῖ καὶ γράψει ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ἐμφανίσεώς του. Κι ἐὰν δὲν βρῇς ἐκεῖ μέσα τὸ ἀποτύπωμα τοῦ Soros καὶ τοῦ ΚΚΕ τότε ἐσὺ θὰ ἔχης τὸ πρόβλημα, ὄχι ὁ Καζάκης. Αὐτὸς τὰ λέει ξεκάθαρα.
    Τέλος, ἐπεὶ δὴ τὸ πρόβλημά σου ΔΕΝ εἶναι ἡ ἀλήθεια, ἀλλὰ τὸ ἐὰν ἐγὼ συμφωνῷ ἤ ὄχι μὲ τὸν κάθε πράκτορα, ἀναρωτήσου, εἰλικρινῶς, γιὰ τὸ τὶ σημαίνει Πατρὶς γιὰ ΕΣΕΝΑΝ. Ὄχι γιὰ τοὺς καζάκηδες, ἀλλὰ γιὰ ἐσέναν.
    Πατρίς μήπως εἶναι ἡ γεμάτη τσέπη σου; Κι ἐάν σέ διαβεβαιώσῳ πώς ΔΕΝ πρόκειται στήν ζωή σου νά ξαναδῇς γεμάτη τσέπη τί θά κάνης; Θά αὐτοκτονήσῃς;
    Μήπως ἡ ἔννοια Πατρίς εἶναι κάτι πολύ μεγαλύτερο κι ἀπό ἐσέναν κι ἀπό ἐμέναν κι ἀπό τόν κάθε καζάκη;
    Καί μήπως ΔΕΝ περιλαμβάνει τήν Ἕνωσιν, μέ τόν τρόπο πού τήν ἐννοεῖς ἐσύ, ἀλλά μέ ἄλλην λογική;; Κι ἐάν εἶναι ἄλλης λογικῆς, τότε ποιά εἶναι αὐτή ἡ λογική;
    Ἄν τὲ γιατὶ πολὺ καζακιαστήκαμε τώρα τελευταία κι ἔχουμε πολλὰ σημαντικότερα νὰ κάνουμε στὴν ζωή μας…

    Καὶ ψίτ…
    Μάζεψε τὶς …«τᾶπες» τοῦ φίλου σου. Οὔτε γιὰ σκουπίδια δὲν κάνουν. Θυμᾶμαι καὶ τὶς καταγγελίες τοῦ Μπαρμπανίκου ἀλλὰ καὶ τὶς ἀπανήσεις τοῦ εἰδώλου σου. Ἀλλὰ πολὺ φοβᾶμαι πὼς ἡ λογικὴ πέρασε καὶ …δὲν ἔμεινε σὲ αὐτὸν τὸν τόπο.
    Ἀκοῦμε μόνον αὐτὰ ποὺ θέλουμε νὰ ἀκοῦμε καὶ ΟΥΔΕΠΟΤΕ αὐτὰ ποὺ πράγματι μᾶς λέν.
    Ἄν τὲ καὶ καλὴ λευτεριὰ ἀπὸ τοὺς καζάκηδες καὶ ὅλους τοὺς λοιποὺς Soro-τσοπάνηδες.

   • WOW!!! (Οπως θα ελεγε και ο Μπαρουφακης.)
    Τοσες σαχλαμαρες όλες μαζι δυσκολα τις βρισκεις.
    Θα προσπαθησω να τις απαντησω μια μια.

    1)Δεν πιστευεις στη δημοκρατια;; Δηλαδη ποιος θες να εχει την εξουσια, ΑΝ ΟΧΙ Ο ΛΑΟΣ;;

    2) Ο σορος προωθει συντακτικες εθνοσυνελευσεις;;
    Απο ποτε;; Σε ποιον κοσμο ζεις;;
    Αυτος που τοσα χρονια παλεψε για να δημιουργησει μια ολιγαρχικη χουντα με ταμπελα δημοκρατιας;;;
    Πας καλα;; Επικοινωνεις καθολου;;;
    Εξαλλου, αν οντως ηταν ετσι, το επαμ θα ηταν σε ολα τα καναλια.
    Πιο σαχλαμαρα απο αυτην δεν υπαρχει.
    Κριμα γιατι νομιζα οτι σου ειχε μεινει εστω λιγη σοβαροτητα.

    3 )Ας κανουμε ομως μια υποθεση.
    Ας πουμε οτι η προηγουμενη σαχλαμαρα οντως ισχυει.
    Συμφωνα με τη λογικη σου, αν ερχοταν ο Σορος και σου ελεγε να βαλεις ζωνη στο αυτοκινητο, φανταζομαι οτι δε θα το εκανες γιατι κανεις τα αντιθετα που λεει αυτος.
    Ο,τι να’ναι.
    Αντι να βαλεις το μυαλο σου να δουλεψει και να διαβασεις ΙΣΤΟΡΙΑ, θα καταλαβαινες οτι η δημοκρατια που ονειρευεται ο Καζακης ειναι ακριβως ιδια με αυτην στο αρθρο στο λινκ που μου παρεθεσες.
    Ο πιο ικανος γιατρος στον τομεα της υγειας, ο καλυτερος οικονομολογος στον τομεα της οικονομιας και ολα τα σχετικα.
    Ή δε νιωθεις να καταλαβεις οτι ειναι ιδια/παρομοια συστηματα, ή πιστευεις οτι το Αγιο φως θα φωτισει τον αριστο για καθε θεση και ετσι θα την παιρνει.
    Δεν εξηγειται αλλιως.
    (Αλλωστε η συντακτικη εθνοσυνελευση χρειαζεται για να αποφασισει Ο ΛΑΟΣ πως θα λειτουργει το συστημα του κρατους και ΟΧΙ ο Καζακης ή ο καθε Καζακης.
    Αλλα μεχρι εκει σου κοβει…)

    4) Επειδη εσυ δεν νιωθεις να καταλαβεις γιατι εδινε οικονομικες αναλυσεις στον Λαπαβιτσα, δε σημαινει οτι ειναι ηλιθιος. Προφανως τις εδινε σε ατομα που ηλπιζε οτι θα πανε κοντρα σε οποιες κωλοτουμπες τολμησει να κανει ο Τσιπρας.
    Να γιατι ειχε νευριασει ο Καζακης οταν ο Λαπαβιτσας και καποιοι αλλοι ψηφισαν τον Παυλοπουλο.
    Ποσο μυαλο θελει πια;;;;!!!!!!!

    5) ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ Καμμενος με Καζακη.
    Καταρχην ο Καμμενος ειναι αρχηγος κομματος και οχι κινηματος. Ο καμμενος αποφασιζει για ολα, ενω στο επαμ αποφασιζουν ολα τα μελη. Η ψηφος ειναι ισαξια για τον καθενα.
    Ενημερωσου πριν συγκρινεις πραγματα.
    Δευτερον, το κομμα του Καμμενου μολις ιδρυθηκε το δειχνανε ολοι και πηγε αμεσως στο 7%, που σημαινει οτι ειναι του συστηματος.
    Και περα απο αυτα, που ειναι οι αποδειξεις οτι ο Καζακης πληρωνεται απο καποιον για το ρολο του;;; Τι;;; Δεν εχεις;;;
    Λογικο, αφου ειναι τεραστια σαχλαμαρα.

    6)Για βγαλε τα στη φορα λοιπον, αφου ξερεις τους πραγματικους λογους που εφυγε απο το “Σπιθα”.
    Τολμας να βγεις στον αερα στην εκπομπη του να τα πεις;;
    Δεν νομιζω να εχεις τα κοτσια….

    7) Δεν εχει κρυψει ποτε οτι ειναι Κομμουνιστης, αλλα οχι οπως εννοει την λεξη το ΚΚΕ. Τα εχει εξηγησει πολλες φορες αυτα και τα εχω ακουσει, αλλα προφανως τετοιο μυαλο εχεις τετοια καταλαβαινεις.
    Γι’αυτο λοιπον οταν καταλαβε το πως καταντησε το ΚΚΕ και ποιοι ειναι ολα αυτα τα ατομα που βαλανε οι μυστικες υπηρεσιες, εφυγε.
    Και περα απο αυτο, προσωπικα λιγο με νοιαζει για την ιδεολογια του. Το πως θα λειτουργει το κρατος Ο ΛΑΟΣ θα το αποφασισει, οχι ο Καζακης. Γκε Γκε;;;

    8) Δεν εχω κανενα προβλημα. Συζητηση κανουμε και προσπαθω να σου δωσω να καταλαβεις οτι δεν εχεις ΤΙΠΟΤΑ που να αποδεικνυει σκοτεινα παρασκηνια πισω απο τον Καζακη. Τ-Ι-Π-Ο-Τ-Α!!!
    Ολα αυτα που ειπες ειναι σαχλαμαρες γιατι εχεις ενα μυαλο που βλεπει φαντασματα ΠΑΝΤΟΥ.
    Ο ιδιος ο Χριστος να κατεβαινε (οχι ο αντιχριστος), θα εβγαζες 1000 μπουρδες απο το μυαλο σου για να μας πεισεις οτι ειναι απατεωνας.
    Πιθανοτατα θα μπορουσες να ησουνα και στο πλευρο αυτων που Τον σταυρωσαν.

    9) Εχω σχηματισει γνωμη για την Πατριδα μια χαρα και ειμαι σιγουρος οτι θα συμφωνουσαμε σε πολλα σημεια, αλλα το προβλημα σου, ξαναλεω, ειναι οτι βλεπεις φαντασματα παντου και επειδη μισεις να εχεις αδικο, νομιζοντας οτι εισαι ο ικανοτερος του κοσμου στο να αντιλαμβανεται τα πραγματα, προσπαθεις να βρεις “επιχειρηματα” που δεν υπαρχουν.
    Σε λυπαμαι, οχι ως καταντια, αλλα γιατι με τετοια μυαλα δεν θα καταφερεις ποτε στη ζωη σου κατι το αξιο και με ουσια.

    10) Και τελος, αν η δικη μου λογικη περι ενωσης ειναι λαθος, τοτε βγες ΕΣΥ στο λαο και πες ΕΣΥ για το πως θα πρεπει να ενωθει. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ;;; Ε;;;
    Μονο να κτακρινεις την λογικη μου ξερεις, απο πραξεις μηδεν.
    Κατσε λοιπον πισω απο ενα ιστολογιο και ασε εμας να παλευουμε για την ελευθερια του τοπου.
    Οταν αλλαξεις μυαλα, ελα να τα ξαναπουμε.

    Υ.Γ: Μια χαρα ταπες ειναι, αλλα επειδη δεν εχεις να απαντησεις σε αυτες, απαντας με μια ανωριμη εκφραση. Τοσο ξεφτιλα πια;;
    Αστειος πραγματικα.

   • Κατ’ ἀρχὰς ἐγὼ ΔΕΝ σὲ προσέβαλα σὲ κάποιο μου σχόλιο. Τὸ ἐὰν εἶναι, ἤ ὄχι, σαχλαμάρες αὐτὰ ποὺ πιστεύω καὶ γράφω, δὲν θεωρῶ πὼς εἶσαι κι ὁ καταλληλότερος γιὰ νὰ τὰ κρίνῃς, διότι δὲν συμπεριφέρεσαι κοσμίως. ΔΕΝ σέβεσαι στὸν συνομιλητή σου.
    Γιὰ τελευταία φορὰ τὸ παρακάμπτω καὶ προχωρῶ στὶς τοποθετήσεις σου, ἐνημερώνοντάς σε πὼς δὲν θὰ ὑπάρξη ἐπομένη φορά, ἐὰν ἐξακολουθήσῃς στὸ ἴδιο ὑφάκι. Καὶ σὲ τελικὴν ἀνάλυσιν αὐτοκαταργεῖσαι, ποὺ ἀπὸ τὴν μία ζητᾶς συντακτικὲς συνελεύσεις κι ἀπὸ τὴν ἄλλην προσβάλλεις τὸν συνομιλητή σου, θεωρῶντας πὼς ἐσὺ ἔχεις τὸ ἀκαταλόγιστον..

    1.Τὸ ΔΕΝ πιστεύω στὴν δημοκρατία τὰ λέει ὅλα. Τὸ ἐὰν ἐσὺ δὲν συμφωνῇς, θέλω τὶς ἀποδείξεις ἐκεῖνες ποὺ νὰ ἀποδεικνύουν, ὄχι σὰν φήμη ἀλλὰ σὰν κάτι ἀποδεικτέο, πὼς πράγματι ἡ δημοκρατία εἶναι τόσο καλὸ πολίτευμα ποὺ πρέπει νὰ τὸ ὑπερασπιστῷ. Κι ἐδῶ κλείνει ὅλη ἡ …«συζήτησις».

    2. Ὁ Soros προωθεῖ κάθε τὶ ποὺ θὰ φέρη τὴν ἀμεσοδημοκρατία, τὴν δημοκρατία, τὶς συντακτικὲς συνελεύσεις ἤ ὅπως σοῦ ἀρέσει ἐσέναν νὰ τὸ λές. Μοῦ εἶναι ἀδιάφορον. Λίγη περισσότερη παρατηριτικότης θὰ σὲ πείση. Βγᾶλε, γιὰ λίγο, τὰ καζάκεια ῥοζουλὶ ἀριστερόστροφα ὑαλοπετάσματα καὶ ἴσως νὰ καταφέρῃς νὰ τὸ δῆς. Ἐὰν δὲν τὰ καταφέρῃς, δὲν πειράζει… Σὲ μίαν ἄλλην ζωή…
    3.Ἐγὼ μιλῶ γιὰ ἀριστοκρατία, εἶμαι ἀπολύτως ἀκριβὴς στὰ ὅσα λέω, τὰ ἀποδεικνύω καὶ δὲν βαπτίζω τὰ μακαρόνια ψάρι.
    4.Ὁ φίλος σου ἦταν ΜΕΣΑ στὸ ΚΚΕ, μέσα στὸ σύστημα, μέσα στὰ «μέσα καὶ στὰ ἔξω». Δῆλα δὴ καὶ ἤξερε καὶ κατεῖχε καὶ ἀντιλαμβανόταν, στοιχειωδῶς. (Ἐκτὸς κι ἐὰν ἦταν ἠλίθιος καὶ δέν… Μὰ ἠλίθιος ΔΕΝ εἶναι… Συνεπῶς ΓΝΩΡΙΖΕ καὶ ποῦ εὑρίσκετο καὶ ποῦ πατοῦσε καὶ μὲ ποιοὺς συνεργαζόταν ἤ συνομιλοῦσε!!!)
    Ἐγὼ πάλι ΟΥΔΕΠΟΤΕ πέρασα ἀπὸ κομματομάγαζα καὶ κατ’ ἐπέκτασιν, σὲ σχέσιν μὲ τὸν Καζάκη, ἔχω μειωμένη ἀντιληπτικότητα, γιὰ τὸ ποιὸς εἶναι ποιός. Παρ’ ὅλα αὐτά, ἄν καὶ ἄσχετη, καταφέρνω νὰ διακρίνῳ τὸ ἐὰν κάποιος εἶναι λαοπλάνος καὶ ψεύτης ἤ ὄχι. Ἐγὼ λοιπόν, ἡ ἄσχετη, κατάλαβα πὼς οἱ τοῦ τΣΥΡΙΖΑ εἶναι λαοπλᾶνοι, ψεῦτες καὶ ἐντεταλμένοι τῆς νέας τάξεως. Ὁ μουσιοῦ Καζάκης δέν μποροῦσες; Ἤ μήπως ΔΕΝ εἶχε τέτοιες ἐντολές τότε;;;;

    5.Καμμένος καί Καζάκης κάτι διαφορετικό;;; Χμμμ… αὐτὸ τὸ λὲς ἐσύ. Ἐγὼ ποὺ ΔΕΝ γουστάρω κόμματα, κινήματα καὶ λοιπὲς προβατοποιήσεις σοῦ λέω πὼς εἶναι. Ὅλοι μαζύ, ὁμαδηδόν, ποὺ ἐὰν δὲν ἀνήκουμε κάπου δὲν ἔχουμε ταὐτότητα, νὰ μαντρώσουμε ἐπίσης κι ὅσους θὰ μποροῦσαν νὰ ἀντιδράσουν, στὸ ὁ,τιδήποτε, γιὰ νὰ ἐλέγχονται ἤ γιὰ νὰ ἐξουδετερώνονται. Ἀλήθεια; Ποῦ στά κομμάτια εἶδες ἐσύ, στὴν ἑλληνικὴ ἱστορία, ποὺ φαίνεται νὰ τὴν κατέχῃς πολὺ καλά, νά προχωρήσῃ καί νά ἀποδόσῃ κάτι, σὲ μίαν πόλιν ἤ χῶρα, ὅταν οἱ πολῖτες του ἀλλοῦ γιά ἀλλοῦ τραβοῦν; Πότε συνέβη κάτι μεγάλο ὅταν οἱ κοινωνίες ἦσαν κομματιασμένες; Καί πότε ἡ Ἑλλάς, ἀλλὰ καὶ ὁποιαδήποτε ἄλλη χώρα, ἐπέτυχε κάτι μεγάλο; Ὅταν τά διάφορα μαγαζάκια ἔδιναν κι ἔπαιρναν ἤ ὅταν τά μαγαζάκια αὐτά ἔκλειναν;
    Καὶ μὴν βάζῃς μέσα σὲ αὐτὸ τοὺς δύο προαναφερομένους… Βᾶλε γενικῶς τὶς ἱστορίες τῶν λαῶν… Γενικῶς…
    Κι ἀναλόγως τῆς ἀπαντήσεώς σου, θὰ ἐπανατοποθετηθῷ.

    6. Τελικῶς ἔχεις φάει κόλλημα μαζύ του… Ὄχι καλό μου. Οὔτε μὲ τὸν μπουμποῦκο οὔτε μὲ τὸν Καμμένο οὔτε μὲ τὸν Καζάκη οὔτε μὲ τὸν Μίκη οὔτε μὲ ὁποιονδήποτε ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ δὲν ἔχω διάθεσιν, χρόνο καὶ ἐνέργεια γιὰ νὰ τεθῷ ἐν ἀντιπαραθέσει. Ἐγὼ ΟΥΤΕ δημαγωγὸς εἶμαι, οὔτε πρόβατα μαζεύω, οὔτε ψηφοφόρους, οὔτε ὑποστηρικτές, οὔτε ὁπαδούς, οὔτε ἀκολούθους. Νὰ πᾷς ἐσὺ καὶ νὰ τὸν γλύφῃς πολύ, ὅσο νὰ …λειώσῃ.
    Ὁ δικός μου ἀγὼν εἶναι τελείως διαφορετικὸς καὶ δὲν βασίζεται στὴν φήμη ἤ στὴν δόξα, ἀλλὰ στὴν ἀλήθεια. Οὔτε μπορῶ νὰ ἀσχοληθῷ μὲ ὅσα καταστρέφουν τὴν Πατρίδα μου, περισσότερο ἀπὸ ὅσο ἔχω ἤδη ἀσχοληθει.

    7. Γιατί δέν πᾶς στόν πρώην φίλο του καί συνεταῖρο του τόν σπίθα νά ῥωτήσῃς; Γιατί δέν πᾶς στόν Δημητροκάλλη; Ἐὰν ντὲ καὶ καλὰ θέλῃς νὰ μάθῃς, ἐκεῖ εἶναι οἱ τοποθετήσεις τους… Βρές, διάβασε καὶ μᾶθε…
    (Τὰ μὴ δημοσιευμένα, ποὺ τὰ ξέρουν καλλίτερα αὐτοί, ὅλως …«τυχαίως» μοῦ τὰ γνωστοποίησαν κοινοί τους συνεργᾶτες. Δὲν θὰ μὲ παρασύρης γιὰ νὰ τὰ δημοσιεύσῳ πρώτη, ἐφ΄ ὅσον ἀκόμη οἱ ἐμπλεκόμενοι δὲν τὸ ἔκαναν… Στὴν ὥρα τους ὅμως κι αὐτά…!!!)
    Καὶ τέλος πάντων, ΔΕΝ μὲ ἐνδιαφέρει ὁ φωστήρας σου… Πῶς νά σοῦ τό ἐξηγήσῳ αὐτό;
    8. Αὐτὸ τὸ λὲς ἐσύ. Ὄχι ἐγώ. Μπορεῖς νὰ πιστεύῃς ὅ,τι θέλῃς… Ἐλευθερία ἔχουμε, δημοκρατία…. Ἐγώ θά προσπαθήσω νά σέ πείσῳ; Πᾶς καλά;
    Ὅσο γιὰ τὸ ἐὰν θὰ ἤθελα, ἤ ὄχι, νὰ ἀποδομήσῳ τὸν ὁποιονδήποτε ἤ τὸ ὁ,τιδήποτε, ναί, ἰσχύει… Γιὰ κάθε ἈΝΘΕΛΛΗΝΑ… (Δὲν ξέρω τὶ παθαίνω… Τοὺς μυρίζομαι!!!)
    Ἄ… κι ἐδῶ προσβάλλεις, ἀλλὰ εἴπαμε… ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ σου φορὰ εἶναι…

    9. Ὡραῖα.. .Τὸ ῥίξαμε στὴν ψυχολογία. Θά πληρώσω γιά τήν ψυχανάλυσιν ἤ δωρεάν θά μοῦ τήν προσφέρης;
    Ὅσο γιὰ τὸ ἐὰν εἶναι, ἤ ὄχι, ἐπιχειρήματα τὰ ὅσα παραθέτω, ἄσε καλλίτερα νὰ τὸ κρίνουν κάποιοι ἄλλοι, ἱκανότεροι καὶ περισσότερο ἀντικειμενικοί, ποὺ δὲν ἔχουν πάθει …καζακίασιν, ἤ κάτι παρόμοιον!

    10. Τὸ τὶ κάνω, μὲ ποιούς, γιατί, πῶς, μὲ τὶ στόχους, ὀράματα καὶ πότε εἶναι κάτι ποὺ ΟΥΤΕ τὸ γνωρίζεις ἀλλὰ ΟΥΤΕ καὶ σὰ ἀφορᾶ. Οἱ παρωπίδες σου εἶναι λογικὰ ὑπάρχουσες, ἐφ΄ ὅσον ἔχεις ἐπιλέξει νὰ βλέπῃς τὰ πράγματα μέσα ἀπὸ τὴν ὀπτικὴ αὐτὴν ποὺ τὰ βλέπεις. Ὑπὸ αὐτὸ τὸ πρίσμα ὅσοι ΔΕΝ κάνουν αὐτὰ ποὺ ἐσὺ θέωρεῖς ὀρθὰ εἶναι ἄχρηστοι ἤ ἐχθροί σου ἤ τέλος πάντων κάτι ποὺ πρέπει νὰ πολεμήσῃς.
    Καὶ τελικῶς καταφέρνεις νὰ ἐπαναλαμβάνῃς αὐτὰ ποὺ σοῦ ὑπέδειξαν ὡς ὀρθά, λογικά, ἄξια προστασίας. Οὐδέποτε σοῦ πέρασε ἀπὸ τὸν νοῦ (;;;) τὸ ἐὰν ὅλα αὐτὰ πρέπῃ νὰ τὰ πετάξῃς… Δῆλα δὴ οὐδέποτε σοῦ πέρασε ἀπὸ τὸν νοῦ τὸ ἐὰν αὐτὰ ποὺ ὑπερασπίζεσαι εἶναι ἁπλῶς …ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ!!!

    Νὰ πᾷς στὸ καλὸ καὶ νὰ μὲ εἰδοποιήσῃς, ὅταν θὰ μὲ …σώσετε, νὰ φορέσῳ τὸ καλό μου φόρεμα μὲ τὰ κόκκινα φτερὰ καὶ τὶς χρυσὲς πούλιες…
    Ἄει γειά…

    Υ.Γ. Μία χαρὰ κόσμο ἔχεις φτιάξει. Ὅταν θὰ γκρεμιστῆ νὰ μὴν κλαῖς…
    1.Τὸ ΔΕΝ πιστεύω στὴν δημοκρατία τὰ λέει ὅλα. Τὸ ἐὰν ἐσὺ δὲν συμφωνῇς, θέλω τὶς ἀποδείξεις ἐκεῖνες ποὺ νὰ ἀποδεικνύουν, ὄχι σὰν φήμη ἀλλὰ σὰν κάτι ἀποδεικτέο, πὼς πράγματι ἡ δημοκρατία εἶναι τόσο καλὸ πολίτευμα ποὺ πρέπει νὰ τὸ ὑπερασπιστῷ. Κι ἐδῶ κλείνει ὅλη ἡ …«συζήτησις».

    2. Ὁ Soros προωθεῖ κάθε τὶ ποὺ θὰ φέρη τὴν ἀμεσοδημοκρατία, τὴν δημοκρατία, τὶς συντακτικὲς συνελεύσεις ἤ ὅπως σοῦ ἀρέσει ἐσέναν νὰ τὸ λές. Μοῦ εἶναι ἀδιάφορον. Λίγη περισσότερη παρατηριτικότης θὰ σὲ πείση. Βγᾶλε, γιὰ λίγο, τὰ καζάκεια ῥοζουλὶ ἀριστερόστροφα ὑαλοπετάσματα καὶ ἴσως νὰ καταφέρῃς νὰ τὸ δῆς. Ἐὰν δὲν τὰ καταφέρῃς, δὲν πειράζει… Σὲ μίαν ἄλλην ζωή…
    3.Ἐγὼ μιλῶ γιὰ ἀριστοκρατία, εἶμαι ἀπολύτως ἀκριβὴς στὰ ὅσα λέω, τὰ ἀποδεικνύω καὶ δὲν βαπτίζω τὰ μακαρόνια ψάρι.

   • Καὶ ὑπ΄ ὄψιν…
    Δὲν ἀπήντησες σὲ κάτι… Ἐπανέλαβες, προσβάλλοντας καὶ ὑβρίζοντας, τὰ ἤδη δικά σου προλεγόμενα…
    Ὅταν θὰ μάθης νὰ σκέπτεσαι, νὰ διαχωρίζῃς καὶ νὰ ἐπανασυνθέτῃς, τότε ἔλα νὰ τὰ ξαναποῦμε…
    Ἔως τότε, εἰλικρινῶς (καὶ γιὰ νὰ μὴν ἀρχίσῳ κι ἐγὼ τὰ μπινελίκια, γιὰ νὰ σὲ μιμηθῷ) ἄει στὸ καζάκειο καλό σου.

   • Μπινελίκια θὰ ῥίξω ἐγὼ καλό μου… Πρὸς τοῦτο καί, καθ’ ὅ,τι σὲ προειδοποίησα, ΔΕΝ θὰ ξαναδημοσιεύσῳ σχόλιό σου. Τὴν δημοκρατία ἐγὼ τὴν ἐννοῶ σὰν δημοκρατία καὶ σὰν σεβασμὸ πρὸς τὸν συνάνθρωπό μας, γενικῶς καὶ εἰδικῶς καὶ κυρίως, δίχως νὰ τὸν προσβάλουμε.
    Ἀντιθέτως μὲ ἐσέναν, ποὺ τὸ 30% τῶν γραφομένων σου ἦσαν ἤ προσβλητικὰ ἤ δεικτικά, ὡς σχόλια. Αὐτὸ ΔΕΝ τὸ ἀνέχομαι καὶ ΔΕΝ τὸ ἐπιτρέπω.
    Φοβᾶμαι ὅμως πὼς μαζὺ μὲ τὴν καζακολοβοτομή σου, ἔπαθες καὶ μίαν …ἀμνησία…
    Θὰ σοῦ ἐπαναλάβω λοιπὸν τμῆμα τῶν φράσεών ΣΟΥ, γιὰ νὰ ἀντιληφθῇς, ἐὰν μπορῇς, τὸ ΠΩΣ προσβάλλεις γενικῶς. Ἐὰν μπορῇς φυσικά…

    Ξεκινῶ λοιπόν:
    1.«WOW!!! (Οπως θα ελεγε και ο Μπαρουφακης.)
    Τοσες σαχλαμαρες όλες μαζι δυσκολα τις βρισκεις.».
    2.«Σε ποιον κοσμο ζεις;;»
    3.«…Ας πουμε οτι η προηγουμενη σαχλαμαρα οντως ισχυει.»
    4.«Αντι να βαλεις το μυαλο σου να δουλεψει και να διαβασεις ΙΣΤΟΡΙΑ,…»
    (παρενθετικά… Πᾶρε τὸ ΟΝΕΙΡΟ τοῦ φίλου σου:

    γιὰ νὰ διαπιστώσῃς πόση λοβοτομὴ δέρνει μερικοὺς μερικούς…!!!
    Καὶ μᾶθε νὰ ἀκοῦς αὐτὰ ποὺ ΛΕΓΟΝΤΑΙ κι ὄχι αὐτὰ ποὺ ΘΕΛΕΙΣ!!! Διότι ΚΑΙ οἱ δύο Δημήτρηδες, ὑμνῶντας τὸν σφαγέα μωρῶν Ἄρη, ὀνειρεύονται μίαν τέτοια …«δημοκρατία» τοῦ βουνοῦ, ἐπὶ τῆς ὁποίας ἡ «ἑλληνικὴ ὕπαιθρος μέσα σὲ δύο χρόνια …ἐκπολιτίσθηκε!!!» Νὰ πᾷς νὰ τὸ πῇς αὐτὸ στοὺς συγγενεῖς τῶν θυμάτων σφαγιασθέντων, τῶν θυμάτων βιασθέντων καθὼς καὶ τῶν ἀπαχθέντων παιδιῶν. Μάθαμε τώρα νὰ ὑμνοῦμε τοῦ Ῥότσιλντ τὰ δημιουργήματα, τὰ ὁποῖα εἶναι κομμουνιστικά, δὲν εἶναι τοῦ ΚΚΕ, ἀλλὰ εἶναι τοῦ Μᾶρξ… Δῆλα δὴ νὰ θεωροῦμε καὶ …ἱερά, ὅλα αὐτὰ ποὺ μᾶς καταστρέφουν. ΑΝΘΕΛΛΗΝΕ ΟΛΟΙ ΣΑΣ!!!)

    5. «Επειδη εσυ δεν νιωθεις να καταλαβεις» (Μήπως μέ ἀποκαλεῖς, ἐμμέσως, ἠλιθία;;; Ἔ;)

    6. «Λογικο, αφου ειναι τεραστια σαχλαμαρα.»
    (Παρενθετικά, ἐπίσης… Δὲν μοῦ λὲς βρὲ φωστῆρα… Ὅταν ζητᾷς τήν ἄδεια, ἀπὸ τὴν πολιτεία, δημιουργίας κινήματος, σέ τί διαφέρει ἀπό αὐτήν τοῦ κόμματος; Ἔ;)
    7. «Δεν νομιζω να εχεις τα κοτσια….»
    (Παρενθετικῶς ἐπίσης, ἄν καὶ πρὸ ἡμερῶν παρέκαμψα τὴν προσβολή… Τὰ δικά μου κότσια δὲν τὰ ἔχω γιὰ τὰ τσιράκια τοῦ Soros!!!)

    8. «Ολα αυτα που ειπες ειναι σαχλαμαρες γιατι εχεις ενα μυαλο που βλεπει φαντασματα ΠΑΝΤΟΥ. Ο ιδιος ο Χριστος να κατεβαινε (οχι ο αντιχριστος), θα εβγαζες 1000 μπουρδες απο το μυαλο σου για να μας πεισεις οτι ειναι απατεωνας.
    Πιθανοτατα θα μπορουσες να ησουνα και στο πλευρο αυτων που Τον σταυρωσαν.»

    9. «επειδη μισεις να εχεις αδικο, νομιζοντας οτι εισαι ο ικανοτερος του κοσμου στο να αντιλαμβανεται τα πραγματα, προσπαθεις να βρεις “επιχειρηματα” που δεν υπαρχουν.
    Σε λυπαμαι, οχι ως καταντια, αλλα γιατι με τετοια μυαλα δεν θα καταφερεις ποτε στη ζωη σου κατι το αξιο και με ουσια.

    10.«Μια χαρα ταπες ειναι, αλλα επειδη δεν εχεις να απαντησεις σε αυτες, απαντας με μια ανωριμη εκφραση. Τοσο ξεφτιλα πια;;»

    Ἔχεις γράψει κι ἄλλα πολλά, ποὺ τὰ ἀγνόησα, γιὰ χάριν τῆς κουβέντας, πιστεύοντας πὼς ἔχω νὰ κάνῳ μὲ κάποιον ποὺ τὸ παλεύει νὰ σκεφθῇ κάπως ἐλευθέρως. Δυστυχῶς ἔπεσα ἔξω. Τὴν πετριά σου τὴν ἔχεις καὶ πολὺ καλὰ κάνεις. Δικαίωμά σου.
    Ἀλλὰ δυστυχῶς γιὰ ἐσέναν, καθὼς καὶ γιὰ τὰ ἰνδάλματά σου, ΔΕΝ ἔχω καμμίαν διάθεσιν νὰ ἀναλωθῷ σὲ ΜΑΛΑΚΙΕΣ!!!
    Ἀρκετὸ χρόνο μοῦ ἔφαγες μὲ τὸ νὰ μοῦ ἐξυμνῇς ἕναν κομμουνιστή, ποὺ λατρεύει τὸν Ἄρη καὶ θέλει νὰ μᾶς κάνῃ ὅλους σὰν τὰ μοῦτρα του. Κι ἀκόμη περισσότερο χρόνο ἀνέλωσα μὲ τὸ νὰ προσπαθῷ νὰ σοῦ ἐξηγήσῳ πὼς ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ μου καὶ νὰ μὴν τὸν ἐκτιμῶ καὶ νὰ μὴν τὸν ἐμπιστεύομαι καὶ νὰ μὴν μοῦ ἀρέσουν στὸ ΣΥΝΟΛΟ τους αὐτὰ ποὺ πρεσβεύει.
    Σοῦ ἐπαναλαμβάνω, γιὰ νὰ τὸ κλείσουμε διὰ παντός: Ναί, σὲ μέρος αὐτῶν ποὺ ΦΑΙΝΕΤΑΙ νὰ διατυμπανίζῃ, συμφωνῶ. ΣΕ ΜΕΡΟΣ!!! Κι αὐτὸ τὸ μέρος ἀφορᾶ στὴν ἤδη μὴ ἐφαρμογὴ τοῦ δικαίου καὶ τῆς ἰσονομίας. Κάτι δῆλα δὴ ποὺ ΔΕΝ χρειάζεται νὰ εἶσαι κομμουνιστὴς γιὰ νὰ τὸ ἀντιλαμβάνεσαι.
    Ἄλλο τὸ ΜΕΡΟΣ ὅμως κι ἄλλο τὸ σύνολον. Καὶ στὸ ΣΥΝΟΛΟΝ χέστηκα γιὰ τὶς ἀπόψεις τοῦ κάθε ὑπαλλήλου ἤ συγγενοῦς τῶν Ῥοτσιλντ, ποὺ μᾶς ἡρωοποίησαν οἱ ἀπόγονοί τους, ἐφ΄ ὅσον ἤλεγχαν κι ἐλέγχουν τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, ἀλλὰ καὶ τὴν μετάδοσιν τῆς πληροφορίας, ἐδῶ καὶ αἰῶνες.
    Κῦττα καλλίτερα στὸν καθρέπτη σου, ΔΙΑΒΑΣΕ αὐτὰ ποὺ οἱ παπποῦδες Μου, ἐὰν εἶναι καὶ παπποῦδες σου, σοῦ κληροδότησαν καὶ ἄσε τὰ «σοφίσματα» τῶν «νεοσωτήρων» γιὰ τὰ τσιράκια τοῦ Soros. Γιὰ νὰ ξαναγίνῃς (ξαναγίνουμε τὸ ὀρθότερον) Ἕλληνας (Ἕλληνες) ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ πρέπει νὰ τὸ πιάσουμε κι ὄχι ἀπὸ τὴν μέση ἤ ἀπὸ τὸ τέλος. Ἐσὺ πᾶς στὸ τέλος, χάνοντας καὶ τὴν μέση καὶ τὴν ἀρχή. Δῆλα δὴ σὲ λάθος βάσεις καὶ κατ’ ἐπέκτασιν ὁδεύεις σὲ λάθος ἀποτέλεσμα.
    Δικαίωμά σου…
    Καὶ ΔΙΚΑΙΩΜΑ μου νὰ ΠΕΡΙΓΕΛῼ μὲ αὐτὰ τὰ καμώματα!

    Υ.Γ. Τὴν ἐπομένη φορὰ ποὺ θὰ ἐμφανισθῇς θὰ ἀρχίσω, κυριολεκτικῶς, τὰ πασαλιμανιώτικα.

    Τέλος πάντων… Δουλειά μου ΔΕΝ εἶναι νὰ σοῦ ἀνοίξῳ τὸ κεφάλι καὶ νὰ σοῦ χώσῳ μέσα τὴν ἀλήθεια. Δουλειά μου εἶναι νὰ κρατῷ τὸ δικό μου κεφάλι ἀνοικτὸ καὶ νὰ ἀναζητῷ τὴν ἀλήθεια.
    Κι ὅσο γιὰ τὴν ἱστορία…
    …….

    χμμμ…
    Ναί, ἔχω θέμα… Δὲν ἀντιλαμβάνομαι. Ἰδίως τὴν διαστρεβλωμένη καὶ καλοπληρωμένη «ἱστορία» τῆς σαπιοαριστερᾶς τοῦ κώλου.

   • Ἀτζέντα Soros…
    Αὐτὸ τὸ «ἀμεσοδημοκρατικό», ἀκόμη καὶ μὲ τὶς ἠλεκτρονικὲς ψηφοφορίες, πολὺ …κοινὸ βρὲ παιδιά!!!

    https://filonoi.gr/2014/07/02/s-idia-atzenta-apo-ton-soros-eos-to-potami-toy-mpompola/

    Κῦττα μωρὲ κάτι …«συμπτώσεις»…
    Καὶ ὁ Πάκης στὴν ἀμεσοδημοκρατία, τοῦ Soros καὶ τοῦ Καζάκη πρέπει νὰ δόσῃ βαρύτητα…
    Συμπτώσεις ἤ …«συμπτώσεις»;

    Ἀλήθεια… Ὁ Μιχαλολιᾶκος εἶναι ἠλίθιος καί ὁ ποταμοθεοδωράκης ὄχι;
    Τό ἀνάποδον ἴσως;

    https://filonoi.gr/2014/11/26/otan-theorhs-aristero-ton-soros-eisai-pio-eksypnos/

    Ὅσο γιὰ τὴν ταὔτισιν ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΥ χρέους, μὲ ΥΠΑΡΚΤΕΣ ἀποζημιώσεις, ἔ, αὐτὸ κι ἐὰν εἶναι σχέδιον Soros καὶ λοιπῶν ….«περιουσίων»:
    https://filonoi.gr/2015/02/15/oso-den-dienergeitai-elegxos-toy-xreoys-den-yparxei-nomimos-kybernhsis-sthn-xora/

    Καὶ κάτι τελευταῖο…
    Μᾶθε τὴν γλῶσσα σου, γιὰ νὰ μάθῃς τὶς ἀλήθειες…
    Μᾶθε τὶ εἶναι αὐτὸ ποὺ ὑπερασπίζεσαι μὲ τόση μανία:
    https://filonoi.gr/2014/05/17/f-dhmokratia/

 1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Γιά ποιά διαγραφή χρέους συζητοῦν ὅταν οὐσιαστικῶς ΔΕΝ ὑπάρχουν χρέη; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply